Tuesday, February 3, 2009

အျမတ္ဆံုး ပူေဇာ္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပါရမီဒါနကို ယခုအခါ မ်ားစြာျပဳေနၾကသည္။ ဒါနႏွင့္သာ မျပီးေသးပါ၊ သီလႏွင့္ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ ေဆာက္တည္ပြားမ်ားဖို႔ လိုပါေသးသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္၌ သီလေစာင့္သူတို႔ ခံစားရေသာ အက်ိဳးငါးပါးကို ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူ၏။
သီလေစာင့္သူသည္-
၁။ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ရရွိ၏။
၂။ ေကာင္းေသာသတင္း ေက်ာ္ေစာျခင္းဂုဏ္ကို ရရွိ၏။
၃။ ပရိသတ္ေလးပါးအလယ္ တင့္တယ္ရဲရင့္ ရႊင္လန္းစြာ ေနရ၏။
၄။ မေတြေ၀ဘဲ ေသရ၏။
၅။ ေသျပီးေနာက္ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္၏။

ထိုမွတပါး သီလျပည့္စံုျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအက်ိဳး ၉-ပါး ျပည္စံုႏိုင္၏
၁။ သီလရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား စိတ္ႏွလံုး ရႊင္လန္းျခင္း၊(အ၀ိပၸဋိသာရ)၏ ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။
၂။ စိတ္ႏွလံုး ရႊင္လန္းျခင္း၊(အ၀ိပၸဋိသာရ) ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္အား ၀မ္းေျမာက္ျခင္း (ပါေမာဇၨ)၏ ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။
၃။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း(ပါေမာဇၨ)ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္အား ႏွစ္သက္ျခင္း (ပီတိ)၏ ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။
၄။ ႏွစ္သက္ျခင္း (ပီတိ)ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္အား ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း (ပႆဒၶိ)၏ ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။
၅။ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း (ပႆဒၶိ) ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္အား ခ်မ္းသာျခင္း (သုခ)၏ ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။
၆။ ခ်မ္းသာျခင္း (သုခ)ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္အား တည္ၾကည္ျခင္း (သမၼာသမာဓိ)၏ ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။
၇။ တည္ၾကည္ျခင္း (သမၼာသမာဓိ)ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္အား ဟုတ္မွန္စြာ သိျမင္ေသာ (ယထာဘူတ)ဉာဏ္၏ ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။
၈။ ဟုတ္မွန္စြာ သိျမင္ေသာ ( ယထာဘူတ) ဉာဏ္ႏွင့္ျပည္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ျငီးေငြ႔ျခင္း (နိဗၺိဒါ)ဉာဏ္၏ ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။
၉။ ျငီးေငြ႔ျခင္း (နိဗၺိဒါ)ဉာဏ္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အရဟတၱမဂ္၊ အရဟတၱဖိုလ္ကို သိျမင္တတ္ေသာ (၀ိမုတၱိဉာဏဒႆန)၏ ျပည့္စံုျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားျပားလွစြာေသာ သီလေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္မေနသင့္၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကိုလည္း သီလေစာင့္ရင္း ပြားမ်ားအားထုတ္သင့္လွ၏။

ဘုရားျမတ္စြာက-
ခ်စ္သား၊ ခ်စ္သမီးတို႔ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သခၤါရတရားတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္။
ဤသို႔ အၾကင္အခါ၌ ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ ရႈျမင္၏။
ထိုသို႔ရႈျမင္သည္ရွိေသာ္ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ၌ ျငီးေငြ႔၏။
ဤသို႔ျငီးေငြ႔သည္ရွိေသာ္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ေရာက္ျခင္း၏ လမ္းေၾကာင္းတည္း။ ( အနိစၥလကၡဏာ )
ဟူ၍ မျမဲေသာ သခၤါရတရားကို ရႈျမင္သူသည္ နိဗၺန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း။

ခ်စ္သား၊ ခ်စ္သမီးတို႔ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သခၤါရတရားတို႔သည္ ဆင္းရဲၾကကုန္၏။
ဤသို႔ အၾကင္အခါ၌ ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ ရႈျမင္၏။
ထိုသို႔ရႈျမင္သည္ရွိေသာ္ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ၌ ျငီးေငြ႔၏။
ဤသို႔ျငီးေငြ႔သည္ရွိေသာ္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ေရာက္ျခင္း၏ လမ္းေၾကာင္းတည္း။ ( ဒုကၡလကၡဏာ )
ဟူ၍ ဆင္းရဲေသာ သခၤါရတရားကို ရႈျမင္သူသည္ နိဗၺန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း။

ခ်စ္သား၊ ခ်စ္သမီးတို႔ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ခႏၶာငါးပါး ရုပ္နာမ္တရားတို႔သည္ အစိုးမရ အလိုသို႔မလိုက္ၾကကုန္။
ဤသို႔ အၾကင္အခါ၌ ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ ရႈျမင္၏။
ထိုသို႔ရႈျမင္သည္ရွိေသာ္ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲ၌ ျငီးေငြ႔၏။
ဤသို႔ျငီးေငြ႔သည္ရွိေသာ္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ေရာက္ျခင္း၏ လမ္းေၾကာင္းတည္း။ ( အနတၱလကၡဏာ )
ဟူ၍ အစိုးမရေသာ သခၤါရတရားကို ရႈျမင္သူသည္ နိဗၺန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။
( ဓမၼပဒ ပါဠိေတာ္ ၂၀-မဂၢ၀ဂ္၊ ၂-၃-၄ လကၡဏ၀တၳဳတို႔၌ ရဟန္းႏွင့္ ရဟန္းမမ်ားကို ေဟာေတာ္မူေသာ ေဒသနာေတာ္ )

အျမင္မွန္ရွိေသာ ေထရ၀ါဒီ ဗုဒၶသာသနာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔သည္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုသာ ေတာင့္တၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိဗၺာန္သည္သာ လြန္ကဲေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။
( နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ။ ဓမၼပဒ-သုခ၀ဂ္၊ ပေသနဒီေကာသလ၀တၳဳ )

ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးသိျမင္ ေလာကုတၱရာပညာရွင္တို႔သည္ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ခု သခၤါရတရားအစု၌ ျငီးေငြ႔ေအာင္ ျပဳရာ၏။ ျငီးေငြ႔ေအာင္ ျပဳျပီးသည့္ေနာက္ မိမိကိစၥ (၀ိပႆနာပြားမ်ား တရားရႈမွတ္ျခင္း) ဟူသမွ်ကို ေန႔ညဥ့္မယုတ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ရာ၏။ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးမျပီး အခ်ည္းႏွီး မကုန္ေစရာတည္း-ဟူ၍ ဓမၼပဒ-တြင္ လာရွိသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ရဟန္းတို႔အား ၀ိပႆနာတရား က်င့္ၾကံအားထုတ္ရာ၌ နက္ျဖန္ သဘက္ခါ-ဟူ၍ ရက္ေရႊ႔ မေနအပ္။ ရက္ဆိုင္းမေရႊ႔ ဤယေန႔၌ပင္လွ်င္ ျပဳဖြယ္ကိစၥဟူသမွ်ကို ျပဳအပ္၏။
ေႏွးျဖင့္ရွည္ၾကာ နက္ျဖန္ခါ၌ အေျခေမွာက္ယြင္း ေသေပ်ာက္ျခင္းကို အဘယ္သူသည္ မုခ်ပိုင္ပိုင္ သိစြမ္းႏိုင္အံ့နည္း။

တပါးမက မ်ားလွစြာေသာ စစ္သည္အျခံအရံ ရွိထေသာ, အေသသတ္ခြင္း ရွင္ေသမင္းႏွင့္ အဘယ္ေန႔က်မွ လာေခၚပါ-ဟု အေၾကာင္းျပဆက္သြင္း တိုင္ပင္ခ်ိန္းခ်က္ျခင္း တရံတခါမွ် ယမန္အခါက မျပဳခဲ့ဘူးသည္သာလွ်င္တည္း-ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ ၀ိပႆနာပြားမ်ားျခင္းကို ဤသို႔လည္း ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၏။

ရုပ္ဓာတ္ နာမ္ဓာတ္တို႔၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကို မသိမျမင္ဘဲ အႏွစ္တရာ အသက္ရွည္ျခင္းထက္ ရုပ္ဓာတ္နာမ္ဓာတ္တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကို သိျမင္ျပီး တရက္မွ် အသက္ရွည္ေနရျခင္းက ျမတ္၏။ ( ဓမၼပဒ။ ေယာ စ ၀ႆသတံ ဇီေ၀ )

ထို႔ေၾကာင့္ ပါရမီဒါန ျပဳရံုမွ်ျဖင့္ တင္းတိမ္မေနအပ္။
သီလေဆာက္တည္ရံုမွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲမေနအပ္။
ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးႏွင့္တကြ ထိုရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးတို႔၏ မျမဲမႈ၊ ဆင္းရဲမႈ၊ အစိုးမရမႈတို႔ကို သိျမင္ေသာ ၀ိပႆနာဉာဏ္ အလင္းဓာတ္ရေအာင္ ၀ိပႆနာတရားကို ပြားမ်ား အားထုတ္အပ္လွေပသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာေတာ္အတြင္း၌သာ ရရွိသိျမင္ႏိုင္သည့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္အလင္းဓာတ္ႀကီးကို ရရွိေအာင္ တရားေတာ္ကို ကုိယ္တိုင္ ႏွလံုးသြင္း က်င္သံုးၾကပါစို႔။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္အား ၀ိပႆနာအလုပ္ အားထုတ္လ်က္ အျမတ္ဆံုး ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္ ေက်းဇူးဆပ္ၾကပါစို႔။

( ကထိက-ေဒၚျမင့္သန္း )

No comments: