Friday, February 20, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၂၀ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( မရဏာႏုႆတိ )
အရွင္ဘုရား မရဏာႏုႆတိကို စီးျဖန္းပံုမ်ားကို ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။
( သုတေမာင္-ရမ္းျဗဲ )

( ေျဖ )
မရဏာႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းလိုသူသည္
၁။ ခ်စ္ခင္သူ၏ ေသျခင္း၊ မုန္းေသာသူ၏ ေသျခင္းတို႔ကို ေအာက္ေမ့လွ်င္ ေသာက-ဟူေသာ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္း၊
ပါေမာဇၨ-ဟူေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ မခ်စ္ မမုန္း လ်စ္လ်ဴရႈေလ့ရွိေသာသူ၏ ေသျခင္းကို ေအာက္ေမ့၍ ဤသူကဲ့သို႔ ငါလည္း ေသရအံ့။
မရဏံ ေမ ဘ၀ိႆတိ၊ ဇီ၀ိတိျႏၵိယံ နိရုစၧိဇၨိႆတိ-ငါ့အား ေသျခင္းသည္ ျဖစ္လတံ့။
အသက္ဇိ၀ိတိေျႏၵသည္ ျပတ္လတံ့-ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ႏွလံုးသြင္း၍ မရဏာႏုႆတိ ထင္သည့္တိုင္ေအာင္ ပြားမ်ားရပါမည္။

ေသျခင္းတရား၊ ဤတပါးကား၊ မ်ားျပားလူ႔ေဘာင္၊ အက်ိဳးေဆာင္သည္၊ အိုေအာင္ ေအာက္ေမ့ စီးျဖန္းၾက-ဟူေသာစကားအတိုင္း ဤေသျခင္း မရဏာႏုႆတိကို ေအာက္ေမ့စီးျဖန္းေနသူသည္ မေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကာက္လန္႔လာသျဖင့္ အစဥ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းတရားသည္ လူတို႔၏ အက်ိဳးေဆာင္တရား-ဟု အဆိုရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျမဲပြားမ်ား၊ အားထုတ္ရန္ သင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အႏုဂါမိက ဥစၥာ-ျမႇဳပ္ႏွံရာ )
အရွင္ဘုရား၊ အႏုဂါမိကဥစၥာ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ၄င္းဥစၥာ ျမႇဳပ္ႏွံရာဌာနတို႔ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ျမင့္ၾကည္-မိတၳီလာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ျပႆနာရွင္ သိလိုေသာ အႏုဂါမိကဥစၥာႏွင့္ ျမႇုပ္ႏွံရာဌာနအေၾကာင္းကို နိဓိက႑သုတ္ ( ခု-၁-၉ ) တြင္ ပါရွိပါသည္။ ၄င္းသုတ္မွာ ဂါထာ ၁၆-ဂါထာ ပါရွိ၍ ဂါထာနံပါတ္ ၇-တြင္
ေစတိယမွိ စ သံေဃ ၀ါ ၊ ပုဂၢေလ အတိထီသု ၀ါ ။
မာတရိ ပိတရိ စာပိ ၊ အေထာ ေဇ႒မွိ ဘာတရိ ။ ဟု ရွိရာ အဓိပၸါယ္မွာ

ေစတီသံုးမ်ိဳး၊
သံဃာ၊
ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္၊
အေ၀းေရာက္ဧည့္သည္၊
အမိ အဖ ႏွင့္
မိမိထက္ႀကီးေသာ အကိုႀကီး အမႀကီးတို႔၌
အႏုဂါမိက ေရႊအိုးကို ျမႇဳပ္ႏွံရာ၏-ဟု ဆိုလိုပါသည္။

အႏုဂါမိက ေရႊအိုးဟူသည္မွာ သံသရာ၌ အရိပ္ကဲ့သို႔ မိမိ သြားေလရာ ထက္ၾကပ္လိုက္ပါတတ္ေသာ ဒါန၊ သီလ၊ သံယမ စေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ဆိုလိုသည္ဟု ေဟာေတာ္မူထားပါသည္။
( အက်ယ္ကို ေဖာ္ျပပါ သုတ္အဖြင့္တို႔တြင္ ၾကည္ႏိုင္ပါသည္ )
********************************************************************************

( ေမး ) ( ပါရာဇိက အမ်ိဳးမ်ိဳး )
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းပါရာဇိက၊ ရွင္သာမေဏပါရာဇိက၊ ဘိကၡဳနီပါရာဇိက၊ သာမေဏရီပါရာဇိက ႏွင့္ လူပါရာဇိကတို႔ ဆံုးရႈံးပံုကို ရွင္းျပေပးပါဘုရား။
တဖန္ ထိုပါရာဇိက က်သူမ်ား၊ မဂ္ဖိုလ္မွ မတားျမစ္၊ ( မဆံုးရႈံးရ ) ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပံုႏွင့္ သီလရွင္မ်ား ပါရာဇိက က်ႏိုင္-မက်ႏိုင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။
( ေစာရန္ႏိုင္ထြန္း-တာခ်ီလိတ္ )

( ေျဖ )
ပါရာဇိက ဟူသည္ မဂ္ဖိုလ္မွ ဆံုးရႈံးျခင္းျဖစ္၍ ရဟန္း၏ ပါရာဇိက ေလးပါးမွာ-
၁။ ေမထုန္မႈ ျပဳျခင္း။
၂။ လူဇာတ္ရွိသူကို သတ္ျခင္း။
၃။ တမတ္ႏွင့္ အထက္ ေငြေၾကး၊ ၄င္းတမတ္ႏွင့္ အထက္ ထိုက္တန္ေသာ ၀တၳဳကို ခိုးယူျခင္း။
၄။ မရွိေသာ မရေသးေသာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ကို ေျပာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

သာမေဏ၌ လိင္ဆယ္ပါးကို က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘိကၡဳနီ၌ ရဟန္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပပါေလးပါးႏွင့္ ဘိကၡဳနီဆိုင္ရာ အျခားေလးပါး ေပါင္းေသာ္ ရွစ္ပါး ျဖစ္သည္။
သာမေဏရီ (သာမေဏမ)မွာ သာမေဏႏွင့္အတူ ျဖစ္သည္။

လူတို႔မွာ ပါရာဇိက-ဟု အမည္မတပ္ေသာ္လည္း သဂၢႏၲရာယ္ မဂၢႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ ပဥၥာနႏၲရိယ ကံငါးပါးကို က်ဴးလြန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

(ရဟန္း ) ဘိကၡဳ ွႏွင့္ ဘိကၡဳနီတို႔အဖို႔ ဘိကၡဳ ဘိကၡဳနီဘ၀တို႔မွ လူထြက္၊ လူ၀တ္လဲလိုက္လွ်င္၄င္း။
သာမေဏ သာမေဏရီတိုၽ႔မွာ သရဏဂံုသီလ ထပ္မံခံယူလိုက္လွ်င္၄င္း၊
စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္မွ မတားျမစ္၊ ( မဆံုးရႈံး ) ႏိုင္။ ဤသည္တို႔မွာ ပါရာဇိက ကုစားနည္း ျဖစ္သည္။

လူပါရာဇိက-ဟု ဆိုအပ္ေသာ အမိ၊ အဖ သတ္ျခင္းစေသာ ကံႀကီးမ်ားမွာမူ ဂရုကံႀကီးမ်ား ျဖစ္၍ မည္သည့္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္မွ် အပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္ျခင္းမွ မတားျမစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

အဇာတသတ္မင္းသည္ ဘုရားကို ရာသက္ပန္ ၾကည္ညိဳလ်က္ မျပတ္လွဴဒါန္း၍ သီလေဆာက္တည္ကာ ေနခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ပထမသံဂါယနာတင္သည္အထိ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ခဲ့သည္။
ဤကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ႀကီးမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ခမည္းေတာ္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကို သတ္ခဲ့မိသျဖင့္ ေလာဟကုမၻီငရဲ၌ က်ေရာက္ရေသးသည္။

ယခုကာလ သီလရွင္မ်ားအတြက္ကား လူတို႔ ပါရာဇိကအတိုင္းသာ မွတ္သားသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရဟန္း ႏွင့္ မာတုဂါမ အဘိဓမၼာအေမး အေျဖ )
အရွင္ဘုရား၊ အဘိဓမၼာအေမး အေျဖမ်ားကို ရဟန္းငယ္ႏွင့္ မာတုဂါမ (မိန္းမ) အေမး အေျဖ ျပဳလုပ္ေကာင္းပါသလား ဘုရား။
ေမးမည္ ေျဖမည္ဆိုပါက မည္သည့္အက်ိဳးအျပစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသလဲဘုရား။
မည္သို႔ ေမးႏိုင္ ေျဖႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ျမိဳင္-တေရာ္ေျမ )

( ေျဖ )
သုတ္၊ အဘိဓမၼာ၊ ၀ိနည္း ပိဋကတ္ဆိုင္ရာမ်ား ဗုဒၶဘာသာေရးရာမ်ားကို ပညာတတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားအား မာတုဂါမမ်ားအေနျဖင့္ ေမးျမန္းေလ့လာသင္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္ကပင္ အရွင္အာနႏၵာသည္ သာ၀တၳိျပည္ ေကာသလမင္းႀကီး နန္းေတာ္ေဆာင္အတြင္း၌ မလႅိကာ၊ ၀ါသဘခတၱိယ၊ စေသာ မိဖုရား ေမာင္းမမိႆံမ်ားအား ပိဋကတ္စာေပ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ျပႆနာေျဖျခင္းမ်ားကို ျမတ္စြာဘုရား၏ ေစခိုင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဓမၼပ၏ အ႒ကထာတြင္ ပါရွိပါသည္။

ထို႔အတူ ေကာသမၻီျပည္ ဥေတနမင္းႀကီး၏ နန္းေတာ္တြင္းမွာလည္း ျပဳလုပ္သင္ၾကားေပးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္၊
သို႔ေသာ္ ၀ိနည္းေတာ္အရ မာတုဂါမခ်ည္းရွိေသာ ပရိသတ္၌ ေဟာၾကား ေျဖၾကားလွ်င္ အာပတ္သင့္ႏိုင္သျဖင့္ ေယာက်္ားကေလး တဦးတေလ အနီးတြင္ ရွိသင့္သည္ကိုမူ သတိျပဳသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သိကၡုာပုဒ္မညီေသာ ရဟန္းမ်ား )
အရွင္ဘုရား၊ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ႏွင့္မညီေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ေ၀ဖန္ေျပာဆို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လွ်င္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား၊
( ဥပမာ ) ဓားျပတိုက္ရာတြင္ လက္ေထာက္ခ်ျခင္း၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမၾကည့္၊ မတရား ဘက္လိုက္သျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ဆင္းရဲသား ပိုမို နစ္နာဆံုးရႈံးျခင္း )
( ဥိးခင္ေမာင္သိန္း-ေညာင္ေရႊျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦသီလ ေထရုပၸတၱိ-၌
ဟဲ့-ငတိုး၊ ရွင္ဘုရင္ႀကီးတဦးမွာ သားေတာ္ ၂-ပါးရွိတယ္။
အႀကီးက တရားရွိတယ္၊ ခင္မင္ၾကည္ညိဳသူ မ်ားတယ္၊
အငယ္က တရားမရွိဘူး၊ မုန္းတီးသူေတြ မ်ားတယ္၊

ထိုလူယုတ္မာေလးကို လက္ျဖင့္သြားလုပ္လွ်င္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ။
( သူ႔အေဖ ရွင္ဘုရင္ႀကီးက လက္ျဖတ္ပါလိမ့္မယ္ ဘုရား။)

ဆဲေရးတိုင္းထြာလွ်င္ေကာ၊
( အာဟက္ခံရပါလိမ့္မယ္ဘုရား )

ေအးေအး၊ မင္းတို႔ ဒီလိုသိရင္ေတာ္ျပီ။
ဘုရားရွင္ သားေတာ္ေတြအေပၚလဲ နင္တို႔ သတိထားတတ္ေရာ့ေပါ့-ဟု မိန္႔တယ္။

ဆူးေပၚဖက္က်မို႔ ငါျဖင့္ လန္႔လိုက္ေလကြယ္၊ ေမာင္ဘိုးအင္ရယ္-ဟု
ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔၌ ဦးဘိုးအင္ ဆိုသည့္ သူ၏မိတ္ေဆြအား ေရွ႔ေန ဦးတိုးႀကီးက ျပန္၍ ေျပာျပဖူးသည္ဆို၏။-ဟု ပါရွိသည္။ ထိုဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးသီလ စကားေတာ္အတိုင္း မွတ္သားအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သိကၡာပုဒ္အက်ယ္ )
အရွင္ဘုရား၊ ၀ိနည္းတဲ့ သိကၡာ၊ ႏွစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ့္ခြန္မွ၊ ခ်ဲ႔ျပေသာအခါ၊ ကုေဋလာ၊ ကိုးေထာင္ေက်ာ္သာ၍၊ ဘယ္သိကၡာ ဘယ္မွပြားသည္ဟု၊ အက်ဥ္းသာ သြင္းကာၾကားလို႔ရယ္၊ ပြားျပေစေၾကာင္း။
( အရွင္ေတေဇာဘာသ-မူလမင္းကြန္း သတိပ႒ာန္ေက်ာင္း၊ မုဒုံျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ကိုးေထာင္တရာ၊ ရွစ္ဆယ္သာ၊ သခၤ်ာကုေဋထုတ္၊
ငါးသန္းသံုးေသာင္း၊ ေျခာက္ေထာင္ေပါင္း၊ မ်ားေတာင္း သိကၡာပုဒ္။
ပါတိေမာက္သာ၊ မဆိုရာ၊ ေလးျဖာ သီလခ်ဳပ္။
ေပယ်ာလလွ်င္၊ အျမြက္တင္၊ ခ်ံဳးလွ်င္ ျပေဆာင္လုပ္။
မည္သည့္သိကၡာ၊ ပုဒ္မွလာ၊ ေျပာသာမည္မဟုတ္။
အပရိယႏၲ၊ ျမတ္သီလ၊ ေဟာျပသိကၡာပုဒ္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဘုရားတဆူ ခၽြတ္ေသာသူႏွင့္ ဘုရားပေစၥကဗုဒၶါတို႔ စ်ာန္တန္ခိုး )
အရွင္ဘုရား၊
၁။ ဘုရားရွင္တဆူလွ်င္ ဘုရားရွင္ႏွင့္အတူ ကၽြတ္တမ္း၀င္ႏိုင္မည့္သူ ပုဂၢိဳလ္အေရအတြက္ ပိုင္းျခားျပီးျဖစ္သည္မွာ ဟုတ္ပါသလား၊ မည္မွ်ပါနည္း၊ မည္သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ပါသနည္း။
၂။ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူရန္ ရက္အနည္းငယ္သာ က်င့္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါ တို႔သည္ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္မူသည္ႏွင့္ စ်ာန္တန္ခိုးမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ရရွိပါသလား၊ သိလိုပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( သူရငယ္-ပြင့္ျဖဴ )

( ေျဖ )
စတု၀ီသတာ သေခ်ၤေယ်ာ-စေသာ ဂါထာျဖင့္ ဘုရားတဆူလွ်င္ ကၽြတ္တမ္း၀င္မည့္သူ ၂၄-သေခ်ၤႏွင့္ ကုေဋ ၆၀ ဗိုလ္ေျခ တသိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း တထာဂတုပၸတၱိက်မ္းတြင္ ဆိုသည္။
ထို႔အတူ ဇိနာလကၤာရက်မ္းကလည္း ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ ခိုင္ခံ့ေသာ ပါဠိအ႒ကထာက်မ္းတို႔တြင္ မလာရွိသည့္အျပင္ ဓမၼပဒက်မ္းတို႔၌ တဂါထာ တဂါထာကို ေဟာေတာ္မူလွ်င္ ကၽြတ္တမ္း၀င္ေသာ သတၱ၀ါေ၀ေနယ်တို႔ မေရတြက္ႏိုင္ ဟူ၍၄င္း။
မဟာသမယသုတ္၊ မဂၤလသုတ္၊ စူဠရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္၊ သမစိတၱပဋိပဒါသုတ္၊ ဓမၼစကၠသုတ္၊ ပရာဘ၀သုတ္တို႔ကို ေဟာရာ၌ ကၽြတ္တမ္း၀င္သူ အပၸေမယ် အသေခ်ၤယ် အနႏၲရွိသည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္၄င္း၊
ဘုရားတဆူ တဆူ၌ ကၽြတ္တမ္း၀င္သူ မည္မွ်ဟု မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၂။ ပဋိသမၻိဒါပတၱ၊ ဆဠာဘိည ရဟႏၲာတို႔သည္ပင္ ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း စ်ာန္အဘိညာဥ္ တန္ခိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ရဟႏၲာထက္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ဘုရားပေစၥကဗုဒၶါတို႔၌ သစၥာေလးပါးကို သိလွ်င္သိခ်င္း စ်ာန္တန္ခိုးမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ရလာႏိုင္ေၾကာင္းကို အထူးေျပာဖြယ္ပင္ လိုေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ရဟန္း ႏွင့္ သံဃာ )
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းႏွင့္ သံဃာ ကြာျခားမႈ ရွိပါသလားဘုရား၊
အခ်ိဳ႔က ရဟန္းသံဃာ-ဟု တြဲေခၚပါသည္၊
ရဟန္းခံပြဲဟုသာ ေခၚၾကျပီး သံဃာခံပြဲ-ဟု မေခၚၾကပါ၊
သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းခဲဘြယ္ေဘာဇဥ္ ပစၥည္း၀တၳဳ လွဴသည္ဟုသာ သံုးၾကပါသည္၊ ရွင္းျပေတာ္မူပါဘုရား။
( တင္တင္ယု-ေရႊျပည္သာျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ပုဂၢိဳလ္တပါးခ်င္းကို ရဟန္း-ဟုေခၚ၍ ေလးပါးႏွင့္ ေလးပါးမွအထက္ကို သံဃာ-ဟု ေခၚပါသည္။
သံဃာဟူ႐ာ၌ မွတ္သားရန္မွာ သံဃာဟုဆိုလွ်င္ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ အစုအဖြဲ႔ အေပါင္းအစည္းဟု မွတ္သား၍ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္၊ အရွင္မဟာကႆပမွစ၍
သာသနာ တေလွ်ာက္လံုးႏွင့္ ယခုမ်က္ျမင္ထင္ရွားရွိေသာ ရဟန္းသာမေဏမ်ားအထိ ျမင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို႔ျမင္ထားမွသာလွ်င္ သံဃာေတာ္ဟုဆို၍ လွဴဒါန္းရာ၌ ရဟန္းသာမေဏတပါးကို ဆြမ္းေလာင္းရာ၌ျဖစ္ေစ၊ သံဃႆ ေဒမ-ဟု ဆို၍ လွဴလွ်င္ သံဃာေတာ္အားလံုးကို လွဴရာေရာက္ပါသည္။ ယင္းသို႔ သံဃာေတာ္ အားလံုးကို အာရံုျပဳ၍ လွဴရာ၌ ဒုႆီလ၊ အလဇၨီ-ဟူ၍ မရွိေတာ့ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာတိုင္း သံဃာေတာ္အား လွဴဒါန္းပူေဇာ္တတ္ရန္ႏွင့္ ရဟန္းႏွင့္သံဃာကို ကြဲျပားရန္ အထူးပင္ အေရးႀကီးေပသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( စိတ္တခုယုတ္ ကိုးဆယ္ ႏွင့္ စိတ္ကုေဋတသိန္း )
အရွင္ဘုရား၊ စိတ္ ၈၉-ပါး၊ ( စိတ္တခုယုတ္ ကိုးဆယ္ ) ရွိသည္ဟု သျဂႋဳဟ္တြင္ ဆိုထားပါသည္၊
လက္ဖ်စ္တတြက္အတြင္း စိတ္ေပါင္း ကုေဋတသိန္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုထားပါသည္၊
ဘာကိုအမွန္ယူရပါမည္နည္း ဘုရား။
( မသင္းသင္းေအး-ဒဂံုျမိဳ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း )

( ေျဖ ) စိတ္ ၈၉ ( စိတ္တခုယုတ္ ကိုးဆယ္ )ဆိုသည္မွာ စိတ္အမ်ိဳးအမည္တို႔ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ထိုစိတ္တခုယုတ္ ကိုးဆယ္ထဲမွ (၀ါ) စိတ္၈၉-ထဲမွ စိတ္တခုတခုတို႔၏ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈမွာ လက္ဖ်စ္တတြက္၊ လွ်ပ္တျပက္အတြင္းတြင္ ကုေဋတသိန္း(မက) ျဖစ္ပ်က္၍ေနပါသည္၊

ဥပမာ-မိုးသားကင္းစင္ေသာ ညအခါတြင္ ေကာင္းကင္ကိုေမာ့ၾကည့္လွ်င္ ၾကယ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို တျပိဳင္နက္ ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ ၾကယ္တလံုးကို ၀ီထိစိတ္ ၃-၄ႀကိမ္ ျဖစ္ျပီးမွ ျမင္ျပီး၊ ေနာက္တလံုးကို ေျပာင္း၍ ၀ီထိမ်ားက်၍ ျမင္ရပါသည္၊ ၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာကို တလံုးျပီးတလံုး ၀ီထိမ်ားက်၍ ျမင္ရေသာ္လည္း ၀ီထိစိတ္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ျမန္လွ၍ တျပိဳင္တည္း ျမင္ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ လက္ဖ်စ္တတြက္ လွ်ပ္တျပက္အတြင္း စိတ္ေပါင္း ကုေဋတသိန္းမက ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို သေဘာေပါက္္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဆြမ္းဟင္းေလာင္းလွဴျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ အခ်ိဳ႔အိမ္မ်ား၌ ဆြမ္းခံသံဃာ အပါးေရ လြန္စြာမ်ားျပားသျဖင့္ ဆြမ္းဟင္းေလာင္းလွဴရာ၌
ဥပမာ-ခရမ္းသီးႏွပ္၊ ကန္ဇြန္းရြက္ေၾကာ္ စသည့္ ဒုတိယတန္းစား ဟင္းမ်ားႏွင့္ ေလာင္းလွဴၾကပါသည္။
၄င္းတို႔စားေသာအခါ ဥပမာ-ၾကက္ ၀က္ စသည့္ ပထမတန္းစားဟင္းမ်ားႏွင့္ စားၾကပါသည္၊ ဤကဲ့သို႔ ေလာင္းလွဴၾကသျဖင့္ မည့္သည့္အက်ိဳး အျပစ္မ်ားရွိသည္ကို သိလိုပါသည္အရွင္ဘုရား။
( မခ်ိဳ-အလံု )

( ေျဖ )
ဆြမ္း ခဲဘြယ္ ေဘာဇဥ္ စသည္ လွဴဒါန္းရာ၌
၁။ ဒါန ဒါသ-မိမိသံုးေဆာင္သည္ထက္ ယုတ္ည့ံေသာ ၀တၳဳကို လွဴဒါန္းျခင္း။
၂။ ဒါန သဟာယ-မိမိသံုးေဆာင္သည္ႏွင့္ အလားတူ၀တၳဳကို လွဴဒါန္းျခင္း။
၃။ ဒါန သာမိ-မိမိသံုးေဆာင္သည္ထက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀တၳဳကို လွဴဒါန္းျခင္း-ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိသည္။

ထိုတြင္ ၁-မွာ ကၽြန္တို႔ကို ေကၽြးသကဲ့သို႔ျဖစ္၍
၂-မွာ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို ေကၽြးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။
၃-မွာ အစိုးတရပုဂၢိဳလ္ မိမိအရွင္သခင္တို႔အား ေကၽြးေမြးဧည့္ခံသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေစတနာကိုလည္း အစဥ္အတိုင္း ဟီန၊ မဇၩိမ၊ ပဏီတ-ဟု ဆိုသျဖင့္ အက်ိဳးေပးရာတြင္လည္း အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္ အက်ိဳးေပးႏိုင္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၀-ခု ဧျပီလ )

No comments: