Friday, February 6, 2009

ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါး သတိထား

+ နာမ္ လိမၼာမွ - ရုပ္ သက္သာမည္။
+ နာမ္ မလိမၼာ - ရုပ္ နာလိမ့္မည္။
+ နာမ္ မေအး - ရုပ္ ေခြးျဖစ္လိမ့္မည္။

( ပထမ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး )

No comments: