Wednesday, July 9, 2008

ဘုရားပင့္

ဘုရားပင့္

၁။ နကၡေတၱဟိ ပရိ၀ါေရာ ၊ သိေနရုဂိရိမုတၱေမာ ။

၀ိေရာစတိ သကာဘာယ ၊ ႀသဘာသယံ သမႏၲေတာ ။

၂။ တေတာပိ အတိကၠေႏၲာ၀ ၊ ဆဟိ ရသၼီဟိ ေယာ ဇိေနာ ။

ဧ၀မာဒိဂုေဏာေပေတာ ၊ ဌာတု ေမ ၀ရသီသေက ။

နကၡေတၱဟိ-ေရာင္ျခည္တေထာင္ အလင္းေဆာင္သည့္ ထြန္းေျပာင္ပ၀င္း ရွင္ေနမင္းမွ စသည္မ်ားစြာ နကၡတ္တာရာအေပါင္းတို႔ျဖင့္။ ပရိ၀ါေရာ-ျခံရံအပ္ေသာ။ သိေနရုဂိရိမုတၱေမာ-ေလာကတြင္ ရွိရွိသမွ် ေတာင္တကာ တို႔ထက္ ဆတက္လြန္က်ဴး ေတာင္ထူးေတာင္ျမတ္ ဆတ္ဆတ္ျဖစ္လွ်င္း ျမင့္မိုရ္မင္းသည္။ သကာဘာယ-မိမိ၀ဲယာ ျခံရံကာ၍ ေရာင္၀ါတင့္ထူး နကၡတ္စံု၀င့္ကာျမဴးသျဖင့္ တင့္ထူးက်က္သေရ လက္လက္ေ၀ေသာ မိမိေရာင္ျခည္ပန္းျဖင့္၊ ႀသဘာသယံ-ႀသဘာသယေႏၲာ-ေရာင္၀ါရႊန္းအိ ထြန္းလင္းဘိလ်က္။ သမႏၲေတာ-၀န္းက်င္ဒိသာ ရပ္မ်က္ႏွာမွ။ ၀ိေရာစတိ-ေတာင္မင္းက်က္သေရ ပီျပင္ေလေအာင္ ထြန္းေျပာင္ရႊန္းျမ တင့္တယ္ေတာက္ပပါေပ၏။

တေတာပိ-ေတာင္တကာထြတ္မွဴး လြန္က်ဴးျမင့္ပို ထိုျမင့္မိုရ္ေတာင္မင္း၏ တင့္တယ္ျခင္းထက္လည္း။ အတိကၠေႏၲာ၀-ဤ၍ဤမွ် ဂဏန္းခ်၍ မမွန္းဆႏိုင္ေအာင္ ကဲလြန္၍သာလွ်င္။ ေယာဇိေနာ-အႀကင္ငါးမာရ္ေအာင္ျမင္ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ဆဟိ ရသၼီဟိ-ႀကာညိဳေရာင္ မည္းညိဳေရာင္ ပုလဲညိဳေရာင္ ဖဲညိဳေရာင္ ျမစိမ္းညိဳေရာင္အဆင္းကဲ့သို႔ ညိဳ၀င္းေသာ နီလေရာင္ျခည္ေတာ္, ေနမင္းအေရာင္ ေရႊအဆင္းအေရာင္ ပယင္းအ၀ါအေရာင္ သလင္းအ၀ါအေရာင္ သလြဲအ၀ါအေရာင္ ရြဲအ၀ါအေရာင္ကဲ့သို႔ ၀ါ၀င္းေသာ ပီတေရာင္ျခည္ ေတာ္,တိမ္နီေရာင္ စိန္နီေရာင္ ႀကာနီေရာင္ ကမၺလာနီေရာင္ ပတၱျမားအနီေရာင္အဆင္းကဲ့သို႔ နီ၀င္းေသာ ေလာဟိတေရာင္ျခည္ေတာ္, ေဘာသာခြါေရာင္ ေသာ္တာလေရာင္ မကာရ္းအျဖဴေရာင္ ဂြမ္းအျဖဴေရာင္ ပုလဲ အျဖဴေရာင္ ရြဲအျဖဴေရာင္ စံပယ္အျဖဴေရာင္ ႀကယ္အျဖဴေရာင္ ၀ရဇိန္အျဖဴေရာင္ ပြတ္သစ္စ ခရုသင္းကဲ့သို႔ ျဖဴ၀င္းေသာ ႀသဒါတေရာင္ျခည္ေတာ္, မည္းေရာင္ နီေရာင္ ညိဳေရာင္ထည့္ေလာင္း ယွက္ကူးေပါင္းသျဖင့္ မွည့္ေမာင္း မႈိင္းအံု ရည္မႈန္ေသာ အဆင္းရွိေသာ မဥၹိ႒ေရာင္ျခည္ေတာ္,မင္းလြင္ျမဴးခုန္ ကဆုန္မာသ သမယ၌ မိုး၀ျပင္က်ယ္ ေကာင္းကင္လယ္က လွ်ပ္ပန္းႏြယ္ယွက္ကူး ပိုးစုန္းႀကဴးသ႑ာန္ မီးပန္းေတြပ်ံသလို အလွ်ံတလက္လက္ တက္တဲ့ျခည္ သက္တဲ့ျခည္ ၀ဲတဲ့ျခည္ ပ်ံတဲ့ျခည္ ဤမွထိုမွ ထိုမွဤမွ ကူးကာျပိဳးျပက္ တခဲနက္ေသာ ပဘႆရေရာင္ျခည္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ေျခာက္ပါးေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္တို႔ျဖင့္။ ၀ိေရာစတိ-ဖူးျမင္ရသူ နတ္လူျဗဟၼာ သတၱ၀ါဟူသမွ် ဖူးေျမာ္၍မ၀ေအာင္ ေျခာက္ေရာင္ျခည္စံုျဖာလင္း၍ ထြန္းလင္း ေတာက္ပေတာ္မူပါေပ၏ ဧ၀မာဒိ ဂုေဏာေပေတာ-ဤသို႔ ဆိုအပ္ခဲ့ျပီး ေရာင္ျခည္ေျခာက္လီ တင့္ထူးစည္သည့္ မ်ားဘိလံုးစံု ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ငါးမာရ္ေအာင္ျမင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ-မမ-ရွင္ပင့္ကိုးဂုဏ္ ႀကယ္ယံုမျပတ္ ပြားမ်ားအပ္ေသာ အက်ြႏ္ုပ္၏။ ၀ရသီသေက-ကိုယ္အဂၤါတြင္ အျမတ္တင္သည့္ ဥတၱမဂၤ ဦးသီသ၌။ ဌာတု-မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္သို႔ ခိုင္ခုိင္မတ္မတ္ ရပ္တန္႔ရႊင္ျပံဳး သီတင္းသံုးေတာ္မူလွည့္ပါ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေနတႏႈန္းတမွ်ကဲ့သို႔ ေရႊဘုန္းေတာ္ အလွ်ံႀကြပါသည့္ ေအာင္ေတာ္မူသခင္ အရွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား။

ေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြင့္ ဘုရားပင့္

စတုကၠရံသိနိကၡႏၲာ ၊ ေမရုရာဇာ ဂိရုတၱေမာ ။

ေသာဘေတ၀ သကာဘာယ ၊ ႀသဘာသယံ သမႏၲေတာ ။

တေထ၀ ေသာဘေနာ ဗုေဒၶါ ၊ ဆဗၺဏၰရုစိယာ ဘ၀ံ ။

အနႏၲဇုတိမာ ဘေႏၲာ ၊ ဂႏ ႖ာ ေမ ဌာတု သီသေက ။

ဂိရုတၱေမာ-ကမၻာေပၚတြင္ ရွိသမွ် ေတာင္တကာ့ထြတ္မွဴး ေတာင္ဦးေတာင္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ။ စတုကၠရံသိနိကၡႏၲာ ေမရုရာဇာ-ေရႊ ေငြ ျမ ဖလ္ ေလးတန္ေရာင္ျခည္ ထြက္လည္ကြန္႔ျမဴး တင့္ထူးလွ်ံျပိဳင္ မ႑ိဳင္ ခ်က္ေဗြ ေနစက္လစက္ နကၡတ္တာရာ ႀကယ္တာရာတို႔ ၀ံယာပတ္၀ိုက္ ဦးခိုက္ႀကရာ မဟာျမင့္မိုရ္ေတာင္မင္းသည္။ သကာဘာယ-၀ါ၀င္းေရာင္ ျဖဴ၀င္းေရာင္ စိမ္းလဲ့၀င္းေရာင္ ဖလ္၀င္းေရာင္ မွန္၀င္းေရာင္ ေနေရာင္ လေရာင္ တည္းဟူေသာ မိမိအေရာင္အ၀ါတို႔ျဖင့္။ သမႏၲေတာ-ႏွစ္ေထာင္က်ြန္းငယ္ ေလးသြယ္ကၽြန္းႀကီး သီးသီးမြမြ အဏၰ၀ ေလးသြယ္ ျမစ္ငယ္ငါးရာ ငါးျဖာျမစ္မ ရွိသမွ်အကုန္ လံုးစံုဒီပါ ရပ္ဒိသာ၌။ ႀသဘာသယံ-ႀသဘာသယေႏၲာ-ထြန္းလင္း ေတာက္ေျပာက္ ျမင့္မိုရ္ေရာင္သာေစလ်က္။ ေသာဘေတ၀-ေသာဘေတ ဣ၀-ေလးကၽြန္းလံုးအလယ္ လြန္တင့္တယ္သကဲ့သို႔။ တေထ၀-ထိုျမင့္မိုရ္ေတာင္ႀကီး ပံုမွီးစံယူ အလားတူသာလွ်င္။ ဗုေဒၶါ-ဒုကၡ သမုဒယ နိေရာဓႏွင့္ မဂၢတျဖာ ေလးသစၥာကို ဆရာမကူ သယမၻဴဉာဏ္ျဖင့္ အလိုလို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ ဆဗၺဏၰရုစိယာ-ႀကာညိဳေရာင္ မည္းညိဳေရာင္ ပုလဲညိဳေရာင္ ဖဲညိဳေရာင္ ျမစိမ္းညိဳေရာင္ အဆင္းကဲ့သို႔ ညိဳ၀င္းေသာ နီလေရာင္ျခည္ေတာ္, ေနမင္းအေရာင္ ေရႊအဆင္းအေရာင္ ပယင္း၀ါေရာင္ သလင္း၀ါေရာင္ သလြဲ၀ါေရာင္ ရြဲအ၀ါေရာင္ အဆင္းကဲ့သို႔ ၀ါ၀င္းေသာ ပီတေရာင္ျခည္ေတာ္, တိမ္နီေရာင္ စိန္နီေရာင္ ႀကာနီေရာင္ ကမၺလာနီေရာင္ ပတၱျမားအနီေရာင္ အဆင္းကဲ့သို႔ နီ၀င္းေသာ ေလာဟိတေရာင္ျခည္ေတာ္, ေဘာ္သာ ခြါေရာင္ ေသာ္တာလေရာင္ မကာရ္းအျဖဴေရာင္ ဂြမ္းအျဖဴေရာင္ ပုလဲအျဖဴေရာင္ ရြဲအျဖဴေရာင္ စံပယ္အျဖဴေရာင္ ႀကယ္အျဖဴေရာင္ ၀ရဇိန္အျဖဴေရာင္ ပြတ္သစ္စခရုသင္းကဲ့သို႔ ျဖဴ၀င္းေသာ ႀသဒါတေရာင္ျခည္ေတာ္, မည္းေရာင္ နီေရာင္ ညိဳေရာင္ထည့္ေလာင္း ယွက္ကူးေပါင္းသျဖင့္ မွည့္ေမာင္းမႈိင္းအံု ရီမႈန္ေသာ အဆင္းရွိကုန္ေသာ မဥၨိ႒ ေရာင္ျခည္ေတာ္, မင္းလြင္ျမဴးခုန္ ကဆုန္မာသ သမယ၌ မိုး၀ျပင္က်ယ္ ေကာင္းကင္လယ္က လွ်ပ္ပန္းႏြယ္ယွက္ကူး ပိုးစံုးႀကဴးသ႑ာန္ မီးပန္းေတြပ်ံသလို အလွ်ံတလက္လက္ တက္တဲ့ျခည္ သက္တဲ့ျခည္ ၀ဲတဲ့ျခည္ ပ်ံတဲ့ျခည္ ဤမွထိုမွ ထိုမွဤမွ လူးလာျပိဳးျပက္ တခဲနက္ေသာ ပဘႆရေရာင္ျခည္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ေျခာက္သြယ္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္အေပါင္းတို႔ျဖင့္။ ေသာဘေနာ-ျမင္သူအမ်ား ရႈမအားေအာင္ ႀကြားႀကြား၀င့္၀င့္ ငြါးငြါးဆင့္၍ တင့္တယ္ ေတာ္မူေပထေသာ။ ဘေႏၲ-ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ အရွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား။ အနႏၲဇုတိမာ-ေျမအဆံုး မိုးအဆံုး စႀက၀ဠာဆံုးေအာင္ ျပိဳင္ႏႈန္းမျပဴ ထြန္းလင္းေတာက္ပေတာ္မူႏိုင္ေပထေသာ။ ဘ၀ံ-ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားႀကီးသည္။ အာဂႏ႖ာ-တရာ့ရွစ္ကြက္ ေရႊစက္အစံု ႀကာပဒံုကို ညႊန္ရံုျဖန္႔ျမန္း ႀကြလွမ္းေတာ္မူခဲ့ပါ၍။ ေမ-ငါး၀ခႏၶာ သမူဟာကို ငါငါထင္မွတ္ အမိုက္ဇာတ္တြင္ မျပတ္ခါခါ က်င္လည္ရပါေသာ ဘုရားတပည့္ေတာ္၏။ သီသေက-လူညြန္႔လူဖူး ဆံဦး ေဗြထက္ ထိပ္လယ္ခ်က္၌။ ဌာတု-မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သို႔ ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ တန္႔ရပ္တည္ေနေတာ္ မူလွည့္ပါ့ ေနတႏႈန္းတမွ်ကဲ့သို႔ ေရႊဘုန္းေတာ္ႀကြပါတဲ့ အရွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား။

စိန္ေရာင္ျခည္ ဘုရားပင့္

အဂႌရသႆ ဥဏၰာယ ၊ ဒါဌာဟိ ေသတရံသိေယာ ။

၀ဇိရာ၀ ၀ိေရာစႏၲိ ၊ ဇိေနာ ေမ ဌာတု သီသေက ။

အဂႌရသႆ-အယုတ္အလတ္ အျမတ္ပိုင္းျခား လြန္ႀကိဳးစားသည့္ သံုးပါးဆယ္လီ ပါရမီေတာ္အဟုန္ စာဂီေတာ္ဂုဏ္တို႔ေႀကာင့္ ေျခာက္ေရာင္စံုကြန္႔ျမဴးလ်က္ အဂႌရသဆိုတဲ့ ဘြဲ႔ထူးကို ခ်ီးက်ဴးခံ့ခိုင္ ဘက္မျပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ လက္ကိုင္ရရွိေတာ္မူေသာ ငါးမာရ္ေအာင္ျပီး ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏။ ဘမုကႏၲေရ-မ်က္ေမွာင္ေတာ္ႏွစ္သြယ္ အလယ္ဗဟိုတည့္တည့္၌။ သဥၨာတာယ-ႏုျဖဴထြားထြား ေကာင္းစြာေပါက္ဖြား ျဖစ္ေပၚ၍ေနေသာ။ ဥဏၰာယစ-ဆြဲလို႔ ဆန္႔လွ်င္ ႏွစ္ေတာင္ခန္႔ရွည္လ်ားသျဖင့္ စိန္သားႏွစ္အသြင္ ေငြနန္းခ်ည္အမွ်င္ကဲ့သို႔ ျဖဴစင္၀င္းသစ္ လက္ယာရစ္ေခြရံု စိန္ႀကယ္ပြင့္အေနပံုလို ဥဏၰလံုေခၚ ေမြးရွင္ေတာ္ဓာတ္ လြန္ထူးျမတ္သည့္ အရပ္ေတာ္မွ၄င္း။ ဒါဌာဟိစ-ပတၱျမား ေခါင္ရန္း ႏွင္းဆီပန္းကဲ့သို႔ နီျမန္းေသာ ႏႈတ္ခမ္းေတာ္တို႔ျဖင့္ မေပၚေအာင္ ဖံုးပိတ္၍ထားအပ္ေသာ သြားေတာ္ေလးဆယ္ စြယ္ေတာ္ေလးဆူ ျဖဴရာရာအရပ္တို႔မွ၄င္း။ ေသတရံသိေယာ-ပုလဲအႏွစ္ စိန္စစ္နမူ ေဘာ္ျဖဴေငြရြက္ ျဖန္႔ႀကက္စီျခယ္ စိန္ႀကယ္ေရာင္သန္း ေကလာသေငြေတာင္ကို ေနအေရာင္လႊမ္းဘိသကဲ့သို႔ ျမေလးပန္းစပယ္ငံု ႀကာျဖဴပြင့္၀တ္မႈန္လို ပံုပမာကပ္ စိန္ေတာင္ကို တိမ္ေရာင္ဟပ္ဘိသကဲ့သို႔ တလွ်ပ္လွ်ပ္ တဖိတ္ဖိတ္ တရိပ္ရိပ္ တလည္လည္ ထိန္ေျပာင္ႀကည္သည့္ စိန္ေရာင္ျခည္ဓာတ္ ျဖဴေဖြးေသာအဆင္းေတာ္ျမတ္ တို႔သည္။ ၀ဇိရာ၀-စိန္ႏွစ္စိန္ေသြး ျဖဴေဖြးေတာက္ေျပာင္စိန္သားေတာင္ႀကီးကဲ့သို႔။ ၀ိေရာစႏၲိ-ဖူးျမင္ရသူတို႔၏ စိတ္၀ယ္အထူး ဘ၀င္မွာႀကည္ႏူးေလာက္ေအာင္ ရႊင္ျမဴးတက္ႀကြ ဘက္မမွ်သျဖင့္ လွပဆန္းႀကယ္ တင့္တယ္ေတာ္ မူႀကပါေပကုန္၏။ ေသာ ဇိေနာ-ထူးေထြဆန္းလည္ စိန္ေရာင္ျခည္တို႔ေႀကာင့္ အဂႌရသံ ဘြဲ႔ထူးခံသည့္ ငါးမာရ္ေအာင္ျပီး ထိုဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ-မမ-ခႏၶာငါး၀ သမူဟကို အတၱသမုတ္ အကၽြႏ္ုပ္၏။ သီသေက-ေလးေထြ ဘူတ ကာယကိုယ္တြင္ အျမတ္တင္သည့္ ဦးျပင္ထိပ္၌။ ဌာတု-မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သို႔ ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ တန္႔ရပ္တည္ေတာ္မူပါ့ စိန္ေရာင္ျခည္ ေနတႏႈန္းကဲ့သို႔ ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ အရွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား။

အစိေႏၲယ် ဘုရားပင့္

အစိေႏၲယ် အစိေႏၲယ် အစိေႏၲယ် အပၸေမယ် ေသ႒ေဇ႒ံ အရဟံ-အႏုတၱရ မည္ေတာ္ရလ်က္ အရိယာစာဂ စရဏပါရမီ အလီလီရွိ ေဗာဓိသမၻာရ ဂုဏအေပါင္း ျမင့္ေညာင္းသမၻာ ေလးျဖာသေခ်ၤ လြန္ေလတသိန္း မတိမ္းမဖင့္ ျဖည့္က်င့္ရြက္ေဆာင္ ေအာင္ရာဌာနီ သံုးလီေခတၱ ဘ၀သံုးစံု သံုးပါးဘံု၌ တစံုတရာ ျဗဟၼာနတ္လူ သူရာမာရ္မင္း ရန္ခပင္းတို႔ ႏွိမ္နင္းျဖိဳဖ်က္ လုယက္တြန္းလွန္ ႀကံရန္မစြမ္း ေသာင္းခန္းေလာကဓာတ္ သံုးရပ္က်က္သေရ ေအာင္ေျမသာေခါင္ ေရႊေညာင္မ႑ိဳင္ ရန္ႏိုင္သာဘိ အပရာဇိတပလႅင္ ေရႊဦးကင္ထက္ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားရိပ္ျဖဴ လွစ္ေတာ္မူလ်က္ ေလးဆူသီလ တိကသိကၡာ ၀ိဇၨာသံုးရပ္ ဆင့္လတ္ရွစ္တန္ ဘိညာဏ္ေျခာက္လီ သမၻီဒါေလးရပ္ သမာပတ္ကိုး တန္ခိုးရွစ္ဦး ဘုန္းထူးေျခာက္လီ ခုနစ္မည္၀ိသုဒၶိ ေဗာဓိပကၡိယ ဓမၼကရိုဏ္း ရန္ႏိုင္ကိုယ္ရံု ဗုိလ္လံုးစံုကို အုပ္ခ်ဳပ္စိုးယူ ေဂါႀတဘူေ၀ါဒါန္ အရဟံမဂ္ သန္လ်က္ရတနာ ယဥ္ေလးျဖာျဖင့္ သံသရာရဟတ္ က်င္လည္ေစတတ္ ႏွိပ္စက္တတ္ေပ ကိေလရမၼက္ သံုးေထာင္၀က္ကို ပယ္ဖ်က္တြန္းလွန္ ေအာင္ပြဲခံ၍ ေျခာက္တန္အသာဓာရဏ စတုေ၀သာရဇၨ ဒသဗလ ဉာဏတလီ စသည္ေက်းဇူး ဂုဏ္ေတာ္ထူးျဖင့္ ျမြက္က်ဴးျပီးပိုင္ မ,ခ်ီႏိုင္၍ စိုးပိုင္ႏွိမ္နင္း အမင္းမင္းတို႔ သစ္ကင္းႀကည္ႏူး အထူးတလည္ တင့္တယ္ဆန္းျပား ျခယ္လွယ္ထားသည့္ ပတၱျမားစိန္ခဲ ပုလဲသႏၲာ နီလာေဂၚမုတ္ ဥႆဖယား ေရႊေငြအားျဖင့္ ကိုးပါးရတနာ ျမြစီသြန္းခပ္ လုပ္ေဆာင္အပ္သည့္ သင္းက်စ္ဦးခိုက္ ဖိုးထိုက္နဂ ၣ အနႏၲလွ်င္ အ၀ိညာဏက သက္မွ်ကင္းကြာ ျမတ္ရတနာတြင္ မဂၤလာေခါင္ ပံုေဆာင္တုႏႈိင္း ႏႈိင္းခိုင္းမအပ္ မင္းျမတ္အမ်ား ဦးဖ်ားထိပ္ျပင္ ဆင္ယင္စိုက္ထူ သရဖူႏြဲ႔ညြတ္ မကိုဋ္ထြတ္၌ သြင္းသြတ္ေစအပ္ ျမိစၧာညွပ္၍ တင္အပ္ရတနာ စိႏၲမဏိ ေဇာတိရသ္ပတၱျမား စိန္ဖူးဖ်ား၌ ဖ၀ါးႏွစ္ျမႊာ ေရႊစႀကာျဖင့္ စိုက္ကာထိပါး ႀကြသြားတင့္တယ္ စံပယ္ျခင္းငွါ ထိုက္ေပရာ၏။ အသုရာမွတ္ မ်ားနတ္ေဒ၀ါ ျဗဟၼာသိႀကား နဂါးဂဃုန္ ကုမၻဏ္ဂႏၶဗ္ စကၠ၀တ္ေသဌ္နင္း အမင္းမင္းတို႔သခင္ ေဗာဇၩင္စကၠရတ္ သူျမတ္တကာတို႔၏ အဓိပတိ အပရိမာဏ အနႏၲဂုဏ္အင္ ေရႊဉာဏ္ရွင္ဟု မဂၢင္ ပါရဂူ ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ သံုးဘံုသူဧကရာဇ္ ရွင္ခ်စ္ဇိေနာ္ ျမတ္ကိုယ္ေတာ္ဘုရား။

သံုးပါးအာဏာ ဒြါဒသဂၤါ သံုးျဖာအစပ္ ေလးရပ္အလႊာ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္ သံုးသြယ္၀ဋၬ အာဗဒၶဟု ျမစ္မႏွစ္ျမြာ သံသရာ၌ ခႏၶာပင္စည္ တလည္လည္ျဖင့္ ႀကာရွည္နစ္မြန္း ပင္ပန္းႀကေသာ တပည့္ေတာ္တို႔မွာ ထိုသံသရာစက္ ၀ဲဂယက္မွ ကူးထြက္လိုလွ ဆႏၵအာသီ အတီတာနႏၲရ ဣဒၶပၸစၥယတာ ႀကမၼာပီဠိတ္ ၀ိပရိတ္ေႀကာင့္ ဧတၱိစၧာႏု ေရွးသူ႔ပညတ္ ဥပါဒ္ ဌီ ဘင္ သံုးအင္တိုင္က် စမၼခန္းယမၼခန္း လြန္းစန္းျပတ္ႀကိမ္ ဆိႏၷရိတ္ဘိႏၷရိတ္ အနိဠိသူလာ နမႏၲာသုသာန္ သံုးတန္က႑ ပါပရန္လား ျဂိဳဟ္စားျဂိဳဟ္နင္း ယိုယြင္းဒသာ ဇာတာမသန္႔ စန္းတန္႔လဂ္စီး တိတ္ႀကီး တေဘာင္ သူေယာသူပ်က္ အိပ္မက္ခံမည္ သံက်ည္းငွက္ပင္ ဒုမဂၤလ ဒုႏၷိမိတၱ ဟူသမွ်တို႔ ရတနတၱယ ႏုဘာ၀ဂုဏ္ ဘုန္းေတာ္ဟုန္ေႀကာင့္ တစံုတခု ျမဴဏုဆံျခမ္း ရန္မသမ္းဘဲ ေဘးဘ်မ္းအႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္တို႔မွ စင္ႀကယ္သန္႔ရွင္း ကင္းေစလိုပါ ေစတနာႏွင့္ သမၼာဆႏၵ ဥႆာဟျဖင့္ အစိေႏၲယ် ေလာကဥကၠဌ္ ဘုရားျမတ္သည္ ေလ်ာက္ပတ္လွစြာ ဗုဒၶါသန ေသ႒ဘူမိ အပရာဇိဗိမ္ာန္ တန္ခြန္ဆီမီး ထီးႏွင့္တကြ ေမႊးစြႀကိဳင္လွ်မ္း ဆြမ္းပန္းႀသဇာ ျမိဳက္ရသာကို ကပ္လွဴလိုပါသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုန္းေမာ္ ကိုယ္ေတာ္အရွင္သည္ မည္တြင္မွတ္သား ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား၏ အလွဴကိုလည္း ခံေတာ္မူရန္ ႀကြလာေတာ္မူပါမည့္အေႀကာင္း လက္ဆယ္ျဖာညြတ္ေျပာင္း၍ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ႀကား အသနားေတာ္ျမတ္ခံ၀့ံပါသည္ အရွင္ျမတ္ဘုရား။

ျမႀကိဳးႏြယ္ ဘုရားပင့္

သိရိႏၶရႆ ဥဏၰာယ ၊ သရီရေတာ ပဘႆေရာ ။

မဏိကာ၀ ၀ိေရာေစႏၲိ ၊ ဗုေဒၶါ ေမ ဌာတု သီသေက ။

သိရိႏၶရႆ-ေနလေရႊျမ ဂေဟသ၍ ေ၀ႀကြမက္မေျပ လက္လက္ေျပာင္ေျပာင္ က်က္သေရကိုလည္း ေဆာင္ေတာ္မူေပထေသာ။ သရီရေတာ-၀င္း၀ါေရႊေတာင္ ေနေရာင္ဟပ္သလို ျမတ္ေရႊကိုယ္၏။ ဥဏၰာယ-သံုးရက္လသဖြယ္ ခုန္းမ်က္စ ႏွစ္သြယ္၏အလယ္၌ တင့္တယ္ေရာင္ျဖာ ႏွစ္ေတာင့္ထြာပမာဏ ႀကီးစေရာင္စံု ဥဏၰလံုေခၚ ေမြးေတာ္ရွင္ဓာတ္ လြန္ထူးျမတ္ေသာ အရပ္မွ၄င္း။ ပဘႆရာ-ျပိဳးျပိဳးေျပာင္ေျပာင္ တိမ္ေတာင္ေတြဟပ္ လွ်ပ္လွ်ပ္ေရာင္စံု အ့ံခ်ီး၍မကုန္ေအာင္ အစံုစံုေပၚထြက္လ်က္ရွိေသာ။ မဏိကာ၀-အစိမ္းေရာင္က တျဖာ, အ၀ါေရာင္က တလွည့္, ရတနာေရႊေတာင္ကို ေနအေရာင္ ဟပ္သကဲ့သို႔ ေျပာင္တဲ့ျခည္, ၀င္းတဲ့ျခည္, သင္းတဲ့ျခည္, လင္းတဲ့ျခည္ထိန္၀ဲ စိန္စားပြဲေပၚမွ ေဘာ္သာခြါ ေငြကလပ္ႏွင့္ ေရႊတရပ္ေမြ႔ရာ၀ယ္ ေက်ာက္ရတနာ ျမတင္ကာျပလို႔ အလွတန္ခိုးႀကြယ္သည့္ ျမႀကိဳးႏြယ္ေရာင္ေတာ္ရွင္တို႔သည္။ ၀ိေရာေစႏၲိ-ဖူးျမင္ရသူ ႀကည္ျဖဴျမတ္ေလး ဘ၀င္ေအးေအာင္ တင့္တယ္ထြန္းပေတာ္မူပါကုန္၏။ ေသာ ဗုေဒၶါ-အလွတန္ခိုးႀကြယ္သည့္ ျမႀကိဳးႏြယ္ ထိုုဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ-ငါးပါးခႏၶာ ရြံစရာကို လြန္စြာထင္လြဲ ျမင္စြဲေသြေခ်ာ္ တပည့္ေတာ္၏။ သီသေက-ကိုယ္ျဒပ္တြင္ အျမတ္တင္သည့္ ဦးျပင္ထိပ္ထက္၌။ ဌာတု-မ႑ိဳင္ေမရု အေျခစုသျဖင့္ အသေရယခု ႀကြတဲ့ေအာင္ မားမားႀကီး ရပ္တန္႔တည္ေနေတာ္မူလွည့္ပါ အလွတန္ခိုးႀကြယ္သည့္ ျမႀကိဳးႏြယ္ အရွင္သူျမတ္ဘုရား။

No comments: