Tuesday, March 10, 2009

အရွင္ကုမာရကႆပ၏ မယ္ေတာ္

ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔မွ သူေ႒းသမီးတဦးသည္ လင္ေယာက်္ားျပီးမွ လင္ကို ခြင့္ေတာင္း၍ ဘိကၡဳနီမျပဳ၏၊ လအနည္းငယ္ၾကာေသာ္ ကိုယ္၀န္ထင္ရွားေပၚလြင္လာ၍ အျခားဘကၡဳနီမ်ားက လူ၀တ္လဲေပးရန္ ႀကိဳးစားၾကရာ လက္မခံဘဲ ဘုရားရွင္ရွိရာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ပို႔ေပးၾကပါ-ဟု ေျပာသျဖင့္ ပို႔ေပးရ၏၊
ဘုရားရွင္က အေၾကာင္းမွန္ကို သိေသာ္လည္း လူအမ်ား သံသယရွင္းေစရန္ ေကာသလမင္းႀကီး၊ အနာထပိဏ္သူေ႒း၊ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီးတို႔အား အမႈအပ္၍ ၀ိနည္းဓိုရ္ အရွင္ဥပါလိကို ဆံုးျဖတ္ေစ၏။

စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ ရဟန္းမျပဳမီက ကိုယ္၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေသာအခါ အရွင္ဥပါလိက ရဟန္းမ၏ သီလသိကၡာ စင္ၾကယ္ေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္၊ ေန႔ေစ့၍ သားေယာက်္ားေလး ဖြားျမင္ရာ ေကာသလမင္းႀကီးက ေမြးစားျပီး ကုမာရကႆပ-ဟု အမည္မွည့္ေခၚသည္။

အရြယ္ေရာက္ေသာ္ ရွင္သာမေဏျပဳ၊ ၄င္းေနာက္ ရဟန္းျပဳေပးရာ ဘုရားရွင္ထံမွ ကမၼ႒ာန္းေတာင္းယူျပီး ေ၀းေသာ ေတာတခုတြင္ ႀကိဳးစားက်င့္ကာ ရဟႏၲာျဖစ္ေလသည္။

မယ္ေတာ္ႀကီး ဘိကၡဳနီမသည္ ေတာထြက္ေသာသားကို မေတြ႔ရ၍ ၁၂-ႏွစ္တိုင္တိုင္ မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ တသသ ငိုေၾကြးေနေလသည္၊ တေန႔သ၌ ဆြမ္းခံလမ္း၌ သား အရွင္ကုမာရကႆပ-ကို ျမင္လိုက္ရာ အတင္းေျပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ လဲက်သြားသည္၊ တဖန္ လူးလဲထျပီး အမီလိုက္ကာ သားျဖစ္သူကို ဆြဲကိုင္ထားသည္။

အရွင္ကုမာရကႆပသည္ မယ္ေတာ္ႀကီး၏ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးကို ျပတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အသင္ ဘယ္အမႈကို ျပဳေနသနည္း၊ ခ်စ္ခင္ျခင္း တခုကိုမွ် ပယ္ျဖတ္ရန္ မတတ္ႏိုင္သေလာ-ဟု ခက္ထန္စြာေျပာျပီး ထြက္ခြါသြားေလသည္။

၁၂-ႏွစ္တိုင္တိုင္ ငိုေၾကြးေနခဲ့ေသာ မိခင္ႀကီးသည္ စိတ္နာသြားေသာေၾကာင့္ သားသံေယာဇဥ္ကို ျဖတ္၍ တရားအားထုတ္ရာ ရဟႏၲာျဖစ္သြားေလသည္။ ေဇတ၀န္ေက်ာင္း တရားသဘင္၌ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ဘုရားရွင္က ေအာက္ပါဂါထာကို ေဟာေတာ္မူသည္။

( ပါဠိဂါထာ )
အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ ၊ ေကာ ဟိ နာေထာ ပေရာ သိယာ ။
အတၱနာ ဟိ သုဒေႏၲန ၊ နာထံ လဘတိ ဒုလႅဘံ ။

( ျမန္မာျပန္ )
မိမိသည္သာ မိမိ၏ ကိုးစားရာျဖစ္၏။
မိမိမွတပါး ဘယ္သားသမီး၊ မိတ္ေဆြသည္ အားကိုးရာ ျဖစ္ႏိုင္အံ႔နည္း။
မိမိကုိယ္ကို ေကာင္းစြာ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမျခင္းျဖင့္ ရေရာက္ႏိုင္ခဲေသာ ကိုးစားရာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ရႏိုင္၏။

( ေဆာင္ပုဒ္ )
ကိုယ့္တြက္ကုိယ္သာ၊ ကိုးကြယ္ရာတည္း၊ တျဖာအျခား၊ ရွင္လူမ်ားကား၊ အားထားမီတြယ္၊ ကိုးကြယ္စရာ၊ မဟုတ္ပါတည့္။
ေကာင္းစြာကိုယ္ပင္၊ ယဥ္ေက်းလွ်င္ကား၊ လိုခ်င္ပါလ်က္၊ ရရန္ခက္သည့္၊ အထက္ဖိုလ္ျမတ္၊ အရဟတ္ကို၊ မခၽြတ္ေသခ်ာ၊ ရႏိုင္ပါ၏။

( အတၱ၀ဂ္၊ ကုမာရကႆပမာတာ ၀တၳဳ )

No comments: