Tuesday, February 3, 2009

ဓမၼလက္ေဆာင္မြန္

မ်ားစြာအာရံု၊ ကာမဂုဏ္၊
ခံုမင္တပ္မက္ လိုခ်င္သည္။

ကိေလသာဆိုး၊ ေဘးရန္မ်ိဳး၊
လႊမ္းမိုးႏွိပ္စက္ ခံရသည္။

ျငိတြယ္ခင္မင္၊ ဒုကၡ၀င္၊
အစဥ္ပူးကပ္ လိုက္ေလသည္။

ေလွကြဲပ်က္တြင္၊ ေရအယဥ္၊
သက္၀င္ေရာက္ပံု တူလွသည္။

ဒုကၡကင္းခ်င္၊ သတိယွဥ္၊
ခင္မင္ကာမ ေရွာင္ရမည္။

အာရံုခင္မင္၊ စြန္႔ပယ္လွ်င္၊
ေရယဥ္ၾသဃ လြန္ေျမာက္သည္။

ေလွထဲေရမ်ား၊ သြန္ပယ္ရွား၊
ေပါ့ပါးလြယ္ကူ ကမ္းေရာက္သည္။

ေလွေရ ပမာ၊ ကိေလသာ၊
ေရွာင္ခြာပယ္ထုတ္ သြန္ရမည္။

ထုတ္ခြါပယ္လွ်င္၊ နိဗၺာန္ခြင္၊
ကပ္၀င္ေပါ့ပါး ေရာက္ရသည္။

စိတ္ေကာင္းမထားက၊ ဆင္းရဲရ၏၊
စိတ္ေကာင္းထားမွ၊ ခ်မ္းသာရ၏။

( တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ ဦးေနမိ္ႏၵ )

No comments: