Saturday, December 13, 2008

သံုးဆယ့္တဘံုသားတို႔၏ သက္တမ္း

စၾက၀ဠာ-ဟုေခၚေသာ ကမၻာေလာကတခု၌ သတၱ၀ါတို႔၏ တည္ရာဌာန (၃၁-ဘံု) ရွိသည္၊
ထိုတြင္ အပါယ္ေလးဘံုႏွင့္ လူ႔ဘံုသားတို႔၌ အျမဲတည္ေသာ သက္တမ္းမရွိ။ ကံအားေလွ်ာ္စြာသာလွ်င္ တည္ၾကရသည္။
ထို႔အတူ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္တြင္ ေအာက္ဆံုးျဖစ္သည့္ စတုမဟာရာဇ္ နတ္မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၀ိနိပါတိကအသုရာ-ေခၚ အဆင့္နိမ့္နတ္မ်ားမွာလည္း တည္ျမဲေသာ သက္တမ္းမရွိ။ အခ်ိဳ႔ အလြန္ အသက္ရွည္ျပီး အခ်ိဳ႔မွာမူ ခုနစ္ရက္မွ်သာ တည္သည္-ဟူ၍ ပါဠိ အ႒ကထာတို႔၌ ဆိုပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အဘိဓမၼာ အႏုဋီကာ ဇိနာလကၤာရဋီကာ ေနာက္ေပၚက်မ္းတို႔၌မူ ငရဲဘံု ရွစ္ထပ္တို႔၏ သက္တမ္းမ်ား တြက္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
လူ႔ျပည္၌ ကမၻာဦးလူသားတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း အသေခ်ၤမွ် အသက္ရွည္ခဲ့ၾကျပီး အကုသိုလ္ဒုစရိုက္မႈမ်ား ထူေျပာမႈေၾကာင့္ သက္တမ္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ရာ ယခုေခတ္သည္ သက္တမ္းတရာေခတ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုႏွစ္တရာတမ္းမွာ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းသားတို႔ အတြက္သာျဖစ္ျပီး ဥတၱရကုရုေခၚ ေျမာက္ကၽြန္း၌ ႏွစ္ေပါင္း တေထာင္၊ ပုဗၺ၀ိေဒဟေခၚ အေရွ႔ကၽြန္း၌ အပရေဂါယာနေခၚ အေနာက္ကၽြန္း၌ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာ ယခုတိုင္ သက္တမ္းရွိေနသည္-ဟုအခ်ိဳ႔က်မ္းတို႔၌ ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

လူတို႔၏ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္သည္ စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ တရက္။
ႏွစ္ေပါင္းတရာသည္ တာ၀တႎသာနတ္တို႔၏ တရက္။
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာသည္ ယာမာနတ္တို႔၏ တရက္။
ႏွစ္ေပါင္းေလးရာသည္ တုသိတာနတ္တို႔၏ တရက္။
ႏွစ္ေပါင္းရွစ္ရာသည္ နိမၼာနရတီနတ္တို႔၏ တရက္။
ႏွစ္ေပါင္းတေထာင့္ေျခာက္ရာသည္ ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနတ္တို႔၏ တရက္။
အသီးသီးျဖစ္သည္။

နတ္တို႔၏အေရအတြက္အားျဖင့္မူ စတုမဟာရာဇ္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးရာ။
တာ၀တႎသာ တေထာင္။
ယာမာ ႏွစ္ေထာင္။
တုသိတာ ေလးေထာင္။
နိမၼာနရတီ ရွစ္ေထာင္။
ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီ တေသာင္းေျခာက္ေထာင္ အသီးသီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စတုမဟာရာဇ္နတ္သက္ ငါးရာကို လူတို႔၏ႏွစ္ျဖင့္ တြက္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း (၉-သန္း) ရွိ၏။
တာ၀တႎသာ စေသာ အထက္နတ္တို႔၏ သက္တမ္းမ်ားကို လူတို႔ႏွစ္ျဖင့္ တြက္လွ်င္လည္း အဆင့္ဆင့္ ေလးဆေလးဆ တက္၍ သြားပါသည္။
*********************************************************************************

ျဗဟၼာတို႔၏ သက္တမ္းမ်ားမွာမူ အလြန္ရွည္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ျဖင့္ မတြက္ႏိုင္။ ကမၻာျဖင့္သာ တြက္ရသည္။
ရူပျဗဟၼာ ၁၆-ဘံုတို႔တြင္ ပထမစ်ာန္ ျဗဟၼာသံုးဘံုတို႔သည္ တကမၻာ၏ သံုးပံုတပံု။
တကမၻာ၏ ထက္၀က္ႏွင့္ တကမၻာ အသီးသီး သက္တမ္းရွိၾကသည္။

ဒုတိယစ်ာန္ သံုးဘံုတို႔သည္ ၂-ကမၻာ၊ ၄-ကမၻာ၊ ၈-ကမၻာ အသီးသီး သက္တမ္းရွိၾကသည္။

တတိယစ်ာန္ သံုးဘံုတို႔သည္ ၁၆-ကမၻာ၊ ၃၂-ကမၻာ၊ ၆၄-ကမၻာ အသီးသီး သက္တမ္းရွိၾကသည္။

စတုတၳစ်ာန္ ၇-ဘံုတို႔တြင္ ေ၀ဟပၹိဳလ္ႏွင့္ အသည္သတ္ဘံုတို႔၌ ကမၻာ-၅၀၀၊
သုဒၶါ၀ါသ ငါးဘံုတို႔၌ ကမၻာ-၁၀၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၄၀၀၀၊ ၈၀၀၀၊ ၁၆၀၀၀ အသီးသီးသက္တမ္းရွိၾကသည္။

အရူပေလးဘံုတို႔၌ ကမၻာ-၂၀၀၀၀၊ ၄၀၀၀၀၊ ၆၀၀၀၀၊ ၈၄၀၀၀ အသီးသီးရွိၾကသည္။

အထက္ပါ နတ္ျဗဟၼာတို႔၏ သက္တမ္းမ်ားကို အဘိဓမၼာပိဋက ၀ိဘင္းပါဠိေတာ္၊ ဓမၼဟဒယ ၀ိဘင္း၊ အဂၤုတၱိဳရ္ အ႒ကနိပါတ္ ၀ိတၱတူေပါသထသုတ္တုိ႔၌ ေဟာၾကားထားပါသည္။

No comments: