Wednesday, February 4, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၄ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ျမန္မာလူမ်ိဳးႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား )
( ေမး ) ဆရာေတာ္ဘုရား ဗုဒၶ-အေလာင္းအလ်ာသည္ အႏၲိမဘ၀ ေနာက္ဆံုးကာလ၌ ခတၱိယႏွင့္ ျဗဟၼဏအမ်ိဳးတို႔၌သာ ျဖစ္ရသည္-ဟု စာအုပ္တအုပ္၌ ေတြ႔ပါသည္။
သို႔ပါ၍ ျမန္မာလူမိ်ဳး ဘုရားျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( မ်ိဳးညႊန္႔-ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာန၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
ဓမၼတာအားျဖင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္မ်ား လူ႔ျပည္တြင္ ပဋိသေႏၶ ေနေတာ္မူခါနီး၌ ၾကည့္ျခင္းႀကီး ငါးပါးျဖင့္ ၾကည့္ေလ့ရွိသည္။
ယင္းတို႔မွာ ၁။ ကာလ-ဘုရားျဖစ္ရာ ကာလ ( အသက္တသိန္းတန္းႏွင့္ တရာတန္း ၾကားကာလ )
၂။ ဒီပ-ကၽြန္းေလးကၽြန္းတြင္ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း
၃။ ေဒသ-ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း၏ အခ်က္အခ်ာ မဇၩိမေဒသ
၄။ ကုလ-အမ်ိဳးေလးပါးတြင္ ခတၱိယႏွင့္ ျဗဟၼဏမ်ိဳး
၅။ မာတု အာယုပရိေစၧဒ-မယ္ေတာ္၏ ဆယ္လႏွင့္ ခုနစ္ရက္ အသက္အပိုင္းအျခား-ဟူ၍ ငါးပါးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မဇၩိမေဒသ၏ အျပင္ဘက္၌ က်ေနျခင္း
( ေဗာဓိပင္ကို ဗဟိုထား၍ အိႏၵိယျပည္ ဗီဟာနယ္တြင္ အေရွ႔လားေသာ္-ဇဂၤလနိဂံုး။
အေရွ႔ေတာင္လားေသာ္-သလႅ၀တီျမစ္။
အေနာက္လားေသာ္-ထူနပုဏၰားရြာ။
ေျမာက္လားေသာ္-ဥသိရဒၶဇေတာင္။
အတြင္း အ၀န္း ယူဇနာ ကိုးရာ အတြင္း၏ အျပင္ေဒသ ျဖစ္ေနျခင္း ) ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဘုရားဟူ၍ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။
သို႔ေသာ္ လူ႔သမိုင္းအရ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သက်သာကီ၀င္မ်ိဳးမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း အဆိုရွိသျဖင့္ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ားပင္ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်နပ္အားရဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
*********************************************************************************

( ရြတ္ဖတ္ကိစၥ )
( ေမး ) အရွင္ဘုရား၊ ပါဌ္ႏွစ္ဆင့္ရွိလွ်င္ ( တတၳ ) အထက္အကၡရာသည္ အသတ္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား၊ ( တတ္ထ )။
ပါဠိစာတြင္ ေတြ႔ရေသာ တတၳာႏွင့္ တသၼာ ဤႏွစ္ခုကို ဖတ္ရာတြင္ တတၳာကို တတ္ထာ-ဟု ဖတ္၍၊ တသၼာကို တသ္မာ-ဟု မဖတ္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ တသ္သမာ-ဟုဖတ္ရပါသလဲ ျခားနားပံု သိခ်င္ပါသည္။
( ခရစ္ရွာနာ-၂၅-လမ္း မႏၲေလး )

( ေျဖ )
ဤပါဠိသတ္ပံုမ်ားကို ေဆာင္းပါးေရးျခင္း၊ စာအုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပညာရွင္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖန္႔ေ၀ထားၾကသည္၊
တင္ျပပံု မွန္ကန္တိက် နည္းေပးလွေသာ္လည္း အမ်ားအျမင္မရွင္းဘဲ ရွိေနၾကေသးသည္၊
သို႔ျဖင့္ အလြယ္ကူဆံုးေသာ နည္းကို ညႊန္ျပပါမည္၊
ကႀကီး ခေကြး ဗ်ည္း ၃၃-လံုးကို ၅-လံုးစီ ဇယားခ် ေရးၾကည့္ပါ၊
က-တန္း၊ စ-တန္း၊ ဋ-တန္း၊ တ-တန္းႏွင့္ ပ-တန္း အတန္း ၅-တန္းရွိ စာလံုးမ်ား သူ႔အတန္းႏွင့္သူ အခ်င္းခ်င္း ဆင့္ျခင္းမွာ
ထံုးစံအတိုင္း ဆင့္ျခင္းျဖစ္၍ အဆင့္၏ အေပၚစာလံုးမွာ အသတ္ျဖစ္သြားျပီး အသံေပ်ာက္ရပါသည္။
( ပံုစံ-တတၳ-တတ္ထ။ အဆင့္ တ၀မ္းပူသံ ေပ်ာက္သည္ )

ယ-မွစ၍ အ-အထိ ၈-လံုးေသာ စာလံုးမ်ား အဆင့္အေနႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ ထံုးစံမဟုတ္ေသာ ဆင့္ျခင္းျဖစ္၍ အဆင့္၏အထက္စာလံုးမွာ အသတ္လည္း ျဖစ္သည္၊ အသံလည္း မေပ်ာက္ရပါ။
( ဥပမာ-တသၼာ-တသ္သမာ။ သ-သည္ အသတ္လည္းျဖစ္သည္၊ အသံလည္း မေပ်ာက္ရပါ )။

ထို႔အတူ တမွာ-( မ ႏွင့္ ဟ-ဆင့္ ) တမ္မွာ။
တၾတ-( တ ႏွင့္ ရ-ဆင့္ ) တတ္တရ။ ( လွ်ာလိပ္သံ )
ဟိတြာ-( တ ႏွင့္ ၀-ဆင့္ ) ဟိတ္တ၀ါ။
ဒဠႇံ-( ဠ ႏွင့္ ဟ-ဆင့္ ) ဒဠ္ဠႇံ ( ဒန္လွံ )
မယွံ-( ယ ႏွင့္ ဟ-ဆင့္ ) မယ္ယွံ စသည္ျဖစ္၏။

ျဗဟၼေဏာ-ဟူေသာ ပါဠိကို ပါဠိအသံအတိုင္းဆိုပါက ဗရာဟ္ဟမေဏာ-ဟု ဖတ္သင့္ေသာ္လည္း ျမန္မာသံျဖင့္ ျဗန္မေဏာ-ဟု ဖတ္ျခင္းမွာ ျခြင္းခ်က္ဟု ဆိုရေပမည္။
********************************************************************************

( မာယာ ေလးဆယ္ )
( ေမး ) ဗုဒၶစာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈရာတြင္ မိန္းမတို႔ မာယာအေနအားျဖင့္ ကိုယ္လက္ကို ဆန္႔၏၊ ညြတ္၏၊ စံပယ္၏၊ ရွက္စႏိုးကဲ့သို႔ ျပဳ၏၊ မွစ၍ ထဘီျပင္၀တ္ျခင္း၊ ဆံပင္ထံုးျခင္းမ်ားပါ ေဖာ္ျပထားရာ မိန္းမအေနျဖင့္ မာယာ မမ်ားရန္ လက္ကေလးမွ်ပင္ မလႈပ္၀ံ့စရာျဖစ္ေနပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းမာယာ ေလးဆယ္ဆိုသည္မွာ ဘယ္ကဲ့သို႔ မွတ္ယူရမည္ကို အရွင္ဘုရား ေျဖၾကားသင့္သည္ထင္က ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ေဌးေဌး၀င္း-အထက၊ မုဒံု )

( ေျဖ )
မာယာေလးဆယ္မွာ အသီတိ နိပါတ္ မဟာကုဏာလဇာတ္လာ ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶစာေပအရပင္ ျဖစ္သျဖင့္ ေျဖရွင္းေဟာျပသင့္ေသာ တရားဓမၼပင္ျဖစ္၍ ေျဖဆိုပါမည္။
မိန္းမတို႔မွာ မာယာ ေလးဆယ္ မျဖစ္ေအာင္ လက္ေျခမွ်ကိုပင္ မလႈပ္၀ံ့စရာ-ဟုဆိုက ဆိုစရာပင္ျဖစ္သည္၊
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ အလိုမွာ အခါခပ္သိမ္း လႈပ္ရွားမႈကို မဆိုလို၊ မိမိစိတ္၀င္စားေသာ ေယာက်္ားတဦးေရွ႔တြင္ မိန္းမတို႔သည္ ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ မေနဘဲ မိမိကို စိတ္၀င္စားေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈ တခုခုကို ျပဳလုပ္ျပျခင္း၌ ဤေလးဆယ္မ်ိဳးတြင္ တမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္တတ္ေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူလိုရင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူခ်က္ မွန္-မမွန္ မိန္းမတဦးအေနျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚၾကည့္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ သဗၺညဳတေရႊဉာဏ္ေတာ္ကို ၾကည္ညိဳလ်က္ ကုသိုလ္ပြားေစလိုေၾကာင္း အၾကံေပးလိုပါသည္။
*********************************************************************************

( အပရာဇိတ ပလႅင္ေတာ္ )
( ေမး ) ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဘုရားအေလာင္း သိဒၶတ္ မင္းသားသည္ ေတာထြက္ေသာအခါ ျမက္ထမ္းသမားထံမွ ျမက္အလွဴခံျပီးေနာက္ ျဖန္႔ခ်လိုက္ေသာအခါ ခ်က္ခ်င္း ပလႅင္ေပၚလာပါသလား။
ဘုရားျဖစ္မွ ပလႅင္ေပၚလာပါသလား ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ထက္ေနာင္၀င္း-၅-ရပ္ကြက္၊ လယ္ေ၀းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဘုရားအေလာင္း ျမက္ရွစ္ဆုပ္ အလွဴခံသည္မွာ ေတာထြက္ေတာ္မူစက မဟုတ္၊
ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခါနီး ကဆုန္လျပည့္ ညေနဆည္းဆာ အခ်ိန္၌ျဖစ္၍ ေဗာဓိပင္ေအာက္ အေရွ႔ေျမာက္အရပ္၌
ၾကဲျဖန္႔ေတာ္မူရာ ျမက္အသြင္ ကြယ္ေပ်ာက္၍ တစံုတေယာက္ေသာ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ပန္းပုဆရာမွ် ေရးထုျခင္းငွါ မတတ္သာေအာင္ လြန္စြာဆန္းၾကယ္သည့္ တဆယ့္ေလးေတာင္ ပမာဏရွိေသာ ရတနာပလႅင္ေတာ္ႀကီးကို ပါရမီေတာ္အားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္ေတာ္မူလာရသည္-ဟု ဗုဒၶ၀င္တြင္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၂-ၾသဂုတ္လ )

No comments: