Tuesday, February 3, 2009

ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ သတၱဌာန

မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္၏ အနီးတ၀ိုက္၌ ဗုဒၶျမတ္စြာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေနရာ ၇-ဌာန ရွိသည္။ ယင္းကို သတၱဌာန-ဟု ေခၚ၏။
ပါဠိပိဋကတ္ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ေနရာဌာနကို ညႊန္ျပရာတြင္ ဥရုေ၀လေတာ ေနရဥၨရာျမစ္ကမ္း ေဗာဓိပင္ေအာက္၌-ဟု ေရွးဦးစြာ ျပဆို၏။ ထိုႏွင့္ဆက္၍ သတၱသတၱာဟ-ခုရက္ ခုႏွစ္လီ ( ၇ x ၇ = ၄၉ ) ရက္ စံေတာ္မူရာ ဌာနမ်ားကိုျပ၏။ ယင္းေနရာမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အဆက္ဆက္ မွတ္သားလာခဲ့ရာ အေသာကေခတ္၌မူ ေက်ာက္စာေရးထိုး၍ ေက်ာက္တိုင္မ်ား စိုက္ထားခဲ့ေပသည္။

အစဥ္အလာ အမွတ္အသားမ်ား တခ်ိဳ႔ေနရာ၌ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္၏၊ သို႔ရာတြင္ သတၱဌာနသည္ မဟာေဗာဓိ၀န္းက်င္တြင္ အမွန္ရွိေပသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀-ေက်ာ္ေနျပီျဖစ္၍ အမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာႏိုင္ငံတြင္ ဤမွ် က်န္ေနသည္ကိုပင္ ေႏွာင္းေခတ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ကုသိုလ္ပြားစရာ ရတနာဟု သေဘာထားရေပသည္။ ယင္းေနရာမ်ားသည္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားကို အာရံုယူႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အကူ၀တၳဳမ်ား၊ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္စရာ ပရိေဘာဂ ေစတီေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သမိုင္းအျမင္ျဖင့္ၾကည့္ပါက ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူျပီးေနာက္ အႏွစ္ ၂၀၀-ေက်ာ္တြင္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာတိုင္ႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္မ်ားသည္ ဗုဒၶေခတ္ႏွင့္ အႏွစ္ ၂၀၀-ေက်ာ္မွ်သာ ကြာသျဖင့္ ယံုမွားစရာ မလိုေပ။ ဘာသာျခားအခ်ို႔၏ ဖ်က္ဆီးမႈ, ပူးကပ္ ၀င္ေရာက္မႈ, ေရာေထြးေပါင္းစပ္မႈသာ မရွိပါက ယခုထက္ ပိုမိုပီျပင္ ႀကီးက်ယ္ခိုင္ခ့ံေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဤအေျခအေနကို ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မ်က္ျခည္မျပတ္သင့္ေပ။

ဗုဒၶဂယာနယ္ေျမသို႔ေရာက္သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း သတၱဌာနမ်ားကို ဖူးေျမာ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။

၁။ ေဗာဓိပင္ကို ၁၅x၁၀ ခန္႔ရွိတံတိုင္းျဖင့္ ကာရံထားသည္။ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ႀကီးအၾကား ပလႅင္ေတာ္ရွိသည္။
ပလႅင္မွာ ေက်ာက္တံုးျဖင့္ ထားထားသည္။ ဤေနရာကို ပလႅကၤသတၱာဟ-ဟု ေခၚသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ ေနရဥၨရာျမစ္အတြင္း ေရႊခြက္ကို ေမွ်ာေတာ္မူျပီး ျမစ္ကမ္းနား အင္းၾကင္းေတာ၀ယ္ အာနာပါနကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေတာ္မူသည္။ ညေနဆည္းဆာခ်ိန္တြင္ ေနရဥၨရာျမစ္၌ ေရခ်ိဳးေတာ္မူ၍ ေဗာဓိပင္ရွိရာ ဤေနရဥၨရာသို႔ လာေတာ္မူခဲ့သည္။ လမ္းတြင္ ေသာတၱိယမည္ေသာ ျမက္ရိတ္သမားက ဗုဒၶအား ျမက္ရွစ္စီး ( ရွစ္ဆုပ္ ) လွဴလိုက္သည္။ အေရွ႔အရပ္မွ မဟာေဗာဓိပင္သို႔ ၀င္ေတာ္မူ၍ အေရွ႔ဘက္ မ်က္ႏွာမူလ်က္ တင္ပ်ဥ္ေခြ ထိုင္ေတာ္မူျပီး ( အေရ အေၾကာ အရိုးမွ် က်န္ပါေစ၊ ေသြးသားအားလံုး ေျခာက္ခန္းပါေစ၊ တရားထူး တရားျမတ္ မရသမွ် မထ ) ဟု အဓိ႒ာန္ေတာ္မူသည္။

မၾကာမီ မာရ္နတ္စစ္တပ္ လာ၍ ဖ်က္ေသာ္လည္း သမာဓိမပ်က္၊ မာရ္နတ္သာ ထြက္ေျပးသြားရသည္၊ စ်ာန္သမာပတ္ ဆက္လက္၀င္စား၍ ( ပု-ဒိ-အာ ) ဟုေခၚေသာ ဉာဏ္ေတာ္သံုးပါးတြင္ ေရွးေရွးဘ၀မ်ားစြာကို ေအာက္ေမ့အမွတ္ရႏိုင္ေသာ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိ ဉာဏ္ေတာ္ကို ည ၁၀-နာရီအတြင္း ရေတာ္မူသည္။

အေ၀းရွိ အာရံု၊ ဖံုးကြယ္ေနေသာ အာရံုမွန္သမွ်ကို နတ္မ်က္စိကဲ့သို႔ ျမင္ႏိုင္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ေတာ္ကို ည ၂-နာရီအတြင္း ရေတာ္မူသည္။

အေလာင္းေတာ္သည္ စတုတၳစ်ာန္သမာပတ္ ၀င္စားရင္း အၾကားအၾကားတြင္ ၀ိပႆနာ ပြားေတာ္မူသည္။ ဉာဏ္စဥ္အတိုင္း တက္၍ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္ေန႔ မကူးမီ ပစၧိမယံ ( ေနာက္ဆံုးညဥ့္ ) အခ်ိန္၌ အာသ၀ကၡယဉာဏ္ကို ရ၍ သဗၺညဳတဉာဏ္ကိုပါ ရရွိေတာ္မူလ်က္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဤေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၍ ၇-ရက္လံုးလံုး အရဟတၱဖိုလ္ခ်မ္းသာ ခံစားေတာ္မူသည္။

၂။ ၈-ရက္ေျမာက္ ( ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၈-ရက္ ) ေန႔တြင္ ဖလသမာပတ္မွ ထေတာ္မူ၍ မတ္တတ္ရပ္ေတာ္မူလ်က္ မ်က္လံုးေတာ္ မမွိတ္ဘဲ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ပလႅင္ေတာ္ကို ၇-ရက္လံုးလံုး စူးစိုက္ၾကည့္ရႈေတာ္မူသည္။ ဤေနရာကို အနိမိသ သတၱာဟ-ဟု ေခၚသည္။ အနိမိသ ေစတီ-ဟုလည္း တြင္ေနသည္။ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္၏ အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္အရပ္ ကုန္းျမင့္ေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ ဉာဏ္ေတာ္ ၅၅-ေပ ရွိသည္။ အေရွ႔ဘက္တြင္ လိုဏ္မုခ္ရွိ၍ ဘုရားေလာင္းရုပ္တု ရွိသည္။

၃။ ၇-ရက္လြန္ေသာအခါ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ အနိမိသ ေစတီ၏အၾကား အေရွ႔အေနာက္ ရွည္လ်ားေသာ ရတနာစၾကႍ၀ယ္ တရားေတာ္ကို ဆင္ျခင္၍ ဖလသမာပတ္ ၀င္စားေတာ္မူလ်က္ ၇-ရက္ၾကာေအာင္ စၾကႍၾကြ ( လမ္းေလွ်ာက္ ) ေတာ္မူသည္။
ဤေနရာကို စကၤမသတၱာဟ ( ရတနာစကၤမေစတီ ) ဟု ေခၚသည္။
ေစတီေတာ္ႀကီး၏ေျမာက္၌ အေရွ႔အေနာက္ အလ်ား ၆၀-ေပ, အနံ ၄-ေပ, အျမင့္ ၃-ေပ ရွိေသာ စၾကႍလမ္းတခုကို ရတနာစၾကႍ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ အုတ္ခံုေပၚ၌ ေျခေတာ္ရာအျဖစ္ ၾကာပြင့္ ၁၉-ပြင့္ ထုလုပ္ထားသည္။

၄။ ၇-ရက္အၾကာတြင္ ေဗာဓိပင္မွ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ အရပ္၀ယ္ နတ္ျဗဟၼာတို႔ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ ရတနာဃရေရႊအိမ္၌ ထိုင္ေတာ္မူ၍ တရားေတာ္မ်ားကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူသည္။ ဤေနရာကို ရတနာဃရ သတၱာဟ-ဟု ေခၚသည္။ ယခုေစတီေတာ္ႀကီး၏ အေနာက္ယြန္းယြန္း ေပ ၃၀၀-ရာခန္႔ ကြာေ၀းသည္။ အမိုးမရွိ၊ အုတ္နံရံမွ်သာ က်န္ရွိေသာ အုတ္တိုက္ငယ္တခု ျဖစ္သည္။

၅။ ထို႔ေနာက္ ေဗာဓိပင္မွ အေရွ႔အရပ္၌ရွိေသာ အဇပါလနိေျဂာဓ ( ဆိတ္ေက်ာင္းသားမ်ား နားခိုရာ ေညာင္ပင္ ) သို႔ ၾကြ၍ ၇-ရက္လံုးလံုး သမာပတ္၀င္စားလ်က္ သီတင္းသံုးေတာ္မူသည္။ ဤေနရာကို အဇပါလသတၱာဟ-ဟုေခၚသည္။
ယခု ေညာင္ပင္ မရွိေတာ့၊ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အေသာကမင္းႀကီး စိုက္ထူခဲ့သည့္ ေက်ာက္တိုင္တခု ရွိသည္။ က်ိဳးပဲ့ေနသျဖင့္ ၁၂-ေပခန္႔သာ ျမင့္ေတာ့သည္။ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ အေရွ႔မုခ္ ေပ-၂၀၀ ခန္႔အကြာ အေရွ႔မုခ္ေလွကားမွအဆင္း အလယ္တည့္တည့္၌ တည္ရွိသည္။ တခ်ိဳ႔က ေနရဥၨရာျမစ္ အေရွ႔ဘက္ကမ္းရွိ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း၀င္းကို ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ေနရာ-ဟု ဆိုၾကသည္။

၆။ တဖန္ အဇပါလ ေညာင္ပင္ရင္းမွ မုစလိႏၵာအိုင္ က်ည္းပင္ရင္းသို႔ၾကြ၍ အရဟတၱဖိုလ္ခ်မ္းသာ ခံစားေတာ္မူလ်က္ ၇-ရက္ေနေတာ္မူစဥ္ မိုးအႀကီးအက်ယ္ ရြာေလသည္။ မုစလိႏၵာ နဂါးႀကီးသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာကို မိုးေရေအး မႏွိပ္စက္ေစရန္ ဆန္းၾကယ္စြာ ဖန္ဆင္း၍ အေခြ ၇-ထပ္ ရစ္ပတ္ကာရံျပီး ဦးေခါင္းထက္၌ ပါးပ်ဥ္း အုပ္မိုးထားေလသည္။ ဤေနရာကို မုစလိႏၵသတၱာဟ-ဟု ေခၚသည္။

ေဗာဓိပင္မွ အေရွ႔ေတာင္ဘက္ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ အေရွ႔ေတာင္ယြန္းယြန္း တမိုင္ခန္႔အကြာ၌ တည္ရွိသည္။ တဧကခန္႔ က်ယ္ေသာ ေရကန္ႀကီးအတြင္း၌ ျမန္မာျပည္သားမ်ား လွဴထားေသာ နဂါးရံု ရုပ္ပြားေတာ္ရွိသည္။ ေရကန္အတြင္း ၾကာမ်ားဖူးပြင့္ေနသည္။

၇။ က်ည္းပင္ရင္းမွ တဆင့္ ေဗာဓိပင္၏ေတာင္ဘက္ ရာဇာယတန( လင္းလြန္းပင္ )အရိပ္၌ ၇-ရက္ သီတင္းသံုးကာ ဖလသမာပတ္ကို ၀င္စားေတာ္မူျပန္သည္။ ဤေနရာသည္ ရာဇာရတန သတၱာဟ-မည္၏။
ေစတီေတာ္ႀကီး၏ေတာင္ဘက္ ေပ-၂၀ ခန္႔အကြာ၌ တည္ရွိသည္။ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အုတ္တိုက္ငယ္တခု ရွိသည္။

၄၉-ရက္အတြင္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဟာရ ဘုဥ္းေပးျခင္း မရွိ၊ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ေရေသာက္ျခင္း၊ က်ိန္းစက္ျခင္း လံုး၀ မရွိေပ။ ၄၉-ရက္ ျပည့္၍ ၀ါဆိုလဆန္း ၅-ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠလာတိုင္းမွ တပုႆႏွင့္ ဘလႅိက ကုန္သည္ ညီေနာင္ႏွစ္ေယာက္တို႔က ဘုရားရွင္အား ပ်ားရည္ႏွင့္ နယ္ထားေသာ မုန္႔မ်ား ကပ္လွဴခဲ့သည္။
ထိုစဥ္က သံဃာမရွိေသး၍ ဧေတ မယံ ဘေႏၲ ဘဂ၀ႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမ ဓမၼဥၥ-ဟု ဘုရားရွင္ႏွင့္ တရားေတာ္ကိုသာ ရည္မွန္း၍ ႏွစ္ခြန္းသာ ဆိုရေသာ ေဒြ၀ါစိက သရဏဂံု ေဆာက္တည္ၾကသည္။ ဘုရားရွင္က ကိုးကြယ္ဖို႔ရာ ဆံေတာ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူလိုက္သည္။

( အရွင္ပ႑ိတာဘိ၀ံသ-ႏိုင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသိုလ္ )

No comments: