Wednesday, October 8, 2008

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လကၤာ

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ရွစ္လံုးဘြဲ႔ ျမန္မာဂါထာ

၁။ စကၡဳဓာတ္မ ရူပဓာတ္ဖို ။

ဒြိႏၷံစံုတြဲ ျဖစ္ျမဲနဂို ။

၀ိညာဥ္စကၡဳ ျမင္မႈ ဖိုဖို ။

တိဏၰံဖေႆာ သေဘာအလို ။

၂။ ေသာတ ဓာတ္မ သဒၵဓာတ္ဖို ။

ဒြိႏၷံစံုတြဲ ျဖစ္ျမဲနဂို ။

၀ိညာဥ္ေသာတ ႀကားႀကထိုထို ။

တိဏၰံဖေႆာ သေဘာအလို ။

၃။ ဃာနဓာတ္မ ဂႏၶဓာတ္ဖို ။

ဒြိႏၷံစံုတြဲ ျဖစ္ျမဲနဂို ။

၀ိညာဥ္ဃာန နမ္းႀကထိုထို ။

တိဏၰံဖေႆာ သေဘာအလို ။

၄။ ဇိ၀ွါဓာတ္မ ရသဓာတ္ဖို ။

ဒြိႏၷံစံုတြဲ ျဖစ္ျမဲနဂို ။

၀ိညာဥ္ဇိ၀ွ လ်က္ႀကထိုထို ။

တိဏၰံဖေႆာ သေဘာအလို ။

၅။ ကာယဓာတ္မ ေဖ႒ဓာတ္ဖို ။

ဒြိႏၷံစံုတြဲ ျဖစ္ျမဲနဂို ။

၀ိညာဥ္ကာယ ေတြ႔ႀကထိုထို ။

တိဏၰံဖေႆာ သေဘာအလို ။

၆။ မေနာဓာတ္မ ဓမၼဓာတ္ဖို ။

ဒြိႏၷံစံုတြဲ ျဖစ္ျမဲနဂို ။

၀ိညာဥ္မန သိႀကထိုထို ။

တိဏၰံဖေႆာ သေဘာအလို ။

၇။ ဖႆဓာတ္မင္း အရင္းထူေထာင္ ။

ေ၀ဒနာမီး ထိန္ညီးတေျပာင္ ။

ေ၀ဒနာစက္ စဥ္ဆက္သူေဆာင္ ။

တဏွာေျခာက္ပါး ေပါက္ပြားေလေအာင္ ။

၈။ တဏွာမီးပြင့္ ႀကီးရင့္ကံုလံု ။

ဥပါဒါန္ေလး အေရးတပံု ။

ဥပါဒါန္မ်ိဳး တန္ခိုးဖံုဖံု ။

ဘ၀ႀကီး အျပီးေပၚရတံု ။

၉။ ဘ၀ရွိလို႔ ဇာတိေပၚသည္ ။

ေလးျဖာသႏၶိ ဇာတိအမည္ ။

ဇာတိမူလ သူစျပန္ျပီ ။

ဇရာယိုယြင္း အိုမင္းတလီ ။

၁၀။ နာျခင္း ေသျခင္း မကင္းႏိုင္ေခ် ။

ပဋိစၥဓာတ္ ရဟတ္ဘံုေဗြ ။

စိုးရိမ္ပူေဆြး ငိုေႀကြးေထြေထြ ။

ဒုကၡစက္ ရတက္ပူလို႔ေပြ ။

၁၁။ ၀ဋ္ခင္းညြတ္ကြင္း လြတ္ကင္းလိုလွ်င္ ။

နာမ္ခဲ ရုပ္ခဲ ခ်ဳပ္လဲျပဳျပင္ ။

သူပဲ ကိုယ္ပဲ ျဖိဳခြဲထင္ျမင္ ။

ဥဒယ ရႈႀကဉာဏ္သို႔ထင္ ။

၁၂။ ၀ိဇၨာဉာဏ္စက္ သန္လ်က္ကိုကိုင္ ။

ေမာဟပိတ္ဆီး ရိပ္ႀကီးဂႏိုင္ ။

ဒိ႒ိခိုေသာ ထိုေတာကိုခ်ိဳင္ ။

အမွန္သိ သႏၲိဘံုသို႔တိုင္ ။

No comments: