Tuesday, January 13, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၈ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ေဗာဓိေညာင္ပင္ႏွင့္ အေနကဇာတင္မႈ )
၁။ ေဗာဓိေညာင္ပင္ႏွင့္ ေညာင္ပင္ရိုးရိုး ကြာျခားပံု၊
ေဗာဓိောင္ပင္မရွိေသာအရပ္တြင္ အျခားေသာေညာင္ပင္အား ေရသြန္းေလာင္းျခင္း ျပဳႏိုင္၊ မျပဳႏိုင္
ကဆုန္လျပည့္မဟုတ္ေသာ အျခားေနံမ်ားတြင္ ေညာင္ေရ သြန္းအပ္၊ မသြန္းအပ္ႏွင့္
လမ္းေဘးတြင္ ေညာင္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပါက အက်ိဳး ရွိ၊ မရွိ သိလိုပါသည္ဘုရား။

၂။ ဘုရားအေနကဇာတင္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို အေနကဇာ မတင္က ကိုးကြယ္သင့္၊ မသင့္ စံုလင္စြာ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( အ၀င္း - မ က စ ( ၂ ) မလြန္၊ အထက္မင္းလွ )

( ေျဖ ) ၁။ ေညာင္ပင္သည္ ေညာင္ဗုဒၶေဟ၊ ပေညာင္ (ပ်ဥ္ေညာင္ )၊ ေညာင္ၾကတ္၊ ေညာင္ခ်ဥ္၊ ေညာင္ေျခေထာက္၊ ေညာင္ပိႏၷဲ၊ ေညာင္အုပ္၊ ေညာင္လန္း၊ ေညာင္ခေရ-စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္၊
ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္မွာအရြက္၀န္း၀ိုင္း၊ အညႇာအရိုး ရွည္သည္၊ ေက်ာဘက္တြင္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ေျပာင္ေျပာင္လက္လက္ ရွိသည္၊ ၀မ္းဘက္တြင္ အေၾကာမ်ား ထြက္၍ေနကာ အရြက္ဖ်ားတြင္ အျမီးပမာ ရြက္စြန္းရွည္စြာ ထြက္ေနသည္၊ အရိပ္ေကာင္း၍ အကိုင္းမ်ား အထက္ကို ေထာင္သည္ထက္ ေဘးသို႔ျဖာထြက္၍ အေ၀းကျမင္ရလွ်င္ အပင္၀ိုင္းႀကီးသဖြယ္ ေတြ႔ရသည္၊ အျခားေညာင္ပင္မ်ိဳးထက္ပင္ ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္က ပို၍ပင္ အရိပ္ေကာင္းတတ္ပါသည္၊ အျခားေညာင္ပင္မ်ား၌ မုတ္ဆိတ္သဖြယ္ အျမစ္မ်ား တြဲလ်ားက်ေနတတ္ ေသာ္လည္း ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္မွာ မုတ္ဆိတ္ျမစ္ကင္း၍ ရွင္းလင္းသာယာမႈ ရွိေပသည္။

၎ေညာင္မ်ိဳးကို ဗုဒၶဘုရားျဖစ္ရာ ေဟတု-အေၾကာင္းဟူေသာ ပါဠိကိုစြဲ၍ ဗုဒၶေဟေညာင္ ( ေညာင္ဗုဒၶေဟ )ဟု အမည္ေပးသည္၊ ေဗာဓိေညာင္ပင္ဟုလည္း ဆိုသည္၊ ေဗာဓိေညာင္အစစ္ ဟူသည္မွာ မဇၩိမေဒသ၊ ဗုဒၶဂယာရွိ ဘုရားပြင့္ရာ ေညာင္ပင္ကို ဆိုသည္၊ ယခုရွိေသာ ဗုဒၶဂယာ ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္မွာ တတိယေျမာက္ ( အခ်ိဳ႔အဆို-စတုတၳေျမာက္ ) ပင္ပြားေတာ္ျဖစ္သည္၊
သီဟိုဠ္ ( သီရိလကၤာ )အႏုရာဓျမိဳ႔မွာရွိေသာ သံဃမိတၱာေဗာဓိမွာ ပထမဗုဒၶေဟပင္မင္း၏ အကိုင္းကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္၍ ဗုဒၶေဟအစစ္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္၊ ၄င္းမွ အသီးရွစ္လံုးပါ၍ ပြားလာေသာေညာင္မ်ားကို အ႒ဖလေဗာဓိမ်ားဟု ေခၚသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေညာင္ဗုဒၶေဟမ်ားမွာလည္း ဗုဒၶဂယာမွ၎၊ သီရိလကၤာမွ၎၊ ပြားေသာပင္ပြားမ်ားသာျဖစ္သည္၊ မိမိတို႔အရပ္ေဒသတြင္ ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္ပြားမ်ားကို ေဗာဓိပင္အျဖစ္ျဖင့္ ေရသြန္း ပူေဇာ္က ကုသိုလ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဓာတ္ေတာ္ ေမါေတာ္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ဘုရားအစစ္ႏွင့္ ေစတနာတူထား၍ ပူေဇာ္လွ်င္ အတူတူပင္ အက်ိဳးရေၾကာင္း အပါဒါန္ပါဠိေတာ္တြင္ ျပဆိုပါသည္။
ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းရာ၌ကား ေႏြရာသီ ပူျပင္းေသာကာလမ်ား၌ ေန႔စဥ္ပင္ သြန္းေလာင္း၍ ကုသိုလ္ယူႏိုင္ပါသည္၊
လယ္တီဆ၇ာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ေဗာဓိပင္ကို အစဥ္ေရသြန္းေလာင္းကာ ေဗာဓိယဂၤဏ၀တ္ အျမဲျပဳေၾကာင္း သိရပါသည္၊ ေလးစားရိုေသအပ္ေသာ ေဗာဓိေညာင္မ်ိဳးမွတပါး အျခားေညာင္ပင္မ်ားကို လမ္းခရီး၌ အရိပ္ခိုႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးပါမူကား ဇရပ္တေဆာင္ ေဆာက္သည့္အလား အက်ိဳးမ်ားလွေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ဆိုပါသည္။

၂။ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကရာ၌ အေနကဇာတင္မွ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရသည္ မဟုတ္ပါ၊ ပံုေတာ္ထုလုပ္၍ ဗုဒၶရုပ္ပံုေတာ္ ပီျပင္ေနလွ်င္ပင္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ထိုက္ေနပါျပီ၊ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ မိမိတို႔ အိမ္ ေက်ာင္း စသည္တို႔၌ ဗုဒၶရာပ္ပြားေတာ္မ်ား ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကရာတြင္ အမႊမ္းတင္ အသေရဖြင့္သည့္အေနျဖင့္ ဗုဒၶါဘိေသကမဂၤလာဟု အမည္တပ္ကာ သံဃာေတာ္မ်ားကိုပင့္၍ အေနကဇာတင္ေစၾကပါသည္၊
အေနကဇာတင္သည္ဟူသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူစ ေဗာဓိမ႑ိဳင္တြင္ အေနကဇာတိ သံသာရံ-စေသာ ၃-ဂါထာကို မနသာဥဒါန္းအေနျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းရြတ္ဆို၍ ယဒါဟေ၀-စေသာ ၃-ဂါထာကို ၀စသာ ဥဒါန္းအေနျဖင့္ ႏႈတ္ေတာ္ျမြက္ ရြတ္ဆိုလ်က္ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ခဲ့ပါသည္၊ ၎ဂါထာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ ပ႒ာန္း စေသာ ပါဠိေတာ္မ်ား၊ ဥေဂၣါသန ဂါထာမ်ား၊ ဂုဏ္ေတာ္ ပရိတ္ေတာ္ စသည္မ်ားကို သံဃာေတာ္တို႔က ရြတ္ဆို၍ အမႊမ္းတင္ အသေရဖြင့္ေတာ္မူၾကပါသည္၊ ယင္းကို အေနကဇာတိ သံသာရံ -အစခ်ီသျဖင့္ အေနကဇာတင္သည္-ဟု ေ၀ါဟာရျပဳၾကေလသည္၊ ယင္းသို႕ ဗုဒၶါဘိေသကမဂၤလာ အေနကဇာတင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားကိုးကြယ္၍ ကုသိုလ္ပြားရျခင္းတြင္ က်က္သေရမဂၤလာ ဖြ႔ံျဖိဳး၍ အက်ိဳးရွိမည္မွာ အထူးေျပာရန္ပင္ မလိုေတာ့ပါေပ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ၁။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကို ဘုရားျဖစ္ရန္ ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့သည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္။

၂။ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ားသည္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ရၾကပါသလားဘုရား။
၃။ ပေစၥကဗုဒၶါ အေလာင္းမ်ားသည္ ပါရမီဘယ္ႏွစ္ပါး ျဖည့္က်င့္ရသည္ကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္။
( ကိုေအာင္သန္းဦး )
လြန္ကန္ရြာ၊ ပုသိမ္အေရွ႔ျမိဳ႔နယ္ ။

( ေျဖ ) ၁။ ျမတ္စြာဘုရားတဆူက ဘုရားျဖစ္ရန္ ဗ်ာဒိတ္ေပးျခင္းကို ယင္းဗ်ာဒိတ္ခံရသူ ဘုရားျဖစ္ရန္ ျပန္ေဟာမွ သိႏိုင္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္က မည္သူ႔အား ငါ-ဗ်ာဒိတ္ေပးလိုက္သည္-ဟု ေဟာေတာ္မူရိုးမရွိ၍ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ဗ်ာဒိတ္ေပးသည္ကို မသိႏိုင္ပါ၊ ဗုဒၶ၀ံသပါဠိ (ခု-၄-၃၈၃)တြင္ အဟ ေမ တရဟိ သမၺဳေဒၶါ၊ ေမေတၱေယ်ာစာပိ ေဟႆတိ-ဟု ပါရွိ၍ ေနာင္ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူလတံ့သည္ကို ေဟာထားသည္မွာမူ ထင္ရွားပါ၏၊ ဗ်ာဒိတ္ေပးျခင္းကား မဟုတ္ပါ။

၂။ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔ရေသာဉာဏ္ကို သဗၺညဳတဉာဏ္-ဟု မဆိုပါ၊
ပေစၥကေဗာဓိဉာဏ္-ဟုသာ ဆိုရပါသည္၊
သဗၺညဳတဉာဏ္ေအာက္ အဆင့္နိမ့္၍ အဂၢသာ၀က ေဗာဓိဉာဏ္တို႔ထက္ အဆင့္ျမင့္ပါသည္။

၃။ ဗုဒၶအေလာင္းအလ်ာ၊ ပေစၥကေဗာဓိအေလာင္းအလ်ာ၊ အဂၢသာ၀က, မဟာသာ၀က, ပကတိသာ၀က အေလာင္းအလ်ာ အားလံုးပင္ ဒါနစေသာ ပါရမီ ၁၀-ပါးကို ျဖည့္က်င့္ရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္၊
ပါရမီအေနႏွင့္ အေလ်ာ့အနည္း မရွိ၊

ဗုဒၶအေလာင္းေတာ္မ်ားမွာ တဆယ့္ေျခာက္သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း,
ရွစ္သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း,
ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္ရ၍
ပေစၥကဗုဒၶါေလာင္းလ်ာမ်ားမွာ ႏွစ္သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္ရသျဖင့္
ပါရမီျဖည့္ရာကမၻာ နည္းပါးမႈသာကြားျခားပါသည္။
*********************************************************************************

( ကာေမသုမိစၧာစာရႏွင့္ ဒု သ န ေသာ )
( ေမး ) အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လင္ရွိမယားကို က်ဴးလြန္၍ ကာေမသုမိစၧာစာရထိုက္သကဲ့သို႔
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မယားရွိလင္ႏွင့္ က်ဴးလြန္က ကာေမသုမိစၧာစာရ ထိုက္ပါသလားဘုရား။
ကာေမသုမိစၧာစာရႏွင့္ ဒု သ န ေသာ မည္သို႔ထူးပါသလဲဘုရား။
ဒု သ န ေသာ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ေလးျမင့္-ဥကၠံျမိဳ႔ )။ ဦး၀င္းေဆြ-ေညာင္ေရႊျမိဳ႔ )။ ဦးေစာထြန္း-ေတာင္သာျမိဳ႔ )။

( ေျဖ ) အမ်ိဳးသားမ်ားဆိုင္ရာ ကာေမသုမိစၧာစာရႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ ကာေမသုမိစၧာစာရကို ရွင္းလင္းသိသာရန္ ေဖာ္ျပလတံ့ပါ မိန္းမႏွစ္က်ိပ္ကို ေလ့လာမွတ္သားထားပါ။

၁။ မာတုရကၡိတာ-အမိေစာင့္ေရွာက္ေသာ မိန္းမ။
၂။ ပိတုရကၡိတာ-အဖေစာင့္ေရွာက္ေသာ မိန္းမ။
၃။ မာတာပိတုရကၡိတာ-မိဘႏွစ္ပါး ေစာင့္ေရွာက္ေသာ မိန္းမ။
၄။ ဘာတုရကၡိတာ-ေမာင္ႀကီး ေမာင္ငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ မိန္းမ။
၅။ ဘဂိနိရကၡိတာ-အမ ညီမ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ မိန္းမ။
၆။ ဉာတိရကၡိတာ-ေဆြမ်ိဳး ေစာင့္ေရွာက္ေသာ မိန္းမ။
၇။ ေဂါတၱရကၡိတာ-အႏြယ္တူ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ မိန္းမ။
၈။ ဓမၼရကၡိတာ-တရားက်င့္သံုးဖက္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ မိန္းမ။
( ဤမိန္းမ ရွစ္ေယာက္မွာ ကာမပိုင္သူ မရွိ၊ မိမိကာမ မိမိပိုင္သူတို႔သာျဖစ္၍ အထူးမွတ္သားထားပါ )

၉။ သာရကၡာ-ထိမ္းျမားထိုက္သူ အေစာင့္ရွိေသာ ( ေၾကာင္းလမ္းျပီး ) မိန္းမ။
၁၀။ သပရိဒ႑ာ-မင္းတို႔ ဒဏ္ထားအပ္ေသာ မိန္းမ။ ( အျခားသူႏွင့္ လက္မထပ္ရန္ မင္းမိန္႔အာဏာျဖင့္ တားျမစ္ထားေသာ မိန္းမ။)
၁၁။ ဓနကၠိတာ-ေယာက်္ားတဦးဦးက ဥစၥာျဖင့္၀ယ္ထားေသာ မိန္းမ။
၁၂။ ဆႏၵ၀ါသိနီ-ေယာက်္ားတဦးဦးႏွင့္ အလိုတူ၍ အတူေနေသာ မိန္းမ။
၁၃။ ေဘာဂ၀ါသိနီ-ေယာက်္ားတဦးဦးက စည္းစိမ္ေပး၍ မယားျပဳထားေသာ မိန္းမ။
၁၄။ ပဋ၀ါသိနီ-ေယာက်္ားတဦးဦးက အ၀တ္ပုဆိုးေပး၍ မယားျပဳထားေသာ မိန္းမ။
၁၅။ ၾသဒပတၱကိနီ-ေရခြက္၌ ခက္စံုေခ်၍ ေယာက်္ားတဦးဦးႏွင့္ ထိမ္းျမားထာေးသာ မိန္းမ။
၁၆။ ၾသဘဋစုမၺဋာ-ေယာက်္ားတဦးဦးက ေခါင္းခုကိုခ်ေစ၍ သိမ္းယူထားေသာ မိန္းမ။
( အလြန္ဆင္းရဲ၍ ေခါင္းရြက္ လုပ္ကိုင္စားရေသာ မိန္းမကို မရြက္ေစရဘဲ သိမ္းယူထားသည္ဟု ဆိုလိုသည္။)
၁၇။ ဒါသီ စ ဘရိယာ-ကၽြန္လည္းျဖစ္, မယားလည္းျဖစ္ေနေသာ မိန္းမ။
၁၈။ ကမၼာကာရီ စ ဘရိယာ-အမႈလုပ္လည္း ျဖစ္, မယားလည္းျဖစ္ေနသာ မိန္းမ။
၁၉။ ဓဇာဟဋာ-စစ္ေျမမွ ေဆာင္ခဲ့ေသာ ( သုံ႔ပန္း ) မိန္းမ။
၂၀။ မုဟုတၱိကာ-တဦးဦး၏ ေခတၱမယားျဖစ္ေနသာ မိန္းမ။
ထိုမိန္းမ ႏွစ္က်ိပ္လံုးပင္ အမ်ိဳးသားတို႔အဖို႔ ကာေမသုမိစၧာစာရထိုက္သျဖင့္ လံုး၀က်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳရေပ။
၁-မွ ၈-အထိမွာ ကာမပိုင္ မရွိ၊ အပ်ိဳစင္မ်ားျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးတို႔အဖို႔ အျခားေယာက်္ားတပါးႏွင့္ က်ဴးလြန္မိသည့္တိုင္ ကာေမသုမိစၧာစာရ မျဖစ္။
၉-မွ ၂၀-အထိ မိန္းမတိဳပမွာ ကာမပိုင္ရွိသူမ်ားျဖစ္၍ မိမိ ကာပိုင္ေယာက်္ားမွတပါး မည္သည့္ ေယာက်္ားႏွင့္မွ် ကာမက်ဴးလြန္မႈ မျပဳရေတာ့ေပ။

ဒု သ န ေသာ-ဟူသည္မွာ ကႆပဘုရား လက္ထက္က သူေဌးသား ေလးဦး ကာေမသုမိစၧာစာရၾကာင့္ ေလာဟကုမီ ၻေခၚေသာ ငရဲသို႔ က်သြားရာ ငရဲသက္ အႏွစ္သံုးေသာင္း နစ္၍ ငရဲအိုးမွ တႀကိမ္ေပၚလာစဥ္ ဟစ္ေအာ္ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ား၏ အစ စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည္။
စကားလံုး တလံုးစီသာ ေအာ္ဟစ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ျပန္နစ္သြားသည္၊ ထိုအသံကို လင္ရွိမယားတဦးအား မတရားသိမ္းပိုက္ရန္ ၾကံစည္ေနေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီး ကံအားေလွ်ာ္စြာ ၾကားရသည္၊ ဘုရားရွင္အား ေမးေလွ်ာက္သျဖင့္ ဘုရားရွင္က ေဟာျပ၍ ထင္ရွားလာရျခင္းျဖစ္သည္။ယင္း ဒု သ န ေသာ-မွာ သူေဌးသားေလးေယာက္ ( ငရဲသား ေလးဦး ) ရြတ္ဆိုေျပာၾကားေသာ ပါဠိဂါထာတို႔၏ အစ,စကားလံုးမ်ား ျဖစ္သည္၊ ေနာင္တရ၍ ေနာင္ ဤအျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရဘဲ ကုသိုလ္တရားမ်ားကို ပြားမ်ားပါေတာ့မည္ စေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားပင္တည္း။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၁-ဇူလိုင္လ )

No comments: