Sunday, April 5, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၄၃ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( အသုဘအိမ္ႏွင့္ တရားေတာ္မ်ား )
ဆရာေတာ္အရွင္ဘုရား၊ ယခုအခါ အသုဘအိမ္အခ်ိဳ႔တြင္ ေသဆံုးသြားသူအတြက္ေရာ မိမိတို႔ အိမ္သားေတြ အတြက္ပါ အက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းငွါ ညဥ့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဓမၼစၾကာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္၊ ပ႒ာန္းေဒသနာ၊ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားကို ၀တ္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ပင့္ဖိတ္ရြတ္ဖတ္ၾကသည္၊ ဤကဲ့သို႔ မဂၤလာရွိေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ဘုရားရွင္ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္မ်ားျဖစ္၍ ရြတ္ဆိုျခင္း သင့္-မသင့္ ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။
( ေဒၚယဥ္ေမ-(ဆရာမ) ကညြတ္ကြင္း )

( ေျဖ )
ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔က အသုဘကို အမဂၤလာဟုဆိုကာ ေကာင္းေသာမဂၤလာကိစၥမ်ား မျပဳၾကပါ၊
အမွန္မွာ အသုဘမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဒါနမႈ သီလမႈ ဘာ၀နာမႈမ်ားကို အေလးေပးျပဳလုပ္သင့္ပါသည္၊

ျပႆနာရွင္၏စာတြင္ ပါသကဲ့သို႔ ေသဆံုးသြားသူအတြက္ေရာ မိမိတို႔ အိမ္သားေတြအတြက္ပါ လွဴဒါန္းျခင္း၊ အမွ်အတမ္းေ၀ျခင္း၊ ကိစၥမ်ားသာမက ဓမၼစၾကာစေသာ တရားေတာ္မ်ား ရြတ္ဆိုျခင္းမ်ားကို ျပဳသင့္ပါသည္၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ သီရိမာ၏ အသုဘအိမ္သို႔ၾကြသြား၍ တရားေဟာသျဖင့္ လူနတ္မ်ားစြာ အကၽြတ္တရား ရၾကပါသည္၊ အခ်ိဳ႔အရပ္တို႔တြင္ အသုဘခ်ရာ၌ ၀တ္အသင္းမ်ားကိုဖိတ္၍ ဓမၼစၾကာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္မ်ားကို ရြတ္ဆိုေစၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊ ေကာင္းေသာအျပဳအမူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာရွင္ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ အသုဘအိမ္တြင္ ညစဥ္ရြတ္ဆိုေစလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာသမၼာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားပီပီ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထတခု ေပၚေပါက္လာႏိုင္၍ အသုဘအိမ္တြင္ အလြန္ဆိုး၀ါးသည့္ ဖဲ၀ိုင္းေထာင္ေသာအေလ့ကို တြန္းလွန္ပယ္ရွား၍ ပစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ရဟန္းခံကိစၥ )
အရွင္ဘုရား-
၁။ ပရိကၡရာ ၈-ပါး မစံုလွ်င္ ရဟန္းမျဖစ္ ဟူေသာစကား
၂။ ရဟန္းခံရာ၌ ပါရာဇိက က်ေနေသာရဟန္း ပါ၀င္ေနလွ်င္ ရဟန္းမျဖစ္ ဟူေသာစကား
၃။ ေမြးကတည္းက ကိုယ္အဂၤါမစံုသူ ရဟန္းခံ၍ ရဟန္းမျဖစ္ ဟူေသာစကားမ်ား မွန္-မမွန္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ထြန္းလင္းေအာင္-ေျမာင္းျမျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
၁။ သပိတ္တလံုး သကၤန္းသံုးထည္ စံုလင္လွ်င္ ရဟန္းျဖစ္ပါသည္။
၂။ ပါရာဇိက က်ေနေသာရဟန္းသည္ ပါရာဇိကက်ေနပါသည္ဟု ၀န္မခံလွ်င္ ၄င္းမွတပါး သံဃာ ၅-ပါး (ထက္ မနည္း) ရွိေနပါက ရဟန္းခံသူ ရဟန္းျဖစ္ပါသည္။
၃။ ေမြးကတည္းက ကိုယ္အဂၤါမစံုသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေမြးကတည္းက ျဖစ္ေစ, ေနာက္မွျဖစ္ေစ ကိုယ္အဂၤါမစံုလင္သူသည္ ပရိသ ဒူသက (ပရိသတ္ကို ဖ်က္ဆီးသူ) ၌ ပါ၀င္၍ ရဟန္းခံမေပးရ။
( ရဟန္းခံေပး၍ ရဟန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပဇၩာယ္ျပဳ၍ ရဟန္းခံေပးသူ ဆရာမ်ားမွာ အာပတ္သင့္ႏိုင္ပါသည္။)
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အရွင္ဗာကုလ ဂါထာ )
က်န္းမာေရးအတြက္ အရွင္ဗာကုလမေထရ္ျမတ္ႀကီးအား သစၥာျပဳ ဆုေတာင္း ပူေဇာ္ေသာဂါထာ ရွိပါသလား ဘုရား၊ ရွိပါက ေဖာ္ျပေပးေတာ္မူရန္ ရိုေသစြာေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
( က်ိဳကၠဘာ စႏၵ-ဖ်ာပံု )

( ေျဖ )
ဥပၸါတသႏၲိက်မ္းတြင္ ဧတဒဂ္ရ ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္ႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ ဂါထာမ်ားရွိရာ အရွင္ဗာကုလ ရဟႏၲာႀကီး ေနရာတြင္ ေအာက္ပါဂါထာ ပါရွိပါသည္။

အပၸါဗာေဓာ မဟာေထေရာ ၊
အပၸါဗာဓာန မုတၱေမာ ။
ဗာကုေလာ အရဟာဇာေတာ ၊
သဒါ ေသာတၳႎ ကေရာတု ေနာ ။

ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ ဗာကုလမေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္ အနာေရာဂါ ကင္းေတာ္မူေသာ မေထရ္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူေပ၏။
အနာေရာဂါ ကင္းရွင္းရာ၌ အျမတ္ဆံုး ( ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ) ျဖစ္ပါေပ၏။
( ထိုဗာကုလ မေထရ္ျမတ္ၾကီးသည္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အခါခပ္သိမ္း ခ်မ္းသာျခင္းကို ျပဳေတာ္မူပါေစသတည္း )။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ေဆးအရက္ )
အရွင္ဘုရား၊ အခ်ိဳ႔ေဆးမ်ားမွာ အရက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္၍ လိမ္းရျခင္း၊ ေသာက္ရျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသည္၊ လိမ္းရျခင္း၌ အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ေသာက္ရျခင္း၌ သုရာေမရယ သိကၡာပုဒ္ႏွင့္ အကၽြမ္း၀င္, မ၀င္ ၊ အျပစ္ ရွိ-မရွိ သိလိုပါသည္၊ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဗိုလ္၀င္းေမာင္-ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း )

( ေျဖ )
အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေ၀ ယသၼႎ ေတလပါေက မဇၨႆ န၀ေႏၶာ နဂေႏၶာ နရေသာ ပညာယတိ၊ ဧ၀ရူပံ မဇၨံ ပကၡိတၱံ ေတလံ ပါတံု ။
( ရဟန္းတို႔၊ အၾကင္ဆီခ်က္၌ ေသအရက္၏ အဆင္း အနံ႔ အရသာသည္ မထင္ရွား၊ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ေသအရက္ထည့္ေသာ ဆီကို ေသာက္စိမ့္ေသာငွါ ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏ )

ဤ၀ိနည္းမဟာ၀ါ ပါဠိေတာ္ကို ေထာက္၍ ေဆးမွာလည္း ေသအရက္၏ အဆင္း အနံ႔ အရသာ မထင္ရွားလွ်င္ ေသာက္အပ္ပါသည္။
ငါးပါးသီလ မပ်က္-ဟု မွတ္ယူရပါမည္၊
ေဆးလိပ္ , ေဆးစပ္မ်ားတြင္ အရက္ထည့္၍စပ္သျဖင့္ ထိုေဆးလိပ္မ်ားကို ေသာက္လွ်င္ ငါးပါးသီလ ပ်က္-မပ်က္ ေမးသူမ်ားအဖို႔လည္း ဤအေျဖအတိုင္းပင္ မွတ္သားေစလိုပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၄-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: