Sunday, March 1, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၂၄ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ၀ဋ္ေၾကြးေက်ေအာင္ )
ယခင္ဘ၀မ်ားက ၀ဋ္ေၾကြးမ်ား ပါရွိေနလွ်င္ ယင္း၀ဋ္ေၾကြးမ်ား ေက်ေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ မည္ကဲ့သို႔ ေပးဆပ္ရမည္ကို အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မခိုင္-မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
၀ဋ္ေၾကြးဟူသည္မွာ မိမိျပဳခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ငရဲစေသာ ပဋိသေႏၶက်ိဳးေပးျပီးေနာက္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ ကံၾကြင္းျဖစ္သည္။
ထိုကံၾကြင္းေၾကာင့္ ဤဘ၀ ပ၀တၱိအခါတြင္ ခံစားရေသာ ေဘးဒုကၡမ်ားပင္ ျဖစ္သည္၊
ဥပမာ-သူတဦးတေယာက္ကို ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ခဲ့၍ ငရဲ၌ က်ေရာက္ ခံစားရသည္၊
ငရဲမွလြတ္ကာ တိရစၧာန္ စသည္ျဖစ္ရာ ဓားခုတ္ခံရ၍ ေသျခင္း၊ လူ႔ဘ၀ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ဓားလက္နက္ျဖင့္ ထိပါး၍ ေသရျခင္း စသည္ျဖင့္ ၀ဋ္ေၾကြးမ်ားကို ခံစားရတတ္ပါသည္။

သူ႔အသက္ကိုသတ္ရာ၌ အသတ္ခံရသူ မေသ၍ ကမၼပထ မေျမာက္သျဖင့္ ငရဲ၌ မခံရသည့္တိုင္ေအာင္ ေသေလာက္သည့္လက္နက္ တမ်ိဳးမ်ိဳး ထိခိုက္ရွနာျခင္း-စေသာ ၀ဋ္ေၾကြးမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္၊ ယင္း၀ဋ္ေၾကြးအႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ သက္သာရန္ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ ေပးဆပ္ရန္မလို၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ရန္သာ လိုပါသည္၊

အကုသိုလ္အႏၲရာယ္မ်ား ၾကားျဖတ္ မ၀င္ႏိုင္ရန္ သရဏဂံုသီလကို မပ်က္ေအာင္ က်ိဳးေပါက္ေျပာက္က်ား မရွိေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အျမဲတမ္း ဘုရားရွိခိုး၍ ပရိတ္ေမတၱာ ဘာ၀နာတို႔ကို ပြားမ်ား၍ေနျခင္း၊ သမထ ၀ိပႆနာတို႔ကို သင့္ေလ်ာ္သလို အားထုတ္ျခင္း၊ ဒါနကုသိုလ္ကို သင့္ေလ်ာ္သလို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ကုသိုလ္တရားျဖင့္ ထံုမြမ္းႏိုင္ရန္၊ ကုသိုလ္ကံ ေစတနာ အားေသးမသြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္၊

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၀ဋ္ေၾကြးအႏၲရာယ္တို႔မွာ ကုသိုလ္ကံ အားနည္းခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္တတ္ေသာ ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား-ဟု သိႏိုင္-မသိႏိုင္ )
အရွင္ဘုရား၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ႏွင့္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဘယ္လိုသိႏိုင္ပါသလဲ အရွင္ဘုရား ရွင္းျပေပးပါရန္။
( မခ်ိဳ-မုန္းမုန္းရွိန္-တြံေတး )

( ေျဖ )
ေသာတာပန္စသည္ကို မဆိုထားဘိ၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပင္ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တည္း-ဟု သိရန္ မလြယ္ကူ-ဟု ဆိုပါသည္၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၏ေနာက္၌ တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနပါေသာ္လည္း ငါ၏ေရွ႔မွ ၾကြသြားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္-ဟု မသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ က်မ္းဂန္မ်ား၌ ပါရွိ၏။

အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အလြန္လွ်ိဳ႔၀ွက္ၾကသည္၊ ငါ ေသာတာပန္၊ ငါ ရဟႏၲာ-ဟု ႏႈတ္ျမြက္ မေျပာရံုသာမက သိသြားမည္ကိုပင္ စိုးရိမ္ၾကသည္၊ ရဟန္းေတာ္တို႔ ၀ိနည္းတြင္ ငါ ေသာတာပန္၊ ငါ ရဟႏၲာ-ဟု ေျပာလွ်င္ ေျပာသည့္အတိုင္း ဟုတ္မွန္လွ်င္ အာပတ္သင့္သည္၊ လံုး၀မေျပာရေပ၊ မဟုတ္မမွန္ပဲ ေျပာလွ်င္မူ ပါရာဇိက က်ေလေတာ့သည္။

ပုဂၢိဳလ္တပါးပါးအား အရိယာပုဂၢိဳလ္ဟု ထင္က အနီးကပ္လုပ္ေကၽြး၍ ယင္းပုဂၢိဳလ္၏ ေျပာမႈ၊ ဆိုမႈ၊ ေနထိုင္ျပဳမႈ က်င့္သံုးမႈတို႔ကို အကဲခတ္၍ အရိယာပုဂၢိဳလ္ ဟုတ္-မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ပုထုဇဥ္ သီလ၀ႏၲ သိကၡာကာမ အရွင္ျမတ္မ်ားမွာ ရဟႏၲာႏွင့္ ခြဲျခားရန္ခက္သည္၊

မိုးၾကိဳးက်ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ လန္႔ဖ်ပ္မႈ၊ မလန္႔ဖ်ပ္မႈတို႔ျဖင့္ သိႏိုင္သည္၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ားကား လန္႔ဖ်ပ္ရြ႔ံေၾကာက္မႈ မရွိ-ဟု ဗုဒၶစာေပတို႔တြင္ ဆိုထားပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ကြမ္းေတာင္ ပန္းေတာင္ )
ရွင္ျပဳပြဲ အလွဴႀကီးတြင္ ရွင္ေလာင္းလွည့္ (၀င္းလွည့္)ရာ၌ ကြမ္းေတာင္ ပန္းေတာင္ တို႔သည္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္၍ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပါ၀င္ရေၾကာင္း ရွင္းျပေစလိုပါသည္ဘုရား။
( မေဆြ-အညာေျမ၊ ျမစ္ငယ္-စက္ေကြ႔ )

( ေျဖ )
ရွင္ေလာင္းလွည့္ျခင္းဟူသည္မွာ ယခုေခတ္တြင္ အရပ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးေရွးရာဇ၀င္လာ မင္းညီမင္းသားမ်ား ထြက္ေတာ္မူသည့္ အခမ္းအနားကို တုပ၍ ေရွ႔၀င္းေနာက္၀င္းတို႔ျဖင့္ ခင္းက်င္းေလ့ရွိပါသည္။

မင္းညီမင္းသားမ်ား ထြက္ေတာ္မူရာတြင္ ကြမ္းေတာ္ ေရေတာ္မ်ားကို အလိုရွိက အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ အေျခြအရံ အပ်ိဳေတာ္မ်ားက အသင့္ကိုင္ေဆာင္၍ လိုက္ရသည္၊ ကြမ္းခြက္၊ ပန္းေတာင္း၊ တေကာင္း၊ ျမဴတာ စသည့္ မင္းခန္း၀င္အခ်ိဳ႔ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို တုပ၍ ကြမ္းေတာင္ကိုင္၊ ပန္းေတာင္ကိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ရွင္ေလာင္းကိုျခံရံ၍ လိုက္ပါလ်က္ တခမ္းတနား ဆင္ယင္ခင္းက်င္း ဂုဏ္ျပဳရျခင္းပင္ ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။

ယခုေခတ္တြင္ ေဒ၀ါ၀င္း၊ ရာဇာ၀င္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ရွင္ေလာင္းလွည့္ျခင္း စသည့္ လူမႈကိစၥမ်ား၌ ရာဇာ၀င္းေလာက္သာ ခင္း၍ ဘုရားပင့္ျခင္းစသည့္ သာသနာႏွင့္ ဆိုင္ရာတို႔တြင္ ေဒ၀ါ၀င္းပါ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ခင္းေလ့ရွိပါသည္၊ ထို႔ျပင္ ရွင္ေလာင္းလွည့္ရာ၌ ေရႊထီးမွ်သာ ေဆာင္းမိုးေစျပီး ဘုရားစသည္၌ ကနကၠဒဏ္ထီး စေသာ ထီးျဖဴမ်ားကို ေဆာင္းမိုးေစရပါသည္၊ သတိျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေစတီေလးမ်ိဳး )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔ အျမတ္တႏိုး ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရာဌာနျဖစ္ေသာ ေစတီကို အခ်ိုဳ႔စာမ်ားတြင္ ဓာတုေစတီ၊ ဓမၼေစတီ၊ ဥဒၵိဥေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီ ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးလာရွိသည္၊
အခ်ိဳ႔စာတြင္ အထက္ပါေလးမ်ိဳးအျပင္ ပါဒေစတီဟူ၍ ငါးမ်ိဳးေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊
မည္သည္က မွန္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ခင္ေဇာ္လြင္-ပန္ေတာင္း )

( ေျဖ )
ေစတီကို ကာလိဂၤေဗာဓိ ဇာတ္တြင္ ဥဒၵိႆေစတီ၊ သာရီရိကေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီ၊ ဟူ၍ သံုးမ်ိဳး စတင္ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
သာရီရိကေစတီမွာ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီး ကိုယ္ေတာ္မွျဖစ္ေသာ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္မ်ားျဖစ္၍ ယင္းတို႔ကို ဌာပနာျပီး ဓာတုေစတီေတာ္အျဖစ္ ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကသည္။

တရားဓမၼကၡန္မ်ားကို ဓမၼေစတီေခၚသည္၊
ဘုရား၏ပံုေတာ္ကို ရည္မွန္းျခင္း၊ ပံုေတာ္ထုလုပ္ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ဥဒၵိႆေစတီ ေခၚသည္။
သပိတ္ေတာ္ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္ ေရသႏုပ္ေတာ္ စသည္မ်ားႏွင့္ ေဗာဓိေညာင္ပင္ စေသာ အသံုးအေဆာင္ေတာ္မ်ားကို ပရိေဘာဂေစတီ-ဟု ေခၚပါသည္။

ကာလိဂၤဇာတ္တြင္ သံုးမ်ိဳးသာ လာရွိေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ေလးမ်ိဳးပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္၊
ထို႔ေနာက္တြင္ ပူေဇာ္စရာအေနျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ထင္ရွား ျပေတာ္မူေသာ စက္လကၡဏာေတာ္အျပည့္အစံုႏွင့္ ေျခေတာ္ရာကို ကိုးကြယ္ရာ တပါးျပဳ၍ ပါဒေစတီ-ဟု ထင္ရွားလာပါသည္။

ထိုေျခေတာ္ရာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မာဂ႑ိယပုဏၰားႀကီး ဇနီးေမာင္ႏွံ, သစၥဗႏၶေထရ္ စသည္တို႔ ရဟႏၲာျဖစ္ၾကသျဖင့္ ပါဒေစတီမွာလည္း ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေစတီသံုးပါး၊ ေလးပါး၊ ငါးပါး၊ အရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ မွန္ကန္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေသာတာပန္ႏွင့္ ေနာက္ဘုရား )
အရွင္ဘုရား၊ ယခုဘ၀တြင္ ေသာတာပန္ျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ျပီး ေသလြန္၍ တုသိတာ (စေသာ) နတ္ျပည္တို႔သို႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ္ ေနာင္ပြင့္မည့္ ဘုရားကို မီ-မမီ၊ ထိုသို႔ျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ အားထုတ္ရမည္ကို လမ္းညႊန္ေပးပါ အရွင္ဘုရား။
( ေနာ္၀ါး၀ါး-သု၀ဏၰေရႊျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ယခုဘ၀တြင္ ေသာတာပန္ျဖစ္၍ တုသိတာနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္သည္ဆိုလွ်င္ တုသိတာနတ္တို႔၏ သက္တမ္းမွာ လူတို႔အေရအတြက္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၇-ကုေဋ ၆-သန္းမွ်သာျဖစ္သည္။

ေသာတာပန္သည္ အလြန္ဆံုး ခုနစ္ဘ၀သာေန၍ နိဗၺာန္ကူးသြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဘုရားပြင့္ရန္ကား ယခု ႏွစ္တရာတမ္းမွ ဆယ္ႏွစ္တမ္းအထိ က်ဆင္းသြားျပီး
ယင္းဆယ္ႏွစ္တမ္းမွ တျဖည္းျဖည္း သက္တမ္းတိုး၍ ေရတြက္ျခင္းငွါ မတတ္သာေသာ အသေခ်ၤယ် အသက္ရွည္သည္အထိ တိုးတက္သြားရဦးမည္။

ထိုအသေခ်ၤယ်တမ္းမွ က်ဆင္းလာျပန္ျပီး အႏွစ္တသိန္းတမ္းအေရာက္ ( သို႔မဟုတ္ ေနာက္ေပၚထြန္းမည့္ အသေခ်ၤယ်ကပ္ တကပ္ ) တြင္ ယခု လူတို႔ ေနာက္ဘုရားဟုဆိုေသာ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခုနစ္ဘ၀သာေန၍ နိဗၺာန္ကူးမည့္ ေသာတာပန္-ေနာက္ဘုရား မီႏိုင္-မမီႏိုင္ စဥ္းစား ၾကည့္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ေအာင္ဟူသည္မွာ ေသာတာပန္အျဖစ္ျဖင့္ ေနာက္ဘုရားမီေအာင္ဟု ဆိုလိုက မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုပါက ဤဘ၀တြင္ပင္ သံေယာဇဥ္ အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပယ္ခြါ၍ ၀ိပႆနာစခန္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္သာ လိုပါသည္-ဟု လမ္းညႊန္လိုပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၂-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ )

No comments: