Saturday, December 27, 2008

၃၈-ျဖာ မဂၤလာ ကဗ်ာမ်ား

၁။ အေသ၀နာ စ
လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလြဲလို႔ ၊ မမွီ၀ဲနဲ႔ ကင္းေအာင္ေန ။
ပညာရွိကို အရွည္တြဲလို႔ ၊ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ နည္းယူေစ ။
သံုးပါးရတနာ မိဘမ်ားႏွင့္ ၊ ဆရာသမားကို ပူေဇာ္ေလ ။
ခ်မ္းသာကိုေပး ဆက္ဆံေရး ၊ ေျမာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

၂။ ပတိရူပ
ကုသိုလ္ဥစၥာ ပညာရဖို႔ ၊ သင့္ရာေဒသ အျမဲေန ။
ေရွးကတင္ႀကိဳ ျပဳခဲ့ဘူးသည့္ ၊ ေကာင္းမႈအထူး ရွိပါေစ ။
မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ထိန္းလို႔ ၊ မတိမ္းေစနဲ႔ ေဆာက္တည္ေလ ။
ဥစၥာကိုေပး ေနထိုင္ေရး ၊ ေျမာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

၃။ ဗာဟုႆစၥဥၥ
တတ္ေကာင္းတတ္ရာ ဟူသမွ်ကို ၊ ၾကားျမင္သုတ ရွိပါေစ ။
အိုးအိမ္တည္ေထာင္ ၀မ္းစာေရးနဲ႔ ၊ အသက္ေမြးဖို႔ အတတ္သင္ေလ ။
လူႏွင့္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို ၊ ေကာင္းစြာသင္ၾကား နားလည္ေစ ။
မွန္ကန္ယဥ္ေက်း ခ်ိဳသာေအး ၊ ဆိုေရးတတ္ပါေစ ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

၄။ မာတာပိတု
ျမင္းမိုရ္ေရႊေတာင္ မိဘေၾကြးကို ၊ ေကာင္းစြာဆပ္ေပး ၀တ္ေက်ေက် ။
ေၾကြးသစ္ခ်ကာ သားႏွင့္မယား ၊ ေျမႇာက္စားခ်ီးျမႇင့္ ၀တ္ကုန္ေစ ။
အလုပ္တာ၀န္ မလစ္ဟင္းနဲ႔ ၊ အျပစ္ကင္းေအာင္ လုပ္ပါေလ ။
စည္းစိမ္ကိုေပး ျပဳစုေရး ၊ ေျမႇာ္ေတြး သံုးခ်က္ေပ ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

၅။ ဒါနဥၥ
သံုးတန္ေစတနာ ျဖဴစင္လန္းလို႔ ၊ ေပးကမ္းေ၀မွ် လွဴႏိုင္ေစ ။
ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ၾကံ မမိုက္မွားနဲ႔ ၊ သုစရိုက္တရားကို က်င့္ပါေလ ။
ေဆြမ်ိဳးေတြကို ျပင္ပ မထားနဲ႔ ၊ သဂၤဟတရားႏွင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ေလ ။
သန္႔စင္ျပစ္မ်ိဳး လူထုက်ိဳး သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ေစ ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

၆။ အာရတီ ၀ိရတီ
မေကာင္းမႈေတြ ဟူသမွ်ကို ၊ မေတြ႔ခင္က ေရွာင္ၾကဥ္ေလ ။
ေတြ႔ၾကံဳလာလွ်င္ မလြန္က်ဴးနဲ႔ ၊ အထူးသျဖင့္ ေစာင့္စည္းေန ။
အရက္ေသစာ မေသာက္စားနဲ႔ ၊ ေမွာက္မွားတတ္တဲ့ အရာေပ ။
လုပ္ကိုင္ေျပာၾကား သတိထား တရားမေမ့ေစ ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

၇။ ဂါရေ၀ါ စ
အသက္ဂုဏ္၀ါ ကိုယ့္ထက္ႀကီးက ၊ ဆည္းကပ္ခစား ရိုေသေလ ။
မာနတံခြန္ဂုဏ္မၾကြနဲ႔ ၊ ကိုယ့္ကိုႏွိမ့္ခ် အျမဲေန ။
ေလာဘအပို လိုမလိုက္နဲ႔ ၊ ကိုယ္ထိုက္တာနဲ႔ ေက်နပ္ေလ ။
ကိုယ့္ေပၚျပဳဖူး သူ႔ေက်းဇူး အထူးသိတတ္ေစ ။
ေကာင္းက်ိဳးဆင့္ပြား ျမတ္တရား နာၾကားမျပတ္ေပ ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

၈။ ခႏၲီ စ
၀တ္စားေနထိုင္ ရန္ခပ္သိမ္း ၊ စိတ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္း သည္းခံေလ ။
က်ဳိးေၾကာင္းျပညႊန္ ဆံုးမစကား ၊ ေျပာၾကားလာက နာလြယ္ေစ ။
သူျမတ္ပုဂၢိဳလ္ ဟူသမွ် ၊ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေလ ။
သဘာ၀ေတြး မွန္ကန္ေရး ေဆြးေႏြးမျပတ္ေပ ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

၉။ တေပါ စ
ေလာကီအာရံု ဇိမ္ယစ္မူးလို႔ ၊ အေပ်ာ္မၾကဴးနဲ႔ ျခိဳးျခံေလ ။
ေမတၱာျဗဟၼစိုရ္ လက္ကိုင္သံုးလို႔ ၊ သူျမတ္က်င့္ထံုး ယြင္းမေသြ ။
ေလးပါးသစၥာ ဉာဏ္ျမင္ၾကည့္လို႔ ၊ အမွန္သိေအာင္ ႀကိဳးစားေလ ။
ဒုကၡလြတ္ကင္း နိဗၺာန္ခ်ည္း အလင္းေပါက္ႏိုင္ေစ ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

၁၀။ ဖု႒ႆ
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ သဘာ၀ ၊ ေတြ႔ၾကံဳေနၾက လူတိုင္းေပ ။
ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္ အစံုတြဲလို႔ ၊ တလဲစီလွည့္ အျမဲေန ။
ေလာကဓံၾကံဳ မျဖံဳတမ္းေပါ့ ၊ မတုန္စမ္းနဲ႔ စိတ္ခိုင္ေစ ။
ေသာကကိုထိန္း ရမၼက္သိမ္း ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာေန ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ ။

( မဂၤလာ၏အက်ိဳး )
သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာကံုးကို ၊ လိုက္နာက်င့္သံုး ပန္သူေတြ ။
စီးပြားခ်မ္းသာ က်က္သေရတိုးလို႔ ၊ ေက်ာင္းက်ိဳးစည္ပြင့္ တေ၀ေ၀ ။
ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်စ္သူေပါလို႔ ၊ စိတ္ေရာ ကိုယ္ေရာ ခ်မ္းသာမေလ ။
ေျပာဆိုၾကံဆ ေဆာင္သမွ် ေအာင္ရမည္ ကိန္းေသ ။
အဲဒါေၾကာင့္ ပန္ၾကဆင္ၾက မဂၤလပန္းခိုင္ေတြ ။

No comments: