Wednesday, March 25, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၃၈ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ေၾကးစည္ႏွင့္ အသုဘ )
အရွင္ဘုရား၊ ေၾကးစည္ေခါင္းေလာင္းတို႔ကို ဘာသာေရးကိစၥ၌ သံုးရသည္၊ အမွ်အတန္းေ၀ရာ၌ ထိုးေခါက္ရသည္-ဟု နားလည္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ အသုဘခ်ရာ၌ ေၾကးစည္တီးသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္၊ ဘာသာေရး-သံုး ေၾကးစည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ အသုဘတြင္ တီးသည္ကို သိလိုပါသည္၊ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးပါ ဘုရား။
( မိုးေလး-ၾကံခင္း )

( ေျဖ )
ေခါင္းေလာင္း၊ ေၾကးစည္၊ ထိုးစည္မ်ားကို ဘာသာေရးကိစၥမ်ားတြင္ သံုးစြဲၾကရာ၌ေခါင္းေလာင္းသံ၊ ေၾကးစည္သံၾကားလွ်င္ သာဓုအႏုေမာဒနာ ျပဳၾကရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္၊
ဒါနျပဳရာ၌ ဒါန၏အဖို႔ကို ရယူႏိုင္ေစရန္ ေၾကးစည္ ေခါင္းေလာင္းျဖင့္ အမွ်ေ၀ၾကသည္၊ ေၾကးစည္ ေခါင္းေလာင္းသံ ၾကား၍ သာဓုေခၚလွ်င္ ဒါနေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ဘာဂကို အမွ်ရသည္။
သီလ၌လည္း ထို႔အတူပင္။

အသုဘ၌ အသုဘသို႔ လာသူ၊ မသာပို႔သူတို႔သည္ ငါလည္း ဤကဲ့သို႔ ေသရဦးမည္-ဟု မရဏာႏုႆတိ ဘာ၀နာကို ပြားၾကရသည္၊ မသာပို႔သူတိုင္း၏ တာ၀န္မွာ ထိုသို႔ မရဏာႏုႆတိ ဘာ၀နာပြားျခင္း၊ အသုဘကမၼ႒ာန္း ႏွလံုးသြင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ရႈပြားရသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာတိုင္း ျပဳရမည့္တာ၀န္၀တၱရားပင္ ျဖစ္သည္၊

ေအာက္ထစ္ဆံုး သုဘလုလင္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း သူေ႒းသား ၅၅-ဦးအေလာင္းအလ်ာမ်ားကဲ့သို႔ ဤအသုဘ အပုပ္ေကာင္ႀကီး လူၾကားသူၾကားထဲမွာ ထား၍မေလ်ာ္၊ သုသာန္သခႋ်ဳင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကကုန္အံ႔-ဟူေသာ လူမႈေရး ကုသုိလ္စိတ္ ထားရွိၾကရသည္၊ ထိုကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ားကို ၾကားသူ ျမင္သူတို႔ သာဓုေခၚ၍ ကုသိုလ္အမွ်ယူႏိုင္ရန္ အသုဘမ်ားတြင္ ေၾကးစည္တီး၍ ခ်ပို႔ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သဘင္သည္ႏွင့္ ေစ်းသည္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ သဘင္သည္၊ ေစ်းသည္မ်ားသည္ ငရဲ (သို႔) ျပိတၱာဘ၀သို႔ ေရာက္ၾကသည္-ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ သဘင္သည္ ေစ်းသည္တိုင္း ငရဲသို႔ က်ေရာက္ပါသလားဘုရား၊ ထိုဘ၀မ်ားသို႔ မက်ေရာက္ရေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ကို သနားသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( ခင္မိုးေ၀-ေခ်ာင္းဆံု (တ)၊ တန္ဆည္ျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ပြဲၾကည္သူမ်ား ရာဂတရား ပြားသည္ထက္ပြားေအာင္ ႏႈိးဆြတတ္ေသာ သဘင္သည္မ်ား ပဟာသငရဲ၌ က်ေရာက္တတ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ လူအမ်ား ပညာဗဟုသုတ တိုးပြား၍ ကုသိုလ္တရား၌ ပြားမ်ားေစရန္ ျပဳေသာ သဘင္သည္မ်ားဆိုလွ်င္ တမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊

ေစ်းသည္မ်ားမွာ ေတာင္းစဥ္းလဲ၊ ခ်ိန္စဥ္းလဲ အျမဲနိစၥ မုသာ၀ါဒဗန္းတင္၍ မစင္မၾကယ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ေနသူမ်ားအဖို႔ ငရဲ ျပိတၱာ ဘ၀တို႔သုိ႔ ေရာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေျဖာင့္တန္းေနပါသည္၊ ေစ်းသည္ဘ၀က မမွန္မကန္ စီးပြားရွာခဲ့၍ ျပိတၱာျဖစ္ၾကရေသာ ေစ်းသည္မမ်ားအေၾကာင္း ေပတ၀တၳဳတြင္ ပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊

သမၼာအာဇီ၀ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စီးပြားရွာၾကသည့္ ေစ်းသည္ ကုန္သည္မ်ားအဖို႔ ငရဲ ျပိတၱာ ျဖစ္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေသာတာပန္ျဖစ္ရန္ )
ေသာတာပန္ျဖစ္ရန္ မည္သည့္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရပါမည္နည္း ဘုရား၊
တပည့္ေတာ္ ရထားေသာလကၤာမွာ-
သက္သတ္ ခိုးမႈ၊ ကာေမသု၊ မုသား သုရာ၊ ကင္းျပတ္ကြာ၊ မွတ္ပါ ေသာတာပန္-ဟု ျဖစ္ပါသည္၊ သည္ေလာက္ႏွင့္ မျပည့္စံုေသး ဆို၍ ေမးေလွ်ာက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။
( ဦးမွတ္ႀကီး-တာယာစက္ရံု၊ သထံုျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ေသာတာပန္ျဖစ္ရန္အတြက္ ေသာတာပတၱိမဂ္ရရန္ ေရွ႔အဖို႔က ျပည့္စံုေစရမည့္ အေၾကာင္းအဂၤါမ်ားမွာ-
သပၸဳရိသသံေသ၀-သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းျခင္း။
သဒၶမၼႆ၀န-တရားနာျခင္း။
ေယာနိေသာမနသိကာရ-သင့္တင့္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း။
ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတၱိ-မဂ္ဖိုလ္အားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္တရားကို က်င့္ျခင္း။
ေသာတာပတၱိယဂၤတရား ေလးပါးတို႔ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဗုေဒၶ အ၀စၥပသာဒ စသည့္ ဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း။
တရား၌ မတုန္မလႈပ္ သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း။
သံဃာေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္ သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း။
အရိယကႏၲဟု ဆိုအပ္ေသာ ငါးပါးသီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း
ဤတရားေလးပါးႏွင့္လည္း ညီညြတ္ကံုလံုေစရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤေသာတာပတၱိယဂၤ တရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူသာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊
ျပႆနာရွင္ေဖာ္ျပေသာလကၤာမွာ- ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ ငါးပါးသီလ လံုျခံဳေၾကာင္းကို ျပသည့္လကၤာျဖစ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပလတံ႔ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကေလးမ်ားကို ေဆာင္ယူထားသင့္ပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းခို၊ တရားကိုနာ၊ သင့္စြာစိတ္ထား၊ တရားက်င့္ကာ၊ ညီေလးျဖာ၊ ေသာတာပတၱိယင္။
ဗုဒၶ ဓမၼ၊ သံဃကိုယံု၊ မတုန္လႈပ္ဘိ၊ အရိယကႏၲ၊ သီလငါးျဖာ၊ စံုညီညာ၊ ေသာတာပတၱိယင္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( နိဗၺာန္ ႏွင့္ ပရိနိဗၺာန္ )
နိဗၺာန္ ႏွင့္ ပရိနိဗၺာန္ကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( ဦးသိန္းေဖ-ဗဟိုကြက္သစ္၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
နိဗၺာန္ဟူသည္ အျမဲနိစၥတည္ရွိေနေသာ သႏၲိသုခ အသခၤတ ဓာတ္သေဘာႀကီးျဖစ္သည္၊
ပရိနိဗၺာန္မွာ ဘုရား ရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ ရုပ္နာမ္ခပ္သိမ္း အႀကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( တေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာ ႏွင့္ ၀ိပႆနာတရား )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာဆိုတာ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ တြက္၍ တေထာင့္ငါးရာ ျဖစ္လာပါသလဲ ဘုရား။
ထို႔ျပင္ ၀ိပႆနာ ရႈနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ကသစ္၀ိုင္နည္း၊ မဟာစည္နည္း၊ မိုးကုတ္နည္း စသည္ရွိရာ ဘယ္နည္း အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံေပးေျဖၾကားေတာ္မူေစခ်င္ပါသည္ ဘုရား။
( စိုး၀င္း-ေက်ာင္းဆရာ၊ ဘုရားျပိဳ အ-လ-က၊ ေ၀ါျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
စိတ္ ၁-ပါး၊ ေစတသိက္ ၅၂-ပါး၊ ဟူေသာ နာမ္တရား ၅၃-ပါး၊
ရုပ္ ၂၈-ပါးမွ နိပၨႏၷရုပ္ ၁၈-ပါးႏွင့္ လကၡဏရုပ္ ၄-ပါးကို ယူ၍ ရုပ္ ၂၂-ပါး။
၄င္း ရုပ္နာမ္ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း ၇၅-ပါးကိုမူတည္ကာ မိမိႏွင့္ သူတပါးဟူေသာ အဇၩတၱ-ဗဟိဒၶ သႏၲာန္ ၂-ပါးႏွင့္ ေျမႇာက္လွ်င္ ၁၅၀-ရသည္။
ယင္းကို ကိေလသာ ၁၀-ပါးႏွင့္ ေျမႇာက္ေသာ္ ၁၅၀၀-ကိေလသာ ရေလသည္။

ယင္းကို-
နာမ္ေတပညာ၊ နိပၨႏၷာ၊ တည္ပါလကၡဏ။
သႏၲာန္ ႏွစ္ျဖာ၊ ေျမႇာက္ပြားကာ၊ တရာ ငါးဆယ္ရ။
ယင္းကိုတျဖာ၊ ကိေလသာ၊ ဆယ္ျဖာ ေျမႇာက္ျပန္က။
တေထာင့္ငါးရာ၊ ကိေလသာ၊ ထိုခါ ျဖစ္သည္ပ။

တနည္း လကၤာ-
နာမ္ေတ ပညာ၊ ရုပ္နိပၨန္၊ လကၡဏရုပ္ေလး။
သႏၲာန္ ႏွစ္၀၊ ေျမႇာက္ဆင့္က၊ တရာ့ငါးဆယ္ေရး။
ဆယ္ကိေလသာ၊ ေျမႇာက္ပြားကာ၊ ငါးရာတေထာင္ေတြး။

ဒုတိယအေမးျပႆနာႏွင့္ စပ္၍ကား ၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းတရားနည္းမ်ားမွာ သူ႔နည္းႏွင့္သူ ေကာင္းၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္၍ ေမးျမန္းစံုစမ္းေနသည္ထက္ လက္ေတြ႔ တနည္းနည္းကို ၀င္ေရာက္ အားထုတ္ျခင္းသာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အေစာင့္အေရွာက္ အကူအညီ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ည ၉-နာရီ အခ်ိန္ေလာက္မွာ ဆရာေလးတို႔ တိုက္တာအတြင္းသုိ႔ လူမႈေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျပီး ျခိမ္းေျခာက္ႀကိမ္းေမာင္းရာ ေနာင္အနာဂတ္ကို ရည္ေမွ်ာ္၍ မေႏွာင့္ယွက္ရန္ အေၾကာင္းျပဳျပီး ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္တန္းပါက ဆရာေလးမ်ားမွာ အျပစ္ျဖစ္ပါမည္လား ဘုရား။
( သိလိုသူ-လ-တ-မံုရြာ )

( ေျဖ )
ရကၡံ ယာစတီတိ ဓမၼိကံ၊ ရကၡံ ယာစတိ အနာပတၱိ-ဟူ၍ အ႒ကထာ (၀ိ-႒၊ ၃-၁၈၂) တြင္ ဆိုသျဖင့္ တရားေသာအေစာင့္အေရွာက္ကို ရဲဘက္ဆိုင္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ ရပ္ကြက္ျမိဳ႔နယ္ဆိုင္ရာ လူႀကီးတို႔ထံမွာျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးမ်ားမွာျဖစ္ေစ၊ ေတာင္းေကာင္းပါသည္၊
ထိုသို႔ေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားမွာလည္း အျပစ္မျဖစ္ပါ။

အေစာင့္အေရွာက္အကူအညီကို ေတာင္းခံရာ၌ မည္သူေႏွာင့္ယွက္ေနပါသည္ စသည္ျဖင့္ အမည္ကိုမူ မေဖာ္ေျပာသင့္ပါ၊ မိမိက အမည္ကို ေဖာ္လိုက္လွ်င္ ထိုသူအား ဒဏ္ရိုက္ျခင္းစသည္ ျပဳလွ်င္ကား မိမိမွာ အျပစ္ျဖစ္ပါသည္။

အက်ယ္ကို ေဖာ္ျပပါ သိကၡာပုဒ္ အ႒ကထာ၌၄င္း၊ ခုဒၵသိကၡာ ဘာသာဋီကာ ၄၄၉-၌၄င္း၊ စံကင္းဆရာေတာ္ ၅၀၄-၌၄င္း ၾကည့္ရႈပါ။ ဤ၌အက်ယ္မေရးသာပါ။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၄-ခု ဧျပီလ )

No comments: