Thursday, April 2, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၄၆ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရေျဖသည္ )

( ေမး ) ( သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ႏွင့္ ပ႒ာန္းက်မ္း )
ဆရာေတာ္ဘုရား
၁။ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ဟု သံဃာေတာ္မ်ား ေရစက္ခ်သည့္အခါ ပါပါသည္၊ ၄င္းသာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္ ဟူသည္မွာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ သာသနာေတာ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္ပါသလဲဘုရား။

၂။ အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္းရွိသည့္အနက္ ျမိဳ႔တိုင္း ရြာတိုင္းမွာ ပ႒ာန္းက်မ္းကုိသာ အသံမစဲ ပ႒ာန္းပြဲ-ဟူ၍ ရြတ္ဖတ္ၾကပါသည္၊ အျခားေသာက်မ္းမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ရြတ္ဖတ္မႈ မျပဳၾကပါသလဲဘုရား။
( ေအာင္ေဇာ္၀င္း-ေရႊျပည္သာျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
၁။ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္-ဟု အသီးအျခားမရွိေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳၾကသည့္ သိၾကားမင္း။ စတုေလာကပါလနတ္မင္းႀကီးႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္မ်ား အရွည္တည္တံ့ရန္ လိုလားၾကည္သည့္ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားကို သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္-ဟူ၍ တင္စားေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔သည္ မဟာသမယသုတ္-စေသာ တရားေတာ္မ်ားကို နာၾကားလို၍ လူ႔ျပည္တြင္ လွည့္လည္၍ ေနၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပရိတ္ေတာ္ ရြတ္ဆိုေသာအခါ ဖိတ္ၾကားျခင္း။ အမွ်ေ၀ရာ၌ အထူးျပဳ၍ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကလွ်င္ ၄င္းတို႔တရားနာျခင္း၊ သာဓုေခၚျခင္းမ်ား ျပဳၾကေၾကာင္း အဆိုရွိပါသည္။

၂။ ပရိယတၱိသာသနာကြယ္လွ်င္ ဦးစြာ အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္းကစ၍ ကြယ္မည္၊ အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္းတြင္လည္း အခက္ခဲဆံုး၊ အနက္နဲဆံုး သမႏၲနယ ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးကစ၍ ကြယ္မည္ဟု ဆိုပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီး မကြယ္ေပ်ာက္ရန္ ပ႒ာန္းက်မ္းကိုသာ ဦးစားေပး၍ ရြတ္ဆိုေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္၊ ပ႒ာန္းက်မ္း မကြယ္ေပ်ာက္လွ်င္ အျခားအဘိဓမၼာက်မ္းမ်ားလည္း မကြယ္ေပ်ာက္ႏိုင္ေသး-ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ အသံမစဲ ပ႒ာန္းရြတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ကန္ေတာ့ျခင္း ႏွင့္ အျခင္းအရာ )
ဇဋိလသူေ႒းသည္ ပန္းတိမ္သည္ဘ၀က ဘုရားကို ျပစ္မွားေျပာဆိုမိ၍ ေရေမွ်ာခံရသည္-ဟု ဆိုပါသည္၊ ထိုျပစ္မွားမႈကို ေရႊပန္းခိုင္ျပဳလုပ္၍ ကန္ေတာ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္၊ သို႔ပါလ်က္ ခုနစ္ဘ၀တိုင္ ေရေမွ်ာခံရသည္မွာ ကန္ေတာ့လ်က္ မေၾက၊ မေျပ ျဖစ္ျခင္းပါလားဘုရား၊
ကန္ေတာ့ရာ၌ စိုေသာအ၀တ္ဆံပင္တို႔ျဖင့္ ကန္ေတာ့သည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္းဘုရား၊
ထို႔ျပင္ ယခုေခတ္၌ မိဘဆရာသမားတို႔အား ျပစ္မွားမိက ဓာတ္ပံုမ်ားကို ကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသလားဘုရား။
( မာလာ-ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
ဇဋိလသူေ႒းသည္ ပန္းတိမ္သည္ဘ၀က ကႆပျမတ္စြာဘုရား ဓာတ္ေတာ္ေစတီတည္ရာ၌ ဇနီးႏွင့္စိတ္ဆိုးခိုက္ အလွဴခံလာေသာ ရဟႏၲာျမတ္အား သည္ဘုရားကို ေရမွာသာ ေမွ်ာပစ္လိုက္ပါ-ဟု ၀စီကံျဖင့္ ျပစ္မွားေျပာဆိုမိသည္၊ ထိုအတြက္ သတိရ၍ ေရႊပန္းခိုင္ျပဳလုပ္၍ ကန္ေတာ့သည္။ ကန္ေတာ့၍ အပါယ္ဒုဂၢတိေဘးမွ လြတ္ကင္းရေလသည္၊ သို႔ေသာ္ ျမြက္မိေသာ ၀စီကံျပစ္မႈေၾကာင့္ ခုနစ္ဘ၀တိုင္ေအာင္ ေမြးစ၌ ေရေမွ်ာခံရသည္။

ကန္ေတာ့ရာ၌ စိုေသာအ၀တ္၊ စိုေသာ ဆံပင္တို႔ျဖင့္ ကန္ေတာ့သည္ဆိုရာ၌ တန္းတူအေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အလြန္နိမ့္ခ်ေသာ နိ၀ါတတရားကို သရုပ္ေဖာ္၍ ကန္ေတာ့ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားရဖူးပါသည္။

မိဘဆရာသမားတို႔အား ျပစ္မွားမိလွ်င္ သက္ရွိထင္ရွားရွိက မိဘ ဆရာသမားတို႔အား သြားေရာက္ရွိခိုး၍ မိမိျပဳမိ၊ ေျပာမိသည္တို႔ကို ေက်နပ္ရန္ ႏႈတ္ျမြက္ခြင့္ပန္ ကန္ေတာ့ရမည္ျဖစ္ျပီး သက္ရွိထင္ရွား မရွိေတာ့က ေျမပံု သခ်ႋဳင္း အရိုးဂူစသည္တို႔၌ ကန္ေတာ့ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္၊ ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ ဆရာမိဘ ဓာတ္ပံုတို႔ကို ကန္ေတာ့ျခင္းမွာလည္း အျပစ္ကင္းစင္ေၾကာင္း ေကာင္းေသာအျပဳအမူပင္ ျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( တရားမေဟာရန္ စိတ္အၾကံ )
ဆရာေတာ္အရွင္ဘုရား၊ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူျပီးေနာက္ သတၱ၀ါမ်ားအား တရားမေဟာရန္ စိတ္အၾကံျဖစ္ၾကာင္း ဖတ္ရဖူးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ စိတ္အၾကံျဖစ္ရပါသနည္းဘုရား၊ အတိတ္မွ ပြင့္ျပီးေသာဘုရားရွင္တို႔ႏွင့္ ေနာင္ပြင့္လတ့ံ ဘုရားရွင္တို႔လည္း ထိုကဲ့သို႔ စိတ္အၾကံ ျဖစ္-မျဖစ္ သိလိုပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ေနထြန္းခိုင္-ျပည္ )

( ေျဖ ) ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူစ၌ တရားေတာ္ကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူရာ တရားေတာ္၏ အလြန္တရာ သိမ္ေမြ႔ နက္နဲ ခက္ခဲမႈကို ျမင္ေတာ္မူျပီး သတၱ၀ါတို႔ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ရႈရာ၌ သတၱ၀ါတို႔၌ ကိေလသာျမဴေျမႇးမ်ား လြန္စြာ ထူထဲေနသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍ တရားေတာ္ႏွင့္ သတၱ၀ါတို႔ အေျခအေနကို ႏႈိင္းယွဥ္လ်က္ ယခု ငါ-တရားေေဟာလွ်င္ ပင္ပန္းရံုသာျဖစ္မည္-ဟု ၾကံေတာ္မူ၍ ေလာေလာဆယ္ တရားမေဟာေသးရန္ စိတ္ညြတ္ေတာ္မူပါသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုအခ်ိန္၌ လူတို႔သည္ ျဗဟၼာ၌ ေလးစားမႈရွိ၍ သဟမၸတိ ျဗဟၼာမင္း တရားေတာင္းပန္အံ့သည္ကိုလည္း ငံ့လင့္ေတာ္မူခဲ့သည္-ဟု ဆိုပါသည္၊ ျဗဟၼာေတာင္းပန္မွ တရားေဟာေတာ္မူသည္မွာ ဘုရားရွင္တိုင္း၏ ဓမၼတာျဖစ္ေၾကာင္း ဓမၼတာ ၃၀-၌ ပါ၀င္သျဖင့္ ျဗဟၼာေတာင္းပန္သည္အထိ ငံ့လင့္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဘုရားတိုင္းပင္ ျဗဟၼာေတာင္းပန္မွ တရားေဟာေတာ္မူရသည့္ ဓမၼတာရွိ၍ အတိတ္ အနာဂတ္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္လည္း ဤကဲ့သို႔ ရုတ္တရက္ခ်က္ခ်င္း အေဆာတလွ်င္ တရားမေဟာရန္ စိတ္အၾကံျဖစ္ရျမဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( ရဟန္းျဖစ္လိုပါေသာေၾကာင့္ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ ရွင္သာမေဏ ႏွစ္ခါျပဳျပီးပါျပီဘုရား၊ အသက္ ၁၇-ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ရဟန္းခံလို၍ ရဟန္းခံလို႔ ရပါသလား၊ သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္၀င္းလင္းႏိုင္-ရန္ကုန္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
အသက္ ၂၀-မျပည့္ဘဲ ရဟန္းခံ၍ မရပါ။ အသက္ ၂၀-ဆိုသည္မွာ ပဋိသေႏၶေနခ်ိန္မွစ၍ ေရတြက္ႏိုင္သျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ ၁၉-ႏွစ္ႏွင့္ ၅-လလြန္လွ်င္ ရဟန္းခံႏိုင္ပါသည္။
ရဟန္းခံရာ၌ သံဃာေတာ္မ်ားက ရဟန္းေလာင္းအား ပရိပုဏၰံ ေတ ၀ီသတိ၀ေႆာ-သင္ ပဋိသေႏၶမွစ၍ အသက္ ၂၀, ျပည္ျဖိဳးၾကြယ္သူ ျဖစ္ေလသေလာ-ဟု ေမးပါသည္၊
ယင္းကို အာမ ဘေႏၲ-ျဖင့္ ေျဖႏိုင္မွသာ ရဟန္းျဖစ္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ငရဲ အသညသတ္ႏွင့္ အရူပဘံု )
ဆရာေတာ္ဘုရား
၁။ လူမ်ားေသလြန္တဲ့အခါ ယမမင္းႀကီးက စစ္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလားဘုရား။
ဟုတ္ပါလွ်င္ စစ္ေနတဲ့အခိုက္အတန္႔ ဘ၀ေလးကို ဘယ္ဘ၀ေရာက္ေနတယ္လိ္ု႔ ေခၚဆိုရမွာပါလဲ ဘုရား။
၂။ အရူပေလးဘံုႏွင့္ အသည္သတ္ဘံုသို႔ ေရာက္ေနတဲ့ ျဗဟၼာမ်ားဟာ အဘယ္တရားမ်ား အက်င့္လြန္လို႔ ေရာက္ေနပါသလဲ ဘုရား။
( ေမာင္ပန္းေမႊး-၀က္လက္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
လူမ်ားေသလြန္တိုင္း ယမမင္းႀကီး ေရွ႔ေမွာက္သို႔ ေရာက္ရသည္မဟုတ္၊
အကုသုိလ္ကံနည္းပါး ကုသိုလ္ကံ မ်ားျပားသူ တေယာက္ ေသခါနီးတြင္ အကုသိုလ္ အာသႏၷကံေၾကာင့္ ငရဲသို႔ ပဋိသေႏၶအက်ိဳးေပး၍ ေရာက္သြားလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ငရဲမခံရေသးဘဲ ငရဲႀကီးမ်ား၏ အရံငရဲငယ္ တခုခု (ဥႆဒငရဲ) သို႔ ေရာက္၍ ယင္းငရဲရွိ ယမမင္းႀကီးထံ ေရာက္ရွိ အစစ္ခံရသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပဳခဲ့ေသာကုသိုလ္တမ်ိဳးမ်ိဳးကို တဖန္အမွတ္ရျခင္း၊ အာေသ၀နသတၱိ အကူအညီရလွ်င္ ထိုကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အားေကာင္းလာက ထိကုသိုလ္အက်ိဳးေၾကာင့္ ငရဲမွလြတ္၍ သုဂတိဘ၀ တခုခုသို႔ ေရာက္ရသည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ယမမင္းႀကီးထံ ေရာက္သြားရေသာ ဘ၀သည္ ငရဲဘံု ငရဲဘ၀ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အကုသုိလ္အားႀကီး ကုသိုလ္အားေသးသူတို႔ ယမမင္းႀကီးေရွ႔သို႔ပင္ မေရာက္ရ၊
ငရဲသို႔ပင္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္သြားရသည္ဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။

၂။ အသညသတ္ဘံု အရူပဘံုတို႔မွာ ရုပ္သက္သက္၊ နာမ္သက္သက္ဘံုမ်ားျဖစ္၍ တရားမနာႏိုင္၊ ဘုရားမဖူးႏိုင္ သျဖင့္ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၌ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း အညံ့စားဘံုမ်ား မဟုတ္ၾက။
အလြန္အဆင့္ျမင့္ေသာ သုဂတိဘံုႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊

အသညသတ္ဘံုသို႔ ေရာက္ရန္ ရူပစ်ာန္ငါးဆင့္ အဘိညာဥ္သမာပတ္မ်ားရျပီးမွ နာမ္ေၾကာင့္ ဒုကၡခံရသည္ဟု နာမ္ကို အျပစ္ျမင္ အားထုတ္၍ ရုပ္တံုးရုပ္ခဲ သက္သက္ဘံုျဖစ္သည့္ အသညသတ္ဘံု၌ ကမၻာေပါင္းမ်ားစြာ နာမ္တရားကင္းမဲ့ေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာျဖစ္ေနရေပသည္။

အရူပဘံုမွာလည္း ရူပစ်ာန္အားလံုး ရရွိျပီးမွ ပညတ္အာရံုမ်ားကို ရႈပြား၍ တဆင့္တက္ကာ အရူပစ်ာန္ကို အဆင့္ဆင့္ရယူျပီး ရုပ္တရားကင္းရာ အရူပဘံုသို႔ ေရာက္ရ၍ ကမၻာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ နာမ္တရားသက္သက္ျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရေပသည္။

အရူပစ်ာန္ ရရွိထားျပီးေသာ ေဒ၀ီလရေသ့ႀကီးသည္ မုခ် ဘုရားျဖစ္ေတာ့မည့္ ဘုရားေလာင္း သိဒၶတၳ မင္းသားအား ေတြ႔ရေသာ္လည္း သူ-ရထားေသာ အရူပစ်ာန္ကို မေလ်ာခ်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရွိသည္ကို ေထာက္၍ မည္မွ်ေလာက္ ရရွိရန္ ႀကိဳးစားထားရသည္ကို သိသာႏိုင္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၅-ခု မတ္လ )
၁။

No comments: