Friday, January 16, 2009

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း

၁။ သမၼာဒိ႒ိ=ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္း။
၂။ သမၼာသကၤပၸ=ေကာင္းစြာ ၾကံျခင္း။
၃။ သမၼာ၀ါစာ=ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္း။
၄။ သမၼာကမၼႏၲ=ေကာင္းစြာ ျပဳလုပ္ျခင္း။
၅။ သမၼာအာဇီ၀=ေကာင္းစြာ အသက္ေမြးျခင္း။
၆။ သမၼာ၀ါယာမ=ေကာင္းစြာ အားထုတ္ျခင္း။
၇။ သမၼာသတိ=ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း။
၈။ သမၼာသမာဓိ=ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ျခင္း။

( လကၤာ )
၁။ ေကာင္းေသာ အသိ
၂။ ေကာင္းဘိ အၾကံ
၃။ ေကာင္းသံ ဆိုေျပာ
၄။ ေကာင္းေသာ အျပဳ
၅။ ေကာင္းမႈ သက္ေမြး
၆။ ေကာင္းေရး လံ႔ုလ
၇။ ေကာင္းထ သတိ။
၈။ ေကာင္းဘိ တည္ၾကည္
ဤရွစ္မည္၊ တင့္ညီမဂၢ၊ မွန္ေမာလွ ။

သိမ္ေမြ႔ မူရာ၊ ခ်ိဳသာ ႏႈတ္ေျပာ၊ မေနာေျဖာင့္မတ္၊ ဤသံုးရပ္၊ မွတ္အပ္ နိဗၺဳတာ ။

( မင္းကြန္း တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ )

No comments: