Tuesday, April 21, 2009

ကံ ကံ၏အက်ိဳး ( ၄၉ )

( သည္းခံျခင္းသည္ မဂၤလာ )

နယ္ခ်ဲ႔ျဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စိုးခ်ိန္က ျဖစ္သည္၊ လြတ္လပ္ေရးကို အလိုရွိေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ကို အဂၤလိပ္ အစိုးရက ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာ ေပးလိုသည္၊ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အထက္တန္း အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ သူေ႒းမ်ားသာ အလိုရွိသည္။ ဆင္းရဲသား အမ်ားကမူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေသာ ဟုမ္းမရူးကိုသာ လက္ခံခ်င္ၾကသည္။

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔မွ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သူ ဦးခ်စ္လႈိင္က ဟုမ္းမရူးအသင္းကို စတင္ဖြဲ႔လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒိုင္အာခီႏွင့္ ဟုမ္းမရူးအသင္း အဖြဲ႔ႏွစ္ခု ကြဲၾကသည္။ အျခားျမိဳ႔မ်ားထက္ ျမိတ္ျမိဳ႔၌ ထိုႏွစ္သင္းသည္ ပို၍ ျပင္းထန္ျပီး ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ အခ်င္းခ်င္းပင္ တဦးႏွင့္တဦး မေခၚမေျပာႏိုင္ ရန္သူကဲ့သို႔ ရွိၾကသည္။

လူထုကြဲသကဲ့သို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားလည္း ဒကာမ်ားဘက္ လိုက္ျပီး ကြဲၾကရျပန္သည္။ ယခင္က ေက်ာင္း၀င္းအက်ယ္ႀကီးထဲ၌ ေက်ာင္းႀကီး ႏွစ္ေဆာင္ျပိဳင္ ေဆာက္ထားၾကရာ ယခုကဲ့သို႔ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ကြဲေသာအခါ ဒိုင္အာခီေက်ာင္းက အားေကာင္းလွ်င္ ဟုမ္းမရူးေက်ာင္းကို ႏွင္ထုတ္ေလ့ရွိသည္။ အႏွင္ခံရေသာ ေက်ာင္းအဖို႔ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းရန္ ေျမမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမအသစ္ ရွာၾကရသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ျမိတ္ျမိဳ႔မွ ဟုမ္မရူးအသင္းဥကၠ႒ ဦးရိုး-ကို အားကိုးၾကရသည္။ ဦးရိုးသည္ ျမိတ္ျမိဳ႔ ထား၀ယ္စုရပ္၌ ပန္းတိမ္ဆရာဘ၀မွ (သူေလးစား ကိုးကြယ္ေသာဆရာေတာ္က ေဆးက်မ္းမ်ား ေပးကမ္းျပီး ျမန္မာသမားေတာ္ျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းေသာေၾကာင့္) သမားေတာ္ ျဖစ္လာသူ ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ပင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသား၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို အခလြတ္ ေစတနာသမားေတာ္အျဖစ္ ကုသိုလ္ျပဳ ေဆးကုေပးေနသူျဖစ္သည္။ သီတင္း၀ါလ ကၽြတ္ခ်ိန္၌ ေက်းဇူးသိတတ္သူမ်ားက ႏိုင္သမွ် ကန္ေတာ့ၾကေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္သာ ေရာင့္ရဲလ်က္ ေနထိုင္ေလ့ရွိသည္။

သူသည္ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို အသင့္အတင့္ တတ္သိနားလည္သည္။ ေရွးေခတ္က အသုဘအိမ္မ်ား၌ အသုဘခ်ျပီးလွ်င္ မိတ္ေဆြႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက အသုဘအိမ္သို႔ လာၾကေလ့ရွိသည္။ ထိုေခတ္က ဖဲ၀ိုင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ညပိုင္း၌ ဦးရိုးက တရားဓမၼမ်ားကို သူနားလည္သမွ် ေဟာေျပာေလ့ရွိသည္။

အရပ္ထဲ၌ သူ႔အား ၾကည္ညိဳေလးစားၾကသည္။ ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳသဒၶါတရား ပြားသည့္အတိုင္း ကထိန္ခင္းလွ်င္ ဆင္းရဲသားမ်ားလည္း ကုသိုလ္ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ စုဘူးမ်ားလုပ္ျပီး အလွဴခံ၍ ေငြစုေပးသည္။ ကထိန္ခင္းေသာအခါ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြမ်ားစြာ ရရွိသည္။ ဆင္းရဲသား၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္သဂၤဟမ်ားလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ အလွဴပါ၀င္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ သူ႔ကို အားကိုး၍ ေက်းဇူးတင္ၾကသည္။ ရပ္ရြာ၌ ကူညီစရာရွိလွ်င္လည္း မဆိုင္းမတြ ကူညီတတ္သည္။ ကိစၥတရပ္ရပ္ေပၚ၍ ဆံုးျဖတ္စရာရွိလွ်င္ ေက်နပ္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ေပးတတ္သည္။ ရပ္ကြက္၌ အားလံုး ရိုေသ ေလးစား ခံရသည္။ သူ၏ ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္ျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုး ႏူးညံ့ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ သဒၶါတရားေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ သူ႔ကို သိသူ မ်ားၾကသည္။ ဤသို႔လွ်င္ ျမိတ္ျမိဳ႔၌ ဟုမ္မရူးအသင္း ဖြဲ႔ေသာအခါ သူ႔ကို ဥကၠ႒ ေျမႇာက္ၾကသည္။

ဦးရိုးတို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာေတာ္၏ ေက်ာင္းမွာ ဟုမ္းမရူးေက်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒိုင္အာခီတပည့္မ်ားက သူတို႔အား တ၀င္းတည္း မထားလို။ ေက်ာင္းႏွင့္အတူေျပာင္းေရႊ႔ေပးရန္ ေျပာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးရိုးသည္ ျမိတ္ဒိစၾတိတ္အေရးပိုင္ထံသုိ႔ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပျပီး ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ ေနရာအသစ္ေတာင္းခံသည္။ အေရးပိုင္ကလည္း အလြယ္တကူ ေျမေနရာကို ေပးလိုက္သည္။ ယင္းေနရာကို ဒိုင္အာခီမ်ားကလည္း သူတို႔အလိုရွိေနၾကသျဖင့္ အေရးပိုင္ထံ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ ဟုမ္းမရူးေက်ာင္းအတြက္ ေပးလုိက္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူတို႔မရေတာ့ေပ။

ထိုေန႔မွစ၍ ဦးရိုးကို ဒိုင္အာခီမ်ားက မေက်နပ္ၾက။ အခြင့္ေကာင္းရေအာင္ အေရးပိုင္ထံ ၀င္ေလွ်ာက္ရသလားဟု အျပစ္တင္ၾကသည္။ မနာလို ရွိၾကသည္။ ထိုေခတ္က ျမိတ္ျမိဳ႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား မရွိေသး၊ လန္ခ်ားမ်ားသာ ရွိသည္။ ဦးရိုးသည္ နံနက္ပိုင္း ေဆးကုျပီး ညေန ၄-နာရီအခ်ိန္တြင္ အိမ္မွဘုရားသို႔ သြားေလ့ရွိသည္။ ဘုရားပန္းမ်ားမွာ အုန္းလက္ေၾကာမ်ားျဖင့္ သီထားေသာေၾကာင့္ ပန္းသီမ်ားကိုင္၍ သြားရသည္။ လမ္းတေလွ်ာက္ ဘုရားဖူးသူ မ်ားသျဖင့္ အိမ္တခ်ိဳ႔က ဘုရားသြားသူမ်ားအား ဘုရားပန္းသီမ်ား ထြက္ေပးေလ့ရွိၾကသည္။

ဦးရိုးသည္ ပန္းမ်ားႏွင့္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို ဘုရား သိမ္ အသီးသီး၌၀င္၍ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျပီးမွ ေနာက္ဆံုး သူ၏မိခင္ ပူေဇာ္ထားေသာ ဘုရားရွိရာသိမ္သို႔ ၀င္၍ ရွိခိုးေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ ညေနတိုင္း မပ်က္မကြက္ ဦးရိုး ဘုရားသြားခ်ိန္တြင္ ထိုလမ္းမႀကီးရွိ တိုက္အိမ္တလံုးတြင္ေနေသာ သူေ႒းတဦးသည္ တိုက္ေရွ႔သို႔ထြက္လာ ျပီးလွ်င္ ဟုမ္းမရူး ဥကၠ႒ႀကီး လာျပီ၊ တန္ခိုးႀကီးလို႔ ေခ်းေရတိုက္ဖို႔ ေကာင္းတယ္ေဟ့-ဟူ၍ အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ေျပာေလ့ရွိသည္။

ဦးရိုးကား ဣေျႏၵမပ်က္၊ မၾကားေယာင္ေဆာင္ကာ သြားျမဲတိုင္း သြားလ်က္ပင္။ သူ႔အား ရန္သူဟူ၍ သေဘာမထား၊ သည္းခံသည္။ ေန႔စဥ္ ဦးရိုးအား ဤကဲ့သို႔ ေစာ္ကားေနသျဖင့္ အိမ္နားနီးခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားက ဦးရိုး၏ တူသားမ်ားအား သြားတိုင္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားက ေဒါသ ေထာင္းေထာင္းထြက္၍ သူတို႔ သြားေရာက္ ဆံုးမမည္ဟု ဦးရိုးအား လာေျပာၾကသည္။

ဦးရိုးက ရန္ရန္ခ်င္း မတုံ႔ႏွင္းၾကနဲ႔၊ ငါ့မွာ ဘာမွမထိခိုက္၊ သူေမာတဲ့အခါ တိတ္သြားလိမ့္မယ္-ဟု ဆံုးမထားလိုက္သည္။ လူငယ္မ်ားကား မေက်နပ္ၾက။ စိတ္ထဲ မခံခ်င္ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရာမွ ႏွစ္ပတ္ခန႔္ ၾကာေသာအခါ သူေ႒းထြက္မလာသျဖင့္ ဦးရိုးက အံ့အားသင့္မိသည္။ ထို႔ေနာက္ သူေ႒းႀကီး ၀မ္းေတြသြားျပီး ေရကိုသာအငမ္းမရ ေတာင္းေသာက္ေနရေၾကာင္း၊ ဆရာ၀န္ေတြလည္း မကယ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သတင္းၾကားရသည္။

မ်ားမၾကာမီ ထိုသူေ႒း အနိစၥေရာက္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အေစာကားခံရသူ ဒုကၡမေတြ႔။ ေစာကားသူသာ ဒုကၡေတြ႔သြားသည္။ သည္းခံျခင္းကား မဂၤလာပင္။

( ေဒၚေစာရင္ )
*********************************************************************************

( ပ႒ာန္းတရားျဖင့္ ကုသျခင္း )

စာေရးသူသည္ တေန႔တြင္ ေရႊေတာင္ျမိဳ႔ ဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၲ အဂၢ၀ံသ ( အဂၢမဟာပ႑ိတ ) ထံေတာ္သို႔ ကန္ေတာ့ဖူးေျမာ္ရန္ ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ကန္ေတာ့ခံေတာ္မူ၍ ဆုမ်ားေပးျပီး စာေရးသူ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ေမးျမန္းေတာ္မူသည္။ စာေရးသူက မိမိ၏ က်န္းမာေရး ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို ေလွ်ာက္ထားသည္။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးက ပ႒ာန္းပစၥယုေဒၵသ ပါဠိေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္၍ မိမိေရာဂါကို ကုသၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ရြတ္ဖတ္ပံု ရြတ္ဖတ္နည္းပါ အမိန္႔ရွိပါသည္။

စာေရးသူသည္ ဆရာေတာ္ အမိန္႔ရွိလိုက္သည့္ ေန႔မွစ၍ ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ ဘုရားရွိခိုး၊ ပရိတ္ရြတ္၊ ေမတၱာပို႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပ႒ာန္းပစၥယုေဒၵသ ပါဠိေတာ္ကို အာရံုစူးစိုက္၍ ေလးေလးနက္နက္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ ပါသည္။ ၅-ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ထူးျခားေသာ အိပ္မက္မ်ား ျမင္မက္ပါေတာ့သည္။

အိပ္မက္ထဲတြင္ စာေရးသူ၏ ၀မ္းဗိုက္တြင္းမွ ဆံပင္ခ်ည္ေထြး ၅-ေထြးသည္ အတြဲလိုက္ ထြက္က်သည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ညာဘက္နားတြင္းမွ နဖာေခ်းမ်ား အလိပ္လိုက္၊ အေခြလိုက္ မ်ားစြာ ထြက္က်သြားသည္ဟု ျမင္မက္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အိပ္မက္ျမင္မက္ျပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ က်န္းမာေရး တစတစ ေကာင္းမြန္လာပါေတာ့သည္။ ယခင္ကဆိုလွ်င္ စိတ္ထိခိုက္စရာ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခါမ်ိဳးႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္လာလွ်င္ ပံုလ်က္သားက်ျပီး သတိလက္လြတ္ မလႈပ္ႏိုင္ မရွားႏိုင္ ျဖစ္သြားသည္။ ရင္တြင္းမွလည္း မခ်ိေအာင္ ေ၀ဒနာခံစားရတတ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေ၀ဒနာဆိုးမ်ား ၂-ႀကိမ္ ၃-ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤလို ေ၀ဒနာမ်ိဳး လံုး၀မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ရင္တုန္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ အသက္ရွဴမ၀ျခင္းတို႔ပင္ ေပ်ာက္ကင္းသေလာက္ ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ႏွလံုးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ၂-ဦး၊ ျမန္မာသမားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ျပ၍ ကုသေနရသူ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုမူ ဆရာေတာ္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ယံုၾကည္ေလးနက္စြာ က်င့္သံုး၍ ပ႒န္းတရားေတာ္ႀကီးအား ပူေဇာ္ရသည့္ အက်ိဳးေၾကာင့္ စြဲကပ္ေနေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမွ ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရပါသည္။

ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား ကုိယ္၏ ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္၏ ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစရန္၊ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူၾကပါေစရန္ အတုယူ၍ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကေစလိုေသာ ေစတနာရင္းျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာေစေရးအတြက္ ပ႒ာန္း ပစၥယုေဒၵသ ပါဠိေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္နည္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ မိမိတို႔ေနရာဌာနတြင္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ထားေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ေရွ႔၌ မတ္မတ္ေျခစံု ရပ္၍ လက္အုပ္ခ်ီျပီးလွ်င္-
၁။ နေမာ အနႏၲနယ ေဒသကႆ သမၼာသမၺဳဒၶႆ-ဟု ၃-ေခါက္ ရြတ္ပါ။
၂။ ေဟတုပစၥေယာ-မွစ၍ အ၀ိဂတပစၥေယာ အဆံုး ၂၄-ပစၥည္း ပ႒ာန္းပစၥယုေဒၵသ ပါဠိေတာ္ကို မိမိခႏၶာကိုယ္ ဆံဖ်ားမွ ေျခဖ်ားတိုင္ေအာင္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ စိတ္ကညြတ္၍ ရြတ္ဖတ္ပါ။
၃။ တဖန္ ေအာက္ေျခဖ်ားမွ အထက္ဆံဖ်ားတိုင္ ေအာက္မွ အထက္သို႔ စိတ္ကညြတ္၍ ရြတ္ဖတ္ပါ။
၄။ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို လက်္ာရစ္ လွည့္၍ (စိတ္ျဖင့္) ရြတ္ဖတ္ပါ။
၅။ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို လက္၀ဲရစ္ လွည့္၍ (စိတ္ျဖင့္) ရြတ္ဖတ္ပါ။
၆။ ေနာက္ဆံုး ေျမႇာက္ခ်ီထားေသာ လက္အုပ္ကို ဦးထိပ္ထက္တင္၍ မိမိေရာဂါရွိရာ (ႏွလံုးသား) ကို စိတ္ကညြတ္၍ ရြတ္ဆိုရန္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ စာေရးသူမွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေသာ ေရာဂါရွင္ျဖစ္၍ ႏွလံုးသားကို စိတ္စိုက္၍ ရြတ္ဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားမွာ မိမိတို႔ ေရာဂါရွိရာသို႔ မွန္းဆ၍ ရြတ္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္မွာ မိမိခႏၶာကုိယ္ တခုလံုးအား အသည္းႏွလံုးပါမက်န္ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ျဖင့္ စည္းခ် ကာကြယ္၍ ထံုမႊမ္းထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အားလံုးေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႀကီးကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

( ရွင္ေထြး-ေရႊေတာင္ )

( ျမတ္မဂၤလာ-၁၉၉၅-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: