Friday, December 12, 2008

ေလာကသံုးပါး

လုဇၨတိ-ပ်က္စီးတတ္၏၊ ပလုဇၨတိ-အဖန္ဖန္ ပ်က္စီးတတ္၏၊ ဣတိ-ထို႔ေၾကာင့္၊ ေလာေကာ-ေလာကမည္၏။
ဟူ၍ က်မ္းဂန္တို႔၌ ဖြင့္ဆိုပါသည္၊
ထိုေလာကသည္
၁။ သတၱေလာက
၂။ ၾသကာသေလာက
၃။ သခၤါရေလာက ဟူ၍ သံုးပါးရွိသည္၊
ထိုတြင္ ၁။ သက္ရွိ ရုပ္နာမ္ခႏၶာအစဥ္ကို သတၱေလာက-ဟုေခၚသည္။
၂။ သက္မဲ့ရုပ္၀တၳဳမ်ားကို ၾသကာသေလာက-ဟုေခၚသည္။
၃။ သက္ရွိ သက္မဲ့ႏွစ္မ်ိဳး၌ တည္ရွိေသာ ရုပ္နာမ္တရားသေဘာမ်ားကို သခၤါရေလာက-ဟုေခၚသည္။
ဤသည္မွာ က်မ္းဂန္အဖြင့္မ်ားႏွင့္အညီ စာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားသိလြယ္ေသာ အရပ္စကားျဖင့္ ေျပာမည္ဆိုလွ်င္
၁။ လူ နတ္ တိရစၧာန္ စေသာ သက္ရွိသတၱ၀ါအေပါင္းသည္ သတၱေလာက။
၂။ ထိုသတၱ၀ါတို႔၏ တည္ရာဘံုဌာနမ်ားႏွင့္ တကြ သစ္ပင္ ေတာေတာင္ သမုဒၵရာစသည့္ သက္မဲ့အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ ၾသကာသေလာက။
၃။ ထိုသက္ရွိ သက္မဲ့ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတို႔၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ သေဘာတရားမ်ားသည္ သခၤါရေလာက မည္၏။
ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
( ေလာကသံုးပါး အက်ယ္ဖြင့္ျပခ်က္ကို ၀ိသုဒၶိမဂ္ ဗုဒၶ္ႏုႆတိကထာႏွင့္ ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာ ေ၀ရဥၨက႑ ေလာက၀ိဒူ အဖြင့္ စသည္တို႔၌ ရႈႏိုင္ပါသည္ )။

No comments: