Tuesday, March 31, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၄၄ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး ) ( ရွင္စူဠပန္ ဉာဏ္ေကာင္းဂါထာ )
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က အလြန္ဉာဏ္ေလးေသာ စူဠပန္ေထရ္အား ဉာဏ္ေကာင္းေစရန္ ျမတ္စြာဘုရားက ဂါထာတပုဒ္ေပးသည္ဟု သိရပါသည္၊ အရွင္စူဠပန္ေထရ္သည္ ထိုဂါထာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္၍ ပုတီးစိပ္ေသာအခါ ဉာဏ္ေကာင္းကာ ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုပါသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရားေပးေသာ ဂါထာကို က်က္မွတ္လိုပါသျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္အပ္ပါသည္ ဘုရား။
( ကိုထြဋ္-ေဆးတကၠသိုလ္ )

( ေျဖ )
စူဠပႏၴကမေထရ္သည္ ၀ဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ ဂါထာတပုဒ္ကိုပင္ ေလးလက်က္၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဉာဏ္ေလးသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ မဟာပႏၳက မေထရ္က ေက်ာင္းတိုက္မွ ႏွင္ထုတ္လိုက္ပါသည္။
ရဟႏၲာျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းပါရမီကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ျမတ္စြာဘုရားက ေခၚေတာ္မူကာ ျဖဴေဖြးေသာ အ၀တ္စ တစကိုေပး၍ ရေဇာ ဟရဏံ, ရေဇာ ဟရဏံ-ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ရြတ္ဆိုေစခဲ့ျပီး အ၀တ္ျဖဴစကို ပြတ္သပ္ေစ ဆုပ္နယ္ေစပါသည္၊

ရေဇာ ဟရဏံ-ဟူေသာပါဠိမွာ ျမဴအညစ္အေၾကးကို ေဆာင္သည္-ဟုဆိုလိုျပီး ျဖဴစင္ေသာအရာ၀တၳဳမွန္သမွ် မျမဲ၊ ညစ္မည္းရမည္သာ-ဟု ထင္ျမင္ေအာင္ ၾကံေဆာင္တရားျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဂါထာေပးျခင္း ပုတီးစိပ္ေစျခင္း မဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ ရေဇာ ဟရဏံ-ကို ပုတီးစိပ္သည့္ပမာ အထပ္ထပ္ ရြတ္ဆိုေနစဥ္ပင္ အ၀တ္ျဖဴစ ညစ္မည္း၍ ဤအ၀တ္စသည္ အလြန္ျဖဴစင္၏၊ ဤငါ၏ အတၱေဘာခႏၶာကိုယ္ကို မွီ၍ ေရွးသေဘာကို စြန္႔ကာ ဤႏွယ္ ညစ္ႏြမ္းသြားရပါတကား၊ သခၤါရတရားတို႔ကား မျမဲပါတကား-ဟု တရားျမင္ကာ ၀ိပႆနာပြား၍ ပဋိသမၻိဒါပတၱရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားရပါသည္။

ထိုရေဇာ ဟရဏံကိုပင္ ဂါထာအျဖစ္ ရြတ္ဆိုလိုပါက အ၀တ္ျဖဴစငယ္ကို ဆုပ္နယ္သံုးသပ္၍ အထပ္ထပ္ ရြတ္ပြားရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး ) ( ဘုရားပန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ပူေဇာ္ျခင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဘုရားတြင္ ပန္းမ်ားျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္၍ ၄င္းပန္းမ်ားကို တန္ေဆာင္းႀကီးအတြင္းက ျပည့္က်ပ္ေနေသာ ပန္းအိုးမ်ားတြင္ မထိုးဘဲ မျပည့္မက်ပ္ေသာ အျခားတန္ေဆာင္းငယ္မ်ားရွိ ပန္းအိုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ထိုးထည့္ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား ဘုရား။
( မမာမာ-စံရိပ္ျငိမ္၊ ကမာရြတ္ )

( ေျဖ )
ျပည့္က်ပ္ရႈပ္ေထြးေနေသာ ပန္းအိုးမ်ားမွ ပန္းမ်ားကို (မိမိလွဴမည့္ပန္းကို ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူ လွဴထားသည့္ ပန္းကိုျဖစ္ေစ) ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳျပင္၍ ပန္းနည္းေသာ ပန္းအိုးမ်ား၌ မွ်၍ပူေဇာ္ျခင္း၊ မ်ားျပားေနေသာ တန္ေဆာင္းမွပန္းမ်ားကို ပန္းနည္းပါးေသာ တန္ေဆာင္းသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းျပဳျပင္၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ လွဴဒါန္းျခင္းတို႔မွာ အျပစ္မျဖစ္သည့္ျပင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ပါသည္။

၀ိမာန၀တၳဳ ပါဠိေတာ္ (သုနိကၡိတၱ ၀ိမာန၀တၳဳ ခု-၂၊ ၁၂၄)၌ ဒါယကာတဦးသည္ ကႆပျမတ္စြာဘုရား ေစတီေတာ္၌ ပရိသတ္ေလးပါးတို႔ လွဴထားခဲ့၍ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနေသာ ပန္းမ်ားကို ၾကည္ညိဳဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးေသာ ေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္၌ ေရႊဗိမာန္ျဖင့္ အျခံအရံ၊ တန္ခိုးဂုဏ္ႀကီးမားေသာ နတ္သားျဖစ္ရေၾကာင္း ဒုႏၷိကၡိတၱံ မာလံ သုနိကၡိပိတြာ-ပ-ဒိေဗၺဟိ ကာေမဟိ သမဂႌဘူေတာ-စသည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူထားခ်က္ ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားတန္ေဆာင္းမ်ားအတြင္းရွိ ပန္းအိုးမ်ားတြင္ ပန္းမ်ား ျပည့္က်ပ္ေနျခင္း။ အေနအထား မလွပျခင္း၊ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနျခင္းတို႔ကို ေတြ႔လွ်င္ ျပင္ဆင္ပူေဇာ္ျခင္း၊ အျခားေနရာရွိ လြတ္ေနေသာ ပန္းအိုးမ်ားတြင္ ခြဲ၍ပူေဇာ္ျခင္း။ စြန္႔တန္က စြန္႔ပစ္ခဲ့ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သင့္သည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အရပ္မ်က္ႏွာ ဘုရားစင္ထားစရာ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မတို႔ ဗုဒၶဘာသာအိမ္မ်ားတြင္ ဘုရားစင္ကို အိမ္၏အေရွ႔အရပ္၊ ေတာင္အရပ္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးထား၍ ကိုးကြယ္ၾကပါသည္ဘုရား၊ သို႔ေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္မ်ားတို႔ ေနေသာေနရာမွာ အိမ္အခ်ို႔သည္ ဘုရားစင္ကို ေျမာက္အရပ္၊ အေနာက္အရပ္တို႔တြင္ ထား၍ ကိုးကြယ္ေနၾကပါသည္ဘုရား၊
(၁) ဤသို႔ ဘုရားစင္ကို မည္သည့္အရပ္တြင္မဆို ထား၍ ကိုးကြယ္ႏိုင္ပါသလားဘုရား၊
(၂) မည္သည့္အရပ္တြင္ထား၍ ကိုးကြယ္သင့္ပါသလဲဘုရား
ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္ ဘုရား။
( သရဖီ-သု၀ဏၰျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
..........ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျခေဆး၍ မင္းကြန္း (လႊတ္ရံုးအေဆာက္အအံု) သို႔ ၀င္ျပီးလွ်င္ အေရွ႔အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏၊ ပါ၀ါျပည္သား မလႅာမင္းတို႔သည္လည္း ေျခေဆးကုန္၍ မင္းကြန္းသို႔ ၀င္ကုန္ျပီးေသာ္ အေနာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ ေရွ႔ထား၍ ထိုင္ၾကကုန္၏။
(ပါထိက-ျမန္မာျပန္၊ သဂႌတိသုတ္-၁၆၉)

ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မွာ ပါဠိေတာ္လာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ မလႅာမင္းတို႔ ထိုင္ပံုကိုျပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားက အေနာက္ဘက္က လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေရွ႔ဘက္က ေနပံုျဖစ္၏၊
ထို႔အတူ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူသည္မွာလည္း ေဗာဓိပင္ကိုမွီလ်က္ အေရွ႔(ယြန္းယြန္း)သို႔ မ်က္ႏွာမူ၍ ပြင့္ေတာ္မူ၏၊ ပရိသတ္မ်ားက အေရွ႔ဘက္မွ အေနာက္ဘက္ ဘုရားရွိရာသို႔ မ်က္ႏွာမူၾကရကုန္၏၊

ဆိုလိုသည္မွာ အရပ္မ်က္ႏွာသည္ ပဓာနမဟုတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားရွိရာသည္သာ အထြတ္အျမတ္ ပဓာနျဖစ္၏၊ အိမ္မွာလည္း အထြတ္အျမတ္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေနရာ ဘုရားေဆာင္ ဘုရားခန္းထား၍ ယင္းဘုရားရွိရာကိုပင္ အထြတ္အျမတ္ ျပဳထိုက္ပါသည္။
မည္သည့္အရပ္ဟူ၍ မဆိုသာပါ၊ သင့္ေလ်ာ္သလိုပင္ ထားႏိုင္ပါသည္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ အေနာက္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္တို႔၌ ဘုရားထားေသာ ေက်ာင္း၊ တန္ေဆာင္း၊ ဓမၼာရံုမ်ား မ်ားစြာပင္ ရွိေနၾကပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေစတီပုထိုး တည္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းလိုသည္မွာ ေစတီပုထိုး၊ တည္ထားရာတြင္ အသစ္တည္ထားရာ၌ျဖစ္ေစ၊ အေဟာင္းျပဳျပင္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို ေလာကီ ေလာကုတၱရာ နည္းဥပေဒ ပံုေသ ရွိ-မရွိႏွင့္ ေစတီပုထိုးတည္မႈမွာ အခ်ည္းႏွီး အက်ိဳးမရွိ-ဟု အခ်ိဳ႔ဆိုၾကသည္မွာ ဟုတ္-မဟုတ္ ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္ ဘုရား။
( ကိုေအာင္ခ်ိဳ+မသန္းႏွစ္၊ ၀င္မနားရြာ၊ ကနီျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ေစတီပုထိုးတည္ထားမႈႏွင့္ စပ္၍ ေလာကုတၱရာနည္း ဟူ၍ကား မရွိ၊
ေလာကီနည္းအားျဖင့္ကား ကူခမ္းျမိဳ႔ ေျမာက္မ်က္ႏွာ၊ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး စီရင္ေသာ ထံုးကိုမွီ၍ ျပဳစုထားေသာ သတၳဳရူပက ၀ိလာသနီက်မ္းတြင္ အက်ယ္ေဖာ္ျပပါရွိသည္ကို ဖတ္ရႈရသည္။
လိုရင္းမွ် ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပရေသာ္-

ဧေကာေဇေယ်ာ ေဒြသိဒၶိ-စေသာဂါထာျဖင့္ မိမိတည္လိုေသာ ေစတီ၏ ဉာဏ္ေတာ္အေတာင္ကို
မိုက္ဖြဲ႔၍ ၇-ျခင့္စားပါ၊
၁-ၾကြင္းလွ်င္ ေဇယ်၊
၂-ၾကြင္းလွ်င္ သိဒၶိ၊
၃-ၾကြင္းလွ်င္ ဒုကၡ၊
၄-ၾကြင္းလွ်င္ လာဘ၊
၅-ၾကြင္းလွ်င္ မရဏ၊
၆-ၾကြင္းလွ်င္ သုခသမၸတၱိ၊
၇-(သုည) ၾကြင္းလွ်င္ သုည၊ (သုဥ္း-ပ်က္စီး) ႏွင့္ ကလဟ-ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔အတူ အ၀န္းကို ၈-ျဖင့္စား၍
၁-ၾကြင္းလွ်င္ တံခြန္၊ ကုန္သည္တို႔ႏွင့္သင့္။ ( ကုန္သည္တို႔ ကိုးကြယ္သင့္ )
၂-ၾကြင္းလွ်င္ အခိုး-ရဟန္း-ပုဏၰား၊
၃-ၾကြင္းလွ်င္ ျခေသၤ့ ျပည့္ရွင္မ၊
၄-ၾကြင္းလွ်င္ ေခြး-ေတာသား၊ မုဆိုး၊
၅-ၾကြင္းလွ်င္ ႏြား-သူဆင္းရဲ၊
၆-ၾကြင္းလွ်င္ ျမည္း-သူေ႒းသူၾကြယ္၊
၇-ၾကြင္းလွ်င္ ဆင္-အမတ္စစ္သူႀကီး၊
၈-(သုည) ၾကြင္းလွ်င္ က်ီး-ျပည့္တန္ဆာမတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ ပန္းလည္တိုင္ ( ပိႏၷဲတိုင္ ) ကိုလည္း မိုက္ဖြဲ႔၊ ၇-ျဖင့္စား၍ အၾကြင္းကို ၾကည့္ျပီးေဟာပံု၊ အုတ္ျမစ္ခ်ပံု၊ ဌာပနာပံုမ်ား၊ ပါရွိေသးသည္၊ ဤတြင္ မေဖာ္ျပသာပါ၊

အေဟာင္းကို ျပင္ဆင္ရာ၌ကား မူလဉာဏ္ေတာ္ထက္ အနည္းငယ္ျမႇင့္၍ တည္ရေၾကာင္း အဆိုရွိပါသည္၊ ဤသို႔ ေစတီ ပုထိုးမ်ား တည္ထားကိုးကြယ္မႈမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္ ဥဒၵိႆေစတီေတာ္မ်ားကို ဌာပနာ၍ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဓာတုေစတီ ပရိေဘာဂေစတီေတာ္ကို ပူေဇာ္ရျခင္းျဖစ္၍ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားအား ပူေဇာ္ရျခင္းႏွင့္ ထပ္တူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀ိမာန၀တၳဳပါဠိေတာ္၊ အပါဒါန္ပါဠိေတာ္မ်ား၌ ေဟာေတာ္မူထားပါသည္၊ အခ်ည္းႏွီး အက်ိဳးမရွိ-ဟု မဆိုထိုက္၊ လြန္စြာပင္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၅-ဇန္န၀ါရီလ )

No comments: