Friday, December 26, 2008

သာသနာေလွ်ာက္ စာတမ္း

ဘုရားသခင္ ေရႊျပည္နိဗၺာန္ စံေတာ္မူသည့္ေန႔မွစ၍ ထားေတာ္မူခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ျမတ္သည္ကား ငါးေထာင္ျဖစ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။
ထိုငါးေထာင္တို႔တြင္-
(က) လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္သာသနာေတာ္ျမတ္သည္ကား ( ၂၅၅၂ ) ခု-လြန္ပါျပီ အရွင္ဘုရား။
(ခ) ၾကြင္းက်န္ေသးေသာ အနာဂတ္ သာသနာေတာ္ျမတ္သည္ကား ( ၂၄၄၈ ) ခု-ၾကြင္းက်န္ပါေသးသည္ အရွင္ဘုရား။
(ဂ) ယခု လူတို႔ ေခၚေ၀ၚပညတ္ သမုတ္အပ္ေသာ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ႏွစ္၏အေရအတြက္ေသာ္ကား
( ၁၃၇၀ ) ခု-ျဖစ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။

မိႆ, ျပိႆ, ေမထုန္, ကရကဋ္, သိဟ္, ကန္, တူ, ျဗိစၧာ, ဓႏု, မကာရ, ကုမ္, မိန္, တဆဲ့ႏွစ္ရာသီတို႔တြင္
မကာရ-ရာသီ ( ျပာသိုလ္လဆန္း ) ( ၁ ) ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။

စေနဆန္း တနဂၤေႏြကြယ္ေသာေၾကာင့္ အတိုေကာက္လကၤာ ( ဒြင္း-အင္ ) ျဖစ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။
*********************************************************************************

( အတိတ္သာသနာ တြက္နည္း ေဆာင္ပုဒ္ )
ေကာဇာသကၠရာဇ္၊ ေရာက္ဆဲႏွစ္ကို၊ တစ္တစ္ရွစ္ႏွစ္၊ ေရာတံုလွစ္ေသာ္၊ တြက္စစ္ေၾကာင္းဟိတ္၊ အတိတ္သာသနာ၊ ေပၚထြက္လာ၊ ေသခ်ာမမွား၊ ျမဲမွတ္သား။

မွတ္ခ်က္။
ေရာက္ဆဲ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ( ၁၃၇၀ ) ကို တည္၊ ၁၁၈၂-ႏွင့္ ထည့္၍ေပါင္းေသာ္
အတိတ္သာသနာႏွစ္ ( ၂၅၅၂ ) ျဖစ္၏။
အတိတ္သာသနာ တႏွစ္တိုးတိုင္း အနာဂတ္သာသနာ တႏွစ္ေလ်ာ့၏။

( လဆန္း လကြယ္ေန႔ မွတ္ရန္ အတိုေကာက္လကၤာ )
ေအာင္-ခဲ, စံ-ညိဳ၊
လူ-ပ်ိ, သြင္-သြင္၊
ဒြင္း-အင္, င-ေက်ာ္၊
ဇင္-ေယာ္, ဗုတ္-ေမြး၊
သာ-ေဒြး, ဥ-ၾသ၊
ေက်ာ္-ေစာ, လု-လင္၊
ပုတ္-သင္, ေဒါင့္-ထဲ၊
ျပန္၍တြဲ။

No comments: