Tuesday, March 10, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၂၉ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( တဆယ့္ေလးခ်က္ ဓမၼစက္ )
တဆယ့္ေလးခ်က္ ဓမၼစက္အရ ဓမၼစက္ တဆယ့္ေလးပါးကို အမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါသည္။
( ညိဳညိဳသီ-ကေမၻာဇလမ္း ဗဟန္း )

( ေျဖ )
တရားေတာ္အရမွာ ေဗာဓိပၠခိယတရား ၃၇-ပါးပင္ ျဖစ္ပါသည္၊
ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇-ပါးကို တရားကိုယ္ေကာက္၍ တူရာေပါင္းလွ်င္ ေအာက္ပါတရား ၁၄-ပါးသာ ရပါသည္။
၁။ ၀ိတက္၊
၂။ ပႆဒၶိ၊
၃။ ပီတိ၊
၄။ ဥေပကၡာ၊
၅။ ဆႏၵ၊
၆။ စိတၱ၊
၇။ သမၼာ၀ါစာ၊
၈။ သမၼာကမၼႏၲ၊
၉။ သမၼာအာဇီ၀၊
( ၄င္းကိုးပါးမွာ သူ႔အမည္ႏွင့္တူ တဌာနစီသာ ျဖစ္၏ )

၁၀။ သဒၶါ၊ ( ၄င္းမွာ ႏွစ္ဌာန၌ ျဖစ္၏ )
၁၁။ ဧကဂၢတာ၊ ( ၄င္းမွာ ေလးဌာန၌ ျဖစ္၏ )
၁၂။ ပညာ၊ ( ၄င္းမွာ ငါးဌာန၌ ျဖစ္၏ )
၁၃။ သတိ၊ ( ၄င္းမွာ ရွစ္ဌာန၌ ျဖစ္၏ )
၁၄။ ၀ီရိယ၊ ( ၄င္းမွာ ကိုးဌာန၌ ျဖစ္၏ )

ဤ ၁၄-ပါးသည္ပင္ တဆယ့္ေလးခ်က္ ဓမၼစက္-ဟူ၍ ဆရာတို႔ ဆိုေတာ္မူၾကပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( စရိုက္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ကမၼ႒ာန္း )
စရိုက္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ယင္းစရိုက္ရွိသူ၏ အမူအက်င့္၊
ယင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ ကမၼ႒ာန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား၊
( ဦးေသာသ္းစိန္-ေက်ာင္းအုပ္၊ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ၾကခတ္ရပ္၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
၁။ ရာဂစရိုက္၊ ၂။ ေဒါသစရိုက္၊ ၃။ ေမာဟစရိုက္၊ ၄။ သဒၶါစရိုက္၊ ၅။ ဗုဒၶိစရိုက္၊ ၆။ ၀ိတက္စရိုက္၊
ဟူ၍ ေျခာက္မ်ိဳးရွိသည္။
စရိုက္ဟူသည္ ပုဂၢိဳလ္၏ လြန္ကဲေသာ အက်င့္ အေလ့ အမူ ျဖစ္သည္။

၁။ ရာဂစရိုက္ ရွိသူ၌-လွပမႈကို ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ ရွာမွီးျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္လိုျခင္း စေသာ အမူအက်င့္မ်ား။
၂။ ေဒါသစရိုက္ ရွိသူ၌-ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ ခက္ထန္ျခင္း။
၃။ ေမာဟစရိုက္ ရွိသူ၌-ထိုင္းမႈိင္းျခင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။
၄။ သဒၶါစရိုက္ ရွိသူ၌-ဘုရားတရားၾကည္ညိဳျခင္း။
၅။ ဗုဒၶိ (ပညာ) စရိုက္ ရွိသူ၌-ပညာကိုရွာမွီးျခင္း၊ သိလုိျခင္း၊ မွတ္သားျခင္းႏွင့္
၆။ ၀ိတက္စရိုက္ ရွိသူ၌-ၾကံစည္ျခင္း၊ ေတြးေတာျခင္း၊ စသည္မ်ား လြန္ကဲေနတတ္ပါသည္။

စရိုက္သည္ တမ်ိဳးစီလည္း ရွိတတ္ျပီး ႏွစ္မ်ိဳး သံုးမ်ိဳးလည္း ေရာ၍ေနတတ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စရိုက္မွာ ေျခာက္ပါးသာ ရွိေသာ္လည္း စရိုက္အားေလ်ာ္စြာ ပုဂၢိဳလ္ ၆၃-မ်ိဳးျပားေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စရိုက္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းကိုလည္း သမထကမၼ႒ာန္း ၄၀-ႏွင့္ စရိုက္ေျခာက္ပါးကို တြဲ၍ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက မေနာပူရဏီတြင္-

အသုဘႏွင့္၊ ကာယဂတာ၊ ဆယ့္တျဖာ၊ ရာဂႀကီးသူအား။
အပၸမညာ၊ နီလာဒိက၊ ဤရွစ္၀၊ ေဒါသႀကီးဖို႔ထား။
အာနာပါန၊ ဤတ၀၊ ေမာဟ ၀ိတက္မ်ား။
ဗုဒၶ ဓမၼ၊ သံဃ,သီ,စာ၊ ေဒ၀တာ၊ သဒၶါထက္သူအား။
ဥပသမာ၊ မရဏာႏွင့္၊ သညာ ၀၀တၳာန္၊ ဤေလးတန္၊ ဉာဏ္ခံႀကီးသူအား။
စရိုက္ေ၀ငွ၊ သံုးဆယ္မွ်၊ ေသသခပ္သိမ္းအား။
ဟု စပ္ဆိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေလ့လာပြားမ်ား၍ အသိတရား တိုးတက္ပါေစသတည္း။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အေမြးအေရအတြက္ လည္လွီးခံရခ်က္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဟိုေရွးေရွးက မိန္းမတဦးသည္ ေမြးထားေသာ ဆိတ္တေကာင္အား ဟင္းအလို႔ငွါ လည္လွီးသတ္ခဲ့မိ၍ ေနာက္ဘ၀တြင္ ငရဲ၌ က်ခံရသည္၊ ထို႔ေနာက္ ဆိတ္အေမြး အေရအတြက္ႏွင့္အမွ် ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ လည္လွီးသတ္ခံရသည္ဟု ဆိုပါသည္၊ မိမိက်ဴးလြန္မႈ တခုအတြက္ တူေသာအက်ိဳးေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ခံရေၾကာင္း၊ တပည့္ေတာ္မ နားမလည္ႏိုင္ပါ၍ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေတာ္မူရန္ အသနားခံအပ္ပါသည္ ဘုရား။
( ေဒၚလွႏြယ္-မူအုပ္၊ ကမ္းေတာင္းႀကီးရြာ၊ ေျမပံုျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ ) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳရာ၌ျဖစ္ေစ၊ အကုသုိလ္ မေကာင္းမႈ ျပဳရာ၌ျဖစ္ေစ၊ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈထက္
ယင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ေစတနာ အႀကီးအေသးအလိုက္ အက်ိဳးေပးမႈလည္း အႀကီးအေသး ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ကုသိုလ္မႈ၌ အလွဴ၀တၳဳ နည္းေသာ္လည္း ေစတနာ အထူးထက္သန္က အက်ိဳးေပးမႈအင္အား ႀကီးမားႏိုင္သည္။
ႏွမ္းေစ့ပမာဏမွ်ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈသည္ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ ေစတနာအားေကာင္းပါက ျမင္းမိုရ္ေတာင္တမွ် အက်ိဳးေပးေၾကာင္း အဂၤုတၱရနိကာယ္တြင္ ေဟာေတာ္မူသည္။

အကုသိုလ္တြင္လည္း ထို႔အတူပင္ ျဖစ္သည္၊ ဆိတ္ကိုသတ္စဥ္က ထက္ထက္သန္သန္ လြန္လြန္ကဲကဲ ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္ အသခၤါရိက ေစတနာျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့လွ်င္ ထူးထူးျခားျခားပင္ မေကာင္းက်ိဳးကို ေပးေပလိမ့္မည္။

ငရဲဟူေသာ ပဋိသေႏၶက်ိဳးမွာ အက်ိဳးရင္းျဖစ္၍ ဆိတ္အေမြး အေရအတြက္အတိုင္း ဘ၀မ်ားစြာ လည္အျဖတ္ခံရျခင္း ပ၀တၱိအက်ိဳးမွာ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳပ္မွာ ကမၼ၀ိပါေကာ အစိႏၲိေယာ ( ကံ၏အက်ိဳးကို မၾကံစည္အပ္ ဟူ၍ ) ျဖစ္သျဖင့္
ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံ၏ အက်ိဳးေပးမႈကို ယံုမွား မရွိသင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သတၱာ၀ါသ ဘံုကိုး၀ႏွင့္ ၀ိညာဏ႒ိတိ ခုနစ္ပါး )
အရွင္ဘုရား၊ အမွ်ေ၀ လကၤာ ဘံုသံုးဆယ့္တစ္ စေသာအပိုဒ္ပါ သတၱာ၀ါသ ဘံုကိုး၀ႏွင့္ ၀ိညာဏ႒ိတိ တည္ရွိခုနစ္ပါး-ဆိုသည္ကို အဓိပၸါယ္သိလိုပါသည္၊ ရွင္းလင္းေပးေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ဦးေန၀င္း-ေက်ာက္တန္းရြာ၊ ပဲခူးျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
လြယ္ကူစြာမွတ္သားႏိုင္ရန္ ၀ိညာဏ႒ိတိ ခုနစ္ပါးမွစ၍ ေျဖၾကားပါမည္၊
၄င္းမွာ ပဋိသေႏၶ၀ိညာဥ္၏ တည္ရာခုနစ္ပါး ျဖစ္သည္။
၁။ လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္၊ ဤခုနစ္ရပ္သည္ သတၱ၀ါတို႔၏ ကိုယ္သ႑ာန္လည္း အထူးထူး၊ ပဋိသေႏၶလည္း အထူးထူးရွိ၍ နာနတၱကာယ နာနတၱသညီ မည္၏။

၂။ ပထမစ်ာန္သံုးဘံု၊ အပါယ္ေလးဘံု၊ ဤခုနစ္ဘံုသည္ သတၱ၀ါတို႔ ကိုယ္သ႑ာန္ကား အထူးထူး၊
ပဋိသေႏၶကား ပထမစ်ာန္သံုးဘံု၌ ပထမစ်ာန္ ၀ိပါက္စိတ္၊
အပါယ္ေလးဘံု၌ အကုသလ၀ိပါက္ သႏၲီရဏစိတ္ တခုစီသာျဖစ္၍ နာနတၱကာယ ဧကတၱသညီ မည္၏။

၃။ ဒုတိယစ်ာန္ သံုးဘံုသည္ သတၱ၀ါတို႔၏ ကိုယ္သ႑ာန္ အေရာင္အ၀ါကား တူ၏၊
ဒုတိယစ်ာန္ ၀ိပါက္၊ တတိယစ်ာန္ ၀ိပါက္ ပဋိသေႏၶ ထူးျခား၍ ဧကတၱကာယ နာနတၱသညီ မည္၏။

၄။ တတိယစ်ာန္သံုးဘံု , ေ၀ဟပၨိဳလ္ဘံု, သုဒၶါ၀ါသ ငါးဘံုတို႔သည္ သတၱ၀ါတို႔ ကိုယ္သ႑ာန္လည္း တူသည္၊
ပဋိသေႏၶလည္း စတုကနည္းအားျဖင့္ စတုတၳစ်ာန္ ၀ိပါက္စိတ္တပါးသာျဖစ္၍ ဧကတၱကာယ ဧကတၱသညီ မည္၏။

၅။ အာကာသာနဥၥာယတန။
၆။ ၀ိညာဏဥၥာယတန။
၇။ အာကိဥၥညာယတန
ဤအရူပ သံုးဘံုသည္ သညာတပါးစီျဖစ္၍ တဘံုစီယူလွ်င္ ၀ိညာဏ႒ိတိ ခုနစ္ပါး ျဖစ္သည္။

ယင္းတြင္ သညာရွိသည္လည္း မဟုတ္၊ မရွိသည္လည္း မဟုတ္ေသာ ေန၀သညာနာသညာဘံုႏွင့္
လံုး၀သညာ (စိတ္) မရွိေသာ အသညသတ္ဘံုကို မထည့္ဘဲ ထားရသည္။

သတၱာ၀ါသ ဘံုကိုး၀ ယူရာ၌ကား
ေန၀သညာနာသညာဘံုကို တရပ္၊
အသညသတ္ဘံုကို တရပ္ ထည့္၍ ကိုးပါးယူရသည္။
ဤသို႔ သတၱာ၀ါသ ဘံုကိုး၀ႏွင့္ ၀ိညာဏ႒ိတိ ခုနစ္ပါးကို မွတ္သားသင့္ပါသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွးေဆာင္ပုဒ္လကၤာမွာ-
လူ႔ျပည္ႏွင့္နတ္၊ သတ္လွ်င္နာနာ၊ ပထမာစ်ာန္၊ ေလးတန္ပါယ္ခြင္၊ သတ္လွ်င္ နာဧ၊ ေဒြစ်ာန္ ႏွစ္ရပ္၊ ဧ နာဟတ္၊ အသညသတ္ျပည္၊ အသညီ၊ ၾကြင္းျပည္ န၀ါ၊ ဧဧသာ၊ အရူပါမွ၊ ဘံုေလး၀၊ သတၱ၀ါသာ၊ ဘံုကိုးရြာ။
ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၃-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ )

No comments: