Sunday, November 2, 2008

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၄ )

ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ-ေျဖသည္


သူရႆတီ တကယ္ ရွိ/မရွိ
(ေမး) ပိဋကတ္သံုးပံုကို ေစာင့္ၾကပ္ေသာ သူရႆတီ မယ္ေတာ္ အမွန္တကယ္ ရွိ-မရွိႏွင့္ အကယ္၍ အမွန္တကယ္ရွိပါက သူရႆတီဂါထာအစစ္ကို က်မ္းကိုး အေထာက္အထားႏွင့္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ရဲ၀င္း-ေျမာက္ဥကၠလာ )

(ေျဖ) သူရႆတီ-ဟူသည္မွာ အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္တခု၏ နာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုျမစ္ကို ေရွးဟိႏၵဴ အာရိယန္မ်ား အထြတ္အျမတ္ထားရာမွ ျမစ္ကို နတ္တပါး အေနျဖင့္ ကိုးကြယ္လာၾကေၾကာင္း (ဣတၳိလိင္ သဒၵါ) ျမစ္-နဒီ မွ နတ္သမီးျဖစ္လာကာ သူရႆတီ ျမစ္သည္ သူရႆတီ နတ္သမီး ျဖစ္၍လာေၾကာင္း ၾကာေသာ္ ရိုးရိုးနတ္သမီးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျဗဟၼာႀကီး၏ ဇနီး၊ နတ္ဘုရားမ တပါး ျဖစ္လာျပီး ၀ါစာ-စကားကို အစိုးရသည္၊ ကဗ်ာလကၤာ စာေပပညာတို႔ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္၊ ေဗဒင္က်မ္းတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္သည္၊ အတတ္ပညာကို ေပးႏိုင္သည္-ဟု ယူဆလာၾကလ်က္ ယင္းတို႔အတြက္ ျဗဟၼဏ၀ါဒီတို႔က ပိုမို ကိုးကြယ္လာခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ မွတ္သားရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူရႆတီမွာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လံုး၀မသက္ဆိုင္၊ ျဗဟၼဏ၀ါဒီတို႔ ဆိုင္ရာ နတ္သာျဖစ္သည္၊ ျဗဟၼဏတို႔၏ တႏၲရ-မႏၲရတို႔ကို လက္ခံေသာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာတို႔ကလည္း သူရႆတီကို လက္ခံခဲ့သျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းဗုဒၶဘာသာတြင္ အတန္ၾကာကပင္ သူရႆတီကိုးကြယ္မႈ ရွိလာခဲ့သည္၊ နီေပါလ္ျပည္တြင္ ယခုအထိ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အတူ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားလည္း သူရႆတီကိုးကြယ္မႈ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ အေနျဖင့္ ပိဋကသံုးပံုေစာင့္ မယ္ေတာ္ၾကီးဟု ျဖစ္လာရသည္မွာ ဤသို႔ျဖစ္ပါသည္။
သကၠတအလကၤာက်မ္းကို အမွီျပဳ၍ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၊ အရွင္မဟာသံဃရကၡိတ မေထရ္သည္ သုေဗာဓာလကၤာရ (ပါဠိအလကၤာ) က်မ္းကို စီရင္ရာတြင္ သကၠတအလကၤာက်မ္းက ၀ါဏီ-ေဗဒင္ သံုးပံုေစာင့္ သူရႆတီနတ္သမီးကို ရွိခိုးပဏာမ ျပဳသကဲ့သို႔ သရဏံ ပါဏိနံ ၀ါဏီ ၊ မယွံ ပိဏယတံ မနံ -ဟု ဘုရားစကားေတာ္ ပိဋကတ္တည္းဟူေသာ သူရႆတီနတ္သမီးသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္ႏွလံုးကို ႏွစ္သိမ့္ပါေစ-ဟု တင္စားသံုးလိုက္ေလသည္။

ထိုစကား အျမြက္ျဖင့္ပင္ သူရႆတီသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶနယ္ပယ္သို႔ ေရာက္လာျပီးလွ်င္ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ေစာင့္ၾကပ္ေသာ သူရႆတီမယ္ေတာ္ဟူ၍ ျဖစ္လာရေတာ့သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ပိဋကတ္သံုးပံုကို မည္သည့္ နတ္သမီး နတ္သား နတ္ျဗဟၼာမ်ားမွ မေစာင့္။ ပိဋကတ္အာဇာနည္ ဗုဒၶသားေက်ာ္ ရဟန္းေတာ္ သံဃာေတာ္ မ်ားသာ ေစာင့္ၾကပ္ေနပါသည္။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ အေနျဖင့္ သူရႆတီဂါထာတို႔ကိုလည္း ရြတ္ဆိုေနရန္မလို၊ သူရႆတီဂါထာအစစ္ဟူ၍လည္း ဗုဒၶစာေပ၌ မရွိ၊ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါးမွ အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွိပါ။
*********************************************************************************

အဓမၼရာဂ စသည္
( ေမး ) စာထဲ၌ပါေသာ အဓမၼရာဂ, ၀ိသမ ေလာဘ, မိစၧာဓမၼ တို႔ကို အက်ိဳးအျပစ္ႏွင့္တကြ သိလိုပါသည္ဘုရား၊
( ေမာင္သစ္ထြဏ္း-ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ ) ဒီဃနိကာယ္ ပါထိက၀ဂၢပါဠိ၊ စကၠ၀တၱိသုတ္တြင္
အဓမၼရာဂ-အမိ, အေဒၚ, အမ, ဆရာ့ဇနီး စသည္ မျပစ္မွားအပ္ေသာသူတို႔၌ တပ္မက္ျပစ္မွားမႈ။
၀ိသမ ေလာဘ-ေလာကထံုးတမ္းအားျဖင့္ မွီ၀ဲသင့္သူတို႔၌ အလြန္အၾကဴး တရားမဲ့ လိုက္စားမွီ၀ဲမႈ။
မိစၧာဓမၼ-ေယာက်္ားခ်င္း၊ မိန္းမခ်င္း၊ တပ္မက္ဆက္ဆံမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ယင္းတို႔မွာ ကာေမသုမိစၧာစာရ ျဖစ္ရံုမက အာယုနာပိ ပရိဟာယမာနံ ၀ေဏၰနပ္ိ ပရိဟာယမာနံ စသည္ျဖင့္ အသက္ အဆင္းစသည္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းစသည့္ ပစၥဳပၸန္အျပစ္မ်ားပါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတရားသံုးမ်ိဳး မျပစ္မွားမိေအာင္ အတၱသမၼာပဏိဓိ မဂၤလာျဖင့္ မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။
*********************************************************************************

သိမ္ေျမတြင္း၌ တန္ေဆာင္း ေဆာက္သင့္ မေဆာက္သင့္
( ေမး ) တပည့္ေတာ္တို႔အရပ္ ေရႊမုေ႒ာ ျမတ္စြာဘုရား ပရိ၀ုဏ္အတြင္း၌ အတန္က်ယ္၀န္းေသာ သိမ္နယ္ေျမ ရွိပါသည္၊ ယင္းသိမ္နယ္ေျမအတြင္းမွာလည္း ေစတီႏွစ္ဆူရွိကာ တဆူ၏ေရွ႔တြင္ သိမ္အေဆာက္အအံုရွိ၍ တဆူ၏ေရွ႔တြင္ က်ယ္၀န္းေသာ ေျမကြက္လပ္ ရွိပါသည္၊ ေစတနာရွင္တဦးက ယင္းေျမကြက္လပ္၌ ကဆြန္ (တန္ေဆာင္း) ေဆာက္လိုေနပါသည္၊ သိမ္နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ ေဆာက္သင့္ မသင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ ဘုရား။
( အရွင္သီလာစာရ-ေရႊဘို )

( ေျဖ ) ဗဒၶ (ကမၼ၀ါစာျဖင့္ ဖြဲ႔အပ္ေသာ ) သိမ္သည္ အငယ္ဆံုး သံဃာ ႏွစ္က်ိပ္တပါး ဆံ႔ေလာက္သည့္ အရြယ္မွ အႀကီးဆံုး သံုးယူဇာနအထိ ရွိႏိုင္ပါသည္။ တျမိဳ႔လံုးကိုပင္ သိမ္အတြင္း၌ သြင္း၍ သမုတ္ထားၾကေၾကာင္း သာသနာ၀င္တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္၊ ထိုကဲ့သို႔ ႀကီးမားေသာ ဗဒၶသိမ္နယ္ေျမအတြင္း၌ ဘုရား ေက်ာင္း ကန္ တန္ေဆာင္း ဇရပ္မ်ားသာမက လူေနအိမ္မ်ားပင္ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
အေရးၾကီးသည္မွာ သိမ္နယ္ေျမ မည္မွ်က်ယ္၀န္းသည္ျဖစ္ေစ သံဃာေတာ္မ်ား ကံေဆာင္ရာ၌ တေနရာတည္း၌ ဟတ္ထပါသ္ (ႏွစ္ေတာင့္ထြာ) အတြင္းေရာက္ စည္းေ၀းရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ေရႊမုေ႒ာ ဘုရားေျမ အတြင္းရွိ သိမ္နယ္ေျမ၌ ကဆြန္ (တန္ေဆာင္း) ေဆာက္လုပ္လိုပါက ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ကံေဆာင္ရာ၌သာ ယင္းကဆြန္ဘက္မွာ သံဃာေတာ္မ်ား ရွိမေနဘဲ သိမ္အေဆာက္အအံုဘက္သို႔ အေရာက္သိမ္းႏိုင္ရန္ လိုပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္မည့္ကဆြန္သည္လည္း သိမ္ေျမအတြင္း၌ ျဖစ္၍ ယင္း၌လည္း သံဃာ့ကံမ်ား ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါတြင္ သိမ္အေဆာက္အအံု ေဟာင္း၌ သံဃာမ်ား ရွိမေနမူ၍ ကဆြန္ေပၚ၌ စုေ၀းမိေအာင္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

သရဏဂံု ကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ ဆံပင္ျဖန္႔ခင္း ပူေဇာ္ျခင္း
( ေမး ) ၁။ သရဏဂံု ဟူသည္ စိတ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ရြတ္ဆို ခံယူမွ ရပါသလား။
၂။ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား၌ ကန္ေတာ့ပြဲမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ အုန္းငွက္ေပ်ာတို႔ျဖင့္ ျပင္ရပါသနည္း။
အျခား အသီးအႏွံကို အဘယ္ေၾကာင့္ မသံုးပါသနည္း။
အုန္းသီးတြင္ ၾကြက္ျမီး မပါမေန၊ ငွက္ေပ်ာသံုးဖီးႏွင့္ အမ်ိဳးအစား စသည္မ်ားကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
၃။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၾကြလာမည့္လမ္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံပင္ျဖန္႔ခင္း၍ မႀကိဳဆိုအပ္ဟု ဆိုျခင္းမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း ေျဖဆိုေတာ္မူပါရန္။
( ေမာင္ေထြးလင္းထြဋ္-အင္းစိန္ျမိဳ႔)

( ေျဖ ) ၁။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တရား သံဃာတို႔၌ မတုန္မလႈပ္ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈမွာ စိတ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ သရဏဂံုကို ခံယူေဆာက္တည္ရာ၌မူ ႏႈတ္ျဖင့္ေဆာက္တည္ရပါသည္၊
သရဏဂံု အစ ေဒြ၀ါစိက-ဟု ဆိုေသာ တပုႆ ႏွင့္ ဘလႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔မွ စ၍ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ႏႈတ္ျမြက္ေဆာက္တည္ရပါသည္၊
အဂၤုလိမာလ စေသာ လူၾကမ္းႀကီးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏ဘုရား စသည္ျဖင့္ ႏႈတ္ျမြက္၀န္ခံျခင္းျဖင့္ ဘုရားတပည့္သားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္၊ ဤသို႔ ႏႈတ္ျမြက္၀န္ခံျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ စိတ္ထဲက ၾကည္ညိဳေသာ္လည္း ဘုရားတပည့္သားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရမည္မဟုတ္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ခံယူ၍ စိတ္ျဖင့္ သင္၀င္ယံုၾကည္ရပါမည္။

၂။ ကန္ေတာ့ပြဲမ်ား၌ အုန္းငွက္ေပ်ာမ်ားျဖင့္ ျပင္ရသည္မွာ ၄င္းတို႔မွာ ဌာနမေရြး၊ ေနရာမေရြး၊ ရာသီမေရြး၊ အလြယ္တကူ ရႏိုင္၍ ျဖစ္ပါသည္။
အျခားအသီးအႏွံတို႔မွာ ဌာန ေနရ ာရာသီအလိုက္သာ ရႏိုင္ပါသည္၊ ၄င္းအသီးအႏွံတို႔ျဖင့္လည္း ကန္ေတာ့ပြဲ ျပင္ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ကန္ေတာ့ပြဲဟူ၍ တညီတည္းျဖစ္ရန္ အုန္းငွက္ေပ်ာကိုသာ သံုးၾကဟန္ တူပါသည္၊ ၾကြက္ျမီးပါရမည္ဆိုသည္မွာ နတ္ပြဲမ်ားတြင္သာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မရွိေအာင္ ျပဳၾကပါသည္၊ ယင္းနတ္ပြဲမ်ား၌ ငွက္ေပ်ာဖီးဆိုင္ ထည့္ရျပီး ရတနာသံုးပါး ဆိုင္ရာ၌ သံုးဖီးထည့္ေလ့ျပဳပါသည္၊ ရခိုင္ငွက္ေပ်ာသီးကို အထည့္မ်ားျခင္းမွာ ၄င္းက ပို၍ ရလြယ္သျဖင့္ ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။

၃။ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ဆံပင္ကို ထိမိ၍ သာယာမိလွ်င္ ပါရာဇိက-ေအာက္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ သံဃာဒိသိသ္ အာပတ္သင့္ပါသည္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၾကြလာရာလမ္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံပင္ကို ျဖန္႔ခင္းထားလွ်င္ ရဟန္းေတာ္မ်ားက မိမိေျချဖင့္ မထိမိေအာင္ မနင္းမိေအာင္ ေရွာင္ကြင္း၍ သြားၾကပါသည္၊ အထြတ္အျမတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ျဖန္႔ခင္း လွဴဒါန္းႀကိဳဆိုသူအဖို႔ ကုသိုလ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္းေတာ္မ်ား အာပတ္သင့္စရာျဖစ္၍ ဤသို႔ မႀကိဳဆိုသင့္ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

မန္က်ည္းေစ့ ကမၼ၀ါစာ
( ေမး ) မန္က်ည္းေစ့ ကမၼ၀ါစာ အစ ဂ-ငယ္ သံုးခုက ဟု ဆိုၾကပါသည္။
ယင္း၏အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းျပ၍ မန္က်ည္းေစ့ကမၼ၀ါစာအစ အေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္။
( အရွင္ေဇာတိက-ပဲႏြယ္ကုန္း၊ ေအာင္မဂၤလာတိုက္သစ္-အလံု )

( ေျဖ ) ဂ-ငယ္ သံုးခု ဟူသည္မွာ သကၠရာဇ္ ၈၈၈-ခုကို ဆိုလိုပါသည္၊
ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ (အင္း၀) တြင္ သိုဟန္ဘြား မင္းလုပ္၍ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္၊ ေစတီပုထိုးမ်ားကို တူးျဖိဳ ဖ်က္ဆီး၍ ဌာပနာမ်ားကို ယူျခင္း၊ စစ္ကုိင္း အင္း၀ ပတ္၀န္းက်င္မွ သံဃာေတာ္ ၃၆၀-ေက်ာ္တို႔အား ဆြမ္းစားပင့္ေဆာင္၍ လိမ္လည္ကာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဗုဒၶပိဋကေတာ္မ်ားကို မီးရႈိ႔ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္၊ ထိုအခါ သံဃာေတာ္တို႔က ကမၼ၀ါစာေပ်ာက္လွ်င္ သာသနာ ပ်က္လိမ့္မည္ ဆို၍ ကမၼ၀ါစာမ်ားကို ဗုဒၶပိဋက စာေပအေနျဖင့္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္ (၄င္းသိုဟန္ဘြားတို႔ သံုးေသာစာႏွင့္ တူေယာင္ေယာင္) မန္က်ည္းေစ့ ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးျဖင့္ ေရးသားထားေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္၊
ထိုစကားအရပင္ မန္က်ည္းေစ့ ကမၼ၀ါစာ အစ ဂ-ငယ္ သံုးခုက-ဟု စကားျဖစ္လာဟန္ တူပါသည္။
သိူ႔ေသာ္ မမွန္ပါ-ကမၼ၀ါစာသည္ သာသနာေတာ္သံုး စာျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ဗုဒၶသာသနာ စတင္ထြန္းလင္းေစေသာ ပုဂံေခတ္၊ အေနာရထာမင္းတရား လက္ထက္ အရွင္အရဟံ ပုဂံျပည္သို႔ သာသနာေတာ္ကို စတင္ ျပဳစုစဥ္ကပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။
ထိုစဥ္က ျမန္မာအကၡရာတို႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေလးေထာင့္ပံုသဏၭာန္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္၊
ေက်ာက္တြင္ ထြင္းထားေသာ စာ၊ ဘုရားနံရံမ်ားတြင္ စုတ္တံျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာမ်ားမွာ
ေလးေထာင့္ပံုမ်ားျဖစ္၍ မန္က်ည္းေစ့ႏွင့္ တူသျဖင့္ မန္က်ည္းေစ့အကၡရာဟု ေခၚပါသည္၊
၀တ္လဲသားရိုးျပားတြင္ျဖစ္ေစ, ေၾကးျပား ဆင္စြယ္မ်ားႏွင့္ ေပတို႔တြင္ျဖစ္ေစ စုတ္တံျဖင့္ေရးေသာ ကမၼ၀ါစာအကၡရာမွာ စစ္ေစးစာလံုး ထူသျဖင့္ ပိုမို၍ပင္ မန္က်ည္းေစ့ပံုႏွင့္ တူပါသည္။
ေရွးပုဂံေက်ာက္စာ, မင္စာ, နံရံမ်ားႏွင့္ ယခုရွိေနေသာ မန္က်ည္းေစ့ ကမၼ၀ါစာတို႔ကို ယွဥ္ၾကည့္က အေျခခံ တူညီလ်က္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္၊ ျမန္မာအကၡရာမ်ားမွာ အင္း၀ေခတ္ ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တို႔တြင္ စာလံုး၀ိုင္းမ်ား ေခတ္စားလာေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းကို ျမတ္ႏိုးေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားက ေက်ာက္စာ, မင္စာ, နံရံစာ ေခတ္က စာလံုးပံုအတိုင္း ၀တ္လဲ ကမၼ၀ါစာ၊ ေၾကးဆင္စြယ္ ကမၼ၀ါစာတို႔ကို စြဲျမဲစြာ အသံုးျပဳေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဤေခတ္တြင္ မန္က်ည္းေစ့ ကမၼ၀ါစာမ်ား ထင္ရွား၍ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားေတာ္မူေစခ်င္ပါသည္။
( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၀ျပည့္ ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: