Sunday, February 8, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၅ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေသသူအတြက္ ရိကၡာဆက္ )
( ေမး )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ လူပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ ကြယလြန္ ေသဆံုးေသာအခါ ေငြတမတ္ႏွင့္ ထမင္းထုပ္၊ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ႀကိဳက္တတ္ေသာ လက္ဖက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာ စသည္မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ထည့္သြင္းေပးရပါသနည္း၊
ထည့္သြင္းေပးေသာပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ အဘယ္အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရ၍ အေပးခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရႏိုင္ပါသနည္း ဘုရား။
( ေမာင္၀င္းသြင္-စြန္းဘိုကုန္းရပ္၊ ဆင္ျဖဴကၽြန္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ေရွးက ဤသို႔ ေသသူအတြက္ ထည့္ေပးေသာ ထမင္းကို ကုဗၻီးထမင္း-ဟု ေခၚသည္။ ခ်ီးေျမႇာက္ပူေဇာ္ျခင္း တမ်ိဳးပင္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔မွာ အယူသည္းမႈသာ ျဖစ္သည္။ ေသသူလည္း စားေသာက္သံုးေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ မရွိမီက ေရွးေရွးအယူအဆမ်ားျဖစ္ရာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္အလိုအရမူ ေသသူအတြက္ ရတနာသံုးပါးအား လွဴဒါန္း၍ ပတၱိဒါနေခၚ အမွ်ေပးေ၀ျခင္းသာ သေဘာမွန္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွ်ေပးေ၀သည္ကို ေသသူက ေရာက္ရာဘ၀မွ သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚႏိုင္က ကုသိုလ္အက်ိဳးကို ခံစားရ၍ ဒုဂၢတိဘ၀၌ ျဖစ္ေနရသည့္တိုင္ေအာင္ သုဂတိသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သံရွစ္ခ်က္ ဂါထာ )
အရွင္ဘုရား၊ သံရွစ္ခ်က္ ဂါထာေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းဂါထာ၏ အနက္ကိုပါ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ၾကည္ေအး-ကၽြန္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ တိုက္ႀကီးျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
သံသာရစကၠ၀ိဒၶံသံ ၊
သံသုဒၶမႆ ၾသရသံ ။
သံဆိႏၷကံ ဘေ၀ အာသံ ၊
သံဃံ အပိ သုမာနသံ ။

သံသာရစကၠ၀ိဒၶံသံ-ရုပ္နာမ္ႏွစ္ျဖာ ခႏၶာစဥ္ဆက္ သံသရာစက္ကို ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူတတ္ေသာ။ ဗုဒၶံအပိ-သစၥာေလးပါး ေဉယ်ငါးကို ခြဲျခားပိုင္ႏိုင္ ကိုယ္တိုင္သိတတ္ ဘုရားျမတ္ ရတနာကို၄င္း။
သံသာရစကၠ၀ိဒၶံသံ-ရုပ္နာမ္ႏွစ္ျဖာ ခႏၶာစဥ္ဆက္ သံသရာစက္ကို ပယ္်ဖက္ေတာ္မူတတ္ေသာ။ သံသုဒၶံ-ခရုသင္းပြတ္သစ္ ပုလဲႏွစ္အတူ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း ညစ္ေၾကးကင္းေတာ္မူေသာ။ ဓမၼံအပိ-မဂ္ဖိုလ္ရွစ္တန္ နိဗၺာန္ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာတရားျမတ္ကို၄င္း။
သံသာရစကၠ၀ိဒၶံသံ-ရုပ္နာမ္ႏွစ္ျဖာ ခႏၶာစဥ္ဆက္ သံသရာစက္ကို ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူတတ္ေသာ။ သံသုဒၶံ-ခရုသင္းပြတ္သစ္ ပုလဲႏွစ္အတူ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္း ညစ္ေၾကးကင္းေတာ္မူေသာ။ အႆ-ထိုသံသရာျဖတ္ ဘုရားျမတ္၏။ ၾသရသံ-တရားရင္ႏွစ္ သားေတာ္စစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ။ ဘေ၀-ကာမ ရူပ အရူပဟု ဘ၀သံုးစား ဘံုသံုးပါး၌။ အာသံ-တြယ္တာစံုမက္ ႏွစ္သက္ျငိကပ္ တဏွာငတ္ကို။ သံဆိႏၷကံ-ေငြ႔သက္မခ်န္ အျမစ္လွန္၍ မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္သတ္ ေကာင္းစြာျဖတ္ေတာ္မူတတ္ေသာ။ သုမာနသံ-ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းရွိေတာ္မူေသာ။ သံဃံအပိ-ရဟန္းျမတ္အစု ေလးစံုျပဳ၍ ပုထုအရိယာ ကုန္စြာေပါင္းအပ္ ရွစ္ပါးေသာ သံဃာေတာ္ျမတ္ကို၄င္း။
အဟံ-သံသရာစက္ ျပတ္ခ်က္ရည္ေမွ်ာ္ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။ နမာမိ-ရုပ္နာမ္ဆက္စပ္ ခန္-အာ-ဓာတ္ကို ျဖတ္ရန္ရြယ္ကိုး ရွိခိုးပါ၏ဘုရား။

ဤပဏာမအနက္သည္ ဘုရားဂုဏ္အနည္းအပါး၊ တရားဂုဏ္ အလတ္စား၊ သံဃာ့ဂုဏ္ အမ်ားအျပားျဖင့္ ၾသစိတ်ဂုဏ္ေရာက္ေအာင္ စီစဥ္ထား၍ ဆုမေတာင္းဘဲ နိဗၺာန္ဆုႀကီးပင္ ျပီးေစေလသည္.
တြင္းပအႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ကို ကြယ္ေစ ေပ်ာက္ေစေလသည္။
( ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသီလ ေထရုပၸတၱိ ပဏာမ-မွ )
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အသက္ႏွစ္ဆယ္ မျပည့္မီ ရဟန္းျပဳျခင္း )
အသက္ႏွစ္ဆယ္ မျပည့္မီ ရဟန္းျပဳေသာသူသည္ ရဟန္းျဖစ္ပါသလား ဘုရား။
၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိုးအျပစ္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သိကၡာမခ်ဘဲ ရဟန္းဘ၀မွ လူထြက္ႏိုင္ပါသလား ဘုရား။

( ေျဖ )

No comments: