Monday, November 3, 2008

သဂၤဟ၀တၳဳ ေလးပါး

လူအမ်ားကို မိမိအား ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳလာေစရန္၊ မိမိဘက္သို႔ ပါလာေစရန္ သိမ္းသြင္းဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းေလးပါးကို `သဂၤဟ၀တၳဳေလးပါး´ဟု ေခၚသည္၊ ၄င္းတို႔မွာ-
၁။ ဒါန-ပစၥည္းဥစၥာ ေပးကမ္းေထာက္ပ့ံျခင္း။
၂။ ေပယ်၀ဇၨ-ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကို ဆိုျခင္း။
၃။ အတၳစရိယ-သူ႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
၄။ သမာနတၱတာ-မိမိႏွင့္ တန္းတူရည္တူထား၍ ဆက္ဆံျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
( အံ-စတုကၠ၊ သဂၤဟသုတ္ )

No comments: