Monday, March 23, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၃၆ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( အာဇီ၀႒မက သီလ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ အာဇီ၀႒မကသီလကို ေဆာက္တည္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာလွပါျပီ၊ ၄င္းတြင္ သုရာေမရယသိကၡာပုဒ္ မပါရွိသျဖင့္ ငါးပါးသီလကို ေဆာက္တည္ရန္ လို-မလို ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ဦးေဖသန္း-ဆြာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
အာဇီ၀႒မကသီလႏွင့္စပ္၍ မဟာဗုဒၶ၀္ ( ပ-၁-ဏာ ) တြင္ ဤသို႔ ေဖာ္ျပ၏။
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒုစရိုက္ေမွာင္ထုႀကီး လႊမ္းအုပ္ေနေသာ ေလာကႀကီး၌ ပြင့္ေတာ္မူလာရ၏၊
ပြင့္ေတာ္မူျပီးစ ဒုစရိုက္တံုး ျဖစ္၍ေနၾကေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို သီလအက်င့္ျဖင့္ ဆံုးမေတာ္မူလိုေသာအခါ ဒုစရိုက္တံုး သတၱ၀ါအၾကမ္းႀကီးေတြျဖစ္၍ သီလ အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ အၾကမ္းစား ဒုစရိုက္သမားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အာဇီ၀႒မကသီလျဖင့္ အစပိုင္း၌ ဆံုးမေတာ္မူ၏၊

ဤအာဇီ၀႒မကသီလျဖင့္ ဆံုးမ၍ သတၱ၀ါမ်ားမွာ ဒုစရုိက္မ်ား ယုတ္ေလ်ာ့နည္းပါးသြားေသာအခါ အာဇီ၀႒မကသီလကို အသံုးမျပဳဘဲ ငါးပါးသီလ ၊ ရွစ္ပါးသီလ တို႔ကိုသာ အစဥ္သံုးစြဲ ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

ဗုဒၶဘာသာ အယူ၀ါဒ ရင့္သန္ျပီးသူတို႔မွာ မိဘမ်ားကို မဆိုထားဘိ၊ ထိုမိေကာင္း ဖေကာင္းတို႔၏
သားသမီးမ်ားပင္ ေသာ္မွ မိဘတို႔၏ သြန္သင္ျပသ ဆိုဆံုးမခ်က္အရ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကာလကပင္ ပါဏာတိပါတ အစရွိေသာ ထိုဒုစရိုက္အမႈၾကမ္းႀကီးမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်င္ ငရဲႀကီးတတ္သည္ဟူ၍ ယံုၾကည္သိမွတ္ၾကသျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေပသည္၊

ထိုသူငယ္မ်ား အခ်ိန္အရြယ္ ႀကီးရင့္၍ သီလေဆာက္တည္ၾကေသာအခါ ( အာဇီ၀႒မက သီလျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ ဒုစရိုက္ အၾကမ္းႀကီးမ်ားကို ငယ္စဥ္ကပင္ ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ) ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ၊ ဆယ္ပါးသီလ တို႔ကိုသာ အစဥ္အတိုင္း တိုးတက္ျဖည့္က်င့္သင့္ေတာ္သည္။

အာဇီ၀႒မကသီလကို အထူးျဖည့္က်င္ရန္ မလိုေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး ထင္ရွားလွေပသည္-စသည္ျဖင့္ အက်ယ္ ဆိုထားေပသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ေျမေအာက္၌ ဓာတ္ေတာ္ဌာပနာျခင္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီးတြင္ ေလးဆူဓာတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာရာအရပ္သည္ လူအမ်ား တက္ေရာက္ဖူးေျမာ္ရာ ရင္ျပင္ေတာ္၏ အနိမ့္ပိုင္းတြင္ ရွိသည္-ဟု ၾကားရဖူးပါသည္၊ အနိမ့္ပိုင္းတြင္ ရွိပါလွ်င္ တက္ေရာက္ဖူးေျမာ္သူမ်ား ငရဲႀကီးႏိုင္ပါသလားဘုရား။
( လ၀င္း-၁၂၆၊ အင္းစိန္လမ္း-ကမာရြတ္ )

( ေျဖ )
ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံျပီးစက ဓာတ္ေတာ္အားလံုးကို အရွင္မဟာကႆပ အစီအစဥ္ျဖင့္ အဇာတသတ္မင္းႀကီး ရွာေဖြေဆာင္ယူ၍ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္တြင္ ေျမေအာက္၌ အေတာင္ေျခာက္ဆယ္ခန္႔အထိ တူးျပီး ဌာပနာတိုက္ ျပဳလုပ္၍ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္၊ ထိုအေပၚမွ ေျမညႇိ၍ ေစတီတည္ခဲ့ပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္မွ ရဟႏၲာမ်ားႏွင့္ အေသာကမင္းႀကီးတို႔က ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္၍ ေစတီေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္ခဲ့ၾကသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ေရွးနည္းအတိုင္းပင္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားလံုျခံဳမႈရွိရန္ေျမတြင္ ဌာပနာတိုက္ျပဳျပီးမွ ေစတီတည္ၾကေလသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တည္ရာတြင္လည္း ေစတီမတည္မီက ေတာင္ေတာ္တြင္ က်င္းျပဳ၍ ဌာပနာကာ လံုျခံဳေအာင္ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီးမ်ား ဖံုးလႊမ္းျပီးမွ ေျမဖို႔ညႇိျပီး ေစတီတည္ေၾကာင္း သမိုင္းေဟာင္းမ်ားတြင္ ဆိုပါသည္၊ ရွိခိုးပူေဇာ္ရာ၌ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ႏွလံုးသြင္း၍ ထိုဓာတ္ေတာ္မ်ား၏ မူလသခင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား အာရံုယူကာ ရွိခိုးပူေဇာ္ရပါမည္။ ဓာတ္ေတာ္မ်ား၏ အေပၚကေနသည္ဟု သေဘာမထားဘဲ ေစတီေတာ္ႀကီးမွတဆင့္ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာကို ပြားမ်ားႏိုင္ေအာင္ ရွိခိုးပူေဇာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သဒၶါသီလ တူမွ်ပါေစ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ အခ်ိဳ႔က ေျပာၾကပါသည္၊ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားတြင္
ဇနီးျဖစ္သူက ကုသိုလ္လုပ္လွ်င္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက အလိုအေလ်ာက္ ကုသိုလ္ရ၍၊
ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ကုသိုလ္လုပ္လွ်င္ ဇနီးျဖစ္သူမွာ အမွ်ေ၀၍ သာဓုေခၚႏိုင္မွ ကုသိုလ္ရသည္သည္-ဟု ဆိုပါသည္၊ ၄င္းမွာ အရပ္စကားလား၊ တကယ္လား ဆိုတာ သိလိုပါသည္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( မစန္းစန္း၀င္း-ပဲခူးျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဇနီးလွဴ၍ ခင္ပြန္းရသည္မွာ ေစတနာသဒၶါ တူမွသာ ရႏိုင္ပါသည္။
ခင္ပြန္းက ေစတနာသဒၶါတရား မရွိလွ်င္ မရႏိုင္ပါ။
ခင္ပြန္းလွဴ၍ ဇနီးရရန္မွာလည္း ထို႔အတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤုတၱရ စတုကၠနိပါတ၌
မိန္းမ ေယာက်္ား ႏွစ္ဦးစလံုး ယုတ္ညံ့ေသာ လူေသေယာက်္ား လူေသမိန္းမ အတြဲ။
မိန္းမ သီလရွိ, ေယာက်္ား ယုတ္ညံ့ေသာ နတ္သမီးႏွင့္ လူေသ အတြဲ။
ေယာက်္ား သီလရွိ, မိန္းမ ယုတ္ညံ့ေသာ နတ္သားႏွင့္ လူေသ အတြဲ။
ေယာက်္ား မိန္းမ ႏွစ္ဦးလံုး သီလရွိေသာ နတ္သား နတ္သမီး အတြဲ-ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးရွိသည္။

လွဴဒါန္းေပးကမ္း ကုသိုလ္လုပ္ရာ၌ နတ္သား နတ္သမီးအတြဲမ်ိဳးသာ ကုသိုလ္တူရႏိုင္၍ က်န္အတြဲမ်ား၌
လူေသ ဥပမာ-ေယာက်္ား မိန္းမ တို႔မွာ ကုသိုလ္တရား မျဖစ္ထြန္းႏိုင္။
တနည္းအားျဖင့္ လင္ႏွင့္မယား ကုသိုလ္တူရ၍ ဘ၀ဆက္တိုင္း လက္တြဲႏိုင္ရန္ ဘုရားေဟာသည္မွာ-

သမသဒၶါ-တူမွ်ေသာ သဒၶါတရား ရွိျခင္း။
သမသီလ-တူမွ်ေသာ အက်င့္သီလ ရွိျခင္း။
သမစာဂ-တူမွ်ေသာ လွဴဒါန္းစြန္႔ၾကဲမႈ ရွိရျခင္းႏွင့္
သမပညာ-တူမွ်ေသာ ( ကမၼႆကတဉာဏ္ပညာ) ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္မႈဉာဏ္ပညာ ရွိၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ဥရုေ၀လကႆပ ရေသ့ညီေနာင္ႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္မ်ား )
ဇိနတၳပကာသနီက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈-မွာ ဘုရားရွင္က ဥရုေ၀လကႆပ ညီေနာင္သံုးဦး (ရေသ့တေထာင္) ကို ေခ်ခၽြတ္ေတာ္မူရာမွာ တန္ခိုးျပာဋိဟာေပါင္း (၁၅၀၆) ပါး ရွိသတည္းလို႔ မိန္႔ဆိုပါသည္၊
တခါ တိပိဋက ေယာ ဆရာေတာ္၏ ေဟာစဥ္တရားမ်ား ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၅-မွာ ( ၃၅၁၆ )ပါး ျပာဋိဟာ ျပေတာ္မူရတယ္လို႔ ပါပါသည္၊
၄င္းစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၄၂၉-မွာ ( ၁၆၁၆) မ်ိဳး ျပာဋိဟာ ျပေတာ္မူတယ္လို႔ ဆိုျပန္ပါသည္။
၄င္းသံုးမ်ိဳးမွာ ဘယ္ဟာက မွန္သည္ဆိုတာကို သိလိုပါသည္၊ ေျဖၾကားေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( ဦးသူရိယ-ကံုစည္ေက်ာင္း၊ ေကာင္းဘို႔ရြာ-ရပ္ေစာက္ျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
၄င္းႏွင့္စပ္၍ မဟာဗုဒၶ၀င္ ( ဒု-တြဲ ၅၇၇ ) တြင္
ဤနည္းျဖင့္ ဥရုေ၀လ ေတာအုပ္အတြင္း၌ ကႆပညီေနာင္ ရေသ့တေထာင္တို႔အား ေခ်ခၽြတ္ရန္ ျမတ္စြာဘုရား ဖန္ဆင္းေတာ္မူအပ္ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာတို႔မွာ ပါဠိေတာ္၌ တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပအပ္သည္တို႔ကား ၁၆-ပါး၊ တိုက္ရိုက္မေဖာ္ျပအပ္သည္တို႔ကား ၃၅၀၀၊ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ( ၃၅၁၆ ) ပါးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏-ဟု ဆိုပါသည္။

ထိုနည္းတူ မာလာလကၤာရ (ဗုဒၶ၀င္) ၀တၳဳေတာ္ႀကီး (၁၀၃) ၌
ဘုရားသခင္ အဓိ႒ာန္ေတာ္ေၾကာင့္ ငါးရာေသာ ထင္းတို႔သည္ မကြဲႏိုင္ကုန္။
ငါးရာေသာ ထင္းတို႔သည္ ကြဲႏိုင္ျပန္ကုန္၏။
ငါးရာေသာ မီးတို႔သည္ မေတာက္ႏိုင္ကုန္။
ငါးရာေသာ မီးတို႔သည္ ေတာက္ႏိုင္ျပန္ကုန္သည္။
ငါးရာေသာ မီးတို႔သည္ မျငိမ္းႏိုင္ကုန္။
ငါးရာေသာ မီးတို႔သည္ ျငိမ္းႏိုင္ျပန္ကုန္သည္။
ငါးရာေသာ မီးမယ္ဖ်ဴတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။
ဤနည္းျဖင့္ ၃၅၀၀-ကုန္ေသာ ျပာဋိဟာသည္ ျဖစ္ကုန္၏။

နဂါးကို ဆံုးမသည္မစ၍ွ ၁၆-ပါးေသာ ျပာဋိဟာကိုကား ဤ၌ မဆို။
ထိုျပာဋိဟာႏွင့္ တကြေသာ္ကား ၃၅၁၆-ပါးတည္းဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၃၅၁၆-ပါးဟု ဆိုေသာစကားရပ္ မွန္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၄-ခု ဇန္န၀ါရီလ )

No comments: