Tuesday, October 7, 2008

ဟိေတသီ

ထူးျခား၍ အတူယူဖြယ္ေကာင္းေသာ သာသနာ့အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာမွ ဟိေတသိ-အဖြဲ႔လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ဟိေတသီ-အဖြဲ႔ကို ၁၉၆၆-ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၅-ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔ စည္းခဲ့တ=သည္။ ယင္းသို႔ ဖြဲ႔စည္းရာ၌ ဟိေတသီအဖြဲ႔အား အမည္ေပးရာတြင္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ဟိတံ ဧသတီတိ ဟိေတသီ-ဟု မိန္႔ႀကားေတာ္မူခဲ့သည္။
ဟိတံ-အက်ိဳးစီးပြားကို၊ ဧသတိ-ရွာမီွးတတ္၏၊ ဣတိတသၼာ-ထိုသို႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ရွာမွီးတတ္ေသာေႀကာင့္၊ ဟိေတသီ-ဟိေတသီမည္၏။-ဟု အနက္ဖြင့္ဆိုေတာ္မူခဲ့သည္။
ဟိေတသီ-ဟူသည္ အက်ိဳးစီးပြားကို ရွားမွီးတတ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔-ဟူ၍ အနက္ရသည္။
အက်ိဳးစီးပြားဆိုရာ၌ မိမိအက်ိဳးစီးပြား၊ သူတပါးအက်ိဳးစီးပြား၊ မိမိ သူတပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား-ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။
ထို႔ျပင္ မ်က္ေမွာက္အက်ိဳးစီးပြား၊ တမလြန္အက်ိဳးစီးပြား ဟူ၍လည္း ရွိေသးသည္။
ထိုမွတျဖာ ေလာကီအက်ိဳးစီးပြား၊ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးစီးပြား ဟူ၍လည္း အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိေသးသည္။
ထိုအက်ိဳးစီးပြား တမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားကို ျဖစ္ေစ၊ အလံုးစံုကို ျဖစ္ေစ၊ ရေအာင္ရွာမွီးေသာ သူ၊ သို႕မဟုတ္ ရွာမွီးေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အသင္းအဖြဲ႔ကို ဟိေတသီ-ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။

No comments: