Friday, October 10, 2008

တဆင့္တဆင့္ ပါရမီရင့္ရန္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုႀကည္ႀကသည္၊ သံသရာဘ၀ကို ယံုႀကည္ႀကသည္၊ ယံုႀကည္သည့္ အတိုင္း ေနာက္ေနာက္ဘ၀မ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္ေအာင္ ႀကိဳးစားႀကသည္သာမကသံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ ကုသိုလ္ျပဳတိုင္း နိဗၺာန္ဆုကို အျမဲဆုေတာင္းႀကသည္။
ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္စံုရန္ အမွန္ကန္ဆံုးလမ္းစဥ္မွာ ေယာနိေသာ မနသိကာရ-စိတ္ေကာင္းထားျပီး သီလကိုလံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ထိန္းကာ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကို စြဲျမဲပြားမ်ားရန္ ျဖစ္သည္၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာ၌ မိမိရည္ရြယ္ေသာအဆင့္ကို မိမိေမွ်ာ္မွန္းေသာ ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္းတြင္ မရရွိေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ အားမေလ်ာံရန္ အေရးႀကီးပါသည္၊ ရွင္ေတာ္ဘုရား လက္ထက္ေတာ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကုိယ္တိုင္ ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ တရားကို တိုက္ရိုက္နာယူရပါလ်က္ပင္ ပါရမီအနည္းအမ်ားအေလ်ာက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ အရွီန္ယူေနရေသးသည္ကို သတိျပဳႀကရန္ လိုပါသည္။
ဤသံသရာလြတ္ေျမာက္ေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားက ပုဂၢိဳလ္သံုးမ်ိဳးသံုးစား ခြဲျခားျပေတာ္မူခဲ့သည္။
ထိုသံုးမ်ိဳးမွာ-
၁။ သံခိတၱ ရုစိ-အက်ဥ္းေဟာျပေသာတရားကို ႏွစ္သက္ျပီး သေဘာအဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ကာ ကၽြတ္တန္း၀င္သူတမ်ိဳး။
၂။ မဇၩိမ ရုစိ-အလယ္အလတ္ ရွင္းလင္းေဟာျပမွ သေဘာေပါက္သိျမင္ ကၽြတ္တန္း၀င္သူ တမ်ိဳး။
၃။ ၀ိတၳာရ ရုစိ-တရားအဓိပၸါယ္ကို ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ျပီး အက်ယ္တ၀င့္ေဟာျပမွ နားလည္ဉာဏ္ျမင္ ကၽြတ္တန္း၀င္သူ တမ်ိဳး-ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၁။ အေလာင္းေတာ္ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ေနစဥ္ ေရပူေရခ်မ္း ကမ္းလွန္း၍ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ျပဳစုႀကေသာ ပဥၥ၀ဂၢီ ရေသ့တို႔သည္ ဓမၼစႀကာတရား၊အနတၱလကၡဏတရားတို႔ကို ႀကားနာျပီးေနာက္ လြယ္ကူစြာ မဂ္ဖိုလ္ရျပီး ကၽြတ္တန္း၀င္ႀကရာ သံခိတၱ ရုစိ-ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ႀကပါသည္။
၂။ တရားေတာ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္နာယူျပီး ေမးျမန္းရွင္းလင္း အဓိပၸါယ္လင္းမွ တျဖည္းျဖည္း ဉာဏ္စင္ ကၽြတ္တန္း၀င္ႀကေသာ ဥရုေ၀လ ကႆပ, နဒီ ကႆပ, ဂယာ ကႆ အမွဴးျပဳေသာ ရွင္ရေသ့မ်ားကား မဇၩိမရုစိ-ပုဂၢိဳလ္ဟု သတ္မွတ္ေတာ္မူႀကပါသည္။
၃။ ျမတ္စြာဘုရား၏သားေတာ္ ငယ္ရြယ္စဥ္ပင္ သာမေဏျဖစ္ျပီး ဘုရားရွင္၏ အနီးတြင္ေနကာ အထူးထူးေသာ ေဒသနာမ်ားကို ႀကားနာေနရ၏၊ ထိုမွ်မက အဂၢသာ၀က, မဟာသာ၀ကႀကီးမ်ား၏ တရားမ်ားကိုလည္း ႀကားနာမွတ္သားရ၏၊ လက္ထဲတြင္ သဲမႈန္မ်ားထည့္ျပီး ဤမွ်မ်ားျပားေသာ အဆံုးအမမ်ားကို ႀကားနာမွတ္သားရ လိုပါ၏-ဟူေသာ ဆႏၵျဖင့္ အဆံုးအမတရားမ်ားကို နာယူသူလည္းျဖစ္၏၊ သာမေဏရ ပဥႇာ-မွစျပီး ရာဟုလာသံယုတ္ပါ တရားမ်ားကို ထံုထားသူလည္းျဖစ္၏၊ သို႔ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္အတန္ႀကာမွ အရဟတၱဖိုလ္ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္၊ ထို႔ေႀကာင့္ အရွင္ရာဟုလာကို ၀ိတၳာရ ရုစိ-ပုဂၢိဳလ္ဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။
ရွင္ေတာ္ဘုရား၏ အနီးကပ္ရွိေနေသာ ရွင္ရာဟုလာပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားယူမွရေသာ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားကို ရွင္ရာဟုလာ၏ ေျခဖ်ားမွ်မမွီေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ရည္မွန္းခ်က္ကို အလြယ္တကူ မေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ျခင္း မျဖစ္ရန္ သတိျပဳရပါမည္၊ စြဲစြဲျမဲျမဲ ဇြဲေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ နည္းနာကို ေလ့လာအားထုတ္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ တဆင့္တဆင့္ ပါရမီရင့္ျပီး မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ေရာက္ရမည္ဧကန္-ဟု ဇြဲသန္သန္ ႀကိဳးစားႏိုင္ႀကပါေစ။

No comments: