Thursday, March 12, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၃၁ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဘုရားႏွင့္ ျခေသၤ့ )
ဘုရားေစတီမ်ား၌ ျခေသၤ့ရုပ္မ်ား ထားရွိျခင္းကို အရွင္ဘုရား၏ အေျဖလႊာတခု၌ ေတြ႔ရ၍ သေဘာက်ပါသည္။
တပည့္ေတာ္ ဘုရားတဆူ၌ ျခေသၤ့ရုပ္ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းလိုရာ ျခေသၤ့ရုပ္ကို ဘုရား၌ ေက်ာခိုင္းမထားဘဲ ဘုရားဘက္သို႔ မ်က္ႏွာလွည့္၍ ထားလိုပါသည္၊ သင့္-မသင့္ အေျဖေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးလွေမာင္-မိတၳီလာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ေရွးက ဓာတ္ေတာ္တိုက္မ်ား၊ အျမင့္အျမတ္ ဌာနမ်ားတြင္ ျခေသၤ့၊ ျမင္း၊ ဆင္၊ စေသာ အျမင့္အျမတ္ အထိမ္းအမွတ္ အရုပ္မ်ားကို အေစာင့္အေနအျဖစ္ ထားၾကရာ ျမန္မာမ်ားက ျခေသၤ့ကို အသံုးမ်ားၾကသည္။
ဤတြင္ အေစာင့္အေန၊ အေစာင့္အေရွာက္ ဟူေသာ စကားကို အေလးအနက္ အမွတ္အသားျပဳသင့္ေပသည္။

ဘုရား၌ ျခေသၤ့ရုပ္မ်ားကို ေရွးေရွးက အေစာင့္အေရွာက္အျဖစ္ ထားျခင္းဟု သေဘာေပါက္လွ်င္ ျခေသၤ့ရုပ္သည္ ဘုရားရွိရာဘက္ကို လွည့္၍ ေနသင့္သေလာ၊ ဘုရားမွ အျခားဘက္သို႔ လွည့္၍ ေနသင့္သေလာ-ဟု စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ ဘုရားကို ေက်ာခိုင္း၍ ေနျခင္းမွာ ဘုရားဆီသုိ႔ (၀ါ) ဘုရားတြင္ ဌာပနာထားေသာ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္မ်ားဆီသုိ႔ လာမည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနပံုမ်ားဟု အဓိပၸါယ္ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဘုရားကို အရိုအေသျပဳေနေသာ ျခေသၤ့ပံုမ်ား လုပ္ေဆာင္လိုပါက ဘုရားတံတိုင္းေလးေတာင့္ဆီမွ ဘုရားဘက္သို႔ လွည့္ကာ ၀ပ္၍ေနေသာ ျခေသၤ့ပံုမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္မည္ ထင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အနေႏၲာအနႏၲ ငါးပါး )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဗုဒၶဂုေဏာ အနေႏၲာ -စတဲ့ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးပါရွိတဲ့ ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေသာမာလကၤာရ-ေရႊဘို )

( ေျဖ )
အနႏၲငါးပါးႏွင့္စပ္၍ သတၱကာေယာ စ အာကာေသာ-စသည္ျဖင့္ သတၱ၀ါ အနႏၲ၊ စၾက၀ဠာအနႏၲ ႏွင့္ ဗုဒၶဉာဏ္ေတာ္ အနႏၲ အေၾကာင္းကို ဗုဒၶ၀င္ပါဠိေတာ္ ( ခု-၄၊ ၃၀၅ ) တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗုဒၶဂုေဏာ အနေႏၲာ၊ ဓမၼ၊ သံဃ၊ မာတာပိတု ႏွင့္ အာစရိယဂုေဏာ အနေႏၲာ-ဟူေသာ အနႏၲငါးပါးမွာ ငါးပါးစု၍ တေနရာတည္း၌ မည္သည့္ပါဠိ၊ အ႒ကထာမွာမွ မေတြ႔ႏိုင္ပါ။ ရွိပါသည္ဟူ၍လည္း ဆရာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ ညႊန္ျပခ်က္မရွိပါ။

သို႔ေသာ္ အပၸမာေဏာ ဗုေဒၶါ-စေသာ ပါဠိေတာ္မ်ား၊
ဗဟုပကာရာ ဘိကၡေ၀ မာတာပိတေရာ-စေသာ ပါဠိေတာ္မ်ားႏွင့္ အာစရိယ ဆရာသမားတို႔ေၾကာင့္ အပါယ္တံခါးမ်ားပိတ္၍ သုဂတိတံခါးမ်ား ပြင့္ကာ နိဗၺာန္လမ္း ေပါက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရားေတာ္မ်ားကို အမွီျပဳ၍ ဉာဏ္ပညာ ႀကီးမားေတာ္မူကုန္ေသာ ေရွးဆရာႀကီးမ်ားက အနႏၲငါးပါးကို စီစဥ္ထားရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ သတၱ၀ါအနႏၲ စေသာ အနႏၲ ငါးပါးႏွင့္ ကြဲရန္ ဤဗုဒၶဂုေဏာ အနေႏၲာ စသည္ကို အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါး-ဟု ေ၀ါဟာရ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေကစိ၀ါဒ )
စာမ်ားတြင္ ေကစိ၀ါဒ-ဟု ေတြ႔ရပါသည္။ ေကစိ၀ါဒ ဟူသည္မွာ ဘယ္လို၀ါဒမ်ိဳး ျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္း
ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( ရွင္ပညာေဇာတ-ပုသိမ္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ေကစိ၀ါဒ-ဆိုသည္မွာ ေကသဥၥိ ၀ါေဒါ ေကစိ၀ါေဒါ-ဟူေသာ ဋီကာဆရာမ်ား အဆိုအရ အခ်ိုဳ႔သူတို႔၏ အယူ၀ါဒ-ဟု ဆိုလိုသည္။
က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိေအာက္နိမ့္သူ (မိမိ အယူ၀ါဒေလာက္ ေကာင္းေသာ အယူ၀ါဒ မရွိသူ)
အျခားက်မ္းျပဳ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေကစိ (အခ်ိဳ႔ေသာ သူတို႔က-အခ်ိဳ႔ေသာ ဆရာတို႔က) ဟု သံုးႏႈန္းေလ့ရွိၾကပါသည္။

ဗုဒၶစာေပနယ္တြင္ ေကစိဆရာ၊ ဧေကဆရာ၊ အေညဆရာ၊ အပေရဆရာ၊ ဟူ၍ က်မ္းဆရာေလးမ်ိဳးရွိရာတြင္ ဧေက-အခ်ို႔ေသာ ဆရာတို႔သည္။
အေည-အခ်ိဳ႔ ေသာ ဆရာတို႔သည္-ဟု ဧေက၊ အေညျဖင့္ သံုးလွ်င္ မိမိဆရာႏွင့္ အတူထားအပ္ေသာ ဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။

အပေရ-အခ်ိဳ႔ေသာ ဆရာတို႔သည္-ဟု အပေရႏွင့္သံုးလွ်င္ မိမိႏွင့္ ရည္တူတန္းတူ က်မ္းဆရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိအပ္၏။
ေကစိ-ဆိုလွ်င္ကား မိမိေအာက္ ယုတ္နိမ့္သူ၊ မိမိ၀ါဒကို မမီသူ၊ မမွတ္သားအပ္ေသာ ၀ါဒရွိသူမ်ား-ဟု အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္
ဧေက၊ အေည၊ ဆရာေပ။ အပေရမူ၊ ကိုယ့္ရည္တူ။ ေကစိမွာမူ၊ ကိုယ့္ေအာက္ယူ။-ဟု
နိယံဆရာတို႔ စပ္ဆိုၾကေလသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေရစက္ခ်ရန္ လို-မလို )
အလွဴလုပ္ရာ၌ ေရစက္မခ်ေသာ္လည္း အလွဴေျမာက္သည္ မဟုတ္ပါလားဘုရား။
အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရစက္ခ်ရပါသနည္း၊ အလွူတြင္ ေရစက္ခ်ရန္ လို-မလို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေစလိုပါသည္ဘုရား။
( ဦးေက်ာ္စိုး-က-စ-လ၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ လက္တြင္းသို႔ အလွဴ၀တၳဳကို ေပးကမ္းဆက္ကပ္လိုက္လွ်င္ပင္ အလွဴေျမာက္ပါသည္။
ေရစက္ခ်ျခင္းမွာ အလွဴေျမာက္မႈ၊ မေျမာက္မႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။

ေရစက္ခ်၌
၁။ ဆႏၵျပဳျခင္း
၂။ ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္
၃။ အမွ်ေ၀ျခင္း-ဟု အပိုင္း သံုးပိုင္းရွိရာ
၁။ ဤမည္ဤမည္ေသာအလွဴ၀တၳဳတို႔ကို ဤသို႔ဆႏၵျပဳ၍ လွဴဒါန္းပါ၏။
၂။ ဤသို႔လွဴဒါန္းရေသာေၾကာင့္ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏။
၃။ ဤေကာင္းမႈကုသုိလ္အဖို႔ကို သတၱ၀ါတို႔အား အမွ်ေ၀ပါ၏။
အမွ်ရၾကပါေစ-ဟု ေရစက္ခ်၍ ဆုေတာင္းအမွ်ေ၀ျခင္းေၾကာင့္ မိမိအလွဴမွာ ၀ိ၀ဋၬနိႆိတဒါန ျဖစ္၍ ဆုေတာင္းသည့္အတိုင္း မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္အထိ အက်ိဳးေပးႏိုင္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေရစက္ခ် (ဆုေတာင္း) ျခင္း မျပဳက လူ႔ရြာနတ္ရပ္ သုဂတိအက်ိဳးမွ်သာ ေပးႏိုင္၍
မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ အက်ိဳး မေပး။
ပါရမီဒါန မေျမာက္။
အမွ်မေ၀၍ ပတၱိဒါနကုသိုလ္ မျဖစ္။
ေပတေလာကရွိ ေဆြမ်ိဳး ေ၀မာနိက စသည္တို႔ သာဓုမေခၚရ၍ ေကာင္းက်ိဳးမခံစားရ
စသည္တို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ဘုရားေလာင္း ေ၀ႆႏၲရာမင္းႀကီးလည္း ဆင္ျဖဴေတာ္လွဴရာ၊ သား မယား လွဴရာတို႔၌ ဤသို႔ ေရစက္ခ်၍ ဘုရားအျဖစ္ ဆုေတာင္းေၾကာင္း ဇာတ္အ႒ကထာတြင္ ပါရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးဆရာျမတ္တို႔က အလွဴလုပ္တိုင္း ေရစက္ခ်ရန္ အစဥ္အလာေကာင္းတခု ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရဟႏၲာႏွင့္ ကာလနဂါး )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊
၁။ ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ မိမိငယ္စဥ္ကတည္းက သင္အံ က်က္မွတ္ထားေသာ စာမ်ား ရပါသလားဘုရား။
၂။ ဘုရားအဆူဆူ ပြင့္ပါလ်က္ ကာလနဂါးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မကၽြတ္ပါသလဲဘုရား။
( မသီရိမာလာ-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
၁။ ရဟႏၲာသည္
က။ ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၲာ။
ခ။ ဆဠာဘိည ရဟႏၲာ။
ဂ။ ေတ၀ိဇၨ ရဟႏၲာ။
ဃ။ သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာ ဟူ၍ ၄-မ်ိဳးရွိသည္။

အနိမ့္ဆံုး သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာမွာ စ်ာန္မရေသာ ရဟႏၲာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ဉာဏ္အျမင္မွာမူ ထက္ျမက္ျပည့္စံု၍ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္တို႔ထက္ သာလြန္ေသာ ပညာရွိသျဖင့္ ငယ္စဥ္က သင္အံထားေသာစာမ်ားထက္ ပိုမို၍ပင္ သိျမင္တတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္မွာ အထူးဆုိစရာ မလိုေတာ့ပါ။

အထက္ျမက္ဆံုး ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ကား မူလက စာတလံုးမွ မတတ္သူပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ပိဋကတ္သံုးပံုကို အာဂံုေဆာင္စြမ္းႏိုင္ေတာ့သည္။

၂။ ကာလနဂါးသည္ တကမၻာ အသက္ရွည္၍ ယင္းကမၻာအတြင္း၌ ပြင့္ေသာ ဘုရားမ်ားကို မီႏိုင္၊ ဖူးေတြ႔ႏိုင္ေလသည္။
သို႔ေသာ္ နဂါးဘ၀သည္ ( တိရႏၲိ အေဓာဘာေဂန ဂစၧႏၲီတိ တိရစၧာနာ ) -ဟု ဆိုသျဖင့္ ေအာက္အဖို႔အားျဖင့္သာ လားေရာက္တတ္ေသာ တိရစၧာန္မ်ိဳး။
တနည္း-မဂ္ဖိုလ္မွ ဖီလာသြားတတ္ကုန္ေသာ တိရစၧာန္မ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ နဂါးဘ၀ျဖင့္ ကၽြတ္တမ္း၀င္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၃-ခု ဧျပီလ )

No comments: