Thursday, January 29, 2009

ဘာသာေရးျပႆနာ ( ၁၂ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ-ေျဖသည္ )

( အဇာတသတ္ႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါဆု )
( ေမး ) ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းတြင္ အဇာတသတ္မင္းသည္ လြန္မင္းေသာ ပိတုဃာတကကံေၾကာင့္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ မေရာက္၊ ေလာဟကုမၻီငရဲ၌ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းခံ၍ လြတ္ျပီးလွ်င္ ေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ အၾကား၌ ၀ိဇိတာ၀ီမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္လတံ့သတည္း၊ ဟု ေတြ႔ရပါသည္၊
တပည့္ေတာ္ဖတ္ဖူးသည္မွာ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔သည္ ႏွစ္သေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္ရသည္-ဟု ေတြ႔ရပါသည္၊
ယင္းအဇာတသတ္သည္ ပါရမီျဖည့္ျပီးပါျပီလား၊ ျဖည့္ျပီးေသာ္ ပါရမီရွိ နိယ်တဗ်ာဒိတ္ ရသူသည္ ပေစၥကဗုဒၶါ မျဖစ္ဘဲ
ပကတိ သာ၀ကျဖင့္ နိဗၺာန္သြားႏိုင္ပါသလားဘုရား၊ ထိုျပႆနာကို ရွင္းလင္းေပးေတာ္မူပါရန္။
( ေအာင္ထိုက္-၆၁-သမိုင္းဘူတာရံုလမ္း မရမ္းကုန္း )

( ေျဖ )
အဇာတသတ္သည္ ေမေတၱယ်ဘုရား မပြင့္မီ ဤကမၻာ၌ပင္ ၀ိဇိတာ၀ီအမည္ျဖင့္ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္ရမည့္သူျဖစ္သည္၊
ႏွစ္သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္းထက္က ဗ်ာဒိတ္ရျပီးသူ၊ ပါရမီျဖည့္ျပီးသူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္-ဟု ဆိုရပါမည္။
ပေစၥကဗုဒၶါျဖစ္ရန္ ဗ်ာဒိတ္ရထားသူအဖို႔ ပေစၥကဗုဒၶါမျဖစ္ဘဲ ပကတိသာ၀ကအျဖစ္ျဖင့္ နိဗၺာန္၀င္မည္ မဟုတ္ပါ။
လြန္မင္းေသာ ပိတုဃာတကကံေၾကာင့္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ မေရာက္-ဟူေသာ စကားမွာ ပိတုဃာတက-ကံက
မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို တားျမစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစလို၍လည္း ျဖစ္သည္၊
အဇာတသတ္သည္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရႏိုင္ေလာက္ေသာ ပညာဉာဏ္ရွိျခင္းတို႔ကို ေပၚလြင္ေစလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္-ဟု ယူႏိုင္ပါသည္၊

ေဂါတမဗုဒၶ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သုေမဓာဘ၀တြင္ မဂ္ဖိုလ္ကို လိုလွ်င္ ရႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ရွိသည့္ ဥဂၣါဋိတညဴ ပုဂၢိဳလ္
ျဖစ္ေၾကာင္း စကား၊ ဘုရားအေလာင္းဘ၀ ကိုးဘ၀တြင္ ဘုရားရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔၍ ရဟန္းျပဳကာ တရားအားထုတ္ခဲ့ရာ၌ မဂ္အနီးေရာက္ အႏုေလာမဉာဏ္အထိ အားထုတ္၍ ေရွ႔သို႔မတက္ေရာက္ခဲ့-ဟူေသာ စကားမ်ားကိုေထာက္ထားႏိုင္ပါသည္၊

အဇာတသတ္သည္ အကယ္၍ ပိတုဃာတကကံ မထိုက္လွ်င္လည္း ပေစၥကဗုဒၶါအေလာင္းျဖစ္၍ မဂ္ဖိုလ္ကိုရယူရန္ အားထုတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( အိပ္စက္ျခင္း )
( ေမး )၁။ လူသားတို႔သည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈေၾကာင့္ အိပ္စက္ျခင္းကို ျပဳၾကသည္၊ ထိုသို႔ အိပ္စက္ၾကရာတြင္ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာအခါ အသိစိတ္ကေလး မရွိေတာ့ပါ၊ ထိုအသိစိတ္ကေလး အဘယ္သို႔ ေရာက္သြားပါသလဲဘုရား။

၂။ လူမ်ားကဲ့သို႔ နတ္မ်ားမွာလည္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ ရွိပါသလား၊ နတ္တို႔အိပ္စက္မႈ မရွိဆိုေသာ္ ညအခါ အဘယ္သို႔ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစပါသလဲဘုရား။
( ေကသီ-ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
လူတို႔တြင္ ပဋိသေႏၶစိတ္ ဘ၀င္စိတ္ စုတိစိတ္-ဟူ၍ စိတ္သံုးမ်ိဳးရွိသည္။
ပဋိသေႏၶအခါမွ စုတိ ( ေသဆံုးကြယ္လြန္ ) သည္အထိ ဘ၀င္စိတ္ဟူေသာ ဘ၀၏အစိတ္အပိုင္း စိတ္အမ်ိဳးအမည္ တမ်ိဳးမွာ စိတ္သာျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အာရံုကိုမွ် မယူ မသိေသာ စိတ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္၊
အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျမင္စိတ္ ၾကားစိတ္ စသည့္ အာရံုငါးပါးဆိုင္ရာ ၀ိညာဥ္ ( အသိစိတ္ ) မ်ား ေပၚေပါက္လာမွသာ ဘ၀င္စိတ္မ်ား ျပတ္၍ ၄င္းအသိစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚရပါသည္၊
အသိစိတ္ တခုႏွင့္တခု အၾကားမွာပင္ ဘ၀င္စိတ္မ်ားက ၀င္၍ ျဖစ္ပါေသးသည္၊ တေန႔တာလံုး ျမင္ ၾကား နံ လ်က္ ထိသိစိတ္မ်ား တမ်ိဳးျပီးတမ်ိဳး ျဖစ္သည္၊

လုပ္ငန္းကိစၥတို႔ေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သြားေသာအခါ ထိနမိဒၶေခၚ စိတ္ေစတသိက္တို႔ ထိုင္းမႈိင္း ႏြမ္းနယ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမင္ၾကားစေသာ အသိစိတ္မ်ား ျပတ္သြားသည္၊ ထိုအခါ ဘ၀င္စိတ္ေခၚ မသိစိတ္မ်ားသို႔ သက္ေရာက္ ျဖစ္ေပၚသြားပါသည္။
ယင္းသည္ပင္ အိပ္စက္ျခင္းသေဘာ ျဖစ္ပါသည္၊ အပန္းေျပ၍ ထိနမိဒၶတို႔ ေပ်ာက္ကြယ္ျပီး ျမင္ ၾကား အသိစိတ္မ်ား ေပၚလာျပန္ေသာ္ ဘ၀င္ေခၚ မသိစိတ္မ်ား ျပတ္၍ အိပ္ရာမွ ႏိုးလာရပါသည္၊
( ဤသည္တို႔ကို ေထာက္၍ နားမလည္ႏိုင္သည္ကို ဘ၀င္မက်ပါဘူး-ဟု ဆိုေသာ ဤေခတ္စကားလံုး မွန္မမွန္ စဥ္းစားေစလိုပါသည္ )။

နတ္တို႔သည္ လူတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ဘ၀င္စိတ္ ရွိေသာ္လည္း လုံ႔လ၀ီရိယထုတ္၍ စားေသာက္ေနထိုင္ရေသာ ဘ၀မ်ိဳးမဟုတ္ပါ၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ထိနမိဒၶမ်ားျပားျခင္း မရွိႏိုင္ပါ၊ လူတို႔ကဲ့သို႔ အိပ္စက္ရမႈ ဘ၀င္သို႔ သက္ေရာက္ရမႈ မရွိႏိုင္ပါ၊ ေခတၱခဏ အနားယူရံုမွ်ျဖင့္ ကိစၥျပီးႏိုင္ပါသည္၊
ေန လ တို႔မွာလည္း ၄င္းတို႔ ေအာက္၌သာ ရွိ၍ ေန႔-ည-ဟူ၍လည္း နတ္ျပည္တြင္ မရွိပါ၊
၄င္းတို႔၏ သက္တမ္း သတ္မွတ္မႈမွာလည္း လူတို႔ကဲ့သို႔ ေန႔ ည လ-ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ သတ္မွတ္ဖြယ္ရာ မရွိ၊
ကုသိုလ္ကံအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္စရာရွိသည္-ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( စံပယ္ေလးရံု ကဗ်ာႏွင့္ သကၤန္းပံုစံ )

( ေမး ) ၁။ စံပယ္တဲ့ ေလးရံု၊ အပြင့္ငယ္စံု၊ တငံုက်န္ပါေသးတယ္၊ ပန္ခ်င္သူ ပ်ိဳ႔ေမာင္ေထြးရယ္၊ ေခါင္းျဖီးခဲ့ေလး။
ကဗ်ာကို ေဆြးေႏြးၾကရာ ဘုရားငါးဆူပြင့္မွာ တဆူက်န္ေသးေၾကာင္း ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ စံပယ္ငါးရံု-ဟု မဆိုဘဲ ေလးရံုဆိုရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္၊ ထိုအခ်က္ကို ရွင္းလင္းေပးေစလိုပါသည္
ဘုရား။

၂။ သံဃာေတာ္မ်ား ၀တ္ရံုသည့္ သကၤန္းမွာ ( ၁ ) အနားေလးဘက္ ( ၂ ) မ်ဥ္းႏွစ္ပါးသြား ေလးေခ်ာင္း
( ၃ ) အခန္း ၅-ခန္းတြင္ အႀကီးတကန္႔၊ အေသးတကန္႔ ပါရွိပါသည္၊
၄င္းသံုးခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးဘညႊန္႔-အမွတ္ ၉၈၊ ျမင္းကကုန္း၊ ဘိုကေလးျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
၁။ စံပယ္ေလးရံု ကဗ်ာ အျပည့္အစံုမွာ-
စံပယ္တဲ့ ေလးရံု၊ မေလးခင္ မပန္ထိုက္၊ ပန္းျပတ္ခိုက္ၾကံဳ၊
အပြင့္ငယ္စံု၊ တရံုက်န္ပါေသး၊ ပန္ခ်င္သူ ခင္ခင္ေလးရယ္၊ ေခါင္းျဖီးခဲ့ေလး။ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဤကဗ်ာ၏ ဒုတိယပိုဒ္ကို၄င္း၊ အပြင့္ငယ္စံု၊ တရံုက်န္ပါေသး-ဟူသည္ကို၄င္း၊ စဥ္းစားလွ်င္ လိုရင္းအဓိပၸါယ္ ျပည့္စံုပါသည္။

၂။ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ သကၤန္းမွာ မဂဓပုဏၰားတို႔၏ လယ္ကြင္းကို ျပ၍ ျမတ္စြာဘုရားက အရွင္အာနႏၵာအား ခ်ဳပ္ခိုင္းေၾကာင္း
မဂဓလယ္ကြင္း၏ ေရသြင္းေျမာင္း တလုပ္ ( တာလုပ္ ) ေျမာင္းမ်ားအတိုင္း ပံုစံယူ၍ ခ်ဳပ္လုပ္ေၾကာင္း ၀ိနည္းပါဠိေတာ္တို႔တြင္ ပါပါသည္၊
အနားေလးဘက္ ပိတ္စသီးျခားျဖင့္ ထပ္ ခ်ဳပ္ရေသာ ထပ္နားပတ္ ပါရသည္၊
အတြင္း၌ ငါးစပ္ျဖတ္၍ ခ်ဳပ္ရာတြင္ တစပ္ႏွင့္တစပ္ ခ်ဳပ္ရာ၌ မ်ဥ္းႏွစ္ေၾကာင္း ပါရသည္၊
မဂဓလယ္ကြင္း၌ ေရသြင္းတလုပ္ ေျမာင္းခံ၍ အတြင္းအခန္းတို႔တြင္ ေျမာင္းတို ကန္႔လန္႔ အတိုေျမာင္း ထားသကဲ့သို႔
အခန္းႀကီး တခန္း၊ အခန္းငယ္ တခန္းစီ ထား၍ ခ်ဳပ္ရပါသည္၊ တလုပ္ေျမာင္းကို ကုသိ၊ အခန္းႀကီးကို မဟာမ႑လ၊ အခန္းငယ္ကို အၯမ႑လ စသည္ အမည္မွည့္ေခၚပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ငါးစပ္ ငါးျဖတ္ ဓားလွီး ဓားျဖတ္ႏွင့္ ထပ္နားပတ္စံုမွ သကၤန္းျဖစ္ပါသည္။
သကၤန္းျဖစ္မွသာ အဓိ႒ာန္တင္ျခင္း၊ ကပၸဗိႏၵဳ ထိုးျခင္း၊ ကထိန္သကၤန္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၀ိနည္းတိစီ၀ရိတ္၊
ဓုတင္ တိစီ၀ရိတ္ေဆာင္၍ ၀တ္ရံုျခင္း စသည္တို႔ ျပဳႏိုင္သည္။

လွဴဒါန္းေသာ ဒါယကာမ်ားကလည္း သကၤန္းအေၾကာင္း နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ-၁၉၉၁-ဧျပီလ )

No comments: