Tuesday, March 24, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၃၇ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဆံပင္ကို လွဴျခင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံပင္ကို ဘုရားလွဴျခင္းေၾကာင့္ မည္သုိ႔အက်ိဳးရသည္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား၊
ထို႔ျပင္ ငယ္ရြယ္စဥ္ လွဴျခင္း၊ အရြယ္ႀကီးမွ လွဴျခင္းႏွင့္ က်န္ရစ္သူမ်ားအား မွာၾကား၍ ေသခါမွလွဴျခင္းတို႔ မည္သို႔ ကြားျခားပါသလဲဘုရား။
( တင္တင္မိုး-က-ပ-စ ကမၻာေအး )

( ေျဖ )
ဆံပင္ကို လွဴျခင္းဟု ဆိုရာ၌ ဆံပင္ကိုျဖတ္၍ ဘုရား၌ ဆြဲခ်ိတ္လွဴဒါန္းျခင္းေလာ၊ ဆံပင္ကိုျဖတ္၍ ေရာင္းကာ ရလာေသာေငြျဖင့္ တစံုတရာ လွဴဒါန္းျခင္းေလာ-ဟု စိစစ္ဖြယ္ ရွိသည္၊
ဆံပင္ကိုျဖတ္၍ ဆြဲခ်ိတ္လွဴဒါန္းျခင္းမွာအက်ိဳးမမ်ားပါ။
ေစတနာအေလ်ာက္ ဆုေတာင္း၍ ရႏိုင္စရာ ရွိေသာ္လည္း အလွဴခံ (ဌာန) ၌ အက်ိဳးရွိဖို႔လည္း လိုပါသည္။
ဆံပင္ကိုျဖတ္ေရာင္း၍ ရေသာေငြေၾကးျဖင့္ လိုအပ္ရာရာကို လွဴျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။

ဘုရားလက္ထက္က ဥေဇၨနီျပည္ရွိ ဆံပင္အလြတ္ေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ သူ႔ဆံပင္ကို လိုခ်င္သူက ေငြတေထာင္ေပးေသာ္လည္း မေရာင္းခဲ့၊ တေန႔ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ား ဆြမ္းခံခ်ိန္၌ ဆြမ္းမရသည္ကို ေတြ႔ရ၍ သူ႔ဆံပင္အားလံုးကို ျဖတ္ေရာင္းရာ ေငြ ၈ိ/သာရသည္၊ ထိုေငြျဖင့္ ဆြမ္း၀ယ္၍ ရဟႏၲာမ်ားအား လွဴဒါန္းသည္၊ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ား ဆြမ္းစားျပီး အႏုေမာဒနာျပဳစဥ္ ေစတနာအေလ်ာက္ သူ႔ဆံပင္အားလံုး နဂိုအတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားသည္။

ဥေဇၨနီဘုရင္သိ၍ ေခၚယူျပီး မိဖုရားေျမာက္ရသည္အထိ ဒိ႒ဓမၼ အက်ိဳးေပးကာ တမလြန္၌လည္း ေကာင္းရာသုဂတိဘ၀၌ ျဖစ္ရေၾကာင္း ၀တၳဳရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆံပင္ကို လွဴရာ၌ ဆံပင္အတိုင္း ဘုရားေရွ႔ စသည္၌ ခ်ိတ္ဆြဲ လွဴဒါန္းျခင္းကို ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။

အရြယ္အားေလ်ာ္စြာ လွဴဒါန္းျခင္းမွာ ေစတနာ ေပၚေပါက္ခ်ိန္ အတိုင္းအတာအရ ျဖစ္၍ ဆိုဖြယ္မရွိပါ၊
ေသမွ လွဴရစ္ပါ-ဟု မွာၾကား၍ လွဴဒါန္းမႈမွာလည္း အက်ိဳးမ်ားဖြယ္ မရွိဟု ထင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးတြင္ပါေသာ ၀ိဇၨာစရဏ သမၸႏၷဂုဏ္ေတာ္ အဓိပၸါယ္မွာ
၀ိဇၨာ-အသိဉာဏ္၊ စရဏ-အသိဉာဏ္ ျဖစ္ရန္ အက်င့္တရားျဖစ္၍ စရဏ-က ပထမ၊ ၀ိဇၨာက-က ဒုတိယ၊
စရဏ၀ိဇၨာသမၸႏၷ-ဟု ဆိုသင့္လ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷ-ဟု ဆိုရပါသနည္းဘုရား။
( ေမာင္ဉာဏ္ျမင့္-ကႏၷီ )

( ေျဖ )
သေဘာတရားအားျဖင့္ စရဏ အက်င့္က ေရွ႔၊ စရဏအက်င့္ေၾကာင့္ သိအပ္ေသာ ၀ိဇၨာက ေနာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမည္ကိုမွည့္ေခၚရာ၌ သဒၵါနည္း ဒြန္သမာသ္တြဲစပ္ျပဳလုပ္၍ မွည့္ေခၚျခင္းျဖစ္ရာ ဒြန္သမာသ္တြဲစပ္ရာတြင္ အကၡရာ အနည္းအမ်ား လိုက္၍ အကၡရာနည္းေသာ ၀ိဇၨာပုဒ္ကို ေရွ႔က ထားျပီး အကၡရာမ်ားေသာ စရဏပုဒ္ကို ေနာက္ကထား၍ ၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷ-ဟု တြဲစပ္မွည့္ေခၚရပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ပရိတ္ေတာ္ႏွင့္ အမႏုႆမ်ား )
အရွင္ဘုရား၊ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္၍၄င္း၊ ပဗၺာဇနိယ ကမၼ၀ါစာ ဖတ္၍၄င္း၊ အမႏုႆေပတမ်ား ေ၀းရာသို႔ ထြက္ေျပးျခင္း၊ ကၽြတ္တမ္း၀င္ျခင္းတို႔မွာ ၄င္းတို႔က ပါဠိဘာသာကို နားလည္ၾကလို႔ပါလား၊ ဤသိုပ ႏွင္ထုတ္၍ ထြက္ေျပးၾကျခင္းအတြက္ ႏွင္ထုတ္သူတို႔မွာ အျပစ္ရွိပါသလားဘုရား။
( ေမာင္တင္ကိုလြင္-အမွတ္ ၃-ရပ္ကြက္၊ ရမ္းျဗဲ ) ( ေက်ာ္ထူးႏိုင္-ကြင္းေတာင္ရပ္၊ ေက်ာက္တံခါး )

( ေျဖ )
ပရိတ္ေတာ္မ်ား ပဗၺာဇနိယကမၼ၀ါစာ စသည္မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားက ပုဒ္ပါဌ္အကၡရာ ဒီဃရသ ဂရုလဟု စသည္ မွန္ကန္စြာ ရြတ္ဖတ္လွ်င္ ပရိတ္ေတာ္၏ တန္ခိုး၊ ကမၼ၀ါစာ၏ အစြမ္းသတၱိေၾကာင့္ အမႏုႆ ေပတ ယကၡ ရကၡသ မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ား ထြက္ေျပးၾကရျခင္း၊ အႏၲရာယ္မျပဳႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္ရသည္၊
၄င္းတို႔က ပရိတ္ေတာ္ ကမၼ၀ါစာတို႔၏ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ျခင္း၊ နားမလည္ျခင္းမွာ ပဓာနမဟုတ္ပါ၊
၄င္းတို႔မွာ လူတို႔အား အႏၲရာယ္ အေႏွာက္အယွက္ျပဳၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ႏွင္ထုတ္ျခင္းအတြက္ အျပစ္ရွိစရာ မျမင္ပါ၊
လူတို႔၏ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ရျခင္းသာ ျဖစ္၍ ကုသိုလ္ျဖစ္စရာသာ ရွိပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေခါင္းေလာင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ကမၻာတြင္ တတိယ အႀကီးဆံုး ေခါင္းေလာင္းႀကီး-ဟု သိရပါသည္။
ကမၻာ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ ေခါင္းေလာင္းမ်ား ဘယ္မွာရွိ၍ ဘယ္မွ်ႀကီးမားသည္ကိုလည္း ဘယ္တုန္းကစ၍ ေခါင္းေလာင္းမ်ား သြန္းခဲ့ရွိခဲ့သည္ကို၄င္း သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ေသာင္းျမင့္-အ-ထ-က မလႈိုင္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေခါင္းေလာင္းမွာ ရုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုျမိဳ႔မွ ဇာကိုလိုေကာ ေခါင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္၍ တန္ခိ်န္ ၂၀၀-ေက်ာ္ရွိျပီး အျမင့္ ၁၉-ေပ ၃-လက္မရွိသည္။

ဒုတိယအႀကီးဆံုး ေခါင္းေလာင္းမွာလည္း ရုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုမွာပင္ ရွိသည္၊ တန္ခိ်န္ ၁၂၈-တန္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္၊ သို႔ေသာ္ ယင္းေခါင္းေလာင္း ႏွစ္လံုးစလံုးပင္ ကြဲပဲ့ပ်က္စီးေနၾကသည္။

မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးကား အေကာင္းပကတိ အေနျဖင့္ ကမၻာတြင္ အႀကီးဆံုးေခါင္းေလာင္းဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။
အျမင့္ ၁၂-ေပ ရွိ၍ ျမန္မာေၾကးခ်ိန္ ၅+၅ လံုး ( ၅၅၅၅၅ ) ျဖစ္ျပီး တန္ခ်ိန္ ၉၀၅၂-ရွိသည္ဟု ဆိုေပသည္။

ေခါင္းေလာင္းသမိုင္းအရ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေလးေထာင္ေလာက္က စ၍ အဦးဆံုး ေခါင္းေလာင္းကို တရုတ္ျပည္တြင္ သြန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေသခ်ာေသာ အေထာက္အထား မရွိဟု ဆိုပါ၏။
ျမန္မာမွာ သေရေခတၱရာေခတ္ကပင္ ေခါင္းေလာင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္၊ သို႔ေသာ္ ေက်ာက္စာတို႔တြင္ သကၠရာဇ္ ၅၉၈ ( ပုဂံက်စြာမင္း လက္ထက္ ) မင္းမတ္ ဉာဏပိစည္း ေကာင္းမႈ၊ ရွင္ပင္ေဗာဓိဘုရား ေက်ာက္စာေၾကာင္းေရ ၉-တြင္ ေခါင္ေလာင္ႀကိယ္ အပိသာ ၁၆၀-ပိသာခြယ္ဧအ္၊ သြန္ဧအ္ ( ေခါင္းေလာင္း ေၾကးအပိႆာ ၁၆၀-ပိႆာခြဲ၏၊ သြန္း၏ )-ဟု ပါရွိ၍ ေၾကးပိႆာ ၁၆၀-ေက်ာ္ ေခါင္းေလာင္းသြန္းေၾကာင္း အဦးဆံုး ေတြ႔ရပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳခံရသူမ်ားႏွင့္ နတ္ျပည္ေရာက္သူမ်ား )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဘုရားလက္ထက္က ေျမမ်ိဳခံရသူႏွင့္ လူသားစင္စစ္က နတ္ျပည္ေရာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖၾကားရွင္းလင္းေပးေစလိုပါသည္ ဘုရား။
( ေမာင္တင့္လြင္-ေအာင္နန္းရပ္၊ မိုးကုတ္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဘုရားလက္ထက္က ေျမမ်ိဳခံရသူတို႔မွာ-
၁။ ေယာကၡမေတာ္ သုပၸဗုဒၶမင္း
၂။ ေယာက္ဖေတာ္ ေဒ၀ဒတ္
၃။ စိဥၥမာန၀ိကာ ပရိဗိုဇ္မ
၄။ ဥပၸလ၀ဏ္ေထရီမကို က်ဴးလြန္ေသာ နႏၵလုလင္ တို႔ ျဖစ္ၾက၏။

သုပၸဗုဒၶမင္း စသည္တို႔ကား ျမတ္စြာဘုရားအား အက်ိဳးမဲ့ ျပစ္မွား စြပ္စြဲၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။

လူသားစင္စစ္က နတ္ျပည္ေရာက္ၾကသူ ေလးဦးကား-
၁။ ဘုရားေလာင္း ဂုတၱိလ ေစာင္းသမား
၂။ ဘုရားေလာင္း သာဓိနမင္း
၃။ ဘုရားေလာင္း ေနမိမင္းႀကီး
၄။ ဘုရားေလာင္း မႏၶာတုစၾကာမင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေရွ႔ ၃-ဦးမွာ တပည့္သားျဖစ္ဖူးေသာ နတ္အမ်ားက ၾကည္ညိဳ၍ သိၾကားမင္းအား ပင့္ေဆာင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထား၍ သိၾကားမင္းက ပင့္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

မႏၶာတု စၾကာမင္းကား စၾကာရတနာျဖင့္ စည္းစိမ္ခံစားရန္ ကိုယ္တိုင္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ဆိုင္ရာ ဇာတ္ေတာ္မ်ားအရ သိရပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၄-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ )

No comments: