Friday, January 30, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၃ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( လက္၀တ္ရတနာ ဌာပနာသြင္းျခင္း )
( ေမး ) ဘုရားေစတီမ်ားတြင္ အဖိုးတန္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ထည့္သြင္း ဌာပနာျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္စိုးလတ္-ထား၀ယ္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဘုရားေစတီမ်ားတြင္ အဖိုးတန္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကို ဌာပနာရာ၌ အဓိပၸါယ္ ၂-မ်ိဳးရွိပါသည္။
၁။ အဓိပၸါယ္တမ်ိဳးမွာ ေစတီေတာ္အတြင္း ဌာပနာတိုက္၌ ကိန္းေအာင္း စံပယ္ေတာ္မူကုန္ေသာ သရီရဓာတ္ေတာ္
ေမြေတာ္မ်ားႏွင့္ ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မ်ားအား မိမိ၏အသံုးအေဆာင္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ အျခားအဓိပၸါယ္တမ်ိဳးမွာ ေနာင္ ဤဓာတုေစတီေတာ္ ပ်က္စီးသြားလွ်င္ မိမိဌာပနာလိုက္ေသာ အဖိုးတန္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကို ထုခြဲ၍ ရရွိလာေသာ ေငြအသျပာတို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ထားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းအမွတ္ ၂-အဓိပၸါယ္ကို အေသာကမင္းႀကီး ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္မ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံဌာပနာရာ၌ ႀကီးမားလွစြာေသာ ပတၱျမားႀကီးကို ဌာပနာသြင္းကာ ေနာင္ေသာအခါ မင္းဆင္းရဲသည္ ဤပတၱျမားကိုယူ၍ ထုခြဲေရာင္ခ်ျပီးေသာ္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားအား ပူေဇာ္မႈ ျပဳေစသတည္း-ဟု ကမၸည္းေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ထင္ရွားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္း ျမိဳ႔တျမိဳ႔တြင္ ေရွးေဟာင္းေစတီတဆူ ျပိဳပ်က္ရာတြင္ ဌာပနာတိုက္မွ ၁၇ိ/သားခန္႔ရွိေသာ ေငြတံုးတတံုးကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ထိုေငြတံုးႀကီးတြင္ ေနာင္ ဤေစတီ ျပိဳပ်က္ပါက ဤေငြတံုးႀကီးကို ထုခြဲေရာင္းခ်၍ ရရွိေသာ ေငြျဖင့္ ျပန္လည္တည္ထားၾကပါကုန္-ဟု ကမၸည္းေရးထိုးထားေၾကာင္း ၾကားသိရဖူးေပသည္။
မည္သည့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ဌာပနာသြင္းသည္ျဖစ္ေစ အလြန္ထက္သန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေစတနာမ်ားျဖစ္သည္၊
ကုသိုလ္အထူး ဆည္းပူးျပဳလုပ္မႈမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ အလြန္အက်ိဳးရွိသည္ဟူ၍သာ မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ပု၀ါတင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္ပန္းေပါက္ေပါက္ )
( ေမး ) ရတနာသံုးပါးကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုခံုးေပၚတြင္ ပု၀ါ တဘက္ စသည္တင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊ အမ်ိုးသားမ်ား တင္ၾကသည္ကိုမူ မေတြ႔ရပါ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း၊

ထို႔ျပင္ ကန္ေတာ့ရာ၌ ဆန္ပန္းေပါက္ေပါက္တို႔ကို လက္တြင္ ညႇပ္ကိုင္၍ ကန္ေတာ့ၾကသည္မွာ အဘယ္အဓိပၸါယ္ပါနည္း၊
ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္။
( ဦးကုမာရ-ေရနံ႔သာ )

( ေျဖ )
ပု၀ါတင္ျခင္း၊ ပု၀ါေပါင္းျခင္းတို႔မွာ ေရွးရိုးျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ပါသည္၊
ပြဲလမ္းသဘင္ အခမ္းအနားတို႔တြင္ အမ်ိဳးသား၀တ္စံုျဖင့္ တက္ေရာက္ရလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေခါင္းေပါင္းေပါင္း၍
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပု၀ါတင္ရျမဲ ထံုးစံျဖစ္သည္၊ ရတနာသံုးပါး ဆိုင္ရာတို႔၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ပု၀ါတင္၍ အမ်ိဳးသားမ်ား ပု၀ါေပါင္းျခင္း ( ေခါင္းေပါင္းျခင္း ) အေလ့ ပ်က္ျပယ္ေနသည္မွာ ၾကာေလျပီ။
ဤေခတ္တြင္ အလြန္ရိုေသေလးစားရမည့္ ေက်ာင္းကန္ဘုရား သြားလာရာတို႔တြင္ အမ်ိဳးသား၀တ္စံုျဖင့္ လံုျခံဳပိျပားစြာ သြားလာရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို အထူးဂရုျပဳရန္ လိုအပ္လွပါသည္။

ဆန္ပန္းေပါက္ေပါက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒဗၺတိဏ, သုဒၶတ႑ဳလ, သိဒၶတၳ, သုမန, မုကုလ, လာဇသခၤါတာနိ-ဟု ဇာတ္ဋီကာ၌ လာေသာ ေနဇာျမက္, ဆန္ပန္း, မုန္ညင္း, မုေလး (ျမတ္ေလး ), ငံု, ေပါက္ေပါက္-ဟူ၍ ၾကဲေျမႇာက္ပစ္လြင့္၍ ပူေဇာ္ရေသာ ပန္းငါးမ်ိဳးတြင္ ဆန္ပန္းေပါက္ေပါက္ ပါသည္၊ ၄င္းပန္းငါးမ်ိဳးကို ကန္ေတာ့ျပီးလွ်င္ ဘုရားစသည္၌ ေျမႇာက္ၾကဲပူေဇာ္ရသည္၊

ထိုသို႔ပူေဇာ္ရန္ ကန္ေတာ့စဥ္ လက္အၾကား၌ ညႇပ္ထားကိုင္ထား၍ ကန္ေတာ့ျပီးေနာက္ ေျမႇာက္ၾကဲရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးေဆာင္သူမ်ားကလည္း ေျပာမထား၊ ကန္ေတာ့သူမ်ားကလည္း မသိသျဖင့္ အဓိပၸါယ္ေပ်ာက္၍ေနေလသည္၊
ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္ပန္းေပါက္ေပါက္မ်ားကို ဘုရား၌ ေျမႇာက္ၾကဲပူေဇာ္ၾကရန္ နည္းေပး သင္ၾကားၾကရန္ လိုေပသည္။
*********************************************************************************

( ဆံေတာ္ လက္ႏွစ္သစ္ )
( ေမး ) ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္သည္ ေတာထြက္ေတာ္မူစ အေနာမာျမစ္ကမ္းတြင္ ပယ္ေတာ္မူခဲ့၍
က်န္ရွိေသာ ဆံေတာ္အတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသလားဘုရား၊
အျခားရဟႏၲာမ်ားကဲ့သို႔ ရွည္ထြက္ျခင္း ရွိပါသလားဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္။
( ကိုဟန္၀င္း-အင္းစိန္ျမိဳ႔သစ္ )

( ေျဖ )
ယင္းျပႆနာ၏အေျဖကို မဟာဗုဒၶ၀င္ ဒုတိယတြဲ ၂၀၃-လာ ေအာက္ပါစကားရပ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ အေလာင္းေတာ္သူျမတ္သည္ ငါ၏ ဤဆံပင္တို႔ကား ရဟန္းတို႔ႏွင့္ မေလ်ာက္ပတ္ကုန္ေခ်၊ ထိုဆံပင္တို႔ကို သန္လ်က္ျဖင့္ ပယ္ျဖတ္ေပအံ့-ဟု ၾကံစည္၍ လက္ယာလက္ျဖင့္ သန္လ်က္ကို စြဲကိုင္ကာ လက္၀ဲလက္ျဖင့္ မကိုဋ္ႏွင့္တကြေသာ ဆံထံုးကိုကုိင္၍ ျဖတ္ပယ္ေတာ္မူေလ၏။

ဆံေတာ္တို႔သည္ လက္ႏွစ္သစ္ပမာဏ အညီအမွ် ၾကြင္းက်န္ရစ္ၾက၍ လက္ယာရစ္လည္ကာ ဦးေခါင္းေတာ္မွာ
ကပ္ျငိ တည္ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုဆံေတာ္တို႔၏ ပမာဏကားအသက္ထက္ဆံုးပင္ အသစ္တဖန္ မရိတ္ မပယ္ရဘဲ
ထိုလက္ႏွစ္သစ္ ပမာဏသာ ရွိေပ၏၊
ဘုရားအေလာင္းေတာ္မွာ ေနာက္တဖန္ ထိုဆံပင္တို႔ကို ရိတ္ပယ္ဖြယ္ကိစၥ လံုး၀မရွိေတာ့ျပီ။
********************************************************************************

( ဂုဏ္ေတာ္အဆံုး တိ-စာလံုး )
( ေမး ) ဣတိပိ ေသာ-စေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ရြတ္ဆိုဘုရားရွိခိုးရာ၌ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္, တရားဂုဏ္ေတာ္, သံဃာဂုဏ္ေတာ္ အဆံုးတို႔တြင္ အခ်ိဳ႔က တိ-ထည့္၍ ရြတ္ဆိုၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႔က မထည့္ပါ၊ ဘယ္ဟာက မွန္ပါသလဲဘုရား။
( (၁) အရွင္ေထရ၀ံသ-ဒီပဲရင္း။ (၂) ဦးမုန္း-ေျမာက္ဥကကလာပျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
တိ-ဟူသည္မွာ ဣတိ-သဒၵါျဖစ္ပါသည္၊
ဂုဏ္ေတာ္ကိုဆို၍ ဘုရားရွိခိုးရာ၌ ထည့္၍ဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဣတိ-ဤသို႔ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ အဟံ-အကၽြႏ္ုပ္သည္၊ ၀ႏၵာမိ-ရွိခိုးပါ၏။ ဟု ဆက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တရားဂုဏ္ေတာ္ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္တို႔မွာလည္း အလားတူ သင့္ေလ်ာ္သလို ဆိုရန္ျဖစ္ပါ၏။

ရိုးရိုးဂုဏ္ေတာ္ကို ရြတ္ဆို ပြားမ်ားရာ၌ကား ပါရန္မလိုပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပင္ မွန္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ဘြဲ႔အမည္ေတာ္မ်ား )
( ေမး ) ေအာက္ပါ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ႏွင့္ အမည္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(၁) အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု
(၂) အဂၢမဟာပ႑ိတ
(၃) အဘိ၀ံသ
(၄) အလကၤာရ
(၅) ဘဒၶႏၲ
( ေမာင္ေရႊျပည္စိုး-၁၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း ပန္းတေနာ္ )

( ေျဖ )
( ၁ ) အလြန္ျမင့္မားစြာ စိုက္ထူအပ္ေသာ တံခြန္အလံသဖြယ္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆရာသခင္
အရွင္ျမတ္-ဟု ဆိုလိုပါသည္။
( ၂ ) အလြန္ျမင့္ျမတ္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ပညာရွိ မေထရ္ျမတ္-ဟု ဆိုလိုပါသည္။
( ၃ ) မႏၲေလးျမိဳ႔ သက်သီဟစာေမးပြဲ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ေစတိယဂၤဏ စာေမးပြဲ စေသာ ပရိယတၱိစာေမးပြဲႀကီးတို႔မွ
ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဆက္ကပ္ေသာ ဘြဲ႔-ျဖစ္သည္။
( ၄ ) မႏၲေလး၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္ စသည္တို႔တြင္ က်င္းပေသာ သာမေဏေက်ာ္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ သာမေဏမ်ားအား ယင္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ဆက္ကပ္ေသာဘြဲ႔ ျဖစ္သည္။
ယင္း ၃-ႏွင့္ ၄-ဘြဲ႔မ်ားကို မူလဘြဲ႔ေတာ္ႏွင့္ ဆက္၍ေခၚေ၀ၚရသျဖင့္ မူလဘြဲ႔ ဦးပ႑ိတ, ရွင္ပ႑ိတ ျဖစ္လွ်င္
ဦးပ႑ိတာဘိ၀ံသ, ရွင္ပ႑ိတာလကၤာရ-ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
( ၅ ) ဘဒၶႏၲ-ဟူသည္မွာ ေပးအပ္ေသာ ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ္ထူး မဟုတ္၊ ေလးစားရိုေသအပ္ေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္တို႔အား ဘြဲ႔ေတာ္၏ေရွ႔မွ ဦး, အရွင္-တို႔အစား ေရးသား ေခၚေ၀ၚအပ္ေသာ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္၊
ဦးပ႑ိတ-ဟုဆိုလွ်င္ ဘဒၵႏၲ ပ႑ိတ-ဟု ဆိုပါသည္။
ဦး အရွင္တို႔အစား ပါဠိဘာသာျဖင့္ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၁-ေမလ )

No comments: