Monday, January 19, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၁ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )


( ေမး ) ( အိပ္မက္ )
ေသာတာပန္, သကဒါဂါမ္, အနာဂါမ္ အရိယာမ်ား အိပ္မက္ မက္ျခင္း ရွိႏိုင္ပါသလား၊
ရဟႏၲာမ်ား အိပ္မက္ မက္ျခင္း ရွိ-မရွိ ၊ မရွိလွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို သိလိုပါသည္။
( အရွင္ပညာဒီပ-မဂၤလာေတာရေက်ာင္း၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္, သကဒါဂါမ္ ပုဂၢိဳလ္, အနာဂါမ္ ပုဂၢိဳလ္ ဤပုဂၢိဳလ္ ၇-ဦးတို႔သာ ၀ိပၸလႅာသတရားကို မပယ္ရေသး၍ အိပ္မက္ ျမင္ႏိုင္၏။

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔ကား သညာ၀ိပၸလႅာသ, စိတၱ၀ိပၸလႅာသ, ဒိ႒ိ၀ိပၸလႅာသ တို႔ကို အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ရွားျပီးျဖစ္၍ အိပ္မက္ျမင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေရွးဘုရားတို႔၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ား )
ေရႊတိဂံုသမိုင္းတြင္ ကကုသန္ စေသာ ေရွးဘုရားတို႔၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာထားေၾကာင္း သိရပါသည္၊
ဘုရားဓာတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားသာသနာကုန္လွ်င္ ဓာတုပရိနိဗၺာန္ပရိနိဗၺာန္စံ၍ မက်န္ႏိုင္ေၾကာင္း ၾကားသိဖူးပါ၍ ကကုသန္-စေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ရွိႏိုင္-မရွိႏိုင္ ရွင္းလင္းေျဖဆိုေပးပါရန္ ဘုရား။
( မြန္ အရွင္သႏၲာစာရ-တနသၤာရီ )

( ေျဖ )
ဓာတ္ေတာ္မ်ား ဓာတုပရိနိဗၺာန္စံ၍ အနည္းငယ္မွ် မက်န္ရေတာ့ေၾကာင္းဆိုသည္မွာ သက္သမ္းတိုေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္အတြက္သာ ဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။

ကကုသန္စေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔မွာ သက္တမ္းေတာ္ရွည္၍ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူေသာအခါ ဓာတ္ေတာ္မ်ား မက်န္ရစ္ပါ၊ တလံုးတခဲတည္းေသာ ရုပ္ၾကြင္းဓာတ္ေတာ္ကို ေစတီတည္ရစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္၊

ေရႊတိဂံုသမိုင္းလာ ေရွးဘုရားတို႔၏ ပူေဇာ္စရာမွာ ဓာတ္ေတာ္မ်ား မဟုတ္၊
ေတာင္ေ၀ွးေတာ္, ေရစစ္ေတာ္, ေရသႏုပ္ေတာ္ ဟူေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားျဖစ္၍ ဘုရားရွင္တို႔၏ တန္ခိုးေတာ္, တကမၻာတိုင္ အသက္ရွည္မည့္ ဘုမၼစိုး နတ္မင္းႀကီးမ်ား၏ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ, ကိုးကြယ္ထိုက္သူ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းရွင္လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ မရွိႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ-ဟု ေျဖဆိုအပ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေနလြဲညစာ စားမႈကိစၥ )
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းရာတြင္ ေနလြဲညစာ စားမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အႏွစ္သာရသေဘာကိုထားကို ရွင္းလင္းေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ဘေအး-ရြာေထာင္ရြာ၊ မံုရြာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
လူပုဂိၢဳလ္တို႔သည္ နိစၥသီလျဖစ္ေသ ာငါးပါးသီလကိုသာ ေစာင့္ထိန္းရာမွ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းမ်ားကဲ့သို႔ သီလမ်ားစြာကို ေစာင့္ထိန္းလိုေသာအခါ အနာဂါမ္အရိယာမ်ား, ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဘုရား ရဟႏၲာမ်ားအား အတုယူ၍ ျဗဟၼစရိယသီလေတာ္ျမတ္ကို ခံယူေဆာက္တည္ၾကရာ
ကာေမသု မိစၧာစာရာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ-ေနရာ၌
အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ-ကို အစားထိုး ေဆာက္တည္ၾကရပါသည္၊

ျဗဟၼစရိယ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ႀကီးမွာ အလြန္သိမ္ေမြ႔လွပါသည္၊ ဤသိကၡာပုဒ္ေတာ္ႀကီး တည္တံ႔ခိုင္ျမဲေရး၏ အႀကီးဆံုးအႏၲရာယ္မွာ ညစာစားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊
ညစာစားမႈသည္ ကာမမႈကို အားေပးေသာ အားေဆးႀကီးပင္ ျဖစ္သည္၊
ထို႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼစရိယသိကၡာပုဒ္ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ညစာစားမႈကို ပထမဆံုး ေရွာင္ၾကဥ္ရပါသည္။

ထို႔အတူ ျဗဟၼစရိယ သိကၡာပုဒ္ကို ပ်က္ျပားေစေရး အားေပးေသာ ကျခင္း, သီဆိုျခင္း, တီးမႈတ္ျခင္း, ယင္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈ နားေထာင္ျခင္း, ပန္းပန္ျခင္း, နံ႔သာလိမ္းျခင္း, တန္ဆာဆင္ျခင္းႏွင့္ ညက္ေညာေသာ အခင္းအာရံုတို႔ႏွင့္ အိပ္စက္ျခင္းတို႔ကိုပါ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါသည္ ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အမွ် ေပးေ၀ခ်ိန္ )
ငါးပါးသီလ ခံယူ၍ ပရိတ္နာယူျပီးမွ အမွ် ေပးေ၀ျခင္းထက္
အမွ် ေပးေ၀ျပီးမွ ပရိတ္နာယူျခင္း မည္သည္က မွန္ပါသလဲဘုရား။
( ဦးသာေအး-ေတာင္ဥကၠလာ )

( ေျဖ )
အိမ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဆြမ္းကပ္ျပီးေနာက္ ေရွးဦးစြာ ကန္ေတာ့၍ သီလခံယူျပီး ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားကို နာယူကာ ၾသ၀ါဒ အႏုေမာဒနာတရားမ်ား နာၾကားျပီးသည့္ေနာက္ အဆံုးမွာမွ ေရစက္ခ် အမွ်ေပးေ၀မႈမွာ ဗုဒၶဘာသာ လမ္းရိုးစဥ္လာပင္ ျဖစ္ပါသည္၊

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္-အမွ်ေပးေ၀ျခင္းသည္ ပတၱိဒါနကုသိုလ္မႈျဖစ္၍ မိမိျပဳသမွ် ဒါနမႈ, သီလမႈ, ပရိတ္တရားနာျခင္း-စေသာ ဓမၼႆ၀နမႈ-စေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို မိမိရည္ညႊန္းအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္တကြ ၃၁-ဘံုရွိ သတၱ၀ါမ်ား မိမိႏွင့္အတူ အမွ်ရေစလိုေသာ မေနာအာသီသ အမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေသာၾကာင့္ပင္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေသာတာပန္ႏွင့္ အရက္ )
ဘုရားလက္ထက္က အရက္သမား ေသာတာပန္-ဟူ၍ ရွိခဲ့သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္၊ ဟုတ္ မဟုတ္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မလွလွ-မႏၲေလး )

( ေျဖ )
အရက္ အလြန္ေသာက္ေသာ သရဏာနိ သာကီ၀င္ မင္းသားအား ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာ၍ ေသာတာပန္ျဖစ္သြားသည္၊ ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီးသည့္ ေနာက္တြင္ကား အရက္မေသာက္ေတာ့ေခ်၊
ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္တို႔မည္သည္မွာ ငါးပါးသီလကို မည္သည့္အခါမွ် ေဖာက္ဖ်က္သည္မဟုတ္။
ေသာတာပတၱိမဂ္ဖိုလ္စေသာ အရိယာတရားတို႔သည္ ေလာကတြင္ အယဥ္ေက်းဆံုး တရားေတာ္မ်ား
ျဖစ္သည္၊

အရက္သည္ ေလာကတြင္ အရိုင္းစိုင္းဆံုး၏ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္၊
လြန္စြာဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္သျဖင့္ အရက္ႏွင့္ ေရ ေရာေႏွာ၍ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏ ပါးစပ္တိြင္းသို႔ ထည့္လွ်င္
ေရသာ၀င္၍ အရက္မ၀င္ေၾကာင္း သီလကၡႏၶ၀ဂၢ အ႒ကထာတြင္ ဖြင့္ဆိုပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အရက္သမား ေသာတာပန္-ဟူ၍ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း အထူးမွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေရႊတိဂံုႏွင့္ ဘုရားေလးဆူ ဓာတ္ေတာ္ )
ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၌ ကိန္းေအာင္းလ်က္ရွိေသာဘုရားေလးဆူ၏ အသံုးအေဆာင္ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္မ်ားကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ေဇာ္လတ္-ပဲခူးစုရပ္ကြက္, သန္လ်င္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ေရႊတိဂံု သမိုင္းေဟာင္းမ်ားအရ -
၁။ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား၏ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္၊
၂။ ေကာဏာဂံုျမတ္စြာဘုရား၏ ေရစစ္ေတာ္၊
၃။ ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ ေရသႏုပ္ေတာ္၊
၄။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဗုဒၶပၸမုခ သံဃိကဒါန )
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သာသနာေတာ္၌ ဗုဒၶပၸမုခ သံဃိကဒါန ( ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာအား လွဴဒါန္းမႈ )
ျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( အရွင္၀ဏၰိတ-ငပုေတာ, သံုးခြ ပရဟိတ )

( ေျဖ )
ဧကေတာ ဘိကၡဳသံေဃာ၊
ဧကေတာ ဘိကၡဳနီသံေဃာ၊
ဗုဒၶပၸမုခ ဥဘေတာသံေဃာ-စသည္ျဖင့္
ဒကၡိဏ၀ိဘဂၤသုတ္အဖြင့္ ( မ-႒၊ ၄-၂၂၄၊ ၂၂၅ ) တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္ ဌာပနာထားေသာ
ဗူဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကို ေရွ႔၌ထားရွိ၍ ရဟန္းသံဃာအား ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းျခင္းမွာ ဗုဒၶပၸမုခ သံဃိကဒါန ျဖစ္ႏိုင္၍

ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံျပီးေနာက္ ဘိကၡဳနီ ရွိေသးေသာ ေခတ္တြင္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကို ဗဟို၌ထား၍ ဘိကၡဳ ဘိကၡဳနီ သံဃာကို တဖက္စီထား၍ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းေသာ အလွဴကို ဗုဒၶပၸမုခ ဥဘေတာ သံဃဒါန ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္၊

ဤေခတ္အခါတြင္ ဘိကၡဳနီသံဃာ မရွိႏိုင္ေတာ့၍ ဗုဒၶပၸမုခ ဧကေတာ သံဃဒါနကိုသာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အက်ယ္ကို အညႊန္းပါ ဥပရိပဏၰာသ အ႒ကထာ ကိုရႈပါ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ငရဲခန္း စကားႏွင့္ အနႏၲငါးပါး )
၁။ ေနမိ ငရဲခန္းပ်ိဳ ႔ ပိုဒ္ေရ ၁၂၅-နေမာ က ခ၊ တည္စက်မ္းရိုး၊ ကိုးခိုး ကံုးခံုး၊ တလံုးတနာ၊ သင္ဖူးပါသား၊ ဆရာသမား-၌ ကိုးခိုး ကံုးခံုး၏ အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ပါ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

၂။ အနေႏၲာအနႏၲ ငါးပါးကို မည္သည့္ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌ ယွဥ္တြဲေဟာၾကား ဖြင့္ဆိုထားခ်က္ ရွိပါသနည္း၊
ရွိပါက သာဓကမ်ား ထုတ္ျပ၍ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးထိန္-၄၂-သမၼာဒိ႒ိလမ္း, ေ႒းၾကြယ္ရပ္ကြက္ တာေမြ )

( ေျဖ )
၁။ ကိုးခိုး ကံုးခံုး-ဟူေသာ ေနမိငရဲခန္း စကားမွာ ျမန္မာစကား ပရိယာယ္တြဲယွဥ္၍ စပ္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊
ဤငရဲခန္းပ်ိဳ ႔တြင္-ညစ္ေညာင့္ ညစ္ညမ္း ( ပုဒ္-၂၆ )
ယုတ္ေမာင့္ ယုတ္မာ ( ပုဒ္-၂၇ )
လြတ္ေခါင့္ လြတ္ခဲ ( ပုဒ္-၂၈ ) တို႔၌ စပ္ဆိုထားသကဲ့သို႔၄င္း၊

အျခားပ်ိဳ ႔လကၤာတို႔တြင္ ႏွမိႏွေျမာ၊ ျဖစ္ေခါင့္ျဖစ္ခဲ၊ လိေမၼာင့္လိမၼာ-ဟူသကဲ့သို႔၄င္း၊
ျမတ္မာစကားတြင္ ခိုးလိုး ခုလု, ကေျပာင္း ကျပန္, ကိုးရိုး ကားရား, စသည္မ်ားကဲ့သို႔၄င္း၊
ကိုးခိုး ကုခု-ဟု ဆိုလိုပါလ်က္ ကိုးခိုး ကံုးခံုး-ဟု ဆိုျခင္း ျဖစ္တန္ရာပါသည္။

နေမာသိဒၶံ က-ခ မွစ၍ ကိုးကြယ္မွီခို၍ တလံုးတပါဒ သင္ေပးဖူးေသာ ဆရာသမား-ဟု အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။

၂။ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ မိဘ ဆရာသမားတို႔ ေက်းဇူးကို ယွဥ္တြဲေဟာၾကားထားေသာ ပါဠိေတာ္ႏွင့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား သီးျခားမေတြ႔ရပါ၊ သို႔ေသာ္ ပါဠိ အ႒ကထာ ေနရာမ်ားစြာ၌ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး, မိဘဂုဏ္ေက်းဇူး, ဆရာသမားဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ကို ေဟာျပဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မ်ားျပားလွပါသည္။
ထိုအခ်က္တို႔ကိုေထာက္၍ ေရွးဆရာႀကီးမ်ားက အနႏၲငါးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္က်ဴး စီကံုးထားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( မာယာ သာေဌယ် ၀ဥၥနာ )
မာယာ, သာေဌယ်, ၀ဥၥနာ သံုးမ်ိဳး၏ အဓိပၸါယ္ကို ျခားနားသိသာေအာင္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေဒၚျမင့္ျမင့္-အုတ္က်င္းဘူတာရံုလမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
မာယာ-ဟူသည္မွာ လွည့္ပတ္ျခင္း, အေယာင္ေဆာင္ျခင္း, ျဖားေယာင္းျခင္း, မိမိအျပစ္ကို ဖံုးလႊမ္းျခင္း, လွည့္ပတ္မႈ အတတ္တို႔ ျဖစ္သည္။

သာေဌယ်-ဟူသည္မွာ စဥ္းလဲသည္၏အျဖစ္, ( မိမိ၏ ထင္ရွားမရွိေသာ ဂုဏ္ကို ထုတ္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္၍ ေျပာဆိုျခင္း ) လိမ္လည္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၀ဥၥနာ-ဟုသည္မွာ လွည့္စားျခင္း, လွည့္ပတ္ျခင္း, လိမ္လည္ျခင္း, တပါးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ျပျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၄င္းသံုးမ်ိဳးမွာ အလြန္ႀကီး ထူးျခားမႈ မရွိလွပါ၊ အႏု အရင့္ သေဘာမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။( အဘိ-႒၊ ၃-၉၁ )။

No comments: