Friday, March 6, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၂၇ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ခႏၶာ ႏွင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ )
ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား၊ ခႏၶာ ငါးပါးႏွင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါး ျမတ္စြာဘုရား ခြဲျခားေဟာထားပါသျဖင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးမွာ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းမွာ ရႏိုင္ပါသလားဘုရား၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မွာ ရႏိုင္၍ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မွာ မရႏိုင္ေၾကာင္း သိလိုပါသည္ဘုရား။
( အရွင္ေကာ၀ိဒ-ေအာင္ခဲ့စဥ္ေက်ာင္း၊ ပုဏၰားကာအုပ္စု၊ ေရဦးျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ခႏၶာငါးပါးႏွင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးကို အမ်ားသိရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
ခႏၶာငါးပါးမွာ ရုပ္အစု ရူပကၡႏၶာ၊
ခံစားမႈ ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊
မွတ္သားမႈ သညာကၡႏၶာ၊
ျပဳျပင္မႈ သခၤါရကၡႏၶာ၊
သိမႈ ၀ိညာဏကၡႏၶာ ဟူ၍ ငါးပါးျပား၏၊

ထိုတြင္ မဟာဘုတ္ေလးပါး၊ ဥပါဒါရုပ္ ၂၄-ပါး ဟူေသာ မ်ားစြာေသာရုပ္တို႔ကို စုေပါင္း၍ ရူပကၡႏၶာ ရုပ္အစုဟု ေခၚေ၀ၚျခင္းသည္ သင့္တန္ေစ။
သညာေစတသိက္ တခုတည္းကို အဘယ္ကဲ့သို႔ သညာအစု သညာကၡႏၶာ-ဟု ေခၚမည္နည္းဟု ေမးျငားအံ့၊
တခုတည္းေသာ သညာေစတသိက္သည္လည္း အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ စသည္ ၁၁-ပါး ကြဲျပားေသာေၾကာင့္ သညာအစု သညာကၡႏၶာဟု ေခၚသင့္ေပသည္ဟု ေျဖရာ၏။

ခႏၶာဟူ၍ သာမညအားျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲလွ်င္ နိဗၺာန္မွ တပါးေသာ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ တရားအားလံုးကို ယူရမည္။
ခႏၶာပုဒ္ေရွ႔၌ ဥပါဒါနသဒၵါ တြဲဖက္၍ ဥပါဒါနကၡႏၶာ-ဟု ဆိုလွ်င္ ေလာကီ ရုပ္နာမ္ တရားမ်ားကို ယူေလ။
အေၾကာင္းမူ ေလာကီရုပ္တရား နာမ္တရားမ်ားသည္ ေလာဘ ဒိ႒ိဟူေသာ ဥပါဒါန္တရားတို႔၏ က်က္စားရာ အာရံုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာမည္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ လံုး၀ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ကင္းႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မရွိ၊ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ား၌ အဇၩတၱဥပါဒါန္ ကင္းေသာ္လည္း အရွင္အႏုရုဒၶါ စသည္၌ ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို ေထာက္၍ ဗဟိဒၶဥပါဒါန္တရားမ်ား ရွိေနၾကာင္း သိသာ၏။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ဒိဗၺသာတ ဘုရားရွိခိုး ဂါထာ )
အရွင္ဘုရား၊ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစရန္ သြားေရာဂါရွင္တို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ သြားေတာ္ေလးဆယ္ကို ရွိခိုးေသာဂါထာ၊
မ်က္စိေရာဂါရွင္တို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကၡဳေတာ္ငါးပါးကို ရွိခိုးေသာ ဂါထာမ်ားရွိသလို
နားေရာဂါရွင္တို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္ တန္ခိုးေတာ္ကို ရွိခိုးေသာဂါထာမ်ား
ရွိပါက ေဖာ္ထုတ္ေရးသား သနားခ်ီးျမင့္ေတာ္မူပါဘုရား။
( ေဒၚယုယုေဆြ-အ-ထ-က(၁) စမ္းေခ်ာင္း )

( ေျဖ )
ဒိဗၺေသာတ အဘိညာဥ္ တန္ခိုးေတာ္ကို ရွိခိုးေသာဂါထာ
ဒူရဥၥ သုခုမံ သဒၵံ ၊ ေသာတံု သမတၳ နာယကံ ။
ဒိဗၺေသာေတန သမၸႏၷံ ၊ ေလာကနာထံ နမာမဟံ ။

ဘေႏၲ-ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ဒူရဥၥ သဒၵံ-ဒူရသဒၵဥၥ-စၾကာ၀ဠာ လြန္ေ၀းစြာမွ လာေသာအသံဓာတ္ အရပ္ရပ္ကို၄င္း၊ သုခုမံ သဒၵံစ-ပုရြက္ပိုး၍ ငယ္စြသတၱ၀ါ အျဖာျဖာတို႔၏ ေသးစြာလံုးစံု သိမ္ေမြ႔ကုန္ေသာ အသံမ်ိဳးစံုကို၄င္း၊ ေသာတံု-တန္ခိုးေတာ္အား ပကတိနားျဖင့္ ၾကားသိေတာ္မူျခင္းငွါ၊ သမတၳံ-စြမ္းႏိုင္ေတာ္မူေသာ၊ ဒိဗၺေသာေတန-နတ္နားအသြင္ ဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္ႏွင့္၊ သမၸႏၷံ-ျပည့္စံုကုံလံုေတာ္မူေသာ၊ ေလာကနာထံ-လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ နာယကံ-ေလာကတံခြန္ ပုဂၢိဳလ္မြန္ဟု လမ္းညႊန္ေရွ႔သြား ျမတ္စြာဘုရားကို၊ အဟံ-အရွင္ဘုရားအား အားထားေကာ္ေရာ္ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္၊ နမာမိ-ရိုေသညြတ္က်ိဳး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ၀ဋ္ႏွင့္ ငရဲ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ သတၱ၀ါတဦးဦးကို အသက္မေသေစဘဲ က်ိဳးေအာင္ ကန္းေအာင္ မသြားႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္မိတဲ့အခါ ဒီအတိုင္းထားရင္ အျပစ္ႀကီးတယ္၊ ၀ဋ္လိုက္တတ္တယ္၊
တခါထဲ အေသသတ္တာက ေကာင္းတယ္၊ အျပစ္မႀကီးဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္ အဲဒီစကား ဟုတ္ႏိုင္ မဟုတ္ႏိုင္ သနားသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( ခင္မိုးေ၀-ေခ်ာင္းဆံုေတာင္ရြာ-တန္႔ဆည္ျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
က်ိဳးရံု ကန္းရံု ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ သတ္ျခင္းက အျပစ္ၾကီးပါသည္။
လူတို႔သည္ ၀ဋ္မွာအျမဲ ငရဲမွာ အပ-ဟူေသာ စကားကို အားကိုး၍ ၀ဋ္သည္ မပ်က္မကြက္ အျမဲခံရ၍
ငရဲမွာ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္-ဟု ယူဆၾကဟန္တူပါသည္။
သူ႔အသက္သတ္၍ ခံရမည့္ငရဲကို ေက်ာ္လႊား လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ကုသိုလ္အဆက္ဆက္ ျပဳလုပ္ေနရန္၊ ကုသိုလ္အက်ိဳးခ်ည္း ဆက္ေပးေနရန္ မလြယ္ပါ၊

၀ဋ္ႏွင့္ငရဲ ဟူသည္မွာလည္း ၀ဋ္မွာ ပ၀တၱိအက်ိဳးသာ ျဖစ္၍ ငရဲမွာ ပဋိသေႏၶအက်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ အႀကီးအေသး ကြာျခားလွပါသည္၊ ထို႔ျပင္ ၀ဋ္မွာ တခဏ၊ ငရဲမွာ တဘ၀-ဟု ဆိုေသာ္လည္း ငရဲတဘ၀ က်သြားလွ်င္ အကုသို္လ္အက်ိဳးမ်ား ဆက္၍ သုဂတိဘ၀သို႔ ျပန္ေရာက္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ဋ္ထက္ ငရဲကို ပိုျပီးေၾကာက္သင့္ပါသည္။

မ်က္ျမင္မွာလည္း က်ိဳးျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ျပီး က်ိဳးျခင္းထက္ ေသျခင္းက ပို၍ဆိုးသျဖင့္ သူ႔အသက္သတ္ျခင္းကို လံုး၀မျပဳလုပ္မိရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ကၽြတ္လြတ္ျခင္း )
လူတေယာက္ ေသဆံုးသြားေသာအခါ ကၽြတ္ မကၽြတ္ မည္ကဲ့သို႔ သိႏိုင္ပသနည္း အရွင္ဘုရား။
( မိုးမမ-အင္းစိန္ျမိဳ႔သစ္ )

( ေျဖ )
လူေသတိုင္း ျပိတၱာဘ၀ ကဲ့သို႔ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ရသည္-ဟု ယူဆ၍ ေမးဟန္တူ၏၊
လူ သို႔မဟုတ္ သတၱ၀ါတဦးဦး ေသဆံုးတိုင္းပင္
၁-နိရယဂတိ-ငရဲဘ၀။
၂-တိရစၧာနဂတိ-တိရစၧာန္ဘ၀။
၃-ေပတဂတိ-ျပိတၱာဘ၀။
၄-မႏုႆဂတိ-လူ႔ဘ၀။
၅-ေဒ၀ဂတိ-နတ္ျဗဟၼာဘ၀။
ဤငါးမ်ိဳးတြင္ တမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ မိမိျပဳေသာ ကံအားေလွ်ာ္စြာ လာေရာက္ရေပသည္။

ေပတဂတိ ျပိတၱာဘ၀မွလြဲ၍ အျခားဘံုဘ၀ ဆိုင္ရာတို႔၌ ကၽြတ္ မကၽြတ္ျပႆနာ ဆိုဖြယ္ရာလိုမည္ မဟုတ္ပါ၊
ေပတဂတိ-ျပိတၱာဘ၀ ဟူသည္မွာ ေ၀မာနိက ပရဒတၱဴပဇီ၀ိက ျပိတၱာဆိုလွ်င္ ဒုဂၢတိဘ၀တို႔တြင္ သက္သာေသာဘ၀-ဟု ဆိုရပါမည္။

အကုသိုလ္ႏွင့္ ကုသိုလ္ အနည္းအပါးစီ ရွိသူတို႔ ေရာက္ရာဘံုဘ၀ျဖစ္၍ ရံခါ ကုသိုလ္အက်ိဳးကို ခံစားရျပီး
အခ်ိဳ႔ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶေန၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားမ်ားပင္ ရႏိုင္ေသးသည္၊ ယင္းဘ၀တို႔မွာလည္း လူတို႔ထင္သလို ရုပ္မရွိ၊ နာမ္တရား (၀ိညာဥ္)သာ လြင့္ပ်ံသြားလာေနရသည္ မဟုတ္ပါ။

လူ႔ဘ၀က ကြယ္လြန္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ကံအားေလ်ာ္စြာ ယင္းဘ၀တြင္ ပဋိသေႏၶတြယ္၍ ရုပ္တရား နာမ္တရားမ်ား တျပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚရသည္၊ တန္ခိုးျဖင့္၄င္း၊ ေဆး၀ါးေဆးျမစ္တို႔ျဖင့္၄င္း၊ ရုပ္အသြင္ကို ကြယ္ထားၾကေလ့ရွိသည္။

အခ်ိဳ႔ျပိတၱာတို႔သည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္လြန္း၍ မိမိေဆြမ်ိဳး မိသားစုတို႔အား တနည္းနည္းျဖင့္ အသိေပး၍ ကုသိုလ္ျပဳေစကာ သာဓုေခၚလ်က္ ခ်မ္းသာမႈကို ရယူတတ္ၾကသည္၊ ထိုသို႔ အသိေပးကုသိုလ္ ျပဳေစ၍ သာဓုေခၚၾကေသာ ေ၀မာနိက ပရဒတၱဴပျပိတၱာတို႔သာ မိမိတို႔ခ်မ္းသာသြားလွ်င္ ခ်မ္းသာသြားေၾကာင္း၊
အေၾကာင္းတစံုတရာေၾကာင့္ သာဓုမေခၚႏိုင္၍ ဆင္းရဲမွ မလြတ္ေသးလွ်င္ မလြတ္ေသးေၾကာင္း အိပ္မက္စသည္ျဖင့္ အသိေပးတတ္ၾကသည္ဟု ၾကားသိရဖူးသည္။

ျပႆနာရွင္ ဆိုလိုေသာ ကၽြတ္ မကၽြတ္ဆိုသည္မွာ ထိုကိစၥမ်ိဳးပင္ ျဖစ္စရာ ရွိပါသည္၊ အျခားနည္းျဖင့္ သိႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ိဳး ဗုဒၶစာေပတြင္ မရွိပါ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကြယ္လြန္သူမ်ားကို ကန္ေတာ့ျခင္းႏွင့္ သီလ )
၁။ ကြယ္လြန္ျပီးေသာ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူ ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးတို႔အား ေန႔စဥ္ကန္ေတာ့ျခင္းမွာ
ကုသိုလ္ရပါသလား၊ သို႔မဟုတ္-အက်ိဳးမရွိ ျဖစ္ပါသလား။

၂။ ရွစ္ပါးသီလ ဥပုသ္ေစာင့္ျပီး မိမိအိပ္ေနက် ခုတင္ေပၚတြင္ ဇနီးခင္ပြန္းအတူ အိပ္ေကာင္းပါသလား။

၃။ ၄င္းဥပုသ္သည္သည္ တေတာင့္ထြာထက္ မျမင့္ေသာ ခုတင္ ကုလားထိုင္ေပၚ၌ အိပ္ခြင့္ ထိုင္ခြင့္ ရွိပါသလား။
( ခင္ဖုန္းတင့္-ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
၁။ ကြယ္လြန္ျပီးေသာ ဘိုးဘြားမိဘ စသည္တို႔အား ရည္မွန္း၍ ကန္ေတာ့ျခင္းမွာ ဂုဏ္ကိုရည္မွန္း၍ ကန္ေတာ့ပါက ကုသိုလ္ျဖစ္ပါ၏။
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ကန္ေတာ့ျခင္းထက္ ကုသိုလ္ျပဳ၍ အမွ်ေ၀ျခင္းကသာလွ်င္ သာလြန္၍ အက်ိဳးရွိပါသည္။

၂။ ရွစ္ပါးသီလ ဥပုသ္ေစာင့္သူသည္ ျဗဟၼစရိယ အက်င့္ျမတ္ႀကီး မညစ္ႏြမ္းေစရန္ ဇနီးခင္ပြန္း တအိပ္ရာတည္းအတူ မအိပ္သင့္ပါ၊ တအိပ္ရာစီသာ ခြဲ၍ အိပ္သင့္ပါသည္။
ေရွးေခတ္က ဥပုသ္သည္တို႔မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ အိမ္ျပန္ၾက၍ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ေက်ာင္းကန္ဘုရား ဥပုသ္ဇရပ္တို႔တြင္ အိပ္ၾကပါသည္။

၃။ ဥပုသ္သီလ ခံယူထားသူသည္ တေတာင့္ထြာထက္ မျမင့္ေသာ ခုတင္ (မိမိအိပ္ေနက်အိပ္ရာ) ေပၚ၌ ႏူးညံ့ေသာ လဲမႈိ႔၀ါဂြမ္းသြတ္ေသာ ဘံုလွ်ိဳ (ေမြ႔ရာ) အခင္းတို႔ကို ဖယ္ရွား၍ အိပ္သင့္ပါသည္။
ျမင့္ေသာေနရာအျဖစ္ တရားအင္းပ်ဥ္၊ ပလႅင္၊ သဥၨာလီတို႔ကို ယူ၍
ျမတ္ေသာေနရာအျဖစ္ လဲ၀ါဂြမ္း သြတ္ေသာ အခင္း၊ ႏူးည့ံေသာ ေမြးရွည္ ေကာ္ေဇာ္ႀကီး စသည္တို႔ကို
ယူႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အာေ၀ဏိကဂုဏ္ေတာ္ )
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အာေ၀ဏိက တရားေတာ္မ်ားသည္ မည္သည့္က်မ္းမွ လာပါသနည္း၊
မူအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါသည္၊ တမူတည္း ျဖစ္သင့္ပါသည္ဘုရား။
( ဦးလွေဖ-က-ပ-စ၊ တပ္တြင္းအိမ္ေထာင္စု၊ ေခ်ာ္တြင္းကုန္း၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
အာဋာနာဋိယသုတ္ေတာ္ပါ အ႒ာရသ ဗုဒၶဓမၼ-ေခၚ အာေ၀ဏိက ဂုဏ္ေတာ္ ၁၈-ပါးမွာ သုတ္ပါထိက၊ သဂႌ္တိသုတ္ အဖြင့္ ( ဒီ-႒ ၃၊ ၁၇၆ ) ၄င္းဋီကာ ( ဒီ-ဋီ ၃၊ ၁၉၇ ) တို႔တြင္ လာသည္။
သို႔ေသာ္ အစဥ္တမ်ိဳးစီျဖစ္ေန၍ ရႈပ္ေထြးသလို ရွိေနသျဖင့္ ရြတ္ဆို၍ေကာင္းရန္ ၀ိဘဂၤမူလဋီကာက ျပင္ဆင္စီစဥ္ေပးထားသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းမူလဋီကာ မူအတိုင္းပင္ ဆိုၾကပါသည္။
အခ်ိဳ႔ အစဥ္တမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ မမွားပါ။

ယင္းအာေ၀ဏိက ဂုဏ္ေတာ္ ၁၈-ပါးမွာ အျခားမည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ် မရႏိုင္ပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသာ ရသည္။ ျမတ္စြာဘုရား တပါးတည္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္အထူးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အထူးၾကည္ညိဳ ေလးစားစြာ ရြတ္ဆိုပြားမ်ားၾကရန္ သင့္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၂-ခု ဇြန္လ )

No comments: