Sunday, September 28, 2008

ကိုးန၀င္း မိုးလင္းမွ သိမယ္

ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးျဖင့္ ေလာကီအက်ိဳးစီးပြား ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေစေသာ အဓိ႒ာန္ျဖစ္ပါသည္၊
အဓိ႒ာန္ ( ၉ )ဆင့္ ရွိပါသည္၊ တဆင့္လွ်င္ သင္၏အေရးႀကီးဆံုး ကိစၥတခုကို ဆုေတာင္းႏိုင္သည္၊
အဓိ႒ာန္ ( ၉ )ဆင့္ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္၌ သင္၏ဆုေတာင္းမ်ား အံ့ႀသဖြယ္ရာ ျပည့္၀ေနမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ရဲရဲႀကီး ယံုႀကည္ပါသည္၊
သင္လည္း ၀င္ျဖစ္ေအာင္ ၀င္ပါ၊ သင့္မိသားစုကိုလည္း ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းပါ၊
ေဖာ္ျပထားေသာ ဂုဏ္ေတာ္အမွတ္စဥ္အတိုင္း စိပ္ပါ၊ ပုတီးပါတ္မွာလည္း ဂုဏ္ေတာ္အမွတ္စဥ္အတိုင္း
( ၁ )က်လွ်င္ တပါတ္စိပ္၍ ( ၂ )က်လွ်င္ ႏွစ္ပါတ္စိပ္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္၊
မည္သည့္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမဆို ( တနလၤာေန႔ )မွ စတင္၍ အဓိ႒ာန္၀င္ေရာက္ရပါမည္။

( ၁ ) ပထမဆင့္
၁။ တနလၤာ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၂-ပါတ္
၂။ အဂၤါ ဘဂ၀ါ ၉-ပါတ္
၃။ ဗုဒၶဟူး သုဂေတာ ၄-ပါတ္
၄။ ႀကာသပေတး သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၇-ပါတ္
၅။ ေသာႀကာ ေလာက၀ိဒူ ၅-ပါတ္
၆။ စေန ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၃-ပါတ္
၇။ တနဂၤေႏြ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၆-ပါတ္
၈။ တနလၤာ အရဟံ ၁-ပါတ္
၉။ အဂၤါ ဗုေဒၶါ ၈-ပါတ္

( ၂ ) ဒုတိယဆင့္
၁။ ဗုဒၶဟူး ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၃-ပါတ္
၂။ ႀကာသပေတး အရဟံ ၁-ပါတ္
၃။ ေသာႀကာ ေလာက၀ိဒူ ၅-ပါတ္
၄။ စေန ဗုေဒၶါ ၈-ပါတ္
၅။ တနဂၤေႏြ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၆-ပါတ္
၆။ တနလၤာ သုဂေတာ ၄-ပါတ္
၇။ အဂၤါ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၇-ပါတ္
၈။ ဗုဒၶဟူး သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၂-ပါတ္
၉။ ႀကာသပေတး ဘဂ၀ါ ၉-ပါတ္

( ၃ ) တတိယဆင့္
၁။ ေသာႀကာ သုဂေတာ ၄-ပါတ္
၂။ စေန သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၂-ပါတ္
၃။ တနဂၤေႏြ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၆-ပါတ္
၄။ တနလၤာ ဘဂ၀ါ ၉-ပါတ္
၅။ အဂၤါ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၇-ပါတ္
၆။ ဗုဒၶဟူး ေလာက၀ိဒူ ၅-ပါတ္
၇။ ႀကာသပေတး ဗုေဒၶါ ၈-ပါတ္
၈။ ေသာႀကာ ၀ိဇၹာစရဏသမၸေႏၷာ ၃-ပါတ္
၉။ စေန အရဟံ ၁-ပါတ္

( ၄ ) စတုတၳဆင့္
၁။ တနဂၤေႏြ ေလာက၀ိဒူ ၅-ပါတ္
၂။ တနလၤာ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၃-ပါတ္
၃။ အဂၤါ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၇-ပါတ္
၄။ ဗုဒၶဟူး အရဟံ ၁-ပါတ္
၅။ ႀကာသပေတး ဗုေဒၶါ ၈-ပါတ္
၆။ ေသာႀကာ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၆-ပါတ္
၇။ စေန ဘဂ၀ါ ၉-ပါတ္
၈။ တနဂၤေႏြ သုဂေတာ ၄-ပါတ္
၉။ တနလၤာ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၂-ပါတ္

( ၅ ) ပဥၥမဆင့္
၁။ အဂၤါ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၆-ပါတ္
၂။ ဗုဒၶဟူး သုဂေတာ ၄-ပါတ္
၃။ ႀကာသပေတး ဗုေဒၶါ ၈-ပါတ္
၄။ ေသာႀကာ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၂-ပါတ္
၅။ စေန ဘဂ၀ါ ၉-ပါတ္
၆။ တနဂၤေႏြ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၇-ပါတ္
၇။ တနလၤာ အရဟံ ၁-ပါတ္
၈။ အဂၤါ ေလာက၀ိဒူ ၅-ပါတ္
၉။ ဗုဒၶဟူး ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၃-ပါတ္

( ၆ ) ဆ႒မဆင့္
၁။ ႀကာသပေတး သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၇-ပါတ္
၂။ ေသာႀကာ ေလာက၀ိဒူ ၅-ပါတ္
၃။ စေန ဘဂ၀ါ ၉-ပါတ္
၄။ တနဂၤေႏြ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၃-ပါတ္
၅။ တနလၤာ အရဟံ ၁-ပါတ္
၆။ အဂၤါ ဗုေဒၶါ ၈-ပါတ္
၇။ ဗုဒၶဟူး သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၂-ပါတ္
၈။ ႀကာသပေတး အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၆-ပါတ္
၉။ ေသာႀကာ သုဂေတာ ၄-ပါတ္

( ၇ ) သတၱမဆင့္
၁။ စေန ဗုေဒၶါ ၈-ပါတ္
၂။ တနဂၤေႏြ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၆-ပါတ္
၃။ တနလၤာ အရဟံ ၁-ပါတ္
၄။ အဂၤါ သုဂေတာ ၄-ပါတ္
၅။ ဗုဒၶဟူး သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၂-ပါတ္
၆။ ႀကာသပေတး ဘဂ၀ါ ၉-ပါတ္
၇။ ေသာႀကာ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၃-ပါတ္
၈။ စေန သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၇-ပါတ္
၉။ တနဂၤေႏြ ေလာက၀ိဒူ ၅-ပါတ္

( ၈ ) အ႒မဆင့္
၁။ တနလၤာ ဘဂ၀ါ ၉-ပါတ္
၂။ အဂၤါ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၇-ပါတ္
၃။ ဗုဒၶဟူး သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၂-ပါတ္
၄။ ႀကာသပေတး ေလာက၀ိဒူ ၅-ပါတ္
၅။ ေသာႀကာ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၃-ပါတ္
၆။ စေန အရဟံ ၁-ပါတ္
၇။ တနဂၤေႏြ သုဂေတာ ၄-ပါတ္
၈။ တနလၤာ ဗုေဒၶါ ၈-ပါတ္
၉။ အဂၤါ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၆-ပါတ္

( ၉ ) န၀မဆင့္
၁။ ဗုဒၶဟူး အရဟံ ၁-ပါတ္
၂။ ႀကာသပေတး ဗုေဒၶါ ၈-ပါတ္
၃။ ေသာႀကာ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၃-ပါတ္
၄။ စေန အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၆-ပါတ္
၅။ တနဂၤေႏြ သုဂေတာ ၄-ပါတ္
၆။ တနလၤာ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၂-ပါတ္
၇။ အဂၤါ ေလာက၀ိဒူ ၅-ပါတ္
၈။ ဗုဒၶဟူး ဘဂ၀ါ ၉-ပါတ္
၉။ ႀကာသပေတး သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၇-ပါတ္

No comments: