Tuesday, March 17, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၃၄ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( အႏၲရာယ္ကင္းဂါထာႏွင့္ ေထရ၀ါဒ )
အရွင္ဘုရား၊ အခ်ိဳ႔ပုဂိၢဳလ္မ်ားက ဂါထာပရိတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ ပုတီးစိပ္ျခင္းတို႔သည္ မဟာယာနလမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မညီဟုဆိုကာ ပစ္ပယ္ၾကပါသည္၊ ရြတ္ဆို သင့္-မသင့္၊ ပုတီးစိပ္သင့္-မသင့္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ေက်ာ္၀င္း-ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း )

( ေျဖ )
ဂါထာမႏၲန္တို႔တြင္ ဥံဳခံ၍ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ားကား အမ်ားအားျဖင့္ ျဗာဟၼဏဘာသာဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မဆိုင္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုဂါထာမ်ားကို မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ျဗာဟၼဏတို႔ထံမွ အတုယူ၍ ရြတ္ဆိုၾကသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာထဲသို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္လာခဲ့သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ စိႏၲာမဏိ ဂါထာစသည္တို႔မွာ ဥံဳခံရံုမွ်မက ျဗာဟၼဏပုဏၰားသံပါပါႏွင့္ ရြတ္ဆိုေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊ သို႔ေသာ္ သဗၺမဂၤလဂါထာ၊ သမၺဳေဒၶဂါထာ စသည္တို႔ကား ေထရ၀ါဒသက္သက္ ပရိတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေမတၱသုတ္၊ ခႏၶသုတ္၊ ေမာရသုတ္၊ ၀ဋၬသုတ္ စသည္တို႔ျဖင့္ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ေတာ္၊ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ရြတ္ဆိုရန္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ရတနသုတ္ေတာ္ကို ဘုရားအမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ အရွင္အာနႏၵာကိုယ္တိုင္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ေ၀သာလီျပည္၌ အႏွံ႔ရြတ္ဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ။

ဂါထာတို႔သည္ ေထရ၀ါဒမဟုတ္၍ မရြတ္သင့္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုပရိတ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း မရြတ္ရဟု ဆိုသင့္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ ဓမၼ သံဃာ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ စပ္ေသာ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာက ရြတ္ဆိုရန္ အားေပးေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။

ပုတီးမွာလည္း မူလအေနျဖင့္ ျဗာဟၼဏ၀ါဒ မႏၲန္စိပ္ျခင္းမွ စလာသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ အေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာစခန္း ၀င္ရာ၌ ပုတီးမလိုအပ္ဟု ဆိုသင့္ေသာ္လည္း ဗုဒၶါႏုႆတိကဲ့သို႔ေသာ သမထဘာ၀နာအရာ၌ ပုတီး၏ အခန္းက႑မွာ ရွိသင့္သည္-ဟု ဆိုရပါမည္၊ သာဓကအားျဖင့္ ဗုဒၶါႏုႆတိ ကဲ့သို႔ သမထကမၼ႒ာန္းပင္ျဖစ္ေသာ အာနာပါနအရာ၌ ဂဏနာနည္းကို ခြင့္ျပဳထားခဲ့ေပသည္၊ ဂဏနာနည္းျဖင့္ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္း၍ ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈ ရွိသကဲ့သို႔ပင္ ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းတြင္လည္း ပုတီးလံုးခ်၍ ပြားမ်ားပါက ပိုမို၍ သမာဓိရႏိုင္သည္ကို ေထာက္ဆလ်က္ ပုတီးအသံုးမွာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အလြန္အက်ိဳးျပဳ အသံုး၀င္ေၾကာင္း သတိျပဳအပ္လွပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အရွင္ရာဟုလာ အေၾကာင္း )
၁။ အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားမွာ မိဖုရားငါးပါးႏွင့္ သားေတာ္ ငါးပါး ရွိသည္ ဆိုသည္မွာ မွန္-မမွန္ႏွင့္
၂။ သားေတာ္ ရာဟုလာကို အခ်ိဳ႔က ၇-ႏွစ္သားကပင္ ရဟႏၲာျဖစ္သည္၊
အခ်ိုဳ႔က သက္ေတာ္ ၂၀-ရဟန္းျဖစ္ျပီးမွ ရဟႏၲာျဖစ္သည္-ဟု ဆိုသည္၊
မည္သည္က မွန္သည္ကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( မယုသိဂႌ-ေရႊဘို၊ ေဇယ်သိဂႌ-စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး )

( ေျဖ )
၁။ အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားမွာ မိဖုရားငါးပါးႏွင့္ သားေတာ္ ငါးပါးရွိသည္ဟု ေရွးဗုဒၶ၀င္ တေစာင္တြင္ ဂါထာျဖင့္ ျပဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ ယင္းဂါထာမွာ အျခားဘုရားေလာင္းမ်ား၏ မိဖုရား၊ သားေတာ္မ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ ျပထားေသာဂါထာ ျဖစ္ပါသည္။
သိဒၶတၳဘုရားေလာင္းမွာမူ ယေသာဓရာမိဖုရားႏွင့္ သားေတာ္ရာဟုလာသာ ရွိေၾကာင္း မွတ္သားရပါမည္။

၂။ ရာဟုလာႏွင့္စပ္၍ အဘိဏွရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္၊ ရာဟုလသံယုတ္၊ မဟာရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္၊ စူဠရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္၊ စသည္ကို ၾကည့္သင့္၏။
( က ) အဘိဏွရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္ကို အျမဲမျပတ္ ဆံုးမရန္ ေဟာေတာ္မူသည္။
( ခ ) ရာဟုလသံယုတ္ကို အရွင္ရာဟုလာမေထရ္ျမတ္ ၀ိပႆနာဉာဏ္တရားသားကို ရယူဖို႔ရန္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။
( ဂ ) မဟာရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္ကို ေဂဟႆိတ ဆႏၵရာဂကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ ေဟာေတာ္မူသည္။
( ဃ ) စူဠရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္ကို အရွင္ရာဟုလာမေထရ္၏ ၀ိမုတၱိပရိပါစနိယတရား ၁၅-ပါးတို႔ ရင့္က်က္ေသာအခါ ( ရဟန္းျဖစ္စ ၀ါမရေသးမီ ) ၌ အရဟတၱဖိုလ္ကို ရယူေစရန္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။
ဤသည္မ်ားကို ၾကည့္၍ စူဠရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူျပီး ေနာက္မွ ရဟႏၲာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ သက္ေတာ္ ၂၀-ေက်ာ္ ရဟန္းျဖစ္ျပီးမွ ရဟႏၲာျဖစ္သည္-ဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သတၱ၀ါအနႏၲ )
အရွင္ဘုရား သတၱ၀ါအနႏၲ ရွိေၾကာင္း ၾကားဖူးပါသည္၊
တခ်ိဳ႔က ေရသတၱ၀ါ ဆယ္သိန္း၊
ကုန္းသတၱ၀ါ ကိုးသိန္း၊
ေကာင္းကင္သတၱ၀ါ ရွစ္သိန္း၊
ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္၊ အမွန္ကို ရွင္းျပေစလိုပါသည္ ဘုရား။
( ေမာင္ဘာ-မုဒြန္းရြာ၊ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
အထက္ပါျပႆနာႏွင့္စပ္၍ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘာ၀နာဒီပနီတြင္ ကုန္းတိရစၧာန္မ်ိဳး အနႏၲ၊ ထို႔ထက္ အဆအသေခ်ၤ တြက္ေရသခ်ၤာ မ်ားလွစြာေသာ ေရတိရစၧာန္မ်ိဳး အနႏၲရွိ၏။
လူ႔ဘံု နတ္ဘံု ျဗဟၼာ့ဘံုတည္းဟူေသာ သုဂတိႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္ဘံုတို႔မွ သတၱ၀ါတေယာက္လွ်င္ အပါယ္ေလးဘံုတို႔မွ သတၱ၀ါအသေခ်ၤက်ထား၍ ႏႈိူင္းရွဥ္သည္ရွိေသာ္ သုဂတိ ၂၇-ဘံု၌ သတၱ၀ါကုန္ေလရာ၏၊
အပါယ္ေလးဘံုရွိ သတၱ၀ါကား မကုန္ေလရာ-ဟု ဆိုထား၏။
အနႏၲဟူသည္ အဆံုးမရွိ-ဟု ဆိုလို၏။
အသေခ်ၤဟူသည္ကား ေရတြက္၍မရ၊ အေရအတြက္ သခ်ၤာကို လြန္၏-ဟု ဆိုလို၏။

ထို႔ေၾကာင့္ သတၱ၀ါတို႔ကို သခ်ၤာတပ္၍ ေျပာဆိုသူတို႔ စကားကို မယံုၾကည္ရာ။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဥပုသ္သည္ စစ္စစ္ ျဖစ္ေရး )
ရွစ္ပါးသီလ (ဥပုသ္) ခံယူေဆာက္တည္ရာ၌ ညေန ေန၀င္သည္အထိသာ၊ ေက်ာင္းတြင္းရွိေနစဥ္သာဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ခံယူေဆာက္တည္လွ်င္ ညစာ ထမင္းစားလို႔ ရသည္ဟု ဆိုပါသည္၊ ဟုတ္ပါသလား။

ဥပုသ္ေစာင့္ျပီး လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္၊ ထန္းလ်က္၊ ၾကံသကာ၊ ညဂ်င္းသုပ္ စားရသည္၊ ဘိလပ္ရည္၊ ရွလပတ္ရည္ ေသာက္ရသည္ ဆိုသည္မွာ ဟုတ္ပါသလား၊ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( သိလိုသူမ်ား-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
ဤျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးလာၾကသူ အလြန္မ်ားပါသည္၊ ေမးပင္ မေမးထိုက္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္၊
ဗုဒၶဘာသာ သမၼာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ နိစၥသီလ ငါးပါးမွ်ကို အားမရႏိုင္သျဖင့္ ေန႔စဥ္မဟုတ္ တပတ္မွ တေန႔၊ ဥပုသ္ေန႔တြင္ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တူတန္ႏိုင္သမွ် တူတန္ရန္ အထူးက်င့္သံုးေဆာက္တည္မႈ (ရွစ္ပါးသီလမွ်) ကို ေဆာက္တည္ၾကျခင္း ျဖစ္ရာ ဤတပတ္ တေန႔မွ် ဥပုသ္သီလကေလးကို အနည္းငယ္မွ် က်ိဳးေပါက္ ေျပာက္က်ားမႈ မျဖစ္ေရး၊ ရိပြန္း ညႇိဳးေရာ္မႈ မရွိေရးအတြက္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သီလကို အညႇိဳးမခံ၊ အသက္ကိုသာ အေသခံသြားေသာ ေန႔တ၀က္ ဥပုသ္ရွင္ အနာထပိဏ္ သူေ႒း၏ လုပ္သား လယ္သမားကဲ့သို႔၄င္း၊
လက္၌ ဓားလက္နက္ရွိလ်က္ မိမိအား ရစ္ပတ္ ေပါက္သတ္မည့္ ေျမြကို မခုတ္ဘဲ ဓားကို အေ၀းသို႔ လြင့္ပစ္ေသာ လယ္သမားကဲ့သို႔၄င္း၊
ဥပုသ္သီလကို အညႇိဳးအပ်က္မခံ၊ အသက္သာ အေသခံမည္ဟူေသာ စိတ္ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္၊
ဥပုသ္သီလ ခံယူျပီး သီလမပ်က္ပါဘူး-ဆိုကာ လက္ဖက္ရည္ ထန္းလ်က္ ၾကံသကာ စသည္ စားေသာက္မႈကို မျပဳဘဲ၊ ဥပုသ္ေန႔ မြန္းလြဲခ်ိန္မွ ေနာက္ေန႔ အရုဏ္တက္အထိ မိမိပါးစပ္တြင္း၌ ေသာက္ေရမွတပါး မည္သည့္အရည္ အဖတ္မွ မ၀င္ေစဘဲ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မွသာ တကယ့္ဗုဒၶဘာသာ ဥပုသ္သည္ အစစ္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၃-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: