Saturday, October 4, 2008

ငယ္က မခိုင္ --- ႀကီးေတာ့ ယိုင္

ကၽြန္ေတာ့ကို ေက်ာင္း-စထားေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ မထားခင္ ၆-လေလာက္ကတည္းက ေမေမ အလုပ္ရႈပ္ေတာ့တာပါပဲ၊ ညေန ရံုးျပန္လာတိုင္း ၀ယ္လာတဲ့ လြယ္အိတ္, ေရဘူး, ခဲတံ, ခဲဖ်က္, ခဲခၽြန္စက္, ဗလာစာအုပ္, ဖတ္စာအုပ္, မိုးကာအက်ႌ စတာေတြ တမ်ိဳးျပီးတမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ့ကို ျပတတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း အလြန္သေဘာက်တာေပါ့၊ ေက်ာင္းတက္မွ ဒါေတြသံုးရမယ္-ေနာ္၊ ဆိုေတာ့

1 comment:

mingala said...

မွတ္ခ်က္ေရးတာပါ။