Monday, January 12, 2009

အပ်ိဳၾကီး

အပ်ိဳျဖန္း အပ်ိဳစင္တို႔၏ အေၾကာင္းကိုသိခဲ့ရျပီး အပ်ိဳၾကီးအေၾကာင္းကို ဆက္ရေသာ္ အသက္ ၂၃-ႏွစ္ကေက်ာ္လွ်င္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကို ခြဲျခား၍ သိသင့္သမွ် သိခဲ့ရသည္တေၾကာင္း၊ အပ်ိဳရည္ အပ်ိဳေသြး တိုးေသာ ဓာတ္အား ခပ္တန္႔တန္႔ ခပ္ဆိုင္းဆိုင္း (၀ါ) ခပ္ေႏွးေႏွး ျဖစ္၍လာျခင္းေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ အေျပာအဆို အေနအထိုင္မွစ၍ ဣေျႏၵရရ သိကၡာရွိရွိျဖစ္ျပီးလွ်င္ အပ်ိဳစင္ဘ၀ကေလာက္ ေၾကာင့္ၾကဖြယ္ မဟုတ္ေခ်။

အသက္ ၂၃-ႏွစ္ကေက်ာ္၍ ၄၀-တြင္း ေခၚရေသာ အခ်ိန္အရြယ္ စိတ္ႏု စိတ္ရင့္ကို၎၊ က်န္းမမႈကိုမွီ၍၎၊ အပ်ိဳစင္ဘ၀က ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ ၾကီးထြားျပည့္တင္းခဲ့ေသာ ကုိယ္ကာယသည္ မူလကအတိုင္း မေနေတာ့ဘဲ သဘာ၀အေလ်ာက္ တျဖည္းျဖည္း ကိုယ္ရည္စစ္ျပီး ခပ္က်စ္က်စ္ျဖစ္၍ လာသူကမ်ားေလ၏၊ ယခုေခတ္သံုးအရ အပ်ိဳၾကီးလံုးလံုး ေခၚရေသာ အရြယ္မွာ အသက္ ၂၆-ႏွစ္ခန္႔က အစပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေလာကဓမၼတာ တဦးႏွင့္တဦး ေတြ႔ဆံုရာတြင္ စပ္မိစပ္ရာ ေျပာဆိုရာကစျပီး အပ်ိဳးၾကီး-ဟူေသာစကား ပါ၍မ်ားသြားလွ်င္ အခ်ိဳ႔တို႔၏စိတ္တြင္ ခပ္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ျဖစ္တတ္သည္မွာ အကဲဆတ္လြန္းသည္ဟု ဆိုရေပမည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဂါရီ, ကညာ, ကုမာရီ စသည့္ အသက္ႏုနယ္ အပ်ိဳအရြယ္ေတြထက္ အသက္အားျဖင့္၎၊ ၀ါအားျဖင့္၎၊ ၾကီးျခင္းေၾကာင့္ (၀ါ) အပ်ိဳျဖန္း၊ အပ်ိဳစင္တို႔ထက္ အရြယ္ၾကီးျခင္းေၾကာင့္ အပ်ိဳဘ၀ကို ပိုင္းျခားျပီး အပ်ိဳၾကီး-ဟု ေခၚသည့္အတြက္ စိတ္မပ်က္သင့္ၾကေပ။

အပ်ိဳၾကီးဘ၀သို႔ ေရာက္ရသည္မွာလည္း သာမညစိတ္ႏွင့္ ေရာက္ႏိုင္-ရႏိုင္သည္ မဟုတ္ေခ်၊ အပ်ိဳျဖန္းဘ၀၌ ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ရန္သူ၊ အပ်ိဳစင္ဘ၀၌ ၾကံဳခဲ့ရေသာ ေဘးတို႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ခုခံတိုက္ဖ်က္၍ အမိုကဘက္သို႔ မပါ, အရာရာစဥ္းစား ႏႈိင္းခ်ိန္၍ ဣေျႏၵရရ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသျဖင့္ ၎တို႔ကို ဂုဏ္ၾကီးရွင္ အမ်ိဳးသမီးတဦး-ဟု အထူးမွတ္ယူအပ္ေလသည္။

အပ်ိဳၾကီးဘ၀သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အပ်ိဳေပါက္၊ အပ်ိဳျဖန္း၊ အပ်ိဳစင္ ဘ၀မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေတြ႔ဖူး ၾကံဳဖူး ၾကားဖူးနား၀ ဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စံု၍လာရကား ေတာ္ေတာ့ေယာက်္ားကို ေယာက်္ား-ဟု မထင္၊ ေတာ္ေတာ့စကားကို နားမ၀င္သည့္အတြက္ အပ်ိဳျဖန္း အပ်ိဳစင္ တို႔ေလာက္ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍လည္း ေၾကာက္စရာမလိုေခ်။

အပ်ိဳၾကီးနယ္တြင္းသို႔ သက္ဆင္းခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ဖီးလိမ္း၀တ္ဆင္မႈ၌၎၊ အလွျပင္ဆင္မႈ၌၎၊ ပြဲလမ္းသဘင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၌၎၊ အပ်ိဳစင္တို႔ေလာက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ယုယ၍ အလွမေမြးေတာာ့ေခ်၊ အလွႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အပ်ိဳစင္တို႔ေလာက္ အေလးဂရုမျပဳေသာအခါ ေထြရာေလးပါးဘက္က အာရံုပါးျပီး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၌ေသာ္၎၊ အိမ္တြင္မႈ၌ေသာ္၎၊ စီးပြားေရး ၾကီးပြားေရး၌ေသာ္၎၊ တဘက္တလမ္းက စိတ္ကူးထည့္ျပီး မိဘတို႔၏လုပ္ငန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္စခန္းသို႔ျဖစ္ေစ၊ စတင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္တတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ရွိ၏။

ႏုႏုနယ္နယ္ ပ်ိဳရြယ္သူအေပါင္းတို႔ ေသြးေတာင္းေသာ ဓမၼတာ အပ်ိဳစိတ္ကို မ်ိဳသိပ္ဖိႏွိပ္ကာ ဣေျႏၵရရ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာအက်င့္ ရခဲ့ျပီးေနာက္ အပ်ိဳၾကီးဘ၀သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သက္တူရြယ္တူ သူ႔ဂိုက္ႏွင့္သူ႔ဆိုက္ အလိုက္သင့္သူ လူပ်ိဳၾကီးဖားဖား ရွားျခင္းေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ အသိဉာဏ္တိုးပြား စဥ္းစဥ္းစားစားျပဳလုပ္တတ္ေသာ အရြယ္မ်ိဳးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္မႈတာ၀န္ကို ခပ္ရြ႔ံရြံ႔ျဖစ္ျပီး ေယာဂီဘက္သို႔ စိတ္ပါလ်က္ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္ခ်င္ေသာစိတ္၊ ဆြမ္းေတာ္ ပန္းေတာ္တင္ခ်င္ေသာ ဆႏၵ၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရား သြားခ်င္ေသာဘက္သို႔ ယိမ္းကာယိုင္ကာ စိတ္ညြတ္၍ လာတတ္သူမ်ားလည္း အထင္အရွားပင္။

အပ်ိဳရည္ အပ်ိဳေသြး က်န္ေသးသျဖင့္ အပ်ိဳစိတ္ကေလး မကုန္လွ်င္ အပ်ိဳႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အိပ္မက္ႏွင့္ အာရံုဆိုးမ်ား တခါတခါ ၀င္စားရမည္မွာ ဓမၼတာပင္၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အပ်ိဳၾကီးတို႔သဘာ၀ ျပဳလုပ္တတ္သည့္ကိစၥမွာ ေယာက်္ားပ်ိဳကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလွ်င္ ခပ္ရႊင္ရႊင္လွ်ာစႏွင့္ မ်က္စကေလး ခ်ီကာ၊ မ်က္ေမွာင္ကေလး ၾကဳတ္ကာ အလွမပ်က္ရံုမဲ့ျပီး တည့္တည့္တမ်ိဳး ေစာင္းလို႔တဖံု အဓိပၸါယ္မစံုေသာ စကားမ်ိဳးႏွင့္ မထိတထိ ေျပာတတ္ျခင္း၊ ဇာတ္ပြဲ၊ ရုပ္ရွင္ပြဲ၊ ဘုရားပြဲေတာ္မ်ားအေၾကာင္း အာ၀ဇၨန္းေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေလရွည္ဆြဲျပီး စြဲေလာက္ေအာင္ေျပာတတ္သူ အပ်ိဳၾကီးမ်ားကိုလည္း ျမင္ဖူး ၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္။

ကိုယ့္ထက္ငယ္ေသာ လူပ်ိဳ လူရြယ္မ်ားကို ဆံုးမသံပါပါႏွင့္ ေရာ၀င္ပြန္းတီးေအာင္ လုပ္ခ်င္၊ ေကၽြးခ်င္၊ ေပးခ်င္ေသာစိတ္ အားၾကီးျခင္း၊ အပ်ိဳစင္တို႔ထက္ မ်က္ႏွာေန မ်က္ႏွာထား၊ အမူအရာမ်ားျခင္း၊ အသက္ကို ေမးလွ်င္ ၂-ႏွစ္စ ၃-ႏွစ္စ ေလွ်ာ့၍ ေျပာတတ္ျခင္း၊ ဟိုလူ၏အေၾကာင္း၊ သည္လူ၏သတင္းကို အတင္းလုပ္၍ ေျပာတတ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး စီးပြားေရးႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိသည့္ဘက္က ဧည့္သည္လာလွ်င္ ဧည့္၀တ္ေက်စြာ ျပဳစုတတ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ အပ်ိဳၾကီးတို႔၏ စရိုက္၀ါသနာတမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မရည္ရြယ္မမွန္းထားေသာ ေယာက်္ားမ်ားက ရိတိတိ ျပီတီတီ ေလသံမ်ိဳးႏွင့္ ဟလိုက္လိမ့္ စလိုက္လိမ့္ထင္လွ်င္ အကိုအရြယ္ကို ဦးေလးေခၚ၊ ဦးၾကီးအရြယ္ကိုလည္း ဘၾကီးတပ္ျပီး ခပ္ျဖီးျဖီး လုပ္တတ္ျခင္း၊ လူပ်ိဳရြယ္မက်တက် လူပ်ိဳပါး မ၀တ၀ သူငယ္မ်ားကို ပြတ္သီးပြတ္သပ္လုပ္ကာ သြားေလရာမွာ အေဖာ္လုပ္၍ ေခၚတတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ာတိတ္အရြယ္ကေလးမ်ားကို အႏွိပ္အနင္းခိုင္းတတ္ျခင္း စေသာ ၀သီဆိုးရွိသူ အပ်ိဳၾကီးမ်ိဳးေတြလည္း အမ်ားပင္။

အပ်ိဳၾကီးမ်ား ခပ္အားအားရွိလွ်င္ ေတာင္ေတြး၊ ေျမာက္ေတြးႏွင့္ ေဗဒင္ကေလးမ်ားလည္း ေမးတတ္ေသး၏၊ ေဗဒင္ဆရာက စုတ္အေၾကာင္း စကားစလွ်င္ ကပ်ာကယာ လက္ျပျပီး- ဒါမ်ိဳးေတြ မလိုလားပါဆရာ၊ လာဘ္သပ္ပကာႏွင့္ က်န္းမာမႈသာ ေဟာပါ-ဟု ေျပာဆိုတတ္၏၊ အတန္ၾကာေသာ္ စုတ္ဆိုတာ တကယ္ပဲ ျမင္တာလား၊ ၀င္ရင္ေကာ ေကာင္းပါ့မလား၊ ခိုင္ျမဲပါမည္လား-ေမးျပီး တဖန္ စီးပြားေရး ၾကီးပြားေရးဘက္က ၾကားေဖာက္ ျဖတ္ထိုး မသိမသာေလမ်ိဳးဆက္၍ ရွက္သလိုႏွင့္ ေဆးလိပ္မီးညႇိေတာ့မလို ကြမ္းစားေတာ့မလို လုပ္ကာ စုတ္တရားဆံုးေအာင္ ခပ္ျပံဳးျပံဳး နာတတ္ကုန္၏။

လူပ်ိဳဘ၀ႏွင့္ လူပ်ိဳ၀ါ ရလွေသာေၾကာင့္ အပ်ိဳၾကီးဘ၀ ဘယ္အေျခကစရမည္ ဘယ္တီးလံုးတီးလိုက္လွ်င္ ဘယ္သီခ်င္းကို ဆိုလိမ့္မည္ဟု အတပ္သိေသာ လူပ်ိဳႀကီးမ်ိဳးလည္း မရွားေခ်၊ ထိုသူတို႔မွာ ဂိုက္ေကာင္းေကာင္း စတိုင္က်က်ႏွင့္ မ်က္ႏွာကို မႈန္ခ်၊ အ၀တ္က ထည္လဲ၊ ဘိုေကကို လွလွခြဲျပီး ျမိဳ႔ထဲကို ေလွ်ာက္၊ အပ်ိဳႀကီးအိမ္ေပါက္သို႔ လမ္းၾကံဳ၍ ေရာက္သလို၊ တုတ္ေထာက္ကာ ႏႈတ္ဆက္တတ္ေသာ လူပ်ိဳေမာင္ အႀကီးစားကို အပ်ိဳႀကီးမ်ားျမင္လွ်င္ ႏႈတ္လွ်ာစ ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ၀င္ပါဦး၊ ထိုင္ပါဦး၊ ဘယ္တုန္းက ဘယ္ဟာ၊ မလာတာ ဘာျပဳလို႔၊ ဟို႔ႏွယ္သည့္ႏွယ္ မသိက်ိဳးက်င္ မသိခ်င္ဟန္ေယာင္ႏွင့္ ျပံဳးကာမဲ့ကာ-ေသာက္ပါဦး လက္ဖက္ရည္၊ စားပါဦး သေရစာ - ေလာကြတ္ပ်ဴငွါႏွင့္ ရွိစုမဲ့စုကေလး တည္ေကၽြးျပီး ေလေအးေအးႏွင့္ ရည္သြမ္းေသြးကာ ဧည့္ခံတတ္ေသာ အပ်ိဳႀကီးမ်ားလည္း မရွားေပ။

No comments: