Thursday, December 11, 2008

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၆ )

ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ-ေျဖသည္။

( ငရဲ ႏွင့္ ၀ဋ္ )
( ေမး)။ ငရဲမွာ အပ ၀ဋ္မွာအျမဲ-ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားရွိပါသည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ငရဲမွာ ကုသိုလ္ျဖင့္ ေဆးေၾကာလို႔ရျပီး ၀ဋ္က်ေတာ့ မရပါသလဲဘုရား၊ ရွင္းလင္း မိန္႔ၾကားေပးပါရန္။
( မႏိုင္ႏိုင္ေမာ္-ပုေလာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )။ ငရဲဟူသည္မွာ အကုသိုလ္၏ ပဋိသေႏၶက်ိဳးျဖစ္၍
၀ဋ္ဟူသည္မွာ အကုသိုလ္၏ ပ၀တၱိအက်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားက သုဂတိဘ၀မ်ား၌ ပဋိသေႏၶ အက်ိဳးမ်ား ဆက္ကာဆက္ကာ ေပးသြားလွ်င္ ငရဲပဋိသေႏၶမ်ား ၾကားမ၀င္ႏိုင္ပါ၊
ဘ၀တခုခု၌ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားမ်ားကို ရရွိသြားလွ်င္ ငရဲဟူေသာ ပဋိသေႏၶက်ိဳးမွာ အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားရသည္။
၀ဋ္ဟူသည္မွာ ပဋိသေႏၶက်ိဳး မဟုတ္ပါ၊ သုဂတိဘ၀၌ပင္ ကုသိုလ္က်ိဳးမ်ား အၾကား၌ အျခားအကုသိုလ္ကံ တခုခု၏ ဥပထမၻက-ေထာက္ပံ့မႈကို ရလွ်င္ ကုသိုလ္အက်ိဳးေပးတို႔ ကြာဟ လစ္ဟင္းေနရာ၌ အႏၲရာယ္အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္၍ အက်ိဳးေပးႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( စ်ာန္ အဘိညာဥ္ )

( ေမး)။ စ်ာန္ႏွင့္အဘိညာဥ္တို႔၏ အဓိပၸါယ္ကို ခြဲျခားသိလိုပါသည္၊
ဘုရားေလာင္းသိဒၶတၳ ေတာထြက္ျပီး ပထမစ်ာန္မွ အ႒မစ်ာန္အထိ စ်ာန္ရွစ္ဆင့္ ရရွိေအာင္ အဆင့္ဆင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ပံုကို အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါရန္
( ေမာင္သန္းႏိုင္-ျမန္မာစာအဓိက၊ ေမဓာ၀ီလမ္း-ေျမာက္ဥကၠလာပ )

( ေျဖ )။ ကာမစၧႏၵစေသာ နီ၀ရဏတရားတို႔ကို ေလာင္ျမိဳက္တတ္ေသာ တရားကို စ်ာန္ဟုေခၚသည္။
စတုကၠနည္းအားျဖင့္ ရူပစ်ာန္ေလးပါး၊ အရူပစ်ာန္ေလးပါး၊ ယင္း ၈-ပါးကို သမာပတ္ ၈-ပါးဟုေခၚသည္။
အ႒မစ်ာန္ဟု အသံုးမရွိပါ၊
ရူပါ၀စရ ကုသိုလ္ ၾကိယာ ပဥၥမစ်ာန္ကို အထူးသိတတ္ေသာ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္၍ အဘိညာဥ္ဟုေခၚသည္။
အဘိညာဥ္မွာ ဣဒၶိ၀ိဓ-စသည္ျဖင့္ ငါးပါးရွိပါသည္။
စ်ာန္ ၈-ဆင့္ရရွိရန္ အဆင့္ဆင့္ အားထုတ္ပံုမွာ-ပ၀ထီစေသာ ကသိုဏ္း၀န္းကို ရႈ၍ ရူပပထမစ်ာန္ စသည္ျဖင့္ ရူပစ်ာန္ ၅-ဆင့္၊ ထို႔ေနာက္ ေကာင္းကင္ပညတ္ စသည္ အာရံုျဖင့္ အရူပစ်ာန္ ၄-ဆင့္ကို ဆက္လက္ အားထုတ္ရပါသည္၊
အားထုတ္ရပံုကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ အလြန္က်ယ္၀န္းလွပါသည္၊ အဘိဓမၼာ စိတ္ပိုင္း ရူပ-အရူပ အပိုင္းအခန္းကို ေလ့လာဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆ ႏွင့္ အရွင္နာဂသိန္ )

( ေမး )။ တတိယသံဂါယနာ ဦးေဆာင္အရွင္ ေမာဂၢလိပုတၱိႆႏွင့္
မိလိႏၵမင္းႀကီး အေမးကို ေျဖေတာ္မူသည့္ အရွင္နာဂ၀ိန္တို႔၏ အေၾကာင္းအရာမွာ ဆင္သလိုျဖစ္ေနပါ၍
ရွင္းလင္းေျဖၾကးေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ခင္ဦး-ႀကိဳ႔ေခ်ာင္းရြာ၊ ဥကၠံနယ္ )

( ေျဖ )။ အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆ၊ အရွင္နာဂေသန တို႔သာမက အ႒ကထာက်မ္းျပဳ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသတို႔ပါ လူ႔ဘ၀သို႔ ေရာက္လာရေသာ အတၳဳပၸတၱိအေၾကာင္းမွာ တူညီသလို
ျဖစ္ေနၾကပါသည္၊
ဤသည္မွာလည္း သဘာ၀မလြန္ပါ၊ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးမ်ားသည္ အနာဂတ္သာသနာေတာ္ႀကီး မည္သည့္ေဘးရန္မ်ား ထိပါးမည္နည္း၊ မည္သုိ႔အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္မည္နည္း၊ စသည္ျဖင့္ အနာဂတံသ ဉာဏ္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈေတာ္မူၾကသည္၊ ယင္းသို႔ ၾကည့္ရႈေတာ္မူရာမွ ဤမည္ေသာအခ်ိန္အခါ၌ ဤမည္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ၾကံဳရလိမ့္မည္-ဟု ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ဤအႏၲရာယ္အခက္အခဲတို႔ကို မည္သူဖယ္ရွား သုတ္သင္ႏိုင္မည္နည္း-ဟုၾကည့္ေတာ္မူသည္၊ ထိုအခ်ိန္၌ ပညာရွိ ရဟႏၲာေလာင္းမ်ားမွာ နတ္ျပည္၌သာ ရွိေနၾကေၾကာင္း ျမင္ေတာ္မူသည္ႏွင့္ ထိုအခ်ိန္အခါ၌ လူျပည္၌ျဖစ္ရန္၊ ျဖစ္လွ်င္ ေစာင့္ေရွာက္၍ ပညာသင္ရန္ တာ၀န္ အသီးသီးယူေစျပီးမွ စိတ္ခ်လက္ခ် ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူၾကသည္၊
ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အခ်ိန္အခါတို႔၌ ပညာရွင္ နတ္သားတို႔က နတ္ျပည္မွစုေတ၍ လူ႔ျပည္ျဖစ္ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ ပညာသင္ေပးရမည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔က သာသနာတြင္းေရာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္၍ ပညာသင္ေပးရျခင္း စသည္တို႔မွာ ျပဳမူေျပာဆိုပံုမွစ၍ တူညီေနၾကပါသည္၊ တူညီေန၍ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး-ဟု ေျပာဆိုရန္မသင့္။
ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤနည္းျဖင့္ သာသနာေတာ္ကို သုတ္သင္ၾကရပါကလား-ဟု ေရွးေရွး သာသနာေတာ္ေစာင့္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးမ်ားအား အၾကည္ညိဳပြားၾကရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( သီလအေၾကာင္း )

( ေမး )။ ဥပုသ္ေစာင့္လိုသူမ်ားသည္ ရဟန္းတပါးပါးထံမွျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ပြားေတာ္ ေစတီေတာ္မ်ား ေရွ႔၌ျဖစ္ေစ ခံယူေဆာက္တည္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
သို႔တည္းမဟုတ္ မည္သူ႔ထံမွ မေဆာက္တည္ဘဲ ငါးပါးသီလ ရွစ္ပါးသီလ တို႔ကို စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းေနထိုင္ က်င့္ၾကံလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ ဘုရား။
( မင္းႏြယ္သစ္-ကြမ္ရိုက္ရြာ၊ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )။ ငါးပါး ရွစ္ပါး သီလတို႔ကို မိမိဘာသာ ေစာင့္ေရွာက္ ေဆာက္တည္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏႈတ္ျမြက္ဆို၍ကား ေဆာက္တည္ရပါမည္။
ႏႈတ္မျမြက္ဘဲ စိတ္ထဲက ေဆာက္တည္ ေစာင့္စည္း ေနထိုင္ရံုျဖင့္ မရပါ။
အနည္းဆံုး-တပည့္ေတာ္သည္ ငါးပါးသီလကို ေဆာက္တည္ပါ၏ ဘုရား။
ရွစ္ပါးသီလကို ေဆာက္တည္ပါ၏ ဘုရား-ဟစသည္ျဖင့္
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ႏႈတ္ျမြက္ ေျပာဆို၍ ေဆာက္တည္ရပါမည္။
*********************************************************************************

( ကိုယ္ေစာင့္နတ္ႏွင့္ သာ၀က ဆုရွင္မ်ား )

( ေမး )။ ၁။ ကုသိုလ္အဖို႔ဘာဂကို အမွ်ေ၀ရာတြင္ ကိုယ္မွာေစာင့္ၾကပ္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မွ အရင္းစ၍-
စသည္ျဖင့္ ေပးပို႔ေလ့ရွိၾကရာ ခႏၶာကုိယ္ကို ေစာင့္ၾကပ္ေသာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ တကယ္ ရွိ-မရွိ သိလိုပါသည္ဘုရား။
၂။ အဂၢသာ၀က၊ မဟာသာ၀က၊ ဧတဒဂ္ရ ရဟႏၲာအရွင္၊ အရွင္မ အေလာင္းမ်ားသည္ မိမိတိုပေတာင့္တေသာ ဆုကို ဘ၀တိုင္း သတိရႏိုင္ၾကပါသလား ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္။
( မမီးမီး-ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )။ ၁။ အရကၡေဒ၀တာ-ဟူေသာ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွီေၾကာင္း ဗုဒၶစာေပတြင္ အထင္အရွားရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ဆို၍ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာသူ၏ ကိုယ္တြင္ အျမဲကပ္မွီ၍ေနသည္-ဟု မမွတ္ရာ၊ အေျခအေနအရ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္၍ ယင္းတို႔ကုသိုလ္အားေလ်ာ္စြာ ဘုမၼ႒၊ ရုကၡ႒ စသည္ျဖင့္ ဘံုဗိမာန္မ်ား၌ ေနၾကေသာ နတ္မ်ားသည္ျဖစ္သည္၊
ဥပမာ-ရုကၡစိုး ဆိုပါစို႔၊ ၄င္းတို႔မွာ သစ္ပင္ေပၚ သစ္ကိုင္းေပၚ ခြဆံု စသည္၌ ေနသည္မဟုတ္၊
သစ္ပင္၏ထိပ္ဖ်ား၌ျဖစ္ေစ၊ အနီးအပါး၌ျဖစ္ေစ၊ ကုသိုလ္အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္လာေသာ ဘံုဗိမာန္ရွိေလသည္။
ယင္းဘံုဗိမာန္၌ ေနၾက၏၊ သစ္ပင္ပ်က္စီးလွ်င္ ဘံုဗိမာန္လည္း ပ်က္စီးေတာ့သည္၊
ကိုယ္ေစာင့္နတ္မွာ မိမိဆိုင္ရာ လူ ကြယ္လြန္လွ်င္ အျခားတဦးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔သြားရတတ္ေလသည္၊ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းတြင္ ကုိယ္ေစာင့္နတ္ ရွိသည္မဟုတ္၊ ကုသိုလ္ရွိသူ ေကာင္းမႈရွင္ ဘုန္းကံရွင္မ်ား၌သာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါေလ။

၂။ အလြန္ေလးနက္ေသာ ဧတဒဂ္ဆုကဲ့သို႔ အဓိကရကိစၥႀကီးကို မဆိုထားဘိ၊ မိမိ၏ စြဲလမ္းမႈ ၀ါသနာသည္ပင္ တဘ၀ႏွင့္ တဘ၀ လိုက္ပါစြဲထင္ေလ့ရွိသည္၊
အရွင္ပိလိႏၵ၀စၧသည္ ဘ၀မ်ားစြာ ဇာတ္ျမင့္ပုဏၰားမ်ိဳးျဖစ္ျပီး မိမိေအာက္လူမ်ားကို သူယုတ္-ဟု ေခၚေလ့ရွိေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးဘ၀ ရဟႏၲာျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ လူမ်ားအား သူယုတ္-ဟု ေခၚေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ေမ်ာက္ဘ၀ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ရဟႏၲာတပါးမွာ ေျမာင္း-စသည္ကို ခုန္၍သြားတတ္ေၾကာင္း၊
ျဗဟၼာျပည္မွ လာသူမ်ားမွာ ကာမကို ရြံရွာ စက္ဆုပ္၍ ၀ိသဘာဂအာရံုမ်ားကို ေရွာင္ရွားတတ္ၾကေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
ဧတဒဂ္ဆုရွင္မ်ားကား ယင္းဆုကို အလြန္႔အလြန္ ျမတ္ႏိုးလွသည္၊ သမုဒၵရာ လက္တကမ္းသို႔ အေရာက္သြားႏိုင္လွ်င္ ယင္းဆုကို ရမည္ဆိုလွ်င္ပင္ သမုဒၵရာကို လက္ပစ္ကူး၍ သြားႏိုင္ေသာ ဆႏၵရွိသည္။
ဤေျမေအာက္ ေရာက္ေအာင္သြားႏိုင္လွ်င္ ဤဆုကို ရမည္ဆိုပါက ေျမႀကီးကိုယက္၍ အေရာက္သြားႏိုင္သည့္ ဆႏၵရွိသည္။ ဤမွ် လိုအင္ဆႏၵကို လြန္လြန္မင္းမင္း စြဲပိုက္ထားသူမ်ားျဖစ္၍ ဘ၀ေပါင္းမည္မွ် ကြာျခားလင့္ကစား မိမိေတာင္းထားေသာဆုကို သတိရႏိုင္ေပသည္။
ရွင္သီ၀လိအေလာင္း သတို႔သားသည္ ကမၻာတသိန္းထက္က လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားရာတြင္ အျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ဆုကို ေတာင္းထားေၾကာင္း၊ ၉၁-ကမၻာထက္ ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ လွဴဒါန္းရာတြင္လည္း ထိုဆုကိုပင္ ထပ္၍ေတာင္းေၾကာင္း ထို႔အတူ ဘ၀တိုင္းပင္ ဤဆုကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း အပါဒါန္တြင္ ပါရွိေပသည္။
*********************************************************************************

( ဘုရားခန္းႏွင့္ ေအာက္ထပ္ )

( ေမး )။ ေအာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၌ ဘုရားခန္းထား၍ ကိုးကြယ္ရာ အေပၚထပ္ အိမ္ေထာင္စုတို႔၏ ေအာက္မွာ ျဖစ္ေနတတ္၍ ဘုရားခန္း၏အေပၚ၌ သြားလာေနထိုင္သူမ်ား၌ အျပစ္ရွိပါသလား၊
သို႔မဟုတ္ ေအာက္ထပ္၌ ဘုရားခန္း ထားသူမ်ားမွာ အျပစ္ရွိပါသလား၊
ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ေဒၚတင္တင္-ရန္ကင္း )

( ေျဖ )။ အထက္ထပ္၌ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ထပ္၌ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၌ ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားပီပီ ဘုရားခန္းကို တခမ္းတနားထား၍ ကိုးကြယ္ၾကျခင္းမွာ ဓမၼတာျဖစ္ရသည္။
ေအာက္ထပ္ျဖစ္၍ ဘရားခန္း မထားသင့္-မကိုးကြယ္သင့္ဟူ၍ မျဖစ္သင့္ပါေခ်။
မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ေနရာ၌ အထြတ္ျမတ္ဆံုးထား၍ ကိုးကြယ္ၾကရန္သာ ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ ေအာက္ထပ္၌ ဘုရားထား၍ ကိုးကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ထပ္၌ ေနသူတို႔အတြက္လည္း မရိုမေသ ျပဳမူသည္မမည္။ ပကတိေနျမဲအတိုင္း ေနပါ၊ အျပစ္ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။

သာဓကအေနျဖင့္ ဆိုရေသာ္
ဥတၱရသတို႔သမီးသည္ မိမိခင္ပြန္းျဖစ္သူက ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားအား ကိုးကြယ္သူမဟုတ္၍ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား မိမိကုိယ္စား သီရိမာအား အထက္ထပ္၌ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေစခဲ့သည္၊ မိမိက ေအာက္ထပ္သို႔ ဆင္းလာျပီး ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္တို႔အား ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ပင့္ဖိတ္၍ ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးခဲ့ေလသည္။
ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ဥတၱရာရွိရာ ျပသာဒ္ေအာက္ထပ္၍ ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေအာက္ထပ္၌ ေနထိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားခန္းထား၍ ကိုးကြယ္သင့္သည္သာ ျဖစ္ပါ၏၊ ဘုရားခန္းသို႔ အမႈန္အမႈိက္မ်ား မက်ေရာက္ႏိုင္ရန္ အ၀တ္မ်က္ႏွာၾကက္စသည္ လွလွပပ ျပဳလုပ္ပူေဇာ္ထားၾကရန္ကား လိုေပလိမ့္မည္။

No comments: