Sunday, March 22, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၃၅ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ကန္ေတာ့ခန္း-ဆုေတာင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ၾသကာသကန္ေတာ့ခ်ိဳး ဆိုရာတြင္ ဆုေပးမည့္ရဟန္းေတာ္ရွိလွ်င္ ဆုေတာင္း ဆက္ဆိုရန္ မလိုအပ္-ဟု ယူရပါမည္လားဘုရား။
ဆုေတာင္း ဆက္မဆို၇ေသာ ေရွးအစဥ္အလာ ၾသကာသကန္ေတာ့ခ်ိဳးထက္ ပိုေကာင္း ပိုမွန္ကန္ပါသလား၊ ေျခၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ျပည္သိမ္း-အျငိမ္းစားေဆးမွဴး၊ အင္းရြာ-သာယာ၀တီ )

( ေျဖ )
ဆုေတာင္းျခင္းမွာ ကန္ေတာ့သူ၏ ျပင္းျပစြာ ရလိုေသာဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္၍ ကိုယ္တိုင္ႏႈတ္ျမြက္ ဆုေတာင္းျခင္းသာ မွန္ကန္ပါသည္။
အပါယ္ေလးပါး စေသာ ပယ္ဆု၊ မဂ္တရား စေသာ လိုဆုမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရွးသေရာအခါကပင္ စီစဥ္ေပးထားေသာ ဆုေတာင္းျဖစ္၍ ကိုယ္တိုင္ စနစ္တက် ဆုေတာင္းရပါမည္၊
ဆုေပးမည့္ရဟန္းဟူသည္မွာ သင္ဆုေတာင္းသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါေစ-ဟု ပံ့ပိုးေပးရံုမွတပါး ဆုေတာင္းဆုျမတ္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သူမ်ား မဟုတ္ပါ၊

ဆုေပးတိုင္း ရေစႏိုင္ေသာ ဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ မ်ားပင္
ဣစၧိတံ ပတၳိတံ တုယွံ ၊ ခိပၸေမ၀ သမိဇၩတု ။
သင္အလိုရွိ၍ ေတာင့္တတဲ့ဆုအတိုင္း လ်င္ျမန္စြာျပည့္ပါေစ-ဟု ဆုေပးၾကပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးအစဥ္အလာ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး အျပည့္အစံု အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္၍ မူအတိုင္းသာ ကန္ေတာ့ဆုေတာင္း ၾကရန္ ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ပါဠိဘာသာ စကား )
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က သာမန္လူမ်ား ေျပာဆိုၾကေသာ စကားရပ္သည္ ပါဠိဘာသာစကားပင္ ျဖစ္ပါသလား၊ ယင္းဘာသာစကားကို ယခုေခတ္ ဘယ္အရပ္ေဒသတြင္ ေျပာပါသလဲ၊
ယခုကာလ၌ ရြတ္ဖတ္ေနေသာ ပရိတ္ပါဠိေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က အတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသလား၊ ယင္းပရိတ္ေတာ္မ်ားကို အျခားေသာ ေထရ၀ါဒ ႏိုင္ငံမ်ားက ရဟန္းမ်ား ရြတ္ဖတ္ပါက ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္သည့္အတိုင္းပင္ တူညီပါသလားဘုရား။
( ဦးေဆြ-အေရွ႔ရန္ကင္း၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဇၩိမေဒသ (ယခု-ဘီဟာနယ္၊ အိႏၵိယ အေရွ႔ေျမာက္ေဒသ) ၌ ပြင့္ေတာ္မူသည္။
ထိုအခ်ိန္က အိႏၵိယတျပည္လံုးတြင္
၁။ သကၠတဘာသာ
၂။ ျပာကရိတ္ဘာသာ
၃။ မာဂဓဘာသာ တို႔သည္ အရပ္သံုး ဘာသာမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

၁-မွာ ထီးသံုး နန္းသံုး။
၂-မွာ အထက္တန္းလႊာသံုး ျဖစ္ျပီး
၃-မွာ လူတန္းစားအားလံုး သံုးေသာဘာသာျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၄င္းအမွတ္ ၃-(မာဂဓ) ဘာသာျဖင့္ အမ်ား နားလည္ေအာင္ ေဟာေျပာေလ့ရွိပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ၀ါ-တရားေတာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဘာသာျဖစ္၍ မာဂဓဘာသာကို ပါဠိဘာသာ-ဟု ေခၚပါသည္၊ ထိုပါဠိဘာသာမွာ မည္သည့္အခါမွာမွ် ကြယ္ေပ်ာက္မည္မဟုတ္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ့ျပည္မ်ားမွာလည္း ထိုဘာသာကိုပင္ သံုးစြဲပါသည္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာမ်ား ပရိတ္ပါဠိေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ သုတ္ေတာ္မ်ားမွာ မာဂဓဘာသာ (ပါဠိဘာသာ)ျဖင့္သာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၍ အျခားဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုထားလွ်င္ ၾကာရွည္လည္း မတည္ႏိုင္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလိုေတာ္ ၀ါ-အနက္အဓိပၸါယ္ကိုလည္း မထိမိႏိုင္၊ ပါဠိဘာသာမွသာလွ်င္ အလိုေတာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီ ထိမိႏိုင္သည္။

ေထရ၀ါဒႏိုင္ငံတိုင္းပင္ ဤပါဠိဘာသာကိုသာ သံုးပါသည္၊ ပါဠိဘာသာတတ္လွ်င္ အတူတကြ ေျပာဆိုႏွီးေႏွာႏိုင္သည္၊ ေဒသသံမွ်သာ ကြာျခား၍ အမ်ားအားျဖင့္ တူညီပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေက်ာင္းတိုက္ျပင္ပ ကထိန္အလွဴ )
၁။ ၀ါဆိုေက်ာင္းတိုက္ ျပင္ပ၌မူ အလွဴဒါန ကထိနကို ခံရမည္ေလာ က်မ္းႏွီးေႏွာ၍ ေျဖပါေလ။
၂။ ဗုဒၶဘုရား ထင္ရွားရွိစဥ္ ကထိန္အလွဴ ေပးလွဴသူႏွင့္ ခံသူပုဂၢိဳလ္ မေထရ္ကိုလည္း က်မ္းဆိုႏွီးေႏွာ ေျဖပါေလ။
( ေမာ္ႀကီးေက်ာင္း-ဦးဓမၼသာရ၊ ေညာင္ပင္ကၽြန္း-ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
၁။ ၀ါဆိုေက်ာင္းတိုက္၊ ျပင္ပ၌လည္း၊ စိတ္ႀကိဳက္ကထိန၊ လွဴဒါန္းရ၏။
( သေစ ပန၊ ပါဌ္အစျဖင့္၊ ၀ိ-႒ ၃-ေရြး၊ ၄၂၄-၀ယ္၊ ရႈေတြးတတ္ပါ၊ မွတ္စရာသည္၊ ၀ါဆိုေခတ္ျပင္ ကထိန္တည္း။)

၂။ ဗုဒၶဘုရား၊ ထင္ရွားရွိခါ၊ ကထိနာဟု၊ လွဴဒါနျမတ္၊ ပိဋကတ္၌၊ တပ္အပ္မေတြ႔၊ မဖြင့္၍လည္း၊ ၾကည္ေျမ့သဒၶါ၊ ဒါယကာႏွင့္၊ ေထရာမည္ေတာ္၊ မထုတ္ေဖာ္ႏိုင္၊ သို႔ေသာ္ ပဏၰာ၊ ဇင္းမယ္ကမူ၊ ေကာသလရာဇာ၊ လွဴဒါန္းပါ၍၊ ေထရာေကာ႑ည၊ ခံယူရဟု၊ ေဖာ္ျပထားပါေလသတည္း။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဥပုသ္သည္ႏွင့္ ဓမၼဂီတ )
ရွစ္ပါး ကိုးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းသူမ်ားသည္ အိမ္ေရာက္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၀ိပါက္ေတာ္ ၁၂-ပါးစသည့္ သီခ်င္းမ်ားကို အာရုံျပဳ၍ နားေထာင္ေနလွ်င္ သီလက်ိဳးပါသလားဘုရား။
( ခ်ိဳမာ-ပဲခူး )

( ေျဖ )
ဂီတဟူသည္ ရိုးရိုးသီခ်င္းဂီတပင္ျဖစ္ေစ၊ တရားဓမၼႏွင့္ စပ္ေသာ သီခ်င္းဂီတပင္ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား အဖို႔ (ဥပုသ္သည္လည္း အတူတူ) သီဆိုျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း မျပဳရပါ။
အရိယာနံ ပရိနိဗၺာနကာေလ ရတနတၱယဂုဏူပသဥႇိတံ သာဓုကီဠိတဂီတံ ၀ါ-စသည္ျဖင့္ ၀ိနည္းအ႒ကထာမ်ား (၀ိ-သင္-၄၃၈) တြင္ ဆိုသျဖင့္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ား ပရိနိဗၺာန္စံေသာအခါ၌ ဆိုေသာ သီခ်င္းမ်ိဳး၊ ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ႏွင့္ စပ္ေသာ သီခ်င္းမ်ိဳး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပ်ံ စသည္၌ ဆိုေသာ သီခ်င္းမ်ိဳးမ်ားလည္း ဂီတပင္ျဖစ္၍ ကိုယ္တိုင္ သီဆိုျခင္း၊ သြားေရာက္နားေထာင္ျခင္းမ်ိဳးကို ဥပုသ္သည္မ်ား အဖို႔ မျပဳသင့္ပါ။

ဥပုသ္သည္တဦးအဖို႔ သြားေရာက္နားေထာင္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သံေ၀ဂျဖစ္ဖြယ္ သီခ်င္းသံမ်ိဳးကို ၾကား၍ အာရံုျပဳကာ မိမိေနရာမွာေနရင္း နားေထာင္မိလွ်င္ကား ဥပုသ္သီလမပ်က္၊ အျပစ္မရွိ-ဟု ဆိုရပါသည္၊ သြားေရာက္နားေထာင္ျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္၍ နားေထာင္ျခင္း၊ ၾကားနာ နားေထာင္ႏိုင္ရန္ သူ႔ကို ဖြင့္ေစျခင္း၊ ဆိုေစျခင္း မ်ိဳးကိုကား မျပဳအပ္ပါ၊ နစၥဂီတ၀ါဒိတ၀ိသူကဒႆနာ စေသာ သိကၡာပုဒ္ က်ိဳးပ်က္ႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( မိဘျပစ္မွား အျပစ္မ်ား )
အရွင္ဘုရား မိဘမ်ားကို ျပန္ေျပာျခင္း၊ ႏႈတ္လွံထိုးျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားျခင္းတို႔အတြက္ ကံႀကီးထိုက္ေသာအခါ ၄င္းကံေၾကြးမ်ား ေျပေအာင္မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲဘုရား။
( မဇာလီေအာင္-ပုဇြန္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
မိဘဆရာသမားတို႔အား ျပန္ေျပာျခင္း၊ ႏႈတ္လွံထိုးျခင္း၊ ရိုက္ပုတ္ျခင္း၊ စသည့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ ေစာ္ကားျခင္းတို႔ အတြက္ ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀-ပါး ျပစ္မွားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ဒဏ္ ၁၀-ပါး အျပစ္မ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။
၄င္းတို႔မွာ-
၁။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ေ၀ဒနာကို ခံရျခင္း။
၂။ ကို္ယ္ပ်က္ျခင္း။
၃။ အနာေရာက္ျခင္း။
၄။ ရူးသြပ္ျခင္း။
၅။ မင္းဒဏ္သင့္ျခင္း။
၆။ ႀကီးစြာေသာ စြပ္စြဲျခင္းကို ခံရျခင္း။
၇။ အေဆြအမ်ိဳး ( ခ်စ္သူခင္သူ ) ပ်က္စီးျခင္း။
၈။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ( လက္ရွိဥစၥာ ) ပ်က္စီးျခင္း။
၉။ အိမ္ ( အိပ္ရာေနရာ ) ကို မီးေလာင္ျခင္း။
၁၀။ ေသသည့္ေနာက္ ငရဲသို႔ လားေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း က်မ္းဂန္စာေပမ်ား၌ လာရွိပါသည္။
ယင္းအျပစ္မ်ား မျဖစ္ရန္ မိမိ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္တို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားမိေသာ မိဘစသည္မ်ားအား ရွိခိုးကန္ေတာ့လ်က္ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေကၽြးျပဳစုၾကရပါသည္။ ရတနာသံုးပါးကို ကန္ေတာ့ရာ၌လည္း မိမိျပစ္မွားမိေသာ မိဘစသည္တို႔အားပါ ကန္ေတာ့ပါေၾကာင္း ဆင္ျခင္ရည္စူး၍ ဦးႏွိမ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ရမည္-ဟု ဆိုပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၃-ခု ဒီဇင္ဘာလ )

No comments: