Friday, October 3, 2008

ႀကိဳက္ရာေရြးပါ

၁။ လူနတ္ခ်မ္းသာ, လိုခ်င္ရွာ, ျပဳပါ ဒါန-သာ။
၂။ အနာေရာဂါ, ကင္းခ်င္ရွာ, ေစာင့္ပါ သီလ-သာ။
၃။ စိတ္ဆင္းရဲတာ, လြတ္ခ်င္ရွာ, လုပ္ပါ သမထ-သာ။
၄။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ, လိုခ်င္ရွာ, ရႈပါ ၀ိပႆနာ။
၅။ ထိုေလးမ်ိဳးမွာ, ေဆြသဟာ, ႀကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္ပါ။

( မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ႀကီး )

No comments: