Saturday, November 22, 2008

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅ )

ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ-ေျဖသည္။

( သရဏဂံု ကိစၥ )
( ေမး )။ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ရာ၌
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ တႀကိမ္တည္းသာ ရြတ္ဆို၍ ရသည္-ဟု ယံုၾကည္ပါသည္၊ ဤအျမင္ မွန္ပါသလား။
( ဦးသက္ေ၀-ေပါက္ေခါင္း )

( ေျဖ )။ ပထမဆံုး သရဏဂံု ေပၚစျဖစ္ေသာ တပုႆ ဘလႅိကတို႔ ေဆာက္တည္သည့္ ေဒြ၀ါစိက သရဏဂံုတြင္ ဧေတ မယံ ဘေႏၲ ဘဂ၀ႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမ ဓမၼဥၥ-ဟုသာရွိသည္၊
ထို႔အတူ ရွင္ယသ မယ္ေတာ္ စသည္တို႔ သရဏဂံု သံုးပါး ခံယူေဆာက္တည္ရာ၌လည္း
ေသာဟံ ဘေႏၲ ဘဂ၀ႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ-ဟူ၍ တႀကိမ္စီသာ ဆိုၾကပါသည္၊
သို႔ေသာ္ သာသနာေတာ္အေျခက်၍ သရဏဂံုျဖင့္ ရဟန္းခံျခင္း၊ ရွင္ျပဳျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ ေဆာက္တည္ျခင္းတို႔၌
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ ဟူ၍ ပါဠိအေနအထားကို ေျပာင္းလဲေပးထားျပီး ပိုမိုေလးစား၍ အားထားရိုက်ိဳးမႈ ျဖစ္ေစရန္ ဒုတိယမၸိ၊ တတိယမၸိ ထည့္၍ ၃-ႀကိမ္ ဆိုေစေတာ္မူပါသည္။
ယင္းအစဥ္အလာအတိုင္းပင္ ဗုဒၶဘာသာ ထံုးစံတခု ျဖစ္လာကာ ၃-ႀကိမ္ သီလေတာင္းျခင္း၊ နေမာ တႆ ၃-ႀကိမ္ဆို၍ ဘုရားရွိခိုးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာရပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သရဏဂံုကို ၃-ႀကိမ္ဆို၍ ေဆာက္တည္ျခင္းသာ မွန္ကန္ေသာ အစဥ္အလာ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ပရိမိတၱဇာလသုတ္ )
( ေမး )။ ပရိမိတၱဇာလသုတ္၏ ဆိုလိုရင္းကို သိလိုပါသည္၊
ဥပမာ-မဂၤလသုတ္တြင္ မဂၤလာတရား ၃၈-ပါးသည္၄င္း၊
ဓမၼစၾကာတြင္ သစၥာေလးပါး တရားသည္၄င္း၊ ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္၊
ပရိမိတၱဇာလသုတ္၏ ဆိုလိုရင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရပါ၍ ရွင္းလင္းေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ျမင့္ေဆြ-ကမာ၀က္၊ မြန္ျပည္နယ္ )

( ေျဖ )။ ပရိမိတၱဇာလသုတ္တြင္ နတ္ ဘီလူး ၁၈-ဦး၏ အမည္တို႔ကို ေဖာ္ျပ၍ ယင္းတို႔က သတၱ၀ါတို႔အား ႏွိပ္စက္ညႇင္းဆဲပံု၊ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ကိုသာ ေၾကာက္လန္႔ပံု၊ ရတနာသံုးပါးအား ရွိခိုး၍ ေစာင့္ေရွာက္ပါရန္ ေတာင္းပန္ပံုႏွင့္ ရတနာသံုးပါး၏ တန္ခိုးေၾကာင့္ ေဘးရန္မ်ား ကင္းေပ်ာက္ပါေစ-ဟု ဆိုထားပံုကို ဆိုလိုရင္းအေနျဖင့္ ေတြ႔ရပါသည္၊
ဤသုတ္မွာ မည္သည့္ပါဠိေတာ္တြင္မွ် မပါရွိပါ၊ သံဂါယနာ အဆင့္ဆင့္တြင္လည္း မပါ၀င္ပါ၊ ဘုရားေဟာ မဟုတ္သည့္ျပင္ ပါဠိအေနအထား အသြားအလာလည္း မေကာင္း၊ အနက္ေပးရာတြင္လည္း ပါဠေသသ (ပါဌ္ပို) မ်ားထည့္၍ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ အနက္ေပး အဓိပၸါယ္ေဖာ္ထားရပါသည္၊ ေနာက္ဆရာတို႔ စီစဥ္ခဲ့ပံု ရပါသည္၊
သို႔ေသာ္ ဘုရားေဟာ မဟုတ္ေသာ္လည္း သမၺဳေဒၶရြတ္၍ အႏၲရာယ္ကင္းျခင္း၊
ရွင္သီလ၀ိ ဆယ္ဂါထာရြတ္၍ လာဘ္ေပါမ်ားျခင္း၊ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ပရိမိတၱဇာလသုတ္ ရြတ္ဆို၍ ေဘးဥပါဒ္မ်ား ေပ်ာက္ျငိမ္းျခင္းတို႔လည္း ရွိပါသည္၊ ဘုရားေဟာမဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ကို ယံုၾကည္မႈ ေရွ႔ထား၍ ရါတ္ပြားသရဇၩာယ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးမယုတ္ႏိုင္ပါ။
*********************************************************************************

( အသက္သိကၡာ ဂုဏ္၀ါ ႀကီးသူတို႔အား ရွိခိုးျခင္း )
( ေမး )။ မိမိထက္ အသက္သိကၡာ ဂုဏ္၀ါ ႀကီးသူတို႔အား ရွိခိုးျခင္းေၾကာင့္ ရအပ္သည့္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို သိလိုပါသည္။
( ေမာင္ဉာဏ္လင္း-သံုးဆယ္ )

( ေျဖ )။ အဘိ၀ါဒန သီလိႆ ၊ နိစၥံ ၀ုဒၶါ ပစာယိေနာ ။
စတၱာေရာ ဓမၼာ ၀ၯႏၲိ ၊ အာယု ၀ေဏၰာ သုခံ ဗလံ ။ ဟု
ဓမၼပဒပါဠိေတာ္တြင္ ဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း မိမိထက္ အသက္သိကၡာ ဂုဏ္၀ါ ႀကီးသူတို႔အား ရွိခိုးျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ ရွိျခင္း၊ ကိုယ္အား ဉာဏ္အား ႀကီးမားျခင္း အက်ိဳးတရား ေလးမ်ိဳးကို မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ပင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( တေစၧေျခာက္ျခင္း )
( ေမး )။ ၁-စာေရးတံ ယူေသာအရာ၌ ဧတဒဂ္ရ ရဟႏၲာ၏ ဘြဲ႔မည္ေတာ္အမွန္ကို သိလိုပါသည္၊
ကု႑ဓာန-ဟူ၍၄င္း၊ ေကာဋဓာန-ဟူ၍၄င္း ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႔ေနရပါသည္ဘုရား။
၂-တေစၧေျခာက္သည္၊ တေစၧေျခာက္ခံရသည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာကို ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါရန္။
( မ်ိဳးမမ-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )။ ၁-စာေရးတံ ယူေသာအရာ၌ ဧတဒဂ္ရ (ပထမ သလာကဂါဟက ဘြဲ႔ထားရ) ရဟႏၲာ၏ ဘြဲ႔အမည္မွာ
အရွင္ကု႑ဓာန-ျဖစ္ပါသည္၊ ေကာဋဓာန-ဟူသည္မွာ ပံုႏွိပ္မႈ၏ အမွား ျဖစ္စရာ ရွိပါ၏။
၂- ၀ိနိပါတေပတ (ျပိတၱာ)မ်ားမွာ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ အဆင္းရွိၾကသည္၊
ယင္းတို႔၏ အတၱေဘာကို တန္ခိုးျဖင့္၄င္း၊ ေဆးျမစ္စသည္တို႔ျဖင့္၄င္း၊ ကြယ္၍ထားၾကရသည္၊
တခါတရံ မိမိ၏ဘ၀ေဟာင္းက မိတ္ေဆြမ်ားကို ေတြ႔လွ်င္ ငတ္မြတ္လွသျဖင့္ အစားအစာေတာင္းလို၍ (သို႔မဟုတ္) ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျပီး အမွ်ေ၀ေစလို၍ ကိုယ္ကို ေဖာ္ျပမိတတ္ၾကသည္၊ ထိုအခါ ဆိုး၀ါးေသာ အတၱေဘာကို ေတြ႔ရ၍ ေျခာက္လွန္႔သည္ဟု ထင္ရသည္။
( ပါဠိလို တေဇၨ-(ေျခာက္လွန္႔)-ျဖစ္၍ တေဇၹ-တေစၧ-ဟု ေခၚေ၀ၚၾကရာမွ တေစၧ-ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္လာရသည္ဟု ဆိုသည္။)
သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ေျခာက္ျခင္း၊ လွန္႔ျခင္းလည္း အနည္းအပါး ရွိေကာင္းရွိမည္၊ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ ဤသို႔ အကူအညီေတာင္းျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ရာ ေျခာက္လွန္႔သည္ဟု ဆိုၾကသည္မွာ အလြန္သနားစရာပင္ ေကာင္းေပသည္၊ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ အေျခာက္ခံရသူမ်ားက ေၾကာက္လန္႔ ထြက္ေျပးျခင္းမ်ိဳ းမလုပ္ပဲ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို အမွ်ေ၀ၾကရန္၊ သို႔မဟုတ္-ကုသိုလ္တခုခု ျပဳေပးၾကရန္သာ သင့္ေပသည္။
*********************************************************************************

( ငါးပါးသီလႏွင့္ ေန႔လြဲညစာ စသည္ )
( ေမး )။ ၁-ငါးပါးသီလ အက်ိဳးအျပစ္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
၂-၀ိကာလေဘာဇနာ စေသာ သိကၡာပုဒ္ ၃-ခု က်ိဳးပ်က္ေသာ ဥပုသ္သည္၏ အျပစ္တို႔ကိုလည္း သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦးခ်စ္ေမာင္-ယင္းမာပင္၊ သာစည္ျမိဳ႔နယ္ )

(ေျဖ )။ ၁-ငါးပါးသီလကို ေစာင့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အပါယ္ေဘးကင္း၍ သုဂတိလမ္းေၾကာင္းပြင့္ကာ နိဗၺာန္အထိ အက်ိဳးရပါသည္။
ငါးပါးသီလပ်က္စီးက ငါးပါးသီလေစာင့္သံုးသူ၏ အက်ိဳးရရွိမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျပစ္ရွိပါသည္-ဟု အက်ဥ္းဆံုး ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

၂-သီလသည္ ၀ါရိတၱသီလ, စာရိတၱသီလ ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္၊ ငါးပါးသီလသည္ ၀ါရိတၱသီလ၊ မေစာင့္မေနရ အျမဲနိစၥ ေစာင့္ေရွၾက္ရေသာ သီလမ်ိဳးျဖစ္သည္။
ပ်က္လွ်င္ အပါယ္ငရဲက်ေရာက္ႏိုင္သည္။
အျဗဟၼစရိယ, ၀ိကာလ ေဘာဇန, နစၥဂီတႏွင့္ ဥစၥာသယန သိကၡာပုဒ္တို႔သည္ စာရိတၱသီလ, ေစာင့္ႏိုင္လွ်င္ ကုသိုလ္အထူးရရွိသည္။
ပ်က္လွ်င္ အပါယ္က်ျခင္းစေသာ အျပစ္ကား မရွိေပ။
သို႔ေသာ္ အပါယ္ငရဲ၌ က်ေရာက္ျဖစ္ပြားရျခင္းဟူေသာ ပဋိသေႏၶက်ိဳး မရွိ-ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဥေပါသထသီလအျဖစ္ျဖင့္ ခံယူေဆာက္တည္ထားသျဖင့္ ပ၀တၱိက်ိဳး အေနျဖင့္ကား မေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဥပုသ္သည္ ညစာစားျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္မရွိဟု မွတ္ယူကာ သိကၡာပုဒ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစရန္မသင့္။
ဥေပါသထ ျမတ္သီလကို ( တရက္တေန႔, က်င့္သံုးေလ့က, မေ၀ွ႔အာသေ၀ါ, ေၾကြက်ေလ်ာသည္, သေမၺာဓိဉာဥ္, ေရာက္ေအာင္ယွဥ္ေလာ့ ) ေၾကာင္း ဘုရားေဟာရွိပါသည္။
ဥပုသ္သီလသည္ နိဗၺာန္သို႔ အျမန္ကူးေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိရွိကာ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ ေစာင့္ေရွာက္ၾက ပါရန္ ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ရွင္ရာဟုလာ )
( ေမး )။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ ရွင္ရာဟုလာသည္ မယ္ေတာ္က ဘုရားထံ အေမြေတာင္းခိုင္း၍ အေမြေတာင္းရာ သာသနာ့အေမြကို ေပးလိုက္သည္-ဟု သိရပါသည္၊ ေနာက္ ရဟန္းျဖစ္ပါသလားဘုရား။
( ဦးေကသရ-ေတာရေက်ာင္း၊ ထံုးအိုင္ )

( ေျဖ )။ ရွင္ရာဟုလာသည္ ရဟန္းျဖစ္ရံုမွ်မက ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
သက္ေတာ္ ၄၀-မျပည့္မီ အရြယ္ေတာ္ငယ္ငယ္ျဖင့္ပင္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။
*********************************************************************************

( ဇိနံ ၀ႏၵထ ဂါထာ )
( ေမး )။ ဇိနံ ၀ႏၵထ ေဂါတမံ ၊ ဇိနံ ၀ႏၵာမံ ေဂါတမံ ၊ ၀ိဇၨာ စရဏသမၸႏၷံ ၊ ဗုဒၶံ ၀ႏၵာမ ေဂါတမံ ။
၄င္းဂါထာကို အနက္ျပန္ေပးေတာ္မူ၍ အဘယ္မွလာေသာ ဂါထာျဖစ္ျပီး ရါတ္ဆိုပါက အဘယ္အက်ိဳးကို ခံစားရေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ခ်စ္ေ၀-ေကာလင္း )

( ေျဖ )။ ဇိနံ-မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ၊
ေဂါတမံ-ေဂါတမမည္ျငား ျမတ္စြာဘုရားကို၊ (တုေမွ-သင္တို႔သည္)၊
၀ႏၵထ-ရွိခိုးၾကပါကုန္ေလာ့။
ဇိနံ-မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ၊ ေဂါတမံ-ေဂါတမ မည္ျငား ျမတ္စြာဘုရားကို၊ (မယံ-ငါတို႔သည္)၊
၀ႏၵာမ-ရွိခိုးၾကပါကုန္၏။
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ-၀ိဇၨာသံုးပါး စရဏတရား တဆယ့္ငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊
ေဂါတမံ-ေဂါတမဟူေသာ အမည္ေတာ္ရွိေတာ္မသည့္၊ ဗုဒၶံ-ျမတ္စြာဘုရားကို၊ (မယံ-ငါတို႔သည္)၊
၀ႏၵာမ-ရွိခိုးပါကုန္၏။
၄င္းဂါထာမွာ ေ၀ႆ၀ဏ္ နတ္မင္းႀကီးက ျမတ္စြာဘုရားအား ေတာေနတပည့္မ်ား ရြတ္ဆိုၾကရန္ ေလွ်ာက္ထား ေပးအပ္ခဲ့သည့္ မဟာအာဋာနာဋိယသုတ္ေတာ္လာ ဂါထာျဖစ္သည္၊ ရြတ္ဆိုလွ်င္ နတ္ဆိုး နတ္၀ါးမ်ား မႏွိပ္စက္ႏိုင္ဘဲ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္မ်ား၏ မ,စ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံရေသာ အက်ိဳးကို ခံစားရပါသည္။
*********************************************************************************

( မိေက်ာင္း လွ်ာ မရွိ )
( ေမး )။ ကာမဘံုသား မွန္လွ်င္ ၀တၳဳရုပ္ ၆-ပါးလံုး ရေကာင္းပါလ်က္ ကာမဘံုသားျဖစ္ေသာ မိေက်ာင္း၌ လွ်ာ-မရွိဟူေသာ စကားကို ရွင္းလင္းစြာ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ရွင္ဣႏၵယသကၠ-မဟာဂႏၶာရံုတိုက္၊ ပလိပ္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )။ ယင္းျပႆနာကို ေျဖရာ၌ ထင္ရွားလွေသာ ( က်မ္းထြက္လွ်ာစံု, ကာမဘံု, ငါးဘံု ဘယ္ေၾကာင့္ ခ်ိဳ႔သနည္း)ဟူေသာ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္ ပုစၧာအေျဖကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
( အရသာကို ခံစားတတ္ေသာ ဇိ၀ွါ၀ိညာဥ္ရွိေသာ ကာမဘံုသား သတၱ၀ါမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ ဇိ၀ွါပသာဒ ဇိ၀ွါရုပ္ အစံုတို႔သည္ ငါး ( မိေက်ာင္းတို႔ )၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ခ်ိဳ႔ေလသနည္း-ဟူမူ
စကၡဳ၏ ခ်ိဳ႔ျခင္း
ေသာတ၏ ခ်ိဳ႔ျခင္း
ဃာန၏ ခ်ိဳ႔ျခင္း
ဇိ၀ွါ၏ ခ်ိဳ႔ျခင္းတို႔သည္ ေရွး မိမိျပဳေသာ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သုတ္အဘိဓမၼာ အ႒ကထာတို႔၌ လာေသာေၾကာင့္ ငါး မိေက်ာင္း သတၱ၀ါတို႔၌ ဇိ၀ွါ၏ ခ်ိဳ႔ျခင္းသည္လည္း ေရွးက ဇိ၀ွါမရထိုက္ေအာင္ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္အပ္၏။
မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ခ်ိဳ႔လွ်င္ တဦး ႏွစ္ဦးေသာ သတၱ၀ါ၌ေသာ္၄င္း၊ အခ်ိဳ႔အခ်ိဳ႔ေသာ သတၱ၀ါတို႔၌ေသာ္၄င္း ခ်ိဳ႔ရာ၏၊ အလံုုးစံုေသာ ငါး မိေက်ာင္းတို႔ မခ်ိဳ႔သင့္တကား-ဟူျငားအံ့ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဒုစရိုက္ပင္ မတူျငားေသာ္လည္း အက်ိဳးခံ တူထိုက္ေသာ ဂတိျဖစ္၍ အလံုးစံု ခ်ိဳ႔သင့္၏-ဟူေပ။
မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံကိုျပဳမႈ ဒုစရိခ်င္း မတူျငားေသာ္လည္း ျပိတၱာဘံု (ေပတဂတိ) သို႔ ေရာက္ၾကရလွ်င္ အျမဲနိစၥ ဆာေလာင္ ငတ္မြတ္ရမႈခ်င္း တူရသကဲ့သို႔ မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( မႏုႆီဟ ရုပ္တု )
( ေမး )။ ေစတီ ပုထိုးမ်ားေရွ႔တြင္ ျခေသၤ့ရုပ္ ေတြ႔ရသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ မႏုႆီဟ ရုပ္တုႀကီးမ်ား ေတြ႔ရပါသည္၊ ဘာကိုရည္ရြယ္ပါသလဲ၊ ဤကဲ့သို႔ သတၱ၀ါမ်ား မည္သည့္ရာစုႏွစ္က ေပၚေပါက္ဖူးခဲ့ပါသလဲ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( မတင္ရီ-ေခ်ာင္းဦးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )။ သာသနာႏွစ္ ၂၃၅-ခုႏွစ္ (ဘီစီ ၃-ရာစုအတြင္း) သု၀ဏၰဘူမိ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း သထံုျပည္) သို႔ ရွင္ေသာဏ, ရွင္ဥတၱရတို႔ သာသနာျပဳေရာက္စဥ္ သု၀ဏၰဘူမိ ဘုရင့္နန္းေတာ္၌ သားေတာ္တပါး ဖြားျမင္ရာ ရကၡိဳသ္ (ေရဘီလူး)မ်ား လာေရာက္ အႏၲရာယ္ျပဳသျဖင့္ ရွင္ေသာဏ, ရွင္ဥတၱရ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔က ထိုရကၡိဳသ္တို႔ထက္ ႏွစ္ဆႀကီး၍ ေခါင္းတလံုး ကိုယ္ႏွစ္ခု (ဘီလူးေခါင္းႏွင့္ ျခေသၤ့ကိုယ္) ရွိေသာ သတၱ၀ါပံုသ႑ာန္ ဖန္ဆင္း၍ ျပေၾကာင္း၊ ထိုအခါ ရကၡဳိသ္မ်ား ပင္လယ္တံင္းသို႔ ဆင္း၍ ထြက္ေျပးသြားၾကေၾကာင္း ထိုမွေနာက္၌ ယင္းရကၡဳိသ္မ်ားေဘးမွ ကင္းေ၀ရန္ သု၀ဏၰဘူမိ ေတာင္ထိပ္တြင္ မႏုႆီဟ ရုပ္တုျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သာသနာလကၤာရ စာတမ္းက်မ္းတြင္ ပါရွိသည္၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အႏၲရာယ္ကင္းရန္ ဤမႏုႆီဟ ရုပ္တုမ်ားကို ျခေသၤ့ရုပ္တုမ်ားပမာ အခ်ိဳ႔ေသာ ဘုရားေစတီမ်ား၌ ထုလုပ္ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ဤပံုမ်ိဳး သတၱ၀ါ မရွိ၊ ရဟႏၲာမ်ား ဖန္ဆင္းျပသေသာ ပံုမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
(စာတြင္ ဘီလူးေခါင္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ဤေခတ္တြင္ နတ္ေခါင္းပံုလုပ္၍ ေရွ႔ပိုင္း-လူ၊ ေနာက္ပိုင္း-ျခေသၤ့-ဟု သမုတ္ကာ မႏုသီဟ-မႏုႆီဟ-ဟု ေခၚၾကေလသည္။)

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၀-ဒီဇဘၤာ )

No comments: