Wednesday, October 1, 2008

သဘာ၀အေလ်ာက္ ျဖစ္တတ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ကင္းေ၀းေစသည့္ ဂါထာေတာ္မ်ား

( ၁ )။ ခလုတ္မထိ ဆူးမျငိႏိုင္ေသာ ဂါထာ
ပါသာဏာ သကၡရာ ေစ၀ ၊ ကထလာ ခါဏုကဏၬကာ ။
သေဗၺ မဂၢါ ၀ိ၀ဇၨႏၲိ ၊ ဂစၧေႏၲ ေလာကနာယေက ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ဂမနံ ေမ သမိဇၩတု ။

( အနက္ ) ေလာကနာယေက-ေလာကထြတ္ထား ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ ဂစၧေႏၲ-ထိုထိုဤဤ ေဒသစာရီ ႀကြခ်ီေတာ္မူလတ္ေသာ္၊ ပါသာဏာေစ၀-ေက်ာက္လႊာေက်ာက္ခ်ပ္တို႕သည္၄င္း၊ သကၡရာစ-ေက်ာက္စရစ္ခဲတို႕သည္၄င္း၊ ကထလာစ-အိုးျခမ္းကြဲ အိုးျခမ္းပဲ့ အစအနတို႕သည္၄င္း၊ ခါဏုကဏၬကာစ-သစ္ငုတ္ဆူးေျငာင့္တို႕သည္၄င္း၊ သေဗၺ-အလံုးစံုေသာ ထိခိုက္ရွနာဖြယ္ မွန္သမွ်တို႕သည္၊ မဂၢါ-ရွင္ေတာ္ဘုရား ႀကြလာရာလမ္းမွ၊ ၀ိ၀ဇၨႏၲိ-တိမ္းေရွာင္ ဖယ္ရွားႀကေလကုန္၏၊ ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန-ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေႀကာင့္၊ ေမ-အကၽြႏ္ုပ္၏၊ ဂမနံ-သြားလာရျခင္းသည္၊ သမိဇၩတု-ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

ဤဂါထာေတာ္အရ ဘုရားရွင္ႀကြလာရာလမ္းမွ ေက်ာက္ခ်ပ္ေက်ာက္လႊာ ေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္း ဆူးေျငာင့္ ခလုတ္စသည့္ အေႏွာက္အယွက္ဟူသမွ်တို႕ေရွာင္ကြင္းသြားႀကျခင္းသည္ ဘုရားရွင္၏ ပါရမီေတာ္ ကံေတာ္ တို႕၏ အစြမ္းသတၱိေႀကာင့္ျဖစ္သည္၊ ယင္းသို႕ျဖစ္သည္ကို ႏႈတ္ျမြက္၍ သစၥာျပဳပါက မိမိသြားေလရာ၌ ခလုတ္ မထိ ဆူးမျငိဘဲ လိုရာခရီး ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္၊ မိမိတို႕စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အျမဲသြားလာ လႈပ္ရွားေနႀကရာ၌ ခရီးစဥ္ ေခ်ာေမာေအာင္ အျမဲရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္သင့္ႀကသည္။

( က်မ္းကိုး )
ဗုဒၶပရိတ္ေတာ္ႏွင့္ ဂါထာေတာ္မ်ား (ပညာအလင္းျပ)
(ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၃၂၀၅၂၄၀၅၀၇)
ဗုဒၶဘာသာလက္စြဲက်မ္း။
********************************************************************************

( ၂ )။ အတြင္းစည္းခ် သိရသၼႎ ဂါထာ
သိရသၼႎ ေမ ဗုဒၶေသေ႒ာ ၊ သာရိပုေတၱာ စ ဒကၡိေဏ ။
၀ါမအံေသ ေမာဂၢလႅာေနာ ၊ ပုရေတာ ပိဋကတၱယံ ။
ပစၧိေမ မမ အာနေႏၵာ ၊ စတုဒၵိသာ ခီဏာသ၀ါ ။
သမႏၲာ ေလာကပါလာ စ ၊ ဣႏၵာ ေဒ၀ါ သျဗဟၼကာ ။
ဧေတသံ အာႏုဘာေ၀န ၊ သေဗၺ ဘယ ဥပဒၵ၀ါ ။
အေနက အႏၲရာယာပိ ၊ ၀ိနႆႏၲဳ အေသသေတာ ။

( အနက္ ) ဗုဒၶေသေ႒ာ-ဘုရားျမတ္သည္၊ ေမ-တပည့္ေတာ္ (တပည့္ေတာ္မ) ၏၊ သိရသၼႎ-ဦးေခါင္းထက္၌၊ တိ႒တု-ရႊင္ေပ်ာ္ႏွလံုး သီတင္းသံုးေတာ္မူပါေစသတည္း။
သာရိပုေတၱာစ-အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္လည္း၊ ေမ-တပည့္ေတာ္၏၊ ဒကၡိေဏ-လက္ယာပုခံုး၌၊ တိ႒တု-ရပ္တည္သီတင္းသံုးေတာ္မူပါေစသတည္း။
ေမာဂၢလႅာေနာ-အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္၊ ေမ-တပည့္ေတာ္၏၊ ၀ါမအံေသ-လက္၀ဲပုခံုးထက္၌၊ တိ႒တု-ရပ္တည္သီတင္းသံုးေတာ္မူပါေစသတည္း။
ပိဋကတၱယံ-ပိဋကသံုးတန္ ဓမၼကၡန္သည္၊ ေမ-တပည့္ေတာ္၏၊ ပုရေတာ-မ်က္ႏွာမူလတ္ အေရွ႕အရပ္၌၊ တိ႒တု-စံပယ္ကိန္း၀ပ္ ရပ္တည္ေနပါေစသတည္း။

အာနေႏၵာ-အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္၊ ေမ-တပည့္ေတာ္၏၊ ပစၧိေမ-မ်က္ႏွာကြယ္ထား ေနာက္ရပ္ပါး၌ တိ႒တု-ရပ္တည္သီတင္းသံုးေတာ္မူပါေစသတည္း။
ခီဏာသ၀ါ-ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးတို႕သည္၊ မမ-တပည့္ေတာ္၏၊ စတုဒၵိသာ-ခႏၶာတည္ရာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ တို႕၌၊ တိ႒ႏၲဳ-ရပ္တည္ေနႀကပါေစသတည္း။
သျဗဟၼကာ-ျဗဟၼာအေပါင္းတို႕ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဣႏၵာေဒ၀ါစ-သိႀကားနတ္အေပါင္းတို႕သည္၄င္း၊ ေလာကပါလာစ-ေလာကေစာင့္ႀကပ္ နတ္ျမတ္အေပါင္းတို႕သည္၄င္း၊ မမ-အကၽြႏ္ုပ္၏၊ သမႏၲာ-ထက္၀န္းက်င္ ပတ္ပတ္လည္တို႕၌၊ တိ႒ႏၲဳ-ႏွလံုးရႊင္ပ် ရပ္တည္ေနႀကပါသတည္း။

ဧေတသံ-ထိုရတနာသံုးပါး နတ္ သိႀကား ျဗဟၼာအေပါင္းတို႕၏၊ အာႏုဘာေ၀န-ရွိန္၀ါတန္ခိုး စြမ္းရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေႀကာင့္၊ သေဗၺ-ႀကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံုကုန္ေသာ၊ ဘယဥပဒၵ၀ါ-ေဘးဥပါဒ္တို႕သည္၄င္း၊ အေနကအႏၲရာယာပိ-တပါးမက မ်ားလွကုန္ေသာ ကပ္အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္တို႕သည္၄င္း၊ အေသသေတာ-ႀကြင္းက်န္မရွိ ပကတိ အားျဖင့္၊ ၀ိနႆႏၲဳ-ပိနးႀကာဖက္တြင္ ေရမတင္သကဲ့သို႕ ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ႀကပါေစကုန္သတည္း။

ဤဂါထာႀကီးကို သူတပါးအတြက္ (သို႕မဟုတ္) လူမမူအတြက္ ရြတ္ဆိုလွ်င္ (ေမ-ကို ေတ)။ (မမ-ကို တ၀)-ဟု ျပင္ရြတ္ပါ။ (ေတ-သင္၏၊ တ၀-သင္၏)။
ဤသိရသၼႎ ဂါထာေတာ္မ်ားသည္ ဘုရား တရား ရဟႏၲာမ်ားကို မိမိကုိယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚသို႕ ႀကြေရာက္သီတင္းသံုးရန္ ပင့္ဖိတ္၍ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူေဇာထားျပီး ထိုဘုရား တရားႏွင့္ ရဟႏၲာတို႕၏ တန္ခိုး ရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ေႀကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ရန္ ဆုေတာင္းရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား ျဖစ္သည္၊ ဤဂါထာမ်ားကို အတြင္းစည္းခ်ဂါထာအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ႀကသည္။

ဤဂါထာမ်ား ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား မကပ္ေရာက္ႏိုင္ဘဲ ေဘး(၁၆)ပါး၊ ဥပဒၵေ၀ါ၂၅)ပါး၊ ကံႀကမၼာဆိုး(၃၂)ပါးတို႕မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္၊ ေရွးဆရာအစဥ္အဆက္တို႕သည္ ဤဂါထာမ်ားကို ကာယသိဒၶိ ပိယသိဒၶိ ဓနသိဒၶိ စေသာ သိဒၶိအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ႀကေႀကာင္း အစဥ္အလာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္၊ ဘုရား တရားႏွင့္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီး တို႕၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို သက္၀င္ယံုႀကည္ျပီး ေလးစားစြာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာၾ္ကလွ်င္ ေလာကီအက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးသာမက ေလာကုတၱရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုပါ ရရွိခံစားႏိုင္ေပသည္။

က်မ္းကို
ဗုဒၶဘာသာလက္စြဲက်မ္း။
**********************************************************************************

( ၃ )။ ျမစ္ကူး ေခ်ာင္းျခား ခရီးသြား အႏၲရာယ္ကင္း ဂါထာ ၃-ပုဒ္
( ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ )
ဘ၀ေသာတံ ဟေ၀ ဗုေဒၶါ ၊ တိေဏၰာ ေလာကႏၲဂူ ၀ိဒူ ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ဂမနံ ေမ သမိဇၩတု ။

( အနက္ ) ဗုေဒၶါ-ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ ဟေ၀-စင္စစ္ဧကန္ အမွန္ပင္၊ ဘ၀ေသာတံ-ဘ၀တည္းဟူေသာ သံသရာေရအလ်ဥ္ကို၊ တိေဏၰာ-ကူးေျမာက္ေတာ္မူေလျပီ၊ ေလာကႏၲဂူ-ေလာကဆံုးရာ နိဗၺာန္သို႔လည္း ေရာက္ေတာ္မူေလျပီ၊ ၀ိဒူ-တရားအလံုးစံုကိုလည္း သိမ္းက်ဳံးကုန္စင္ သိျမင္ေတာ္မူေလျပီ၊ ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန-ဤမွန္ကန္ေသာ ၀စီသစၥာေႀကာင္၊ ေမ-ဘုရားတပည့္ေတာ္၏၊ ဂမနံ-ခရီးသြားျခင္းသည္၊ သမိဇၩတု-ေဘးရန္ မေႏွာင့္ ေႀကာင့္ႀကမ၀င္ ေအာင္ျမင္ျပီးျပည့္စံုပါေစသတည္း။

( ဓမၼဂုဏ္ေတာ္ )
ယဒိ သႏၲိဂေမာ မေဂၢါ ၊ ေမာေကၡာ စစၥႏၲိကံ သုခံ ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ဂမနံ ေမ သမိဇၩတု ။

( အနက္ ) မေဂၢါ-ေလာကုတၱရာတရား မဂ္ေလးပါးသည္၊ ယဒိ-စင္စစ္ဧကန္ အမွန္ပင္၊ သႏၲိဂေမာ-နိဗၺာန္ ထုတ္ေခ်ာက္ ေရာက္ေစႏိုင္ပါေပ၏၊ ေမာေကၡာစ-နိဗၺာန္တရားျမတ္သည္လည္း၊ အစၥႏၲိကံ သုခံ-ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ႀကီး ျဖစ္ပါေပ၏၊ ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန-ဤမွန္ကန္ေသာ ၀စီသစၥာေႀကာင့္၊ ေမ-ဘုရားတပည့္ေတာ္၏၊ ဂမနံ-ခရီးသြားျခင္းသည္၊ သမိဇၩတု-ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

( သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ )
သံေဃာ ေ၀ တိဏၰကႏၲာေရာ ၊ ပုညေကၡေတၱာ အႏုတၱေရာ ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ဂမနံ ေမ သမိဇၩတု ။

( အနက္ ) သံေဃာ-အရိယာသံဃာေတာ္အေပါင္းသည္၊ ေ၀-စင္စစ္ဧကန္ အမွန္ပင္၊ တိဏၰကႏၲာေရာ- သံသရာခရီးႀကမ္းကို တက္လွမ္းကူးေျမာက္ေတာ္မူပါေပ၏၊ အႏုတၱေရာ-အတုမရွိ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ၊ ပုညေကၡေတၱာ-ကုသိုလ္ေစ့မ်ိဳး ဖြံ႔သန္ျဖိဳးေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးႀကဲခ်ရာ လယ္ယာေျမေကာင္းသဖြယ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန-ဤမွန္ကန္ေသာ ၀စီသစၥာေႀကာင့္၊ ေမ-ဘုရားတပည့္ေတာ္၏၊ ဂမနံ-ခရီးသြားျခင္းသည္၊ သမိဇၩတု-ျပည့္စံုပါေစသတည္း။

မဟာကပၸိနမင္းႀကီးသည္ ထီးနန္းကိုစြန္႔၍ ကုကၠဳဋ၀တီ ေနျပည္ေတာ္မွ ရတနာသံုးပါး ပြင့္ထြန္းရာ သာ၀တၳိျပည္သို႔ အမတ္တေထာင္ႏွင့္အတူ ျမင္းကိုယ္စီစီး၍ ထြက္ခဲ့ႀကစဥ္ လမ္းခရီး၌ အပရစၧာျမစ္၊ နီလ၀ါဟိနီျမစ္၊ စႏၵဘာဂါျမစ္-ဟူေသာ ျမစ္သံုးစင္းကို ေတြ႔ႀကသည္၊
ျမစ္သံုးစင္းျဖတ္ကူးရန္ ေလွေဖာင္မ်ားရွာေနလွ်င္ အိုေဘး နာေဘး ေသေဘးတို႔ အျမဲႏွိပ္ေနသျဖင့္ မိမိတို႔ အသက္ခႏၶာအတြက္ စိတ္မခ်ရေသာေႀကာင့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို အာရံုျပဳျပီး ဘ၀ေသာတံ ဟေ၀ ဗုေဒၶါ-စေသာ ပထမဂါထာကို ရြတ္ဆို၍ ျမင္းကိုယ္စီစီးလ်က္ အပရစၧာျမစ္ကို ကူးျဖတ္ႀကသည္။

တရားဂုဏ္ေတာ္ကို အာရံုျပဳ၍ ယဒိ သႏၲိဂေမာ မေဂၢါ-စေသာ ဒုတိယဂါထာကို ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ျပီး နိလ၀ါဟိနီ ျမစ္ကို ကူးျဖတ္ႀကသည္။

သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ကို အာရံုျပဳ၍ သံေဃာ ေ၀ တိဏၰကႏၲာေရာ-စေသာ တတိယဂါထာကို ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ျပီး စႏၵဘာဂါ ျမစ္ကို ကူးျဖတ္ႀကသည္။
ရတနသံုးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေႀကာင့္ ေက်ာက္ဖ်ာေပၚ ကူးျဖတ္ရသကဲ့သို႔ ျမင္းမ်ား၏ ခြာကိုပင္ ေရမစြတ္ဘဲ လိုရာတဖက္ကမ္းသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ကူးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ႀကသည္။
ဤသည့္ထံုးကို ႏွလံုးမူ၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရဟန္း ရွင္ လူ အမ်ားစုသည္ ယခုအခါ ကုန္းေႀကာင္း ေရေႀကာင္း ေလေႀကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားႀကရာ၌ ယင္းဂါထာသံုးပုဒ္ကို အျမဲအျပတ္ ရြတ္ဖတ္သြားႀကေစလိုပါသည္၊ ရြတ္ဖတ္ႀကသူတိုင္းလည္း ခရီးစဥ္ေခ်ာ၍ လိုရာခရီးပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ႀကေႀကာင္း လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ သာဓကမ်ားကို ေျပာဆိုလ်က္ရွိႀကသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ဤဂါထာသံုးပုဒ္သည္ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ျပဆိုထားသျဖင့္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုအာရံုျပဳ၍ ေလးေလးနက္နက္ ယံုႀကည္စြာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါက ပကတိသြားရာ ခရီးလမ္းေႀကာင္း ေခ်ာေမြ႔ရံုမွ်မက မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ခရီးအထိ ေခ်ာေမြ႔ႏိုင္ေႀကာင္း မဟာပၸိနမင္းႀကီးႏွင့္ အမတ္တေထာင္တို႔ကို လက္ေတြ႔ျပလ်က္ ရွိေပသည္။
*******************************************************************************

( ၄ )။ အႏၲရာယ္ကင္း ဂါထာ
ဇိေနာ အေဘဇၨကာေယာပိ ၊ နတၳိ ေလာဟိတသူဒနံ ။
တေဒ၀ ၀စနံ သစၥံ ၊ ၀ေႏၵ တံ ေလာကနာယကံ ။
ေတန သေစၥန ပုေညန ၊ ေဟာတု ေမ ဇယမဂၤလံ ။

( အနက္ ) ဇိေနာ-ငါးမာရ္ေအာင္ျမင္ ဘုရားရွင္သည္၊ အေဘဇၨကာေယာပိ-မကြဲမျပတ္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ရွိေတာ္မူ၏၊ ေလာဟိတသူဒနံ-ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္မွထြက္ေသာ ေသြးယိုစီးျခင္းသည္၊ နတၳိ-လံုး၀ မရွိေပ၊ တေဒ၀ ၀စနံ-ထိုဆိုခဲ့ျပီးေသာ စကားသည္သာလွ်င္၊ သစၥံ-မွန္၏၊ တံ ေလာကနာယကံ-ထိုျမတ္စြာ ဘုရားကို၊ အဟံ-အကၽြႏ္ုပ္သည္၊ ၀ေႏၵ-ရွိခိုးပါ၏၊ ေတန သေစၥန-ထိုသို႔ဆိုထား သစၥာစကားေႀကာင့္၄င္း၊ ေတန ပုေညန-ရွိခိုးျပဳစု ထိုေကာင္းမႈေႀကာင့္၄င္း၊ ေမ-အကၽြႏ္ုပ္အား၊ ဇယမဂၤလံ-ေအာင္ျခင္းမဂၤလာသည္၊ ေဟာတု-မုခ်မေသြ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ဤဂါထာသည္ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ခႏၶာေတာ္ကို မည္သူမွ် မေဖာက္ခြဲ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ပံု မွန္ကန္ေႀကာင္း သစၥာဆို၍ အရာရာေအာင္ျမင္ရန္ ဆုေတာင္းဂါထာျဖစ္သည္၊ အရာခပ္သိမ္း ေအာင္ျမင္လိုသူမ်ား အျမဲရြတ္သင့္ေသာ ဂါထာျဖစ္သည္၊ ဘုရားရွင္ဂုဏ္ေတာ္ကို ဖြဲ႔ဆိုထားေသာ ဂါထာျဖစ္၍ စြဲျမဲစြာ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါက အကန္႔အသတ္မရွိ ထူးျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။
*********************************************************************************

( ၅ )။ လက္နက္ ရန္သူကြင္း ဂါထာ
ဥေပတ ပုေညာ ၀ရေဗာဓိမူေလ ၊ သေသနမာရံ သုဂေတာ ဇိနိတြာ ။
အဗုဇၩိ ေဗာဓႎ အရုေဏာဒယမွိ ၊ နမာမိ ဟံ မာရဇိနံ အဘဂႍ ။

( အနက္ ) ဥေပတ ပုေညာ-ျပာ့္စံုေသာ ဘုန္းေတာ္လည္း ရွိေတာ္မူေသာ၊ ေယာ ၀ုဂေတာ-အႀကင္ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ ၀ရေဗာဓိမူေလ-ျမတ္ေသာေဗာဓိပင္၏ အနီး၌၊ သေသနမာရံ-စစ္သည္ဗိုလ္ပါႏွင့္ တကြေသာ မာရ္နတ္သားကို၊ ဇိနိတြာ-ေအာင္ေတာ္မူျပီး၍၊ အရုေဏာဒယမွိ-ေနအရုဏ္တက္ေသာအခါ၌၊ ေဗာဓႎ-အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳဉာဏ္ေတာ္ကို၊ အဗုဇၩိ-သိေတာ္မူျပီ၊ မာရဇိနံ-မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္ မူျပီးထေသာ၊ အဘဂႍ-မာရ္စစ္သည္တို႔သည္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ထေသာ၊ တံ သုဂတံ-ထိုျမတ္စြာဘုရားကို၊ အဟံ- အကၽြႏ္ုပ္သည္၊ နမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။

ဤဂါထာသည္ နမကၠာရ ဘုရားရွိခိုး (၆)ခုေျမာက္ဂါထာျဖစ္သည္၊ ဤဂါထာကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကြင္းေရွာင္ျခင္း၊ ရန္သူမ်ားလက္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္း၊ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း၊ စေသာ မ်က္ေမွာက္ပစၥကၡ အက်ိဳးမ်ားအျပင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကိေလသာအာသေ၀ါ တရားအားလံုးကို ပယ္သတ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျပီး မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္သည္အထိ အက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
*******************************************************************************

( ၆ )။ သက္ေတာ္ျမဲ ဂါထာ
အ႒ာနေမတံ ဘိကၡေ၀ အန၀ကာေသာ၊
ယံ ပရူပကၠေမန တထာဂတံ ဇီ၀ိတာ ေ၀ါေရာေပယ်၊
အႏုပကၠေမန ဘိကၡေ၀ တထာဂတာ ပရိနိဗၺာယႏၲိ၊
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ေသာတၳိ ေမ ေဟာတု သဗၺဒါ ။

( အနက္ )