Friday, October 10, 2008

၂၄-ပစၥည္း စည္းခ်ဂါထာ

အႏၲရယ္ကင္း ၂၄-ပစၥည္း စည္းခ်နည္းကို ယုံႀကည္စြာ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ စည္းခ်လိုလွ်င္ အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္ တနဂၤေႏြေထာင့္မွ စရြတ္ပါ၊ အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္ကို လက္ညႇိဳးထိုး၍၄င္း, စိတ္မွ မွန္း၍၄င္း ေဟတုပစၥေယာ, အာရမၼဏပစၥေယာ, အဓိပတိပစၥေယာ- ဟု ပစၥည္းသံုးခု ရြတ္ပါ။

ထိုမွ တနလၤာေထာင့္ အေရွ႔အရပ္တြင္ အနႏၲရပစၥေယာ, သမနႏၲရပစၥေယာ, သဟဇာတပစၥေယာ,ဟု သံုးခုရြတ္ပါ။
ဤသို႔ျဖင့္ အေရွ႔ေတာင္ေထာင့္ အဂၤါေထာင့္တြင္ သံုးခု။
ေတာင္ဘက္ ဗုဒၶဟူးေထာင့္တြင္ သံုးခု။
အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ စေနေထာင့္တြင္ သံုးခု။
အေနာက္ဘက္ ႀကာသပေတးေထာင့္တြင္ သံုးခု။
အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ ရာဟုေထာင့္တြင္ သံုးခု။
ေျမာက္ဘက္ ေသာႀကာေထာင့္တြင္ သံုးခု။
ရြတ္လွ်င္ ၂၄-ပစၥည္း ျပီးဆံုးသြားပါသည္။ ျပီးဆံုးလွ်င္ စရြတ္သည့္ တနဂၤေႏြေထာင့္မွာပင္ ေဟတုပစၥေယာ, အာရမၼဏပစၥေယာ, အဓိပတိပစၥေယာ-ဟု ျပန္အုပ္ရပါသည္။
အကယ္၍ သံုးႀကိမ္စည္းခ်လိုပါက ေနာက္ဆံုးတတိယအႀကိမ္မွာမွ မိမိစခ်သည့္ေထာင့္၌ ေဟတုပစၥေယာ, အာရမၼဏပစၥေယာ, အဓိပတိပစၥေယာ ကို ျပန္အုပ္ရပါသည္။

တနလၤာေန႔ရြတ္လွ်င္ တနလၤာေထာင့္မွ စ၍ရြတ္ရပါသည္။ အျခားေန႔မ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းတူပင္ ရြတ္ရပါသည္။

၁။ (အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္) ေဟတုပစၥေယာ, အရမၼဏပစၥေယာ, အဓိပတိပစၥေယာ။
၂။ (အေရွ႔အရပ္) အနႏၲရပစၥေယာ, သမနႏၲရပစၥေယာ, သဟဇာတပစၥေယာ။
၃။ (အေရ႔ွေတာင္ေထာင့္) အညမညပစၥေယာ, နိႆယပစၥေယာ, ဥပနိႆယပစၥေယာ။
၄။ (ေတာင္အရပ္) ပုေရဇာတပစၥေယာ, ပစၦာဇာတပစၥေယာ, အာေသ၀နပစၥေယာ။
၅။ (အေနာက္ေတာင္ေထာင့္) ကမၼပစၥေယာ, ၀ိပါကပစၥေယာ, အာဟာရပစၥေယာ။
၆။ ( အေနာက္အရပ္) ဣျႏၵိယပစၥေယာ, စ်ာနပစၥေယာ, မဂၢပစၥေယာ။
၇။ ( အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္) သမၸယုတၱပစၥေယာ, ၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ, အတၳိပစၥေယာ။
၈။ ( ေျမာက္အရပ္) နတၳိပစၥေယာ, ၀ိဂတပစၥေယာ, အ၀ိဂတပစၥေယာ။
၁။ ( အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္) ေဟတုပစၥေယာ, အာရမၼဏပစၥေယာ, အဓိပတိပစၥေယာ။

No comments: