Wednesday, March 25, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၃၉ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဂါထာပရိတ္ရြတ္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မသည္ ေန႔စဥ္ ဘုရားရွိခိုး ၀တ္ျပဳျပီးတိုင္း ဂါထာ ၆-ပုဒ္ေလာက္ကို ရြတ္ဆိုေလ့ရွိပါသည္၊ ေန႔စဥ္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အျမဲရြတ္ဆိုေနပါသည္၊ အခ်ိဳ႔က ဂါထာကို မိမိအႏွစ္သက္ဆံုး တပုဒ္သာ ေရြးခ်ယ္ရြတ္ဖတ္သင့္သည္၊ သို႔ေသာ္ ဓာတ္ေတြေရာ၍ အစြမ္းမထက္ဟု ဆိုပါသည္၊ ထိုစကား မွန္မမွန္ေျဖၾကားေပးပါ အရွင္ဘုရား။
( နန္းေမဖဲ-ေက်ာက္မဲျမိဳ႔၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း )

( ေျဖ )
ဂါထာေတာ္ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကို ရေလေကာင္းေလ၊ မ်ားမ်ားရြတ္ေလ မ်ားမ်ားအက်ိဳးရွိေလ-ဟု မွတ္သင့္ပါသည္၊ ပရိတ္ေတာ္အားလံုးပင္ အႏၲရာယ္ကင္းသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း
က်က္သေရမဂၤလာ တိုးပြားရန္အတြက္ မဂၤလသုတ္၊
ေရာဂါကင္းရန္အတြက္ ရတနသုတ္၊
အေခ်ာက္အလွန္႔ကင္းရန္အတြက္ ေမတၱသုတ္၊
ေျမြေဘးကင္းရန္အတြက္ ေမာရသုတ္၊
မီးေဘးကင္းရန္အတြက္ ၀ဋၬသုတ္၊ စသည္ျဖင့္ သူ႔ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ပိုမိုအစြမ္းထက္ရာမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ဂါထာမ်ားမွာလည္း ထို႔အတူ ပိုမိုအစြမ္းထက္ရာ သတၱိထူးမ်ား ရွိၾကပါသည္။

( ေမာရသုတ္ေတာ္တြင္ ျဗဟၼမႏၲႏၲိ-ထူးျမတ္ေသာ မႏၲန္ေတာ္ဟူ၍-ပင္ ပရိတ္ေတာ္ ဂါထာမႏၲန္ေတာ္မ်ားကို အတူထား၍ ဆိုပါသည္ ) ထို႔ေၾကာင့္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ဆိုင္ရာ ဂါထာမ်ားကို ႀကိဳးစားက်က္မွတ္၍ မျပတ္မစဲ အျမဲရြတ္ဖတ္သင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( နိဗဒၶကုသိုလ္ရွင္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ နိဗဒၶကုသိုလ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေသာတာပန္ကဲ့သို႔ပင္ အပါယ္သို႔ မက်ႏိုင္-ဟု တပည့္တာ္ နာၾကားရဖူးပါသည္၊ ၄င္းကုသိုလ္ရွင္မ်ားသည္ ေသာတာပန္ကဲ့သို႔ပင္ ၇-ဘ၀ျပီးလွ်င္ နိဗၺာန္၀င္ႏိုင္ပါသလားဘုရား။
( ေဒၚျမေသြး-ျခံနံပါတ္ ၂။ ၁၀-ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္း-ရန္ကုန္ျမိဳ႔ )

(ေျဖ )
ေယသံ ပန ကုလာနံ တီဏိ သရဏာနိ-စသည္ျဖင့္ သရဏဂံုတည္သူမွ စ၍ ဧေကာ အာ၀ါေသာ-ေက်ာင္းတေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသူအထိ သူ-၇ ဦးမွာ နိဗဒၶ-ျမဲေသာကုသိုလ္ရွင္မ်ားျဖစ္၍ အပ်ယ္မက်, အပ်ယ္မေၾကာက္ ၇-ေယာက္ဟူ၍ အဂၤုတၱရ႒ကထာ (အံ-႒ ၃-၂၆၇) တြင္ ဆိုသည္မွာ ၄င္းတို႔သည္ အျမဲမျပတ္ ကုသိုလ္စိတၱဳပၸါဒ္ ျဖစ္ေနသူမ်ားျဖစ္၍ ဤဘ၀မွ ကြယ္လြန္လွ်င္ တမလြန္ဘ၀၌ အပ်ယ္မေရာက္ႏိုင္ဟု ဆိုပါသည္၊ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဂတိျမဲသူျဖစ္၍ ဤဘ၀မွ ကြယ္လြန္လွ်င္ တမလြန္ဘ၀၌ သုဂတိသာ လားရာရွိျပီး ဒုဂၢတိသို႔ လားစရာအေၾကာင္း မရွိသည္ႏွင့္ တစိတ္တူသည္ကိုသာစြဲ၍ ေသာတာပန္ႏွင့္ အလားတူသည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ကဲ့သို႔ ၇-ဘ၀ႏွင့္ နိဗၺာန္၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အသုဘ ရႈျခင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ၀ိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာ အသုဘကမၼ႒ာန္းရႈေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ၀ိသဘာဂျဖစ္ေသာ သူေသေကာင္ကို မရႈပြားရဟု မွတ္သားခဲ့ဖူးပါသည္။
လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေရးသားေတာ္မူေသာ ကမၼ႒ာန္းက်မ္းႀကီး စာအုပ္၌မူ ၀ိသဘာဂျဖစ္ေသာ သူေသေကာင္ကို ရႈပြားရမည္ဟု မွတ္သားရျပန္ပါသည္။
မည္သည့္အယူအဆက မွန္မည္ဆိုသည္ကို ဘုရားရွင္အလိုေတာ္က် ဆံုးျဖတ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ဉာဏ္ေမာ္-အေရွ႔ငယ္တိုးရြာ၊ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
မဟာကာဠ မေထရ္သည္ ရဟႏၲာမျဖစ္မီ သုႆာန္၌ ေသလြန္ခါစျဖစ္သည့္ ၀ိသဘာဂ သူေကာင္ကိုၾကည့္ရႈ၍ အသုဘရႈပြားရာ အသုဘမထင္ႏိုင္ဘဲ ရာဂသာ ပြားေန၍ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊
ထို၀ိသဘာဂ သူေကာင္ကို မီးသျဂိဳဟ္ေနခိုက္ ထပ္မံရႈပြားရာ ရုပ္ဆင္းပ်က္၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္မရွိမွ အသုဘထင္ကာ ရဟႏၲာျဖစ္ရေၾကာင္း ၀တၳဳႏွင့္

အလြန္လွပေသာ သီရိမာ ကြယ္လြန္၍ ၄-ရက္ခန္႔ မီးမသျဂိဳဟ္ရေသးဘဲ ထားေစ၍ အလြန္ရုပ္ပ်က္ ပုပ္ပြ အသုဘလံုးလံုးျဖစ္မွ လူအမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစရာ သီရိမာအား စြဲမက္ေနသူ ရဟန္းတပါး ထိုအခါမွ အသုဘထင္၍ တရားရ ရဟႏၲာျဖစ္သြားေၾကာင္း ၀တၳဳကို ႏွႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္၍ အေျခအေနအရ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပင္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ကမၻာပ်က္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ သာသနာကုန္၍ ကမၻာလဲေသာအခါ လူနတ္ျဗဟၼာ သံုးဘံုစလံုး လဲပါသလားဘုရား၊ လူ႔ဘံုတခုသာ လဲျပီး က်န္နတ္ျဗဟၼာဘံုတို႔ မူလအတိုင္း တည္ေနပါသလားဘုရား။
တပည့္ေတာ္မႏွင့္ အျခားမသိေသးသူမ်ား နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား၊
တဆက္တည္း ေမးလိုသည္မွာ ေတာ္လဲ-သည္ဆိုသည္မွာ မည္သည္ကိုေခၚဆိုပါသနည္း ဘုရား။
လူႀကီးသူမမ်ားကို ေမးၾကည့္ရာ ေကာင္းေကာင္း မေျပာႏိုင္ပါ၍ ေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုရား။
( မေအး၀င့္ျဖဴ-တန္ဆည္ျမိဳ႔၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း )

(ေျဖ )
သာသနာကုန္ေသာ္လည္း ကမၻာလဲ (ကမၻာအသစ္လဲ ကမၻာပ်က္) ျခင္း မရွိႏိုင္ေသး။
ကမၻာသက္တမ္းမွာ အႏၲရကပ္ (တက္ကပ္-ဆုပ္ကပ္-တစံု) ေပါင္း ၆၄-ကပ္ရွိရာ ၁-မွ ၇-ကပ္အထိ ဘုရားတဆူမွ် မပြင့္ေသး။

၈-ကပ္ေျမာက္က်မွ ကကုသန္ ပထမဆံုး ဘုရားပြင့္၍
၉-ကပ္တြင္ ေကာဏာဂံုဘုရား။
၁၀-ကပ္တြင္ ကႆပဘုရားပြင့္ျပီးေနာက္
၁၁-ကပ္ေျမာက္က်မွ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ကာ
၁၂-ကပ္ေျမာက္တြင္ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူမည္ျဖစ္ေပသည္။

၁၃-ကပ္ေျမာက္မွ ၆၄-ကပ္အထိ ဘုရားတဆူမွ် ပြင့္ေတာ္မမူေတာ့ဘဲ ၆၄-ကပ္ ကုန္ဆံုးျပီးလွ်င္
မီးဖ်က္ေသာကမၻာ၌ ၃၁-ဘံုတြင္ ကာမဘံုအားလံုးႏွင့္ အာဘႆရ ရူပဘံုေအာက္။
ေရဖ်က္ေသာကမၻာတြင္ သုဘကိဏွာဘံုေအာက္၊
ေလဖ်က္ေသာကမၻာတြင္ ေ၀ဟပၹိဳလ္ဘံုေအာက္ ရူပျဗဟၼာဘံုမ်ားပါ ပ်က္ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ သတၱ၀ါအားလံုး ယင္းတို႔၏ အထက္အထက္ဘံုမ်ားမွာ ျဖစ္ၾကရပါသည္၊

အက်ယ္မေရးသာပါ၊ နီးစပ္ရာ ဆရာေတာ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားမွတ္သားေစလိုပါသည္။

ေတာ္လဲ-( ေတာ္လည္း )သည္ ဟူသည္မွာ ေျမႀကီးျမည္ဟည္းျခင္းကို ေခၚသည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ငလ်င္ျပင္းစြာ လႈပ္လွ်င္ ေတာ္လဲျခင္းလည္း ျဖစ္တတ္ေလသည္၊ ရံဖန္ရံခါ ငလ်င္လႈပ္ခါနီးတြင္ ေျမႀကီးကသာမဟုတ္ ေကာင္းကင္ကလည္း ျမည္ဟည္းတတ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကၽြး၍ ေမြးျမဴရာ )
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသံုးရာ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ကို ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေပး၍ ေမြးျမဴရာျဖစ္ေသာ-ဟု ၀ိေသသနတပ္၍ ဆိုသည္မွာ အဘယ္သူသည္ အဘယ္အခါက ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေပး၍ ေမြးျမဴထားျခင္း ျဖစ္ပါသလဲဘုရား။
( ဦးစိန္ထြန္း-ဆင္တဲ )

( ေျဖ )
ကလႏၵ နိ၀ါပ-( ကလႏၵ-ရွဥ့္နက္တို႔ကို၊ နိ၀ါပ-အစာေပးရာ ) ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေပးရာဌာန။
အ႒ကထာတို႔တြင္ ေရွးအခါက မင္းတပါးသည္ ထိုဌာနဥယ်ာဥ္၌ ကစားရန္လာေသာ္ ေသရည္ယစ္မူး၍ သစ္ပင္ရင္းတခု၀ယ္ အိပ္ေလ၏၊ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါတို႔သည္ ဟိုဟိုသည္သည္ သြားကုန္၏၊
ထိုအခါ ေသနံ႔ကိုရ၍ သစ္ေခါင္းတြင္ေနေသာ ေျမြေဟာက္တေကာင္သည္ ထြက္၍လာျပီးေသာ္ အိပ္ေနေသာမင္းႀကီးအထံသုိ႔ သြားေလ၏။

ထိုအျခင္းအရာကို ရုကၡစိုးနတ္ျမင္လွ်င္ မင္းႀကီးအား အသက္ကိုေပးအံ႔-ဟူ၍ ရွဥ့္နက္အသြင္ ဖန္ဆင္းကာ မင္းႀကီး၏ နားအနီး၌ ျမည္ေလ၏၊ မင္းႀကီးႏိုးလတ္ေသာ္ ေျမြေဟာက္သည္ ဆုတ္ခြါသြားေလ၏၊ မင္းႀကီးသည္ ရွဥ့္နက္ကိုျမင္၍ ဤရွဥ့္နက္သည္ အသက္ကိုေပး၏-ဟု ေက်းဇူးတင္လ်က္ ဥယ်ာဥ္၌ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကၽြးေစလ်က္ ေဘးမဲ့ေပးေလ၏၊ ထိုေနရာ၌ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္၍ ကလႏၵ နိ၀ါပ-ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေပးရာဌာန-ဟု ေခၚသည္-ဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၄-ခု ဇူလိုင္လ )

No comments: