Tuesday, March 31, 2009

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္သန္

ေဂါတမအႏြယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးႏွင့္ မာယာေဒ၀ီတို႔မွ ဖြားျမင္ေသာ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ယေသာဓရာမင္းသမီးႏွင့္ လက္ထပ္ျပီးေနာက္ ရာဟုလာသားေတာ္ကို ေမြးဖြားျပီးစ သက္ေတာ္ ၂၉-ႏွစ္အရြယ္တြင္ နန္းစည္းစိမ္ကိုစြန္႔၍ တရားထူးရွာရန္ ေတာထြက္ေတာ္မူ၏၊

ေရွးအစဥ္အဆက္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဂုိဏ္းဆရာႀကီးမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ နည္းနာယူကာ တရားက်င့္၏၊ အမွန္တရားကို မရသျဖင့္ ဂိုဏ္းဆရာႀကီးမ်ားကို စြန္႔ပယ္လ်က္ ပဥၥ၀ဂၢီရေသ့ငါးပါး၏ ျပဳစုမႈကိုခံယူကာ မိမိဘာသာက်င့္ေလသည္၊ ေတာထြက္၍ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာေသာအခါတြင္ အစြန္းတရားႏွစ္ပါးကို ပယ္၍ မဇၩိမလမ္းစဥ္ကိုလိုက္ကာ က်င့္ေသာအခါမွ သစၥာေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားကို သိျမင္လ်က္ ျမတ္ဗုဒၶအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏၊

ေဗာဓိပင္ရင္း ေရႊပလႅင္တြင္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ေနမ၀င္မီ မာရ္စစ္သည္တို႔ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျပီးေနာက္
ပထမယံ၌ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္၊
မဇၩိမယံ၌ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္၊
ပစၦိမယံ၌ အာသ၀ကၡယဉာဏ္ကို ရေတာ္မူ၏။
ထို႔ေနာက္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ရွင္ ဗုဒၶအျဖစ္ ေရာက္ေတာ္မူ၏၊
ထိုစဥ္ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူေသာ ေရႊစိတ္ေတာ္ လႈံ႔ေဆာ္သျဖင့္ ေရွးေရွးေသာ ေနာင္ေတာ္ဘုရားရွင္မ်ား နည္းတူ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေတာ္မူေလသည္။

( ပါဠိဂါထာ )
အေနကဇာတိသံသာရံ၊ သႏၶာ၀ိႆံ အနိဗၺိသံ ။
ဂဟကာရံ ဂေ၀သေႏၲာ၊ ဒုကၡာဇာတိ ပုနပၸဳနံ ။
ဂဟကာရက ဒိေ႒ာသိ၊ ပုန ေဂဟံ န ကာဟသိ ။
သဗၺာ ေတ ဖာသုကာ ဘဂၢါ၊ ဂဟကူဋံ ၀ိသခၤတံ ။
၀ိသခၤါရဂတံ စိတၱံ၊ တဏွာနံ ခယမဇၩဂါ ။

( ျမန္မာျပန္ )
အဖန္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွေသာေၾကာင့္ ခႏၶာအိမ္ကို ေဆာက္လုပ္တတ္သူ
တဏွာလက္သမားကို ရွာေဖြေနေသာငါသည္ ထိုတဏွာကို ျမင္ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ကို မရေသးေသာေၾကာင့္
ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာပတ္လံုး က်င္လည္ခဲ့ရေလျပီ။

ခႏၶာအိမ္ကို ေဆာက္လုပ္တတ္ေသာ ဟယ္-တဏွာလက္သမား၊ ငါသည္ သင့္ကို ပညာမ်က္စိျဖင့္ ယခုျမင္အပ္ျပီ၊ ခႏၶာအိမ္ကို ေနာက္တဖန္ သင္ေဆာက္လုပ္ရေတာ့မည္ မဟုတ္။
သင္၏ ကိေလသာ အျခင္ရနယ္ အားလံုးကို ငါခ်ိဳးဖဲ့အပ္ျပီ။ အ၀ိဇၨာတည္းဟူေသာ အိမ္ေခါင္ထြဋ္ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ျပီ။ ငါ၏စိတ္သည္ ျပဳျပင္ျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျပီ။ တဏွာ၏ ကုန္ရာကုန္ေၾကာင္း အရဟတၱဖိုလ္ကို ရျပီ။

( ေဆာင္ပုဒ္ )
ပဋိသေႏၶ၊ ဖန္ဖန္ေနရ၊ ဆင္းရဲရေအာင္၊ ျပဳလွႀကိမ္ႀကိမ္၊ ေႏွာင္အိမ္ခႏၶာ၊ ဖန္တီးလာသည့္၊ တဏွာလုပ္သား၊ လက္သမားကို၊ ငါကားေရွးက၊ မျမင္ရ၍၊ ရွည္လွသံသရာ၊ လွည့္လည္ၾကာျပီ၊
ခုအခါ၀ယ္၊ ခႏၶာငါ့အိမ္၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ၊ ေဆာက္လုပ္လာသည့္၊ တဏွာေယာက်္ား၊ လက္သမားကို၊ မ်က္၀ါးထင္ထင္၊ ငါေတြ႔ျမင္ျပီ၊ သင္ေနာက္တဖန္၊ ေဆာက္ရန္ခြင့္ပိုင္၊ မရႏိုင္ေတာ့၊ ျမဲခိုင္အျခင္၊ မ်ားျဖင္ရနယ္၊ အသြယ္သြယ္ကို၊ ပယ္သတ္လႊမ္းမိုး၊ ငါရိုက္ခ်ိဳးျပီ၊ ေခါင္မိုးအ၀ိဇၨာ၊ အထြတ္ပါကုန္၊ လံုးစံုမၾကြင္း၊ အကုန္ရွင္း၍၊ လြတ္ကင္းတဏွာ၊ အရဟတၱာ မဂ္ ဖိုလ္၊ ငါကိုယ္တိုင္သာ၊ ရရွိလာျပီ၊ ခႏၶာအဆံုး နိဗၺာန္တည္း။

( ဧရာ၀ဂ္၊ ဥဒါန၀တၳဳ )

No comments: