Friday, January 30, 2009

မွီခိုအားထားရာအစစ္

ငါတို႔ေနရာ ဤကမၻာ တဏွာအုပ္စိုးသည္-ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း တဏွာေလာဘ အုပ္စိုးေသာ ဤကမၻာႀကီးတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ၾကားျမင္ေနရေပသည္၊ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ မေျပလည္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးတို႔သည္ တဏွာေလာဘတြင္ အရင္းခံကာ ေဒါသ, မာနမ်ား လႊမ္းျခံဳလ်က္ ႀကီးထြားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္၊

ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား၍ ရွိသမွ်လက္နက္အား လူအား သံုးလ်က္ အေသအေက် တိုက္ခိုက္ၾကေတာ့သည္၊ ထိုသို႔ေသာအေရးမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ကို တိုင္တယ္ျပီး ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း အားကိုးၾကေလသည္၊

မၾကာမီက ျပီးဆံုးသြားေသာ ပင္လယ္ေကြ႔ စစ္ပြဲတြင္ တဖက္က ဤအေရးသည္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲျဖစ္သည္၊ ငါတို႔အရွင္ျမတ္သည္ ငါတို႔ကို ႏိုင္ေအာင္ ေစာင္မလိမ့္မည္-ဟု ယံုၾကည္စြာ ျပားျပား၀ပ္ ဆုေတာင္းၾကသည္၊ တဖက္ကလည္း ကိုးကြယ္ရာဌာနသို႔ စုေပါင္းသြားေရာက္ျပီး ကယ္တင္ရွင္ထံ ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းျခင္းျပဳေလသည္၊ ဤအေရးကိစၥတြင္ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုသည္မွာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခ်ိန္ ေၾကကြဲဖြယ္ အျဖစ္ဆိုး ေတြ႔ၾကံဳခ်ိန္၊ အႏိုင္အရႈံး လုခ်ိန္မ်ားတြင္ ကိုးကြယ္ရာ မွီခိုအားထားရာ ရွာၾကသည္-ဟူေသာ လူ႔သေဘာကို ေဖာ္ထုတ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ခလုတ္ထိရာ၌ အမိကို တ,ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားတြင္ ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ နည္းပါးေစေသာ တရားတို႔ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဟာေျပာညႊန္ျပခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶထင္ရွား ရွိခဲ့ျခင္းသည္ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ေပသည္။ ျမတ္ဗုဒၶတရားတို႔ကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ နည္းပါးျပီး ပစၥကၡတြင္ စိတ္ၾကည္လင္ေအးျမမႈကို ရႏိုင္ေလသည္၊

ထိုမွ်မက မဂ္ခ်မ္းသာ ဖိုလ္ခ်မ္းသာကိုပင္ ရႏိုင္ေပသည္၊ ကမၻာတ၀န္းလံုး မည္သည့္ဘာသာ၀င္မွ် မျငင္းဆိုႏိုင္ေသာ ဗုဒၶ၏ ရွင္းလင္းျပတ္သားလြယ္ကူေသာ ဆံုးမစကားတခုကို ၾကည့္ပါလွ်င္ မည္မွ် အႏွစ္သာရ ျပည့္စံုသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္၊ လူမ်ိဳးတိုင္းသာ ဤအဆံုးအမကို လိုက္နာပါလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လုမႈဆက္ဆံေရး အားလံုးေျပလည္ေပလိမ့္မည္။ တိုက္ပြဲ လုပြဲမ်ား ကင္းရွင္းေသေက် အနာတရျဖစ္မႈမ်ား လြတ္ကင္းေပလိမ့္မည္။
ယင္း အဆံုးအမေတာ္ကား---
၁။ သဗၺပါပႆ အကရဏံ။
၂။ ကုသလႆ ဥပသမၸဒါ။
၃။ သစိတၱ ပရိေယာဒပနံ။
ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။

အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းဆိုေသာ္
မေကာင္းမႈ ေရွာင္၊ ေကာင္းမႈ ေဆာင္၊ ျဖဴေအာင္ စိတ္ကိုထား၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဆံုးမစကား။ ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ထိုအေရးပါလွေသာ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမေတာ္ကို စိတ္ေကာင္း ရွိ၊ သီလ ျမဲ၊ ၀ိပႆနာ စြဲ၊ ဟူေသာ ျမတ္မဂၤလာ၏ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အျမဲသတိေပး ႏႈိးေဆာ္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အခါကဲ့သို႔ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ပဋိပကၡမႈမ်ားေၾကာင့္ သြာလာေရး၊ စားေရး၊ ေနထိုင္ေရး၊ အလုပ္လုပ္ေရးမ်ား အဆင္မေျပျဖစ္ၾကေသာ အခ်ိန္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶအား တိုင္တည္အားကိုးရသည္မွာ စိတ္အားတက္ၾကြ ေအးျငိမ္းလွေပသည္၊ မွီခိုအားထားရာ အစစ္သည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သာ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳေတာ္မူၾကပါကုန္။

No comments: