Thursday, January 15, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( သံဃိကေက်ာင္း ေရစက္ခ်ရာ၌ )
သံဃိကေက်ာင္းကို ေရစက္ခ်ရာ၌ သံုးစြဲသူ ရဟန္းမ်ား အျပစ္လြတ္ေအာင္ ( ေျခမေဆးဘဲ နင္း၍၎၊ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ ထိ၍၎ အလိုရွိတိုင္း ခ်မ္းသာစြာ သံုးေဆာင္ေတာ္မူၾကပါ-ဟု ထည့္သြင္းေရစက္ခ်ျခင္းသည္ သင့္-မသင့္။

ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္က သံဃိကေက်ာင္းကို မရုိမေသ သံုးစြဲမိေသာ ရဟန္းတပါးႏွင့္ ဥပါသကာတဦးတို႔ ဘီလူးျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုေသာ စကားႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ-မရွိ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ဒကာ ေမာင္သိုက္ ၉-ဘူတာရပ္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
အာဂတာဂတ သံဃိကေက်ာင္း ေရစက္ခ်ရာ၌ ( ကပၸိယကုဋိ=ကပၸိယ ( အပ္ေသာ )ကုဋီကို၊ ကုတံု-ျပဳျခင္းငွါ၊ အာဂတာဂေတဟိ-လာကုန္ လာကုန္ေသာ၊ ပဗၺဇိေတဟိ ေစ၀-ရဟန္းသာမေဏတို႔ျဖင့္၎၊ ဂဟေ႒ဟိစ-လူတို႔ျဖင့္၎၊ ကာယဂၤါ၀ယေ၀ဟိ-ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္တို႔ျဖင့္၊ ဖုသိတြာ ဖုသိတြာ-ေတြ႔ထိ၍ ေတြ႔ထိ၍၊ ပရိဘုဥၨိတံု-သံုးေဆာင္ျခင္းငွါ၎၊ အေဓာေတဟိ-မေဆးမေၾကာအပ္ကုန္ေသာ၊ ပါေဒဟိ-ေျခတို႔ျဖင့္၊ အကၠမိတြာ- နင္း၍နင္း၍၊ ပရိဘုဥၨိတံုစ-သံုးေဆာင္ျခင္းငွါ၎၊ ေဒမ-လွဴဒါန္းပါကုန္၏၊ ဟူေသာအပိုဒ္ကို ေရွးေရွးဆရာ အစဥ္အဆက္ပင္ ထည့္သြင္း ေရစက္ခ်ေလ့ရွိပါသည္၊ ဤသို႔ ေရစက္ခ်ျခင္းသည္ ( အရွင္ဘုရားတို႔ ဤသို႔သံုးေဆာင္ၾကပါ-ဟု ေျပာဆိုသည္မဟုတ္၊ ဤသို႔သံုးေဆာင္သည့္တိုင္ေအာင္ ခြင့္လႊတ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားျခင္းသေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ သံဃိကေက်ာင္းကို သံုးေဆာင္သည့္ ရဟန္းကလည္း
ဤသို႔ မသန္႔မရွင္း သံုးစြဲၾကမည္မဟုတ္ပါ၊ တသိန္းတန္ ကမၺလာကို လွဴေသာ ဒါယကာက ဤကမၺလာကို အရွင္တို႔ သေဘာအတိုင္း ေျခသုတ္ပု၀ါ လုပ္လိုကလုပ္ပါ၊ အိပ္ရာအခင္း လုပ္လိုက လုပ္ပါ၊ ေျမအခင္း လုပ္လိုက လုပ္ပါ-ဟုဆို၍ လွဴေသာ္လည္း အလွဴခံသူပုဂၢိဳလ္က ေျခသုတ္လုပ္မည္မဟုတ္၊ အိပ္ရာအခင္းသာ လုပ္ေပလိမ့္မည္၊ ဒါယကာကသာ ေစတနာအရ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

သံဃိကေက်ာင္း၌ ေပေပက်ံက်ံ ေနထိုင္သံုးေဆာင္မႈေၾကာင့္သူစိေလာမ ခရေလာမ ဘီလူးျဖစ္ၾကရေသာ ထံုးကို ႏွလံုးသြင္းအရ သံဃိကေက်ာင္းကို အလွဴခံရေသာရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ရိုေသေလးစားစြာ သံုးေဆာင္ေနထိုင္ၾကမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွလံုးသြင္းေစလိုပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ရဟႏၲာ နတ္ျဗဟၼာတို႔ႏွင့္ ဒုကၠရစရိယာ )
အရွင္ဘုရား ေရွးေရွး ျမတ္စြာဘုရားတို႔လက္ထက္က အနာဂါမ္ျဖစ္၍ သုဒၶါ၀ါသဘံုသို႔ေရာက္ျပီး ရဟႏၲာျဖစ္ေနေသာ ျဗဟၼာႀကီးမ်ား ရဟႏၲာဘ၀ျဖင့္ ဘုမၼစိုးနတ္မင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ကာ ဤလူ႔ျပည္မွာပင္ တကမၻာအထိ သက္တမ္းရွိၾကေသာ ရဟႏၲာနတ္မင္းႀကီးမ်ား ရွိၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။

ဘုရားသာသနာေတာ္ အတြင္းမွာသာ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားမ်ားကို ရရာရေၾကာင္း ၀ိပႆနာတရားမ်ား ရွိႏိုင္သည္၊ ဘုရားသာသနာကြယ္လွ်င္ ထိုတရားမ်ား မရွိေတာ့ဘူးဟု သိရပါသည္၊ သက္တမ္းရွည္ေသာ ရဟႏၲာ ျဗဟၼာမင္းႀကီး၊ နတ္မင္းႀကီးတို႔ ရွိေနလ်က္ သာသနာကြယ္ေနသည္ ဆိုသည္မွာလည္း စဥ္းစားရခက္ပါသည္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္-ဟု မွားယြင္းျပီး က်င့္ေနသည့္အခါ ထိုရဟႏၲာျဗဟၼာႀကီးမ်ား၊ နတ္မင္းႀကီးမ်ားက လမ္းမွားက်င့္ေနမွန္း သိပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လမ္းမွန္းေရာက္ေအာင္ သတိမေပးဘဲ ေနၾကပါသနည္း၊ ဤျပႆနာ ႏွစ္ရပ္ကို ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးတင္အုန္း-အခန္း ၃၊ တိုက္ ၇၄၊ သု၀ဏၰျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ေရွးေရွးဘုရားမ်ား လက္ထက္က ရဟႏၲာျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ျဗဟၼာႀကီးမ်ား၊ နတ္မင္းႀကီးမ်ား ဤဘုရားလက္ထက္အထိ ရွိႏိုင္ၾကသည္မွာ မွန္ပါသည္၊
ဘုရား တဆူႏွင့္တဆူ အၾကားသည္ သာသနာပ ျဖစ္သည္၊ သာသနာပ အခါကာလ၌လည္း ၄င္းတို႔ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနသည္မွာ မွန္ပါသည္၊
ဘုရားသာသနာပ အခါတြင္ မဂ္ဖိုလ္တရားမ်ား ကြယ္သြားျပီဆိုသည္မွာ ၄င္းတရားမ်ားကို ေဟာေျပာမႈ အားထုတ္မႈ ရရွိမႈမ်ား ကြယ္သြားေၾကာင္းသာ ဆိုပါသည္၊ အဆိုပါ ျဗဟၼာႀကီး နတ္မင္းႀကီးမ်ားက
၄င္းတရား ရရွိေနျပီး ၄င္းတို႔တရားႏွင့္ ၄င္းတို႔ေနၾကသည္၊
အျခားသူကို ေဟာေျပာျခင္း၊ အားထုတ္ေစျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ၊ ယင္းသို႔ မေဟာေျပာႏိုင္ အားမထုတ္ေစႏိုင္ တရားမရရွိေစႏိုင္ျခင္းသည္ပင္ သာသနာကြယ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္၊
သာသနာပ၌ ပေစၥကဗုဒၶါမ်ားလည္း ၄င္းတို႔ဘာသာ တရားရႏိုင္ၾကပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ေဟာေျပာျခင္း တရားရေစျခင္းကို မတတ္ႏိုင္ၾကပါ။

ျမတ္စြာဘုရားမျဖစ္မီ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္မႈမွာ ဘုရားေလာင္းေတာ္တိုင္း၏ သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္၊
ဘုရားမျဖစ္မီ အနည္းဆံုး ၇-ရက္ အမ်ားဆံုး တလမွ် က်င့္ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ရသည္၊
( ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အေလာင္း ေျခာက္ႏွစ္က်င့္ရသည္မွာ ၀စီေဘဒ ၀ိပါကေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္ )
ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို က်င့္ရသည္မွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္မ်ားသည္ အေရမွ် ၾကြင္းပါေစ၊
အေၾကာမွ် က်န္ပါေစ၊ အရိုးမွ် ၾကြင္းပါေစ၊ အသားအေသြး ခန္းေျခာက္သြားမူ သြားပါေစ-ဟူေသာ အဂၤါေလးပါးရွိသည့္ မည္သူမွ်မတုပႏိုင္ေသာ ၀ီရိယလံ႔ုလေတာ္ျဖင့္ အားထုတ္ရျမဲျဖစ္သည္၊
ပါရမီေတာ္ ၁၀-ပါး၊ အျပား ၃၀-ျပည့္စံု၍ ဘုရားအျဖစ္ကို လြယ္လြယ္ပင္ ရႏိုင္ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ မည္သူမွ် အားမထုတ္ႏိုင္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ိဳးကို အားထုတ္၍ ေလာကတြင္ရွိသမွ် အားထုတ္မႈအားလံုးကို အဆံုးတိုင္ အားထုတ္ေတာ္မူျပီးမွ လမ္းမွန္သို႔ေရာက္ရွိ၍ ဘုရားအျဖစ္ကိုရေၾကာင္း သိေစလိုျခင္းႏွင့္ အတၱကိလမထအက်င့္သည္ အျမတ္တရားရေၾကာင္း မဟုတ္၊ မဇၩိမပဋိပဒါ အက်င့္သာ အျမတ္တရားရေၾကာင္း ျဖစ္ပံုကို သိေစလိုျခင္း၊ လက္ေတြ႔အက်င့္ႏွစ္မ်ိဳးကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပလိုျခင္းအားျဖင့္လည္း ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို က်င့္ရျခင္းျဖစ္သည္၊
ထို႔ျပင္ ေလာကဥပမာအားျဖင့္ ခမည္းေတာ္ နတ္ရြာစံ၍ အလြယ္တကူ မင္းျဖစ္ရသူထက္ စစ္တိုက္၍ ထီးနန္းကို ရရွိ မင္းျဖစ္ရသူက မင္းအျဖစ္ကို ပိုမို၍ ၀မ္းေျမာက္ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ရသကဲ့သို႔ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ေလးစားျမတ္ႏုိးမႈကို ရသကဲ့သို႔ ဘုရားအျဖစ္ကိုလည္း အလြယ္တကူ ရယူျခင္းထက္ ခဲခဲယဥ္ယဥ္း ရယူျခင္းျဖင့္သာ နတ္လူသတၱ၀ါတို႔ ေလးစားျမတ္ႏုိးမႈ ပိုမိုလာဖြယ္ျဖစ္ရသည္၊ ထိုသို႔ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ တို႔၏ ဓမၼတာသဘာ၀ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္သံုးရျခင္းကို ရဟႏၲာ ျဗဟၼာႀကီးမ်ား သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ၊ လာေရာက္သတိေပးျခင္း လမ္းမွန္ေရာက္ရေအာင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုျခင္း ျပဳရန္ကား အရာမဟုတ္ေပ၊ သိသည့္တိုင္ေအာင္လည္း ဘုရားေလာင္းအား ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္မွတပါး မည္သုိ႔မွ် အကူအညီမေပးႏိုင္ေခ်။ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဆရာမကူ သယမၻဴဉာဏ္ျဖင့္ အလိုလိုသာ သစၥာေလးပါးကို သိၾကရျမဲ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမ ၻာတသိန္း )
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမ ၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္ခဲ့ရသည္ ဆိုရာ၌ ေလးအသေခ်ၤ-ဟူသည္ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲဘုရား။
( သိုက္ထြန္း-ျမိဳ႔လယ္ရပ္၊ သီေပါျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ကမ ၻာအသေခ်ၤ-ဟူသည္မွာ မည္ေရြ႔မည္မွ်ဟု ဂဏန္းခ်၍ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားလွစြာေသာ
ကမၻာတို႔ကို ဆိုပါသည္၊
တနည္းအားျဖင့္-အသေခ်ၤယ် ဂဏန္းဟူသည္မွာ ၁-ဂဏန္းေနာက္တြင္ သုညေပါင္း ၁၄၀-ရွိေသာ ဂဏန္းဟုလည္း အဆိုရွိပါသည္။
ထို ကမ ၻာအသေခ်ၤ ၄-ခု ( ေလးအသေခ်ၤ ) တို႔မွာ ဘုရားမပြင့္ေသာ သုညကမ ၻာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူေသာ ၀ရကမ ၻာ ကုန္ဆံုးသြားျပီးေနာက္ ကမ ၻာ တသေခ်ၤ သုဥ္းပါသည္၊
( လံုး၀ ဘုရားမပြင့္ပါ ) ယင္းကို ေသလာသေခ်ၤ-ဟုေခၚပါသည္၊
ထို႔ေနာက္မွ သာရကမ ၻာ ေပၚထြန္းလာ၍ ေကာ႑ည-ဟူေသာ ဘုရားတဆူ ပြင့္ပါသည္၊ ယင္းေနာက္
ကမ ၻာ တသေခ်ၤ သုဥ္းျပန္ပါသည္။ ဘာသသေခ်ၤ-ဟု ေခၚသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ၀ရကမ ၻာ ေပၚထြန္းလာကာ မဂၤလ၊ သုမန၊ ေရ၀တႏွင့္ ေသာဘိတ-ဟူေသာ ဘုရားေလးဆူ ပြင့္ထြန္းခဲ့သည္၊ ယင္းေနာက္ ကမ ၻာတသေခ်ၤ သုဥ္းျပန္သည္၊ ထိုအေသခ်ၤကို ဇယသေခ်ၤဟု ေခၚသည္။

ထိုဇယသေခ်ၤေနာက္တြင္ သာရမ႑ကမ ၻာ ေပၚထြန္းလာျပန္ကာ အေနာမဒႆီ၊ ပဒုမႏွင့္ နာရဒ-ဟူေသာ ဘုရားသံုးဆူ ပြင့္ထြန္းခဲ့သည္၊ ၄င္းကမ ၻာေနာက္တြင္ ကမ ၻာတသေခ်ၤပင္ သုဥ္းျပန္ေလသည္။ ထိုအသေခ်ၤကို ရုစိသေခ်ၤ-ဟု ေခၚသည္။

ဤ ေသလ,ဘာသ, ဇယႏွင့္ ရုစိ-ဟူေသာ သုညကမၻာ ေလးအသေခ်ၤတို႔၏ အၾကားအၾကား ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ကမ ၻာတို႔တြင္ ဘုရားတဆူႏွင့္တဆူ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည္၊ ၄င္းေနာက္ ပဒုမုတၱရျမတ္စြာဘုရား တဆူသာ ပြင့္ေတာ္မူေသာ သာရကမ ၻာ ေပၚထြန္း၍လာသည္၊ ၄င္းကမၻာမွစ၍ ဤေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူရာ ဘဒၵကမ ၻာအထိ ကမ ၻာေပါင္း တသိန္း ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္၊
၄င္းကမၻာတသိန္း အတြင္းတြင္ ဘုရားရွင္ေပါင္း ၁၆-ဆူ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊ ဤသို႔ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ဟူသည္ကို မွတ္သားထားသင့္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၁-စက္တဘၤာ )

No comments: