Sunday, February 22, 2009

ပုံျပင္ ( ၁၁ )

( ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိျခင္း၏ အက်ိဳး )

ေရွးအခါက တိုင္းျပည္တျပည္တြင္ ပညာရွိပုေရာဟိတ္ အမတ္ႀကီးတဦး ရွိသည္၊ တခါေသာ္ ထိုပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္တို႔ တခုေသာျပႆနာအတြက္ သေဘာကြဲလြဲၾက၏၊
မင္းႀကီးကလဲ ငါ-ဘုရင္ပဲ ဟု မင္းမာန္ျဖင့္ အေလွ်ာ့မေပးေခ်၊
ပုေရာဟိတ္ကလည္း ငါ ေျပာတာအမွန္ပဲ၊ သူလဲ ေကာင္းဖို႔၊ ႏိုင္ငံလဲ ေကာင္းဖို႔ ေျပာတာပဲ-ဟု အေလွ်ာ့မေပးေခ်၊

ဘုရင္က ရာဇမုန္ပြားကာ ပုေရာဟိတ္အမတ္ႀကီးကို ရာထူးမွ ခ်၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို သိမ္း၊ ပင္ကိုယ္က ပါလာတဲ့ ပစၥည္းေလာက္ႏွင့္ ျမိဳ႔ျပင္မွာေနေစ-ဟု အမိန္႔ေတာ္ ခ်လိုက္သည္။

ပုေရာဟိတ္ႀကီးသည္ ျမိဳ႔ျပင္မွာ တဲထိုး၍ ဆင္းရဲစြာ ေနရေသာ္လည္း မိမိ၏၀တၱရားကို မပ်က္ကြက္ေစဘဲ ညစဥ္ ေကာင္းကင္နကၡတ္တို႔ကို ၾကည့္ရႈေလ့ရွိေပသည္၊ ထိုစဥ္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္သူက ဆင္ျခင္မိသည္မွာ- ငါေမးတိုင္း လက္ေအာက္မွဴးမတ္မ်ား၊ မင္းခ်င္းမ်ားက တိုင္းျပည္သာယာပါတယ္၊ မုဒိန္း ဒႏၲ-စသည္တို႔ ကင္းရွင္းပါတယ္-လို႔ ေလွ်ာက္တင္ၾကတယ္၊ ယင္းတိုပေျပာတဲ့အတိုင္း မွန္-မမွန္ သိရေအာင္ ငါကိုယ္တိုင္ထြက္၍ စံုစမ္းမည္-ဟု ၾကံစည္မိ၏။

သို႔ျဖင့္ ညအခါ တဦးတည္း ရုပ္ဖ်က္ကာ လက္နက္ကိုင္၍ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကား သြားေနေလသည္၊ ထိုသို႔သြားလာေနစဥ္ မိမိႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွလာၾကေသာ လူတစုႏွင့္ ေတြ႔မိရာ ထိုလူမ်ားက
ေဟး---ေရွ႔ကလာတာ ဘယ္သူလဲ-ဟု ေမး၏၊ မင္းႀကီးက ကၽြန္ေတာ္ ညလူပါ-ဟုေျဖ၏၊
သူခိုးမ်ားက တေယာက္တည္းလား၊ အမ်ားနဲ႔လား-ဟု ေမးရာ
မင္းႀကီးက မခိုးတတ္ ခိုးတတ္ဆိုေတာ့ တေယာက္တည္းပါပဲ-ဟု ေျဖျပီးလွ်င္
ဆရာတို႔လက္ခံရင္ တပည့္အျဖစ္ လိုက္လိုပါတယ္-ဟု ေျပာ၏၊
သူခိုးအုပ္စုက လက္ခံသျဖင့္ လိုက္သြားရ၏၊
ျမိဳ႔ျပင္ရွိ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္း၏ တဲအနီး သစ္ပင္ေအာက္တြင္ အခ်ိန္ကို ငံ့လင့္ကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။

ထိုစဥ္ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္း အမတ္ႀကီးလည္း တဲမွထြက္ကာ ေကာင္းကင္နကၡတ္ကို ၾကည့္ျပီးလွ်င္ သူ၏ဇနီးအား ဤသို႔ေျပာ၏။ ရွင္မေရ၊ ငါတို႔ဘုရင္ဟာ ခိုးသူေတြ လက္ထဲ ေရာက္ေနခဲ့တယ္၊ သို႔ေပမဲ့ စိုးရိမ္စရာမရွိပါ၊ သံုးနာရီအၾကာမွာ ခိုးသူေတြလက္ထဲက လြတ္မွာပဲ-ဟု ေျပာ၏၊ ထိုအခါ ဇနီးက ရွင္ဟာ အမွတ္သည္းေျခ မရွိဘူး၊ ရွင္ဘုရင္က ရာထူးခ်ထားလို႔ ကၽြန္မတိုပ ျမိဳ႔ျပင္မွာ တဲပုတ္နဲ႔ ေနေနရတယ္၊ အခု ရွင္ေျပာတဲ့စကား မင္းႀကီးနား ေရာက္သြားရင္ ရွင္ေတာ့ အသတ္ခံရေတာ့မွာပဲ-ဟု ေျပာရာ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းက ရွင္မရယ္-ဒီလိုမေျပာပါနဲ႔၊ ခုလို ဆင္းရဲစြာေနရတာ ဘ၀ ဘ၀က ျပဳခဲ့တဲ့ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ပါ၊ မင္းႀကီးရဲ႔ ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိရမယ္၊ တို႔ကို မသတ္ဘဲထားတာကို မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရမယ္၊ မင္းႀကီးရဲ႔ ဘုန္းရိပ္ ကံရိပ္ေၾကာင့္ တို႔ဆင္းရဲေပမယ့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မင္းႀကီးအေပၚ သစၥာရွိရမယ္-ဟု ေျပာ၏။

ဘုရင္ႀကီးလည္း ထိုစကားမ်ားကို ၾကားသိရလွ်င္ ငါ-ပုေရာဟိတ္ႀကီးကို ရာထူးခ်မိတာ မွားသြားေလျပီ-ဟု သတိသံေ၀ဂရ၍ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္မိသည္။ အခ်ိန္က်လွ်င္ ခိုးသူတို႔လည္း တိုက္တတိုက္ကို ၀င္ေရာက္ခိုးယူၾက၍ ေ၀စုခြဲကာအသီးသီး မိမိတို႔လိုရာ သြားၾက၏၊ ဘုရင္ႀကီးလည္း ထိုက္တန္သည့္ေ၀စုရကာ နန္းေတာ္သို႔ ျပန္လာခဲ့၏။ ေနာက္တေန႔ ညီလာခံသဘင္၌ မင္းႀကီးက အသစ္ခန္႔ထားေသာ ပုေရာဟိတ္အား ညက နကၡတ္တာရာမ်ားကို ၾကည့္ပါရဲ႔လား-ဟု ေမး၏၊ ပုေရာဟိတ္အသစ္က ညက နကၡတ္တာရာမ်ားကို ၾကည့္ပါတယ္၊ တိုင္းျပည္ ၀ေျပာသာယာျပီး မင္းႀကီးလဲ ဘုန္းတန္ခိုး တိုးတက္ပါလိမ့္မယ္-ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

မင္းႀကီးက ပုေရာဟိတ္အသစ္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို မွတ္ထားလိုက္၏၊ ထို႔ေနာက္ မင္းခ်င္းတေယာက္ကို ေစလႊတ္၍ ျမိဳ႔ျပင္မွ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းကို ေခၚေစ၏။ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္း၏ ဇနီးက မင္းႀကီးထံမွ အေခၚလႊတ္ေၾကာင္းသိရေသာ္ ၄င္း၏ခင္ပြန္းအား ကၽြန္မမေျပာဘူးလား၊ ရွင္ ညကေျပာတာေၾကာင့္ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ သင့္ေတာ့မယ္-ဟု ငိုယိုေျပာဆို၏၊ ထိုအခါ ပုေရာဟိတ္ႀကီးက ရွင္မရယ္ အေခၚလႊတ္ရံုႏွင့္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ သင့္ရမွာလား၊ က်ဳပ္ကို ဒဏ္ခတ္ခ်င္ရင္ လက္မရြ႔အာဏာသားေတြနဲ႔ ေခၚမွာ၊ မပူပါနဲ႔-ဟု ေျပာ၍ နန္းေတာ္သို႔ လိုက္သြားေလ၏။

မင္းႀကီးက ညက ေကာင္းကင္နကၡတ္မ်ား ၾကည္မိသလား၊ ဘယ္လိုနိမိတ္မ်ား ျမင္ပါသလဲ-ဟု ေမးရာ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းက ညက ေကာင္းကင္နကၡတ္မ်ားကို ၾကည့္ပါတယ္၊ မင္းႀကီးဟာ ခိုးသူမ်ားလက္ထဲကို ေခတၱမွ် က်ေရာက္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္၊ သို႔ေပမယ့္ သံုးနာရီခန္႔ၾကာရွိေတာ့ ခိုးသူမ်ားထံမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္-ဟု ေလွ်ာက္တင္၏။ ထိုအခါ မင္းႀကီးက ပုေရာဟိတ္ေဟာင္း ေျပာတာနဲ႔ ညက ငါကိုယ္တိုင္ျဖစ္ခဲ့တာ တထပ္တည္းပဲ၊ အံကိုက္ပဲ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းႀကီးက ငါ့အေပၚမွာ သစၥာရွိတယ္၊ ေက်းဇူးတရားကို သိတတ္တယ္၊ ျပဳေနက်၀တၱရားကို မပ်က္မကြက္ျပဳေပတယ္-ဟု ေျပာဆိုျပီးလွ်င္ လိမ္လည္ေျပာဆိုသည့္ ပုေရာဟိတ္အသစ္ကို ရာထူးမွခ်၍ ပုေရာဟိတ္အေဟာင္းအား ရာထူးဌာနႏၲရ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျပီး ခ်ီးေျမာက္ေလသည္။
(အကိုး။ နာနာဆႏၵဇာတ္ေတာ္ကို မွီးပါသည္)

( တကၠသိုလ္ေခမာ-က်ဳိက္လတ္ )
********************************************************************************

( မတူညီေသာ ခံစားခ်က္မ်ား )

ကိုဖိုးေသာင္းႀကီး ေလျဖတ္သြားလို႔တဲ့ေတာ့
ဟဲ့ ဘယ္ကိုဖိုးေသာင္းလဲ၊ အေရွ႔ပိုင္းက ဖိုးေသာင္းလား၊ အေနာက္ပိုင္းက ဖိုးေသာင္းလား၊
အေရွ႔ပိုင္းက ငွက္ေထာင္မုဆိုး ကို ဖိုးေသာင္းေလ၊ မေန႔က ေလျဖတ္သြားတာတဲ့၊ ေျခေထာက္ေရာ လက္ေတြပါ ေကြးေကာက္ျပီး လႈပ္လို႔မရေတာ့ဘူးတဲ့။

ေအးဟယ္၊ သနားစရာ၊ အင္း-ကာလ၀ိပါက္ ေနာက္ပိုးတက္ျပီ ထင္ပါရဲ႔၊
ေနပါဦး ႀကီးေဒၚစိန္ရဲ႔၊ ဘာရယ္ ကာလ၀ိပါက္ ေနာက္ပိုးတက္ ဟုတ္လား၊
ေအးေပါ့ေအ၊ ဖိုးေသာင္းက ငွက္ေတြေထာင္ဖမ္းျပီး စီပြားရွာေနတာမို႔လား၊ ငွက္ေတြ အမ်ားႀကီးမိတဲ့ေန႔ဆို တေယာက္တည္း မႏိုင္မနင္းဆိုေတာ့ မပ်ံႏိုင္ေအာင္ အေတာင္ေတြခ်ိဳး၊ ေျခေတြခ်ိဳးျပီး ထားတယ္မို႔လား၊ အခုလဲ သူ႔ေျခေထာက္ေတြ ခ်ိဳးထားသလို ေကြးေကာက္ျပီး မလႈပ္ႏိုင္တာေနမွာေပါ့၊ အင္း-ဒုကၡ ဒုကၡ၊
၀ဋ္ေတြမ်ား ေၾကာက္စရာ တယ္ေကာင္း၊ ဘ၀မျခားဘဲ ခံစားရတယ္၊ တို႔မ်ားေတာ့ ေၾကာက္တယ္ေဟ့၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီဘ၀မွာ ငယ္ငယ္ေလးထဲက သူမ်ားအသက္ကို မသတ္ရဲဘူး၊ သူမ်ားကို နာက်င္ေအာင္ မလုပ္ခဲ့ဖူးဘူး။

ဒါေၾကာင့္ထင္တယ္ေနာ္၊ ႀကီးေဒၚစိန္က အသက္ႀကီးေနေပမယ့္ သန္သန္ျမန္ျမန္ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ၊ ေရာဂါလဲ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မရွိဘူး၊
ေအးေပါ-ေအးပံုရယ္၊ ဒါလဲ ပါမွာေပါ့၊
အင္း ဒီေန႔ထိေတာ့ က်န္းမာေနပါေသးတယ္၊ မနက္ျဖန္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေပါ့ကြယ္၊
အင္း-ညေနေစာင္း ေအးပံုအားရင္ တို႔ဖိုးေသာင္းကို သြားျပီး ေမးၾကရေအာင္ကြယ္၊ သနားစရာပါ၊
အသက္ကျဖင့္ ဘာရွိေသးတုန္း၊ အလြန္ဆံုးရွိမွ ေလးဆယ့္ငါး၊ ငါးဆယ္ေပါ့။

ဟုတ္ကဲ့ပါ-ႀကီးေဒၚစိန္၊ ညေန ကၽြန္မအားပါတယ္၊ သြားၾကတာေပါ့ေနာ္၊
ညေနပိုင္းတြင္ ႀကီးေဒၚစိန္ႏွင့္ ေအးပံုတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ရြာအေရွ႔ပိုင္းရွိ ကိုဖိုးေသာင္း၏ အိမ္သို႔ လူနာေမး သြားၾကသည္။ ကိုဖိုးေသာင္းကေတာ့ ခုတင္ေပၚတြင္ ပက္လက္၊ စကားမေျပာႏိုင္၊ ၀ူး၀ူး၀ါး၀ါးႏွင့္သာ ေအာ္ေနသည္၊
ကိုဖိုးေသာင္း၏ လူမမည္အရြယ္ ကေလးမ်ားမွာလည္း သူ႔တဲေလးထဲတြင္ ဟိုတေယာက္ ဒီတေယာက္၊ မိန္းမျဖစ္သူ မတုတ္ကေတာ့ သူ႔ေဘးနားမွာထိုင္ျပီး စိတ္ဓာတ္က်ေနပံုရသည္၊ ေဒၚစိန္တို႔ကိုျမင္ေတာ့-

ေၾသာ္-ေဒၚႀကီးစိန္ လာလာ၊ ထိုင္ပါ၊ ကိုဖိုးေသာင္း အျဖစ္ကေတာ့ ဒါပါပဲေတာ္၊ ဒီေန႔ပါဆို ႏွစ္ရက္ရွိျပီ။
ဟဲ့-ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ မတုတ္ရဲ႔၊ ဖိုးေသာင္းက မာမာခ်ာခ်ာ သန္သန္ျမန္ျမန္ႀကီးပဲ၊
ဟုတ္တယ္ ေဒၚႀကီးစိန္ေရ၊ ဟိုေန႔ညက အိုက္တယ္ဆိုျပီး အက်ၤ ီခၽြတ္အိပ္တယ္၊ ေလက တဟူးဟူးတိုက္ေနတဲ့ အိမ္ေရွ႔ကြပ္ပ်စ္မွာ အိပ္တယ္ေလ။ သန္းေခါင္ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ဒီလိုျဖစ္သြားတာပဲ၊ က်ဳပ္ သူ႔ကို ေျပာပါေသးတယ္၊ မရဘူး၊ အပူဒဏ္မခံႏိုင္ဘူးတဲ့ေလ၊ ခုေတာ့ ၾကည့္ပါဦး။

ထိုစဥ္ ကိုဖိုးေသာင္း သူ႔မိန္းမကို စကားေျပာခ်င္ပံုရသည္၊ ၀ူး၀ူး၀ါး၀ါးေအာ္ေနသည္၊ သြးရည္ေတြကလည္း တမ်ားမ်ား က်ေန၏၊ ကိုဖိုးေသာင္းအျဖစ္က မၾကည့္ရက္စရာ၊
ႀကီးေဒၚစိန္က မ်က္ႏွာလႊဲကာ အိမ္အတြင္းသို႔ ဟိုဟိုဒီဒီ မ်က္လံုးေရာက္သြား၏၊ မီးဖိုေပၚရွိ က်ပ္ခိုးစင္ေပၚတြင္ အသားကင္၊ အသားေျခာက္ အခ်ိဳ႔ကို ေတြ႔ရသည္။

ဟို တစို႔ထိုးထားတဲ့ အကင္ေတြက ဘာေတြတုန္း မတုတ္ရဲ႔၊ ေၾသာ္-ႀကီးေဒၚစိန္ ဒါေလ လမိုက္ရက္တုန္းက ကိုဖိုးေသာင္း ငွက္ေတြ အမ်ားႀကီးရလာလို႔ တခ်ိဳ႔လဲေရာင္း၊ တခ်ိဳ႔လဲ ကင္ထားတာ၊ တခါတည္း ေရာင္းမကုန္လို႔ေလ။
ဟင္-ဟုတ္လား၊ ငွက္အရွင္ေလးေတြေရာ က်န္ေသးလား မတုတ္၊
ဟုတ္ကဲ့-အေတာင္ မခ်ိဳးရေသးတဲ့ ငွက္အငယ္ေလးေတြေတာ့ က်န္ေသးတယ္၊
ႀကီးေဒၚစိန္ လိုခ်င္လို႔လား။

ေအးကြယ္-ႀကီးေဒၚစိန္ လိုခ်င္လို႔ ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ေလာက္ ရွိလဲဟင္၊ သိပ္ေတာ့ မ်ားမ်ား မရွိပါဘူး၊
ငါးေကာင္ပဲ ရွိေတာ့တယ္၊ ေရဘဲေလးေတြေလ၊ ႀကီးေဒၚယူရင္ ေလွ်ာ့ေပးပါ့မယ္၊
ေအး-ေအး ေလွာင္ခ်ိဳင့္ေလးနဲ႔လား၊
မဟုတ္ဘူး ႀကီးေဒၚရဲ႔၊ ေျခေထာက္ေတြ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္ထားတာ၊ ငါးေကာင္ တခါတည္း တြဲေပးလိုက္မယ္၊ စားဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္တခါတည္း ကိုင္ေပးလိုက္မယ္ေလ။

အို-အို ေနပါေစ၊ မလိုပါဘူးကြယ္၊ ႀကီးေဒၚစိန္ ဘာသာဟိုက်မွ လုပ္ခိုင္းပါ့မယ္၊ ျပပါဦး၊ အေကာင္ေလးေတြ ၾကည့္ရေအာင္၊ မတုတ္က အိမ္ေနာက္ေဖးရွိ ပုတ္ျခင္းႀကီးထဲမွ ေရဘဲအငယ္ ငါးေကာင္ကို ႀကိဳးခ်ည္းလ်က္သား ထုတ္ေပးသည္။ ငါးေကာင္ တေထာင္ပဲ ေပးခဲ့ပါေတာ္၊ ႀကီးေဒၚစိန္ဆိုေတာ့ ေလွ်ာ့ေပးရမွာေပါ့။

ေအး-ေအး-ေရာ့ ဒီမွာပိုက္ဆံ၊
ႀကီးေဒၚစိန္က အတြင္းခံအက်ၤ ီအိတ္ကပ္ထဲမွ ေငြတေထာင္က်ပ္တန္ကို ထုတ္ေပးလိုက္သည္၊
ျပီးမွ သတိရဟန္ႏွင့္-
ေၾသာ္-ေမ့ေနလို႔ပါေအ၊ ေရာ့ ေရာ့ ႏွစ္ရာ၊ ဖိုးေသာင္းအတြက္ ဓာတ္စာဖိုး၊ ေဆးဖိုးေပါ့ေအ၊ တို႔မ်ားလဲ မခ်မ္းသာလို႔ မ်ားမ်ား မကူညီႏိုင္ဘူး။

ေက်းဇူးပါပဲ ႀကီးေဒၚစိန္ရယ္၊ ေဆးဖိုးကေတာ့ အေတာ္ကုန္မွာ၊ မနက္က ရြာေနာက္ပိုင္းက ေဒၚျမႀကီး လာျပီး ႏွိပ္သြားတယ္၊ ထူးမျခားနားပါပဲေတာ္။
ညေရာ-အိပ္ရရဲ႔လားဟဲ့။
ဘယ္အိပ္ႏိုင္မလဲ၊ ႀကီးေဒၚစိန္ရယ္၊ ေအာ္ေနတာပဲ၊ က်ဳပ္လဲ စိတ္ပ်က္တယ္၊ လူမမာရွိေတာ့ အလုပ္လဲ သြားျပီးမလုပ္ရ၊ ေငြလဲ မရွာႏိုင္၊ ကေလးေတြကလဲ မ်ားေတာ့ ဒုကၡေရာက္တယ္။

ေအးေပါ့ကြယ္၊ ဒီလိုေပါ့၊ ဒုကၡဆိုတာ လူတိုင္းမွာ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိၾကတာေပါ့၊ တတ္ႏိုင္သမွ်ေတာ့ ျပဳစုကုသ ေပါ့ေအ၊ ကဲ ကဲ တို႔သြားဦးမယ္၊
ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့
ေဒၚစိန္ႏွင့္ ေအးပံု စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ အိပ္ရာေပၚက ဖိုးေသာင္းကို တခ်က္ၾကည့္ျပီး ထြက္လာၾကသည္၊ ေဒၚစိန္ႏွင့္ ေအးပံုတို႔ ႏွစ္ေယာက္သား ေရဘဲေလးမ်ားကို တယုတယေပြ႔ျပီး ယူလာၾကသည္၊ အိမ္ေရာက္ေတာ့ တေကာင္ခ်င္း ႀကိဳးေျဖ၍ ဒဏ္ရာရေနေသာေနရာသို႔ နႏြင္းသိပ္ေပးျပီး ပ်ံႏိုင္ေသာေရဘဲေလးမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္သည္။

ေကာင္းကင္ယံသို႔ လြတ္လပ္စြာ ပ်ံတက္သြားေသာ ေရဘဲငွက္ေလးမ်ားကို ၾကည့္ရင္း မိမိကုသိုလ္အတြက္ ၾကည္ႏူးေနေသာ ေဒၚစိန္ႏွင့္ အိပ္ရာထဲတြင္ မလႈပ္ႏိုင္ မယွက္ႏိုင္ဘဲ ခံစားေနရေသာ ကိုဖိုးေသာင္းတို႔၏ ခံစားခ်က္တို႔ကား မည္မွ်ျခားနားေလစြတကား-ဟု ေအးပံု ေတြးေနမိသည္။

ငွက္မ်ားစြာရေလ့ရွိေသာ လကြယ္ည သန္းေခါင္တြင္ ကိုဖိုးေသာင္း ကြယ္လြန္သည္၊ ဆုေတာင္းတိုင္းသာ ျပည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကိုဖိုးေသာင္း ေကာင္းရာသုဂတိ လားပါေစ-ဟု လူတိုင္း ဆုေတာင္းေပးမည္သာ။
သို႔ေသာ္ သို႔ေသာ္ - - - - ။

( ခ်ယ္ရီ-ေရႊျခံ )

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ႏို၀င္ဘာ )

No comments: