Saturday, February 21, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၂၁ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဒါနသံုးမ်ိဳး )
အရွင္ဘုရား၊ ၀ိနယေဒသနာအလို၊ အဘိဓမၼာေဒသနာအလိုႏွင့္ သုတၱန္ေဒသနာအလိုအားျဖင့္ မည္သုိ႔ ဒါနျပဳရမည္ကို အသီးသီးေဖာ္ျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ထိုသံုးမ်ိဳးတြင္ မည္သည့္ေဒသနာအလိုအားျဖင့္ အျမတ္ဆံုး ဒါန ျဖစ္ပါသလဲဘုရား။
( ေရႊစင္သန္းေရႊ-ကေလးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဒါနသည္ ၀ိနည္းေဒသနာအလို
၁။ ဆြမ္း ၂။သကၤန္း ၃။ ေက်ာင္း ၄။ ေဆး-ဟူ၍ ၄-ပါးရွိပါသည္။

အဘိဓမၼာေဒသနာအလို
၁။ ရူပဒါန ၂။ သဒၵဒါန ၃။ ဂႏၶဒါန ၄။ ရသဒါန ၅။ ေဖာ႒ဗၺဒါန-ဟူ၍ ၅-ပါးရွိပါသည္။

သုတၱန္ေဒသနာအလို
၁။ အႏၷ-ဆြမ္းအလွဴ ၂။ ပါန-အေဖ်ာ္အလွဴ ၃။ ဃရ-ေက်ာင္းအလွဴ ၄။ ၀တၳ-အ၀တ္ပုဆိုးအလွဴ
၅။ ယာန-ယာဥ္ အစီးအနင္းအလွဴ ၆။ မာလာ-ပန္းအလွဴ ၇။၀ိေလပန-နံ႔သာေပ်ာင္းအလွဴ
၈။ ဂႏၶ-အနံ႔အလွဴ ( အေမႊးတိုင္စသည္ ) ၉။ ေသယ်ာ-အိပ္ရာေနရာအလွဴႏွင့္ ၁၀။ ပဒီပ-ဆီမီးအလွဴတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဆြမ္းတမိ်ဳးကိုပင္ ၀ိနည္းေဒသနာ အလို-ဆြမ္း
အဘိဓမၼာေဒသနာ အလို-ရသဒါန
သုတၱန္ အလို-အႏၷ-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
အက်ိဳးအျမတ္အေနျဖင့္မူ မည္သည့္ေဒသနာအလိုပင္ျဖစ္ေစ နိဗၺာန္ကို ရည္စူး၍ ၀ိ၀ဋၬဒါနျဖစ္ေအာင္ ဆုေတာင္း၍ လွဴဒါန္းၾကရန္သာ အေရးႀကီးပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အဂတိတရား ေလးပါး )
အရွင္ဘုရား၊ ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ ေမာဟာဂတိ၊ ဘယာဂတိ အဂတိတရား ေလးပါးတြင္ ဘယာဂတိႏွင့္ ေမာဟာဂတိ ႏွစ္မ်ိဳးကို သက္ႀကီး၀ါႀကီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လိုက္စားျပဳမွားပါက အျပစ္မရွိ၊ အပ်ယ္မက်-ဟု ေဟာေျပာေနၾကသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္၊
ေလးစားအပ္သူမ်ားကမူ အဂတိေလးပါးလံုးပင္ အျပစ္ရွိသည္၊ အပ်ယ္က်သည္-ဟု ဆိုပါသည္၊
မည္သည္က မွားသည္၊ မည္သည္က မွန္သည္ကို ေျဖၾကား၍ အဂတိတရား ေလးပါး အဓိပၸါယ္ကိုလည္း ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( ခင္ခ်ိဳ-ျမ၀တီျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
သုတ္သံုးက်မ္း အပါအ၀င္ ပါထိက၀ဂ္ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္တြင္ ဆႏၵာ ေဒါသာ ဘယာ ေမာဟာ၊ ေယာ ဓမၼံ အတိ၀တၱတိ၊ နိဟီယတိ ယေသာ တႆ၊ ကဠပေကၡ၀ စႏၵိမာ။
ဆႏၵာဂတိ ေဒါသာဂတိ ဘယာဂတိႏွင့္ ေမာဟာဂတိတို႔ လႊမ္းမိုးခံရသူသည္ လဆုတ္ပကၡ၌ လမင္းကဲ့သို႔ အျခံအရံ စသည္တို႔မွ ဆုတ္ယုတ္ရေလသည္-ဟု ေဟာေတာ္မူထားသည္။
ထိုဂါထာ၏အဖြင့္ အ႒ကထာတြင္ ေယာ စတုဗၺိေဓာပိ ယထာႏုကၠေမန ဆႏၵာဂတိ အာဒီနိ ဂစၧေႏၲာ ပါပကမၼံ ကေရာတိ နာမ-ဟု အဂတိေလးပါးလံုးသည္ပင္ အကုသိုလ္ကံမ်ားျဖစ္၍ အပါယ္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုပါသည္။
( ဒီ=႒ ၃-၁၂၇ )

အဂတိေလးပါး အဓိပၸါယ္မွာ-
၁။ ခ်စ္၍ အႏိုင္ေပးျခင္း။
၂။ မုန္း၍ အရႈံးေပးျခင္း။
၃။ ေၾကာက္၍ အႏိုင္ေပးျခင္း။
၄။ ေတြေ၀မႈိင္းမိ အသိတရားမရွိ၍ အရႈံးအႏိုင္ ထင္သလို ေပးျခင္းမ်ိဳးကို
အဂတိလိုက္သည္-ဟု ဆိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေကာတုဟလမဂၤလာ )
အရွင္ဘုရား၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပဥၥကနိပါတ္ စ႑ာလသုတ္တြင္
ရဟန္းတို႔၊ တရားငါးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပါသကာသည္
ဥပါသကာဒြန္းစ႑ာလည္း မည္၏။
ဥပါသကာညစ္လည္းမည္၏။
ဥပါသကာ ညံ့လည္းမည္၏။
အဘယ္ငါးမ်ိဳးတို႔နည္းဟူမူ -ဟုဆိုကာ ေကာတုဟလမဂၤလာကို ယံုၾကည္မႈ ရွိ၏-ဟု တပါးပါရွိပါသည္။
ေကာတုဟလမဂၤလာကို ကြဲကြဲျပားျပား သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ကိုဟန္၀င္း-အင္းစိန္ျမိဳ႔သစ္ )

(ေျဖ )
ပါဠိအမွန္ ေကာတူဟလ-ျဖစ္၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ အသံဟု ဆိုလိုပါသည္။
ဤသူသည္ လူအမ်ား အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ထူးဆန္းေသာအမူအရာ ( အတတ္ပညာ )၊ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုရွိသည္။
ဤသူကို ဆည္းကပ္လွ်င္ လာဘ္လာဘေပါမ်ားမည္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာတိုးတက္မည္-ဟု ယူဆ၍ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ေစသူအား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ဤေခတ္တြင္ ရိုးရိုးသံဃာေတာ္ထက္ ဘိုးေတာ္ ၀ိဇၨာ ထြက္ရပ္ေပါက္ဆိုသူမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( မေနာဒြါရ မေနာကံ )
အရွင္ဘုရား၊ ကခၤါအ႒ကထာ၌ မေနာဒြါေရ အာပတၱိနာမ နတၳိ၊ မေနာဒြါရ၌ အာပတ္မသင့္-ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႔က်မ္းစာမ်ားတြင္ ကံသံုးပါးတို႔တြင္ မေနာကံသာ အျပစ္အႀကီးဆံုးဟု ဆိုျပန္ပါသည္။
ထိုႏွစ္ခ်က္၏ ကြားျခားမႈကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ထို႔ျပင္ သိလိုေသာျပႆနာတရပ္မွာ ကမၻာဦးအစက ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ ဘယ္သူက အစ ျဖစ္ပါသလဲဘုရား။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူေစလိုပါသည္။
( အရွင္ဣႏၵ၀ံသ-ေကာလင္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
၀ိနည္း (သီလ) အရာ၌ ကာယဒြါရ၊ ၀စီဒြါရသာလွ်င္ ပဓာနျဖစ္သည္။
ကာယဒြါရ ၀စီဒြါရကို ထိမ္းသိန္းႏိုင္လွ်င္ အျပစ္အာပတ္ မျဖစ္ႏိုင္၊ မေနာျဖင့္ လြန္က်ဴးျခင္းသည္ အျပစ္မရွိ၊
ထို႔ေၾကာင့္ မေနာဒြါေရ အနာပတၱိဟု ေဟာေတာ္မူသည္။
သို႔ေသာ္ ၀ိနည္းကိစၥ သီလေစာင့္ထိန္းမႈမ်ိဳးမွတပါး ျပစ္မွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး၌ကား မေနာကံ ပါမွသာလွ်င္ အျပစ္ရွိသည္။

ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ အရွင္စကၡဳပါလမေထရ္သည္ မ်က္စိမျမင္၍ စၾကႍေလွ်ာက္ရာ၌ ပိုးေကာင္မ်ားကို နင္းမိ၍ ေသေက်ၾကေသာ္လည္း ေသေစလိုေသာစိတ္မရွိ၊ မေနာကံမပါ၍ အျပစ္မရွိ၊ ေသေစလိုေသာစိတ္ (၀ဓက) ေစတနာ မေနာပါမွသာ အျပစ္ရရွိေပသည္။

ကမၻာဦးအစက ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ ဘယ္သူက အစျဖစ္ပါသလဲ-ဟူေသာ အေမး၌ ဇာတက အသီတိနိပါတ္ မဟာဟံသဇာတ္၌ မဟာဘူတိတၳိေယာနာမ ေလာကသၼႎ ဥဒပဇၨိသံု-ကမၻာဦးအခါ၌ ဣတၳိလိင္ (မိန္းမသြင္ျပင္)က ေရွးဦးစြာ ထင္ရွားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေဟာၾကားေတာ္မူထားခ်က္ရွိတယ္။(ဇာ-႒၊ ၅-၃၉၁ )
ထို႔ေၾကာင့္ သတပဒိကပုစၧာတြင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ေမး၍ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ေျဖရာ၌လည္း
ဣတၳိတဲ့ ပုရိသာ၊ ေပၚစအခါက၊ မိန္းမမွာ အစထူး၊ ေရွးဦးျဖစ္လာ-ဟူ၍ ေျဖၾကားေတာ္မူထားေပသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ပရိတ္ရြတ္ရာ၌ နတ္ဖိတ္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ပရိတ္မရြတ္မီ နတ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္ၾကပါသည္၊ ပရိတ္တရား နာယူရန္ နတ္မ်ားၾကြေရာက္ၾကပါသလား၊ မျမင္ဖူး၍ ကိုယ္ထင္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုလွ်င္ ရပါသလား။
ပရိတ္ရြတ္ဖတ္သူတို႔က မည္သည့္အဂၤါမ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုရပါမည္နည္း။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ေ႒း၀င္း-မႏၲေလးတိုင္း )

( ေျဖ )
လူတို႔ျပည္သည္ နတ္တို႔အေနျဖင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား စုေ၀းရာ ဌာနကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။
လူတို႔၏အနံ႔သည္ နတ္တို႔အဖို႔ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းကြာေသာဌာနမွပင္ မခံသာေအာင္ နံေစာ္လွသည္-ဟု ဆိုပါသည္။
သို႔ေသာ္ လူတို႔က ငါးပါး၊ ရွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါးသီလႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္
ရဟန္းေတာ္မ်ားက သီလႀကီး ေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ ထိုသီလရနံ႔တို႔က နံေစာ္မႈတို႔ကို ဖံုးလႊမ္း၍သြားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပရိတ္ရြတ္သူသည္ ပရိတ္မရြတ္မီ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ေစလ်က္ ၀တ္ေကာင္းစားလွမ်ားကို ၀တ္ဆင္ကာ သရဏဂံုသီလတို႔ကို ခံယူေဆာက္တည္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားပုထိုး ရွိခိုးလ်က္ နတ္မ်ားကို ဖိတ္ျပီးလွ်င္ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာန္ကရိုဏ္းက်နစြာ ရြတ္ဖတ္လွ်င္ နတ္မ်ားလာေရာက္နာယူတတ္ၾကပါသည္။

နတ္တို႔သည္ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားကို နာယူလို၍ လူ႔ျပည္တြင္ လာေရာက္လွည့္လည္ရွာေဖြ၍ ေနၾကသည္-ဟု ဆိုပါသည္။ အနည္းဆံုး-ဘုမၼစိုး၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္၊ အိမ္ေစာင့္နတ္မ်ား နာယူၾကပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ အထက္ပါ ပရိကံမ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ပ႒ာန္းပစၥယုေဒၵသ၊ ပစၥယနိေဒၵသမ်ားကို ေန႔စဥ္ရြတ္ဆိုသူမ်ားထံ နတ္မ်ား လာေရာက္နာယူၾကေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။

နတ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔လာသည္ကို သိရန္ ထူးျခားေသာ အေမႊးနံ႔မ်ားကို ေပးတတ္ပါသည္၊
ၾကာေသာ္ လူ႔အသြင္ျဖင့္ ရြတ္ဆိုသူ၏ေနာက္ပါးတြင္ ထိုင္၍ နာယူတတ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ နာယူတတ္ေၾကာင္း ရြတ္ဆိုေနက် ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကို နာခံရဖူးပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အက်ဥ္းေဟာ၍ သိသူ )
အရွင္ဘုရား၊ အက်ဥ္းေဟာရံုမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖို္ရသူ၊
အက်ယ္ေဟာရံုမွ်ျဖင့္ မဂ္ဖိုလ္ရသူ-ဟူ၍ ဒီေခတ္ ဒီအခါ ဒီကာလ၌ ရွိပါေသးသလားဘုရား။
( ေယာဂီတဦး-ျမိတ္ )

( ေျဖ )
အက်ဥ္းေဟာရံုျဖင့္ မဂ္ဖိုလ္ရသူ ဥဂၣါတိတညဴပုဂၢိဳလ္၊
အက်ယ္ေဟာျပမွ မဂ္ဖိုလ္ရသူ ၀ိပဥၥိတညဴပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ ေရွ႔ပိုင္းမွာမွ ရွိႏိုင္ပါသည္။
ဤေခတ္တြင္မူ တရားတပုဒ္ကို အက်ယ္ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ခြဲစိတ္ျပမွ မဂ္ဖိုလ္ကို ရႏိုင္ေသာ ေနယ်ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤေခတ္ ဤအခါ ဤကာလတြင္ ဥဂၣါတိတညဴပုဂၢိဳလ္၊ ၀ိပဥၥိတညဴပုဂၢိဳလ္မ်ား မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဘုရားမီးလႈံပြဲ )
အရွင္ဘုရား၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ကို ဘုရားမီးလႈံပြဲေန႔-ဟု ဆို၍ အခ်ိဳ႔ေဒသတြင္ နံ႔သာ၊ ဒႏၵကူး၊ မွက္၊ ဖြတ္၊ ခ်ဥ္၊ ေတာင္တမာင္ပင္တို႔ကို အခြံျခစ္၍ စင္ၾကယ္ေစျပီး ညမိုးခ်ဳပ္လွ်င္ ဘုရားကို မီးပူေဇာ္ၾကပါသည္။
ဘုရားအခ်စ္ဆံုးေန႔ ဟူ၍လည္း ဆိုၾကပါသည္။ အေထာက္အထား က်မ္းဂန္လာ မွန္ပါသလား၊ တပည့္ေတာ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ညႊန္ျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( အရွင္သုခ-မႏၲေလး )

( ေျဖ )
တပို႔တြဲလဘြဲ႔ ေတးထပ္တပုဒ္တြင္ ခ်မ္းဆိုသမွ် စံမတူသည္၊ သယမၻဴေသာ္မွ၊ မီးမယ္ဖ်ဴး၊ ေရႊလက္ကင္သည္၊ ေရစက္သြင္ေအးသည့္ကာလ-စသည္ ေရးစပ္ထားေသာ ကဗ်ာမဆားအရ ျမတ္စြာဘုရား မီးလႈံေၾကာင္းယူဆ၍ မီးပူေဇာ္ပြဲမ်ား၊ မီးပံုပြဲမ်ား အခ်ိဳ႔ေဒသတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ပါဠိ အ႒ကထာတို႔တြင္ လာရွိသည္ဟု မသိရပါ။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေရသပၸါယ္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ ေရေလာင္းသပၸါယ္ေနသည္ကို ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ၌ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရပါသည္၊
တခ်ိဳ႔က ဦးေခါင္းေပၚမွစ၍ေသာ္၄င္း၊လည္ပင္းနားမွစ၍ေသာ္၄င္း၊ ေရေလာင္းၾကပါသည္။
မည္သည့္ေနရာမွ ေရာေလာင္းသပၸါယ္လွ်င္ မည္သုိ႔စိတ္ထားရမည္။ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးရမည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မဉာဏ္လြန္-ကမာ၀က္၊ မုဒံု )

( ေျဖ )
ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ၌ ဘုရားေရသပၸါယ္ၾကသူမ်ားမွာ အခ်ိန္အခါဟူ၍မရွိ၊ ေဗဒင္ဆရာက ယၾတာေခ်ခိုင္းလွ်င္ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို စၾကၤန္ေရေလာင္းသကဲ့သို႔ ေလာင္းေနၾကသည္မွာ ကုသိုလ္မရ။ အျပစ္ရဖြယ္သာ ျဖစ္စရာရွိပါသည္။

တကယ္ေရသပၸါယ္လိုေသာ ေစတနာရွင္မ်ားမွာ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚသို႔ပင္ သြားေနစရာမလိုပါ၊ ကိုယ့္အိမ္ရွိ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ (ေၾကးဆင္းတု၊ေက်ာက္ဆင္းတု)ကို ေႏြလအခါ ပူေသာအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္မွပင့္၍ အိမ္ဦးတြင္ ေခ်းေညႇာ္စင္ေအာင္ ေခ်းခၽြတ္ေဆး၊ ဆပ္ျပာ၊ အ၀တ္သန္႔သန္႔၊ ေရသန္႔သန္႔ျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာေနရာမွ ေလာင္း၍ ရိုေသေလးစားစြာ ေရသပၸါယ္ကုသိုလ္ယူသင့္ပါသည္။

စၾကၤန္အခါ ႏွစ္သစ္ကူးအခါတို႔တြင္ ေက်ာင္းကန္ ဘုရားတို႔၌ ဥပုသ္ေစာင့္ၾကေသာ ဥပုသ္သည္ က်ား, မ, မဟူ ညေနပိုင္းတို႔တြင္ ေက်ာင္းရွိ ေၾကးဆင္းတု၊ ေက်ာက္ဆင္းတုမ်ားကို ရိုေသစြာ ေရသပၸါယ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရ ၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေရေအးေအးတြင္ အေမႊးနံ႔သာမ်ားထည့္၍ ေရသပၸါယ္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ေရသပၸါယ္သင့္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: